tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Összes tárgyszó megjelenítése

A1 jelű igazolás
adaptációs szabadság
adategyeztetés
adategyeztetési eljárás
adatszolgáltatás
adatvédelem
adó-visszatérítés
adóalap-kedvezmény Családi kedvezmény érvényesítése az adóelőleg megállapítása során
Az adóelőleg megállapításánál hogyan lehet figyelembe venni a családi kedvezményt 2011-től?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 188. számában (2011. január 18.), 3217. kérdésszám alatt
adóalap-kiegészítés
adóbevallás
adóbírság-kedvezmény Feltételes adóbírság-kedvezmény igénybevétele
Valóban van olyan lehetőség, hogy az adózó mentesülhet az ellenőrzés során kiszabott adóbírság megfizetése alól? Milyen feltételeknek kell teljesülnie ahhoz, hogy ne kelljen megfizetni a bírságot?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 341. számában (2018. július 17.), 5796. kérdésszám alatt
adóellenőrzés Adóhatósági eljárás
Helyesen jártak-e el az eljáró adóellenőrök, amikor az APEH egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló ellenőrzése során nem közölték az ügyféllel az ellenőrzés célját? A kutatással és fejlesztéssel foglalkozó cégtől elkérték a megrendelőkkel kapcsolatos nyilvántartásokat, számlákat, illetve a velük kötött szerződéseket és azok teljesítésének teljes háttéranyagát, valószínűleg azért, hogy az így nyert adatok alapján a későbbiekben a vevőknél vizsgálatot kezdeményezzenek olyan adóra vonatkozóan (innovációs járulék), amelynek fizetésére az ellenőrzött cég nem köteles.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 178. számában (2010. augusztus 10.), 3050. kérdésszám alatt
adóelőleg
adóelőleg elszámolása
adóelőleg visszafizetése Személyi jövedelemadó elszámolása
Hogyan fizetheti vissza a személyijövedelemadó-előleget a munkáltató abban az esetben, ha valamennyi dolgozója minimálbéres, ezért nincs szja-kötelezettsége, amiből levonhatná a túlfizetést? 2005. évben egy dolgozó felmondás és végkielégítés fizetése után lépett be a céghez, az szja-nyilatkozata alapján a munkáltató vallotta be a 2005. évi jövedelmét, és az elszámolásnál derült ki, hogy 23 450 forint szja-előleg-túlfizetése van. Mennyi a visszafizetési vagy befizetési határidő az adó rendezésére?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 85. számában (2006. július 4.), 1486. kérdésszám alatt
adóelőleg-nyilatkozat
adófizetési felső határ
adóhatóság telefonos információs rendszere Adóhatóság telefonos információs rendszere
Milyen feltételekkel vehető igénybe az adóhatóság telefonos információs rendszere, és milyen ügyek intézhetők ilyen módon?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 250. számában (2013. december 17.), 4274. kérdésszám alatt
adóhatósági eljárás Adóhatósági eljárás
Helyesen jártak-e el az eljáró adóellenőrök, amikor az APEH egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló ellenőrzése során nem közölték az ügyféllel az ellenőrzés célját? A kutatással és fejlesztéssel foglalkozó cégtől elkérték a megrendelőkkel kapcsolatos nyilvántartásokat, számlákat, illetve a velük kötött szerződéseket és azok teljesítésének teljes háttéranyagát, valószínűleg azért, hogy az így nyert adatok alapján a későbbiekben a vevőknél vizsgálatot kezdeményezzenek olyan adóra vonatkozóan (innovációs járulék), amelynek fizetésére az ellenőrzött cég nem köteles.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 178. számában (2010. augusztus 10.), 3050. kérdésszám alatt
adóhiány Költségtérítés bérré nyilvánítása
Behajthatja a volt munkavállalóján a személyi jövedelemadót és az egyéni járulékokat egy cég abban az esetben, ha egy NAV-ellenőrzés a jelenleg már nyugdíjas dolgozó gépkocsi-költségtérítését bérré nyilvánította, és megbüntette a foglalkoztatót? Kaphat új jövedelemigazolást a munkavállaló, ami alapján újra megállapíttathatja a nyugellátását?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 314. számában (2017. március 7.), 5330. kérdésszám alatt
