Ápolási díjban részesülő többes jogviszonyú vállalkozó

Kérdés: Hogyan alakul a kisadózói jogviszonya annak a kisadózó társas vállalkozónak, aki egyéni vállalkozóként is tevékenykedik, de ezt a tevékenységet jelenleg érdemben nem folytatja, mert ápolási díjban részesül? Valóban megilleti az egészségügyi szolgáltatás az ápolási díj folyósítása alatt? Milyen közterheket kell megfizetni egyéni vállalkozóként ebben az esetben, ha az érintett a vállalkozást nem szünetelteti, csak tevékenységet nem végez?
Részlet a válaszából: […] A Kata-tv. 2. §-a 8. pontjának g) alpontja értelmében nem minősül főállásúnak az a kisadózó, aki kisadózó vállalkozáson kívül más vállalkozásban nem kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak vagy társas vállalkozónak minősül.E szabály alapján a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Vállalkozás ápolási díj mellett

Kérdés: Folytathat vállalkozói tevékenységet egy ápolási díjban részesülő személy anélkül, hogy veszélyeztetné az ellátásra jogosultságát? Amennyiben igen, akkor kisadózóként havi 50 ezer vagy 25 ezer forint adót kell fizetnie?
Részlet a válaszából: […] A Szoc-tv. 42. §-a (1) bekezdésének d) pontja értelmében az ápolási díj folyósításának a tartama alatt maximum napi 4 órás munkaidőben lehet keresőtevékenységet folytatni. Tekintve, hogy az egyéni vállalkozás vonatkozásában a munkaidő nem értelmezhető fogalom, e...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 9.

Ápolási díjban részesülő egyéni vállalkozó nyugdíjazása

Kérdés: Megszűnik az ápolási díjra való jogosultsága annak az egyéni vállalkozói tevékenységet folytató személynek, aki emellett részesül a díjban, és ebben az évben betölti a nyugdíjkorhatárt? Amennyiben nem, akkor kiegészítő tevékenységű vállalkozóként terheli az egészségügyiszolgáltatásijárulék-fizetési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] Ápolási díjra a Ptk. szerinti hozzátartozó jogosult, ha állandó és tartós gondozásra szoruló, súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi. Jelenleg hozzátartozónak minősül a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. április 11.

Egyéni vállalkozó ápolási díja

Kérdés: Jogosult-e ápolási díjra az egyéni vállalkozó, és ha igen, hogyan befolyásolja ez a járulékfizetési kötelezettségét, tekintettel arra, hogy "fizetés nélküli szabadságon" lesz?
Részlet a válaszából: […] A Szoc-tv. 42. § (1) bekezdése d) pontja szerint nemjogosult ápolási díjra a hozzátartozó, amennyiben keresőtevékenységet folytat,és munkaideje – az otthon történő munkavégzés kivételével – a napi 4 órátmeghaladja. Tekintve, hogy ez a rendelkezés nyilvánvalóan nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 23.

Ápolási díjban részesülő egyéni vállalkozó közterhei

Kérdés: Dolgozhat-e továbbra is az az egyéni vállalkozó, aki közeli hozzátartozója ápolása miatt ápolási díjat kíván igénybe venni? Ha igen, akkor napi hány órában, illetve ebben az esetben mennyi járulékot kellene vállalkozóként saját maga után fizetnie?
Részlet a válaszából: […] A Szoc-tv. 42. §-ának (1) bekezdés d) pontja értelmében azápolási díj mellett keresőtevékenységet folytatni napi 4 órában szabad, illetveotthon végzett munka esetén korlátlanul. Eszerint az egyéni vállalkozásfolytatása nem veszélyezteti az ápolási díj folyósítását.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 29.

Vállalkozói tevékenység ápolási díj alatt

Kérdés: Végezhet-e egyéni vállalkozói igazolvánnyal biztosítási ügynöki tevékenységet, valamint gyógymasszírozást egy ápolási díjban részesülő személy?
Részlet a válaszából: […] Az egyéni vállalkozói tevékenység az ápolási díj folyósítását nem veszélyezteti, tekintve, hogy a Szoc-tv. – idevágó – 42. § (1) bekezdés d) pontja csak azt a keresőtevékenységet tiltja a juttatás folyósításának ideje alatt, amely meghaladja a napi 4 órát.Nézzük...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. július 13.