adóigazolás
adójóváírás
adókedvezmény
adókedvezmények elszámolása
adóköteles biztosítási díj Adóköteles biztosítási díj társadalombiztosítási közterhei
Milyen társadalombiztosítási közterhek fizetésére kötelezett a cég, illetve a magánszemély a munkáltató által a munkavállaló javára havonta fizetett adóköteles biztosítási díj után?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 149. számában (2009. április 21.), 2568. kérdésszám alatt
adóköteles társadalombiztosítási ellátás
adóköteles természetbeni juttatás Melegétkezési utalvány közterhei
Terheli-e a dolgozót szja- és egyénijárulék-fizetési kötelezettség abban az esetben, ha havonta több mint 12 000 forint értékű melegétkezési utalványt kap?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 149. számában (2009. április 21.), 2569. kérdésszám alatt
adókötelezettség Franciaországba kiküldött munkavállaló személyijövedelemadó-fizetési kötelezettsége
Melyik országban adózik a munkaviszonyból származó jövedelem, ha a magyar állandó lakhellyel rendelkező munkavállalót a magyar munkáltatója kiküldi dolgozni Franciaországba egy olyan céghez, amely nem a leányvállalata? A munkavégzés Franciaországban történt, a bért egy francia cég fizette ki, társadalombiztosítási járulékokat vontak a dolgozótól, de személyi jövedelemadót nem. A munkavállaló ez idő alatt Magyarországon megkapta az alapbérét, ami után valamennyi közterhet megfizettek. A dolgozó 183 napnál kevesebb időt dolgozott külföldön.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 197. számában (2011. május 24.), 3387. kérdésszám alatt
adókülönbözet Adókülönbözet
Hogyan kell eljárni abban az esetben, ha a munkáltató a munkavállaló személyijövedelemadó-bevallásának elkészítése közben adókülönbözetet tár fel, mert év közben helytelenül, a ténylegesnél alacsonyabb összegben állapította meg és vonta le a személyijövedelemadó-elő-leget?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 312. számában (2017. január 31.), 5297. kérdésszám alatt
adomány
adómentes béren kívüli juttatás Adómentes béren kívüli juttatások
Csak a munkáltatónak keletkezett-e adófizetési kötelezettsége 2007-ben abban az esetben, ha a munkavállalók részére adott természetbeni juttatás értéke meghaladta a 400 000 forintot? Ebben az esetben a munkáltatónak 29 százalékos társadalombiztosítási járulékot és 11 százalékos ehót kell-e fizetni a 400 000 ezer forint feletti rész után? Amennyiben a munkáltató a dolgozó családtagjainak is adott üdülési csekket 65 500 forint/fő értékben, az beleszámít-e a munkavállaló éves keretébe, vagy figyelmen kívül lehet hagyni? Helyesen jár-e el a munkáltató, ha az étkezési jegyet és az üdülési csekket nem számítja bele a 400 000 forintos határba?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 141. számában (2008. december 16.), 2422. kérdésszám alatt
adómentes juttatás
adómentes közlekedési kedvezmény Adómentes közlekedési kedvezmény
Keletkezik valamilyen közteher-fizetési kötelezettség abban az esetben, ha egy közlekedési szolgáltatást végző munkáltató a munkavállalójának adómentesen egész évre szóló díjmentes utazást lehetővé tevő bérletet juttat, de a munkavállaló munkaviszonya év közben megszűnik, a bérletet azonban továbbra is használhatja?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 275. számában (2015. március 31.), 4680. kérdésszám alatt
adómentesen juttatott biztosítási díj Munkáltató által adómentesen juttatott biztosítási díj visszavásárlása
Milyen módon és milyen határidővel tudja bevallani és befizetni a magánszemélyt terhelő 27 százalékos egészségügyi hozzájárulást a munkavállaló a munkáltató által adómentesen juttatott biztosítási díj visszavásárlása esetén? A munkavállalónak ebben az esetben egyéb jövedelme keletkezik, amelyből a biztosító levonja a személyi jövedelemadót, de a százalékos ehót a magánszemélynek kell bevallania és megfizetnie.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 303. számában (2016. augusztus 9.), 5137. kérdésszám alatt
adómentesség
adósság levonása
adószám
adószámmal nem rendelkező társaság Adószámmal nem rendelkező társaság bejelentési kötelezettségének teljesítése
Milyen módon jelentheti be a frissen alakult betéti társaság társas vállalkozónak minősülő ügyvezetőjét a biztosítást megelőzően abban az esetben, ha a cég még nem rendelkezik adószámmal?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 266. számában (2014. október 7.), 4528. kérdésszám alatt
adószámmal rendelkező magánszemély
adószámos magánszemély
adótartozás Adótartozás levonása próbaidő alatt
Levonható az adótartozás a próbaidő alatt számfejtett munkabérből?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 238. számában (2013. május 14.), 4081. kérdésszám alatt
adóterhet nem viselő járandóság
adózók minősítése Adózók minősítése
Valóban minősíti az adózókat a NAV? Ki minősül megbízható, illetve kockázatos adózónak, és lesz-e valamilyen következménye ennek a minősítésnek a későbbiekben?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 298. számában (2016. május 10.), 5050. kérdésszám alatt
ajándék
ajándékutalvány
aktív korúak ellátása
alapbér Garantált bérminimum
Figyelembe vehető a kereset részeként a 30 százalékos bérpótlék annak a munkavállalónak az esetében, aki megszakítás nélküli munkarendben dolgozik, órabérben megállapított munkabérét tartalmazza a munkaszerződés, de az összes többi bérelem a munkáltatónál hatályos kollektív szerződésben van rögzítve? A munkavállaló munkaszerződésben meghatározott órabére nem éri el a 2017. évi garantált bérminimumot, de a keresete garantált részét képező pótlékkal kiegészítve már igen. Meg kell emelni a fizetést ebben az esetben?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 311. számában (2017. január 10.), 5289. kérdésszám alatt
albérleti hozzájárulás
alkalmi foglalkoztatás Alkalmi foglalkoztatás időtartamának meghatározása

Hogyan kell meghatározni a foglalkoztatás napjainak a számát alkalmi foglalkoztatás esetén, ha a foglalkoztatás egybefüggő időtartama két naptári napot érint, például a foglalkoztatás kezdő időpontja március 1-je 20 óra, a foglalkoztatás vége március 2-a 2 óra?

Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 284. számában (2015. szeptember 1.), 4825. kérdésszám alatt
alkalmi foglalkoztatás átminősítése AM könyves munkavállaló jogviszonyának munkaviszonnyá minősítése
Joga van-e a munkaügyi ellenőrnek munkaviszonnyá átminősíteni egy AM könyves dolgozó jogviszonyát?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 145. számában (2009. február 24.), 2498. kérdésszám alatt
alkalmi munkavállalás
alkalmi munkavállaló
alkalmi munkavállaló balesete
alkalmi munkavállalói könyv
alkalomszerű megbízás Eseti megbízási jogviszony
Hogyan kell értelmezni az Art. 16. § (8) bekezdésének rendelkezését? Egyszeri havi megbízásra, vagy talán csak 1-2 napos óraadás-előadás esetére gondol-e a jogalkotó?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 144. számában (2009. február 10.), 2477. kérdésszám alatt
alkalomszerű munkavégzés Alkalmanként dolgozó munkavállaló jogviszonya
Hogyan alakul a munkavállaló biztosítása, egészségügyi szolgáltatásra jogosultsága, illetve hogyan kell megfizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot, ha egy vállalkozás havonta változó időtartamban foglalkoztat egy olyan munkavállalót, aki más jogviszonnyal nem rendelkezik?
A dolgozó néha csak havi egy napot dolgozik, de az is előfordul, hogy 20 munkanapja van, és ezen belül van olyan nap, hogy 4-5 órát, de előfordul olyan is, hogy csak egyet kell dolgoznia.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 373. számában (2020. február 25.), 6336. kérdésszám alatt
alkoholfogyasztás Munkahelyi alkoholfogyasztás
Milyen szankciókkal élhet a munkáltató a rendszeresen alkoholt fogyasztó alkalmazottakkal szemben? Elfogadható megoldás-e az átmeneti munkabércsökkentés?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 178. számában (2010. augusztus 10.), 3055. kérdésszám alatt
alkoholfogyasztás ellenőrzése Alkoholfogyasztás ellenőrzése
Milyen módon folytathatja le jogszerűen a munkáltató az alkoholtól befolyásolt állapot, illetve a teljes alkoholtilalom megtartásának, megszegésének ellenőrzését, vizsgálatát? Milyen munkajogi következményei vannak az alkoholtól befolyásolt állapotnak, illetve a teljes alkoholtilalom megszegésének?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 163. számában (2009. november 24.), 2804. kérdésszám alatt
alkoholfogyasztás szankcionálása Munkahelyi alkoholfogyasztás
Milyen szankciókkal élhet a munkáltató a rendszeresen alkoholt fogyasztó alkalmazottakkal szemben? Elfogadható megoldás-e az átmeneti munkabércsökkentés?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 178. számában (2010. augusztus 10.), 3055. kérdésszám alatt
állami nyugdíjrendszer
állapotos nő Állapotos nő biztosítása
Mit tehet egy állapotos nő, akinek 6 hónapja van hátra a szülésig, és eddig egy családi kft.-ben csak ehót fizettek utána, hogy jogosult legyen TGYÁS-ra és GYED-re?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 116. számában (2007. november 13.), 1997. kérdésszám alatt
állapotváltozás Egészségi állapot felülvizsgálata
Állapotváltozás miatt kérheti a felülvizsgálatot egy 61 éves személy, aki rokkantsági nyugdíjban, majd rehabilitációs ellátásban részesült, és most rokkantsági ellátást kap?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 397. számában (2021. április 27.), 6795. kérdésszám alatt
állásidő
álláskeresési ellátás
álláskeresési ellátásban részesülő Álláskeresési ellátásban részesülő mezőgazdasági őstermelő
Milyen járulékfizetési kötelezettség terheli azt a mezőgazdasági őstermelőt, aki számára álláskeresési ellátás került megállapításra?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 289. számában (2015. november 24.), 4911. kérdésszám alatt
álláskeresési járadék
álláskeresési járadékban részesülő Álláskeresési járadékban részesülő személy alkalmi munkavállalása
Meg kell fizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot abban az esetben, ha egy nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesülő személy egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmi munkát vállal, tekintettel arra, hogy ez a munkaviszony nem minősül biztosítási jogviszonynak?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 369. számában (2019. november 26.), 6265. kérdésszám alatt
álláskeresési támogatás
álláskeresési támogatásban részesülő Álláskeresési támogatásban részesülő munkanélküli egészségügyi szolgáltatási járuléka
Be kell-e jelentkeznie egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére annak a munka nélküli személynek, aki regisztráltatta magát a munkanélküli-központban, és álláskeresési támogatásra vált jogosulttá?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 198. számában (2011. június 7.), 3398. kérdésszám alatt
álláskeresési támogatásban részesülő nő szülése Álláskeresési támogatásban részesülő nő szülése
Jogosult táppénzre az a kismama, aki 2020. május hónap végéig álláskeresési támogatásban részesül és veszélyeztetett terhes? Milyen ellátásokat kaphat a gyermek születése után, amelynek várható időpontja 2020. július 5.?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 375. számában (2020. március 24.), 6381. kérdésszám alatt
álláskereső
álláskereső foglalkoztatása
állományban tartás Munkavállalók állományban tartása
Építőipari vállalkozás tevékenységének időszakossága miatt a munkavállalókat fizetés nélküli szabadságra küldte. Kijelenteni nem akarja, mivel külföldi munkavállalókra nehéz munkavállalási engedélyt szerezni. Van-e egyéb módja, hogy állományban tartsa őket (pl. igazolatlan távollét)?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 124. számában (2008. március 25.), 2139. kérdésszám alatt
állományi létszám
általános iskolai tanuló Általános iskolai tanuló foglalkoztatása
Szükséges-e a szülő vagy az iskola engedélye abban az esetben, ha egy cég a nyári szünetben 1 hónapig egy 13 éves tanulót szeretne foglalkoztatni, napi 8 órás munkaidőben minimálbérért? Milyen járulékokat kell levonni a béréből, illetve meg kell-e fizetni a tételes ehót? Kötelező-e belépnie valamelyik magánnyugdíjpénztárba?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 110. számában (2007. augusztus 21.), 1880. kérdésszám alatt
általánostól eltérő munkarend
AM könyv
AM könyv kitöltése AM könyv kitöltése
Alkalmi munkavállalói könyves foglalkoztatás esetén feltétlenül szükséges a dolgozónál lennie a könyvnek, vagy az is jó, ha a munkáltató magánál tartja? Ki kell-e tölteni a könyvet a munkavégzés helyére induló gépjárműbe szállás előtt, vagy elég megérkezés után a munkahelyen?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 140. számában (2008. november 25.), 2400. kérdésszám alatt
amatőr sportoló Amatőr sportoló juttatásai
Milyen járulékfizetési kötelezettsége keletkezik a kifizetőnek, illetve a magánszemélynek, ha egy sportegyesület és egy amatőr sportoló a Sport-tv. szerinti sportszerződést köt pénzbeli eredményességi elismerés és szponzorációs támogatás fizetésére? Be kell-e lépnie magánnyugdíjpénztárba a sportolónak? Hogyan alakul a fent említett pénzbeli juttatások kifizetőt, illetve magánszemélyt terhelő közterhe, ha a sportolónak semmilyen jogcímen nincs biztosítási jogiszonya?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 180. számában (2010. szeptember 14.), 3080. kérdésszám alatt
Amerikába kirendelt munkavállaló USA-ba kirendelt munkavállaló közterhei
Hogyan kell levonni a közterheket annak a kirendelt munkavállalónak az esetében, aki 2011. augusztus 19-től 2012. augusztus 18-ig az Amerikai Egyesült Államokban, az ottani leányvállalatnál végzi a munkáját, és a fizetését itthonról kapja? Tavaly Magyarországon fizette meg az adót és a járulékokat, de ebben az évben az USA-ban adózik. Adóelőleget jelenleg nem vonnak tőle, de 18,5 százalék járulékot igen. Helyes-e ez az eljárás? Hogyan változik abban az esetben, ha októberig maradnia kellene?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 218. számában (2012. május 8.), 3732. kérdésszám alatt
amerikai állampolgár
amerikai-magyar kettős állampolgár
angol állampolgár
anyanap Jogosultsági idő
Beszámítanak a nők 40 éves kedvezményes nyugdíjához szükséges jogosultsági időbe 1990-ben és 1991-ben havonta 1-1 fizetés nélküli, ún. anyanapok? Amennyiben igen, akkor milyen igazolást kell kérni a régi munkáltatótól ezekre a napokra?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 301. számában (2016. július 12.), 5117. kérdésszám alatt
anyasági ellátás
anyasági ellátásban részesülő munkavállaló Szociálishozzájárulásiadó- kedvezmény anyasági ellátásban részesülő munkavállaló után
Milyen időszakra vehető igénybe a szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény az anya, illetve az apa után abban az esetben, ha mindketten ugyanannál a munkáltatónál állnak alkalmazásban, és a 2016. március 3-án született gyermekük után az anya 2016. február 1-jétől 2017. március 3-ig CSED-ben, majd GYED-ben részesült, a GYED folyósítása alatt a 2017. február 1-jétől március 3-ig tartó időszakban visszament dolgozni, 2017. március 4-től pedig az apa részesül GYES-ellátásban, amely mellett szintén munkát végez?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 336. számában (2018. április 17.), 5719. kérdésszám alatt
anyasági támogatás
anyavállalat Ciprusi illetőségű anyavállalat által fizetett megbízási díj közterhei
Egy magyar cég többségi tulajdonosa egy ciprusi cég. A ciprusi cég a magyar cégtől kapott osztalékból magyar magánszemélyeknek fizet megbízási díjat, igazgatótanácsi térítésként, de a megbízási díjat nem a magyar biztosítási jogviszonyukkal összefüggésben kapják, annak ellenére, hogy a magyar magánszemélyek azonosak a ciprusi cég magyar leányvállalatának vezetőivel. Lehet-e ez a kifizetés Magyarországon bármilyen módon járulék- vagy ehoköteles? Mi a helyzet 2010. január 1-jétől, ha a ciprusi cég igazgatótanácsi ülésein a magyar magánszemélyek nem vesznek részt, de folyamatosan Magyarországról kommunikálnak az igazgatótanácsi tagságuk feladataival kapcsolatosan a ciprusi céggel, tehát a megbízást tulajdonképpen Magyarországon teljesítik?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 158. számában (2009. szeptember 15.), 2715. kérdésszám alatt
apa
apa GYÁP-jogosultsága
apa GYED-jogosultsága
apa gyermekápolási táppénze Apa gyermekápolási táppénze
Igénybe veheti az édesapa a gyermekápolási táppénzt kétéves gyermeke után abban az esetben, ha a felesége a gyermek után GYED-ben részesül, és az ellátás folyósítása mellett dolgozik? A családnak jelenleg ez az egy gyermeke van.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 292. számában (2016. február 2.), 4962. kérdésszám alatt
apa GYES-jogosultsága
apa GYET-jogosultsága Apa GYET-jogosultsága
Jogosult lehet a GYET-re az édesanya helyett a főállású egyéni vállalkozó édesapa? Szükséges, hogy ebben az esetben a családi pótlékot is az apa igényelje?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 393. számában (2021. február 23.), 6715. kérdésszám alatt
apa pótszabadsága
apaszabadság
apaszabadság
APEH-ellenőrzés APEH-ellenőrzés
Hol lehet hozzájutni ahhoz az új jogszabályhoz, amely alapján az APEH 2006-ban az ellenőrzéseit végzi?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 88. számában (2006. szeptember 5.), 1530. kérdésszám alatt
ápolás
ápolási díj
ápolási díj rehabilitációs ellátás mellett Ápolási díj és rehabilitációs ellátás együttes folyósítása
Folyósítható együttesen az ápolási díj és a rehabilitációs ellátás annak a munkavállalónak, aki az ellátások folyósítása mellett tovább kíván dolgozni jelenlegi munkahelyén? Milyen intézkedéseket kell megtenni annak érdekében, hogy sem a munkahelye, sem az ellátásai ne kerüljenek veszélybe?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 367. számában (2019. október 29.), 6229. kérdésszám alatt
ápolási díj rokkantsági ellátás mellett
ápolási díjban részesülő
ápolási díjban részesülő beltag
ápolási díjban részesülő egyéni vállalkozó
ápolási díjban részesülő munkavállaló
ápolási díjban részesülő nyugdíjas személyek Ápolási díjban részesülő nyugdíjas személy nyugdíjának növelése
Valóban jogosult a nyugellátása kiegészítésére az a nyugdíjas személy, aki több mint hat évig ápolási díjban részesült az édesanyja gondozása miatt, ezért csak napi 2 órás állást tudott vállalni? Amennyiben igen, milyen jogcímen és hol kell elindítani az igénylést?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 308. számában (2016. november 8.), 5237. kérdésszám alatt
ápolási díjban részesülő őstermelő
ápolási díjban részesülő ügyvezető
aranydiploma Pedagógus aranydiplomájához fizetett jutalom közterhei
Milyen közterheket kell levonni egy pedagógus aranydiplomájához adott 15 000 forint összegű jutalom összegéből?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 218. számában (2012. május 8.), 3734. kérdésszám alatt
arányos szolgálati idő Kisadózó egyéni vállalkozó szolgálati ideje
Választhatja 18 hónapra visszamenőleg a magasabb, havi 75 ezer forintos tételes adó megfizetését egy kisadózó egyéni vállalkozó, aki most szembesült vele, hogy a havi 50 ezer forintos tételes adó megfizetésével csak az alacsonyabb ellátási alappal arányos szolgálati időt szerez, így később szerzi meg a nők kedvezményes nyugdíjához szükséges 40 év jogosultsági időt?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 333. számában (2018. február 27.), 5663. kérdésszám alatt
árfolyamnyereség
árfolyamveszteség Árfolyamveszteség kompenzációja
Munkatársunk 2001 májusától 2002 októberéig cégünk alkalmazásában állt. Munkaszerződésében munkabére USD-ben lett megállapítva. Minden hónap végén társaságunk a hivatalos MNB-középárfolyamon számította át forintra az esedékes munkabért. Az USD árfolyamának esése nyomán munkatársunk fizetése forintban folyamatosan csökkent. A fenti, 2001. és 2002. évi árfolyamveszteséget társaságunk 2003. január 20-án forintban kompenzálta, és 2001. és 2002. évi jutalmát szintén forintban fizette ki. 2002. november 1. óta volt munkatársunk külföldön (Svájc) dolgozik egy svájci társaság állandó alkalmazottjaként. Ettől az időponttól kezdve volt munkatársunk Magyarországon megfizeti a kötelező 11 százalék egészségbiztosítási járulékot az aktuális minimálbér összegét alapul véve. A 2003. január 20-i kifizetésekből milyen, és mekkora mértékű adókat, járulékokat kell társaságunknak levonnia és megfizetnie?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 12. számában (2003. április 8.), 182. kérdésszám alatt
Art. Módosult az Art.
Milyen hatása van az Art. módosításának a társadalombiztosítással kapcsolatos nyilvántartásokra és bevallásokra?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 74. számában (2006. január 24.), 1297. kérdésszám alatt
árufuvarozás
árva
árvaellátás
árvaellátás időtartama Árvaellátás nyári szünet ideje alatt
Kaphatja-e a nyári szünetben is az árvaellátást az arra jogosult gyermek, vagy megszüntetik, és szeptembertől folyósítják újra?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 177. számában (2010. július 20.), 3031. kérdésszám alatt
árvaellátásban részesülő gyermek munkavállalása
árvaellátásban részesülő munkavállaló Árvaellátásban részesülő munkavállaló járulékai
Milyen járulékokat kell megfizetni egy árva­ellátás mellett dolgozó 22 éves női munkavállaló után, aki jelenleg felnőttoktatásban is részt vesz? A nyugdíjasokra vonatkozó jövedelemkorlát, illetve egyéb szabályozások figyelembe vehetők ebben az esetben?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 277. számában (2015. április 28.), 4718. kérdésszám alatt
árvaellátásra jogosult bejelentési kötelezettsége Árvaellátásban részesülő tanulmányainak halasztása
Árvaellátásban részesülőként terheli-e valamilyen kötelezettség a jogosultat, ha felsőfokú tanulmányai során legalább egy évet halasztani szeretne?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 176. számában (2010. június 29.), 3026. kérdésszám alatt
árvízkárosult Árvízkárosult nyugdíjas lehetőségei
Hová fordulhat segítségért az a nyugdíjas személy, akinek a javait elvitte az árvíz, és mindenét elvesztette?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 177. számában (2010. július 20.), 3027. kérdésszám alatt
átalakulás Egyéni vállalkozás átalakulása kft.-vé
Egyéni cég egyszemélyes kft.-vé alakult. A cégbejegyzést követően a vállalkozói igazolvány leadására csak többnapi késéssel került sor. Az okmányiroda a vállalkozást - függetlenül a cégbírósági végzéstől - az igazolvány leadásának napján szüntette meg. Kell-e a megszűnt egyéni cégnek társadalombiztosítási járulékokat (29 százalék és 11,5 százalék) fizetnie a cég bejegyzésétől a vállalkozói igazolvány leadásáig eltelt időre? Az adóbevallásokat az idevonatkozó törvényi előírások szerint a cégbírósági végzés időpontjának a figyelembevételével kell-e elkészíteni? Az egyszemélyes kft. tulajdonosának nincs munkaviszonya.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 26. számában (2003. december 2.), 437. kérdésszám alatt
átalakulás jogutódlással Pénzbeli ellátások összege munkáltató jogutódlással történő átalakulása esetén
Befolyásolja az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak összegét a munkáltató jogutódlással történő átalakulása?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 336. számában (2018. április 17.), 5729. kérdésszám alatt
átalányadó
átalányadózó
átalányadózó egyéni vállalkozó
áthelyezés
átlagkereset
átlagkereset-számítás Átlagkereset számítása
Miből kell átlagkeresetet számítani abban az esetben, ha egy cég fel kíván mondani egy 2002 áprilisa óta foglalkoztatott munkavállalónak, aki 2007. január 3-tól 2009. január 3-ig baleseti táppénzen volt, és jelenleg felhalmozott szabadságát tölti? A munkáltató nem üzemeltet társadalombiztosítási kifizetőhelyet.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 154. számában (2009. július 7.), 2655. kérdésszám alatt
átlagos létszám Foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszáma
Hogyan kell az Szt. szerinti átlagos létszámot számítani 2021. január 1-jétől, milyen jogviszonyok számítanak a foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszámába? Hogyan számítanak például a felügyelőbizottsági tagok, akik tiszteletdíjat kapnak, de nem végeznek munkát, az egyszerűsített foglalkoztatottak vagy a fizetés nélküli szabadságon lévő kismamák?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 394. számában (2021. március 9.), 6727. kérdésszám alatt
átlagos statisztikai állományi létszám
átmeneti bányászjáradékban részesülő munkavállaló Átmeneti bányászjáradékban részesülő munkavállaló keresőképtelensége
Keresőképtelenség esetén jogosult lesz betegszabadságra és táppénzre egy teljes munkaidős munkavállaló abban az esetben, ha átmeneti bányászjáradékban is részesül?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 306. számában (2016. október 11.), 5188. kérdésszám alatt
átmeneti járadék
átmeneti járadékos
átminősítés
áttelepülés
áttelepült nyugdíjas Áttelepült nyugdíjas ellátásai
Milyen egészségügyi ellátásokat vehet igénybe az a nyugdíjas magánszemély, aki úgy dönt, hogy egy másik EU-tagállamba települ át?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 145. számában (2009. február 24.), 2503. kérdésszám alatt
átutazás Helyi bérlet megtérítése munkába járás esetén
Megtérítheti-e a munkáltató adómentesen a budapesti helyi bérletet a munkavállaló számára, ha a közigazgatási határon kívüli lakóhelyéről csak akkor tud bejutni a munkahelyére, ha átutazik Budapesten?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 173. számában (2010. május 4.), 2954. kérdésszám alatt
ausztrál állampolgár
Ausztráliában élő személy nyugellátása Ausztráliában élő személy magyarországi nyugellátása
Jogosult valamilyen nyugellátásra Magyarországon egy 1953-ban született személy, aki 1979-től Ausztráliában él, és a magyarországi munkaviszonya az 1 év szakmunkásképzővel együtt összesen 10 év?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 337. számában (2018. május 8.), 5739. kérdésszám alatt
autópálya-matrica