tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott ausztrál állampolgár tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Betéti társaság ausztrál állampolgárságú tagjainak jogviszonya

Kérdés: Meg kell fizetnie a kötelező járulékokat egy Magyarországon alapított betéti társaság ausztrál állampolgárságú tagjai után abban az esetben, ha nem vesznek ki jövedelmet a társaságból? A céget egy házaspár alapította, a férj a beltag, a feleség a kültag, és mindketten működtetnek Ausztráliában is vállalkozást. Kell adóazonosító jelet, illetve taj-számot igényelniük abban az esetben, ha Magyarországon sem állandó, sem ideiglenes lakcímmel nem rendelkeznek?
Részlet a válaszból: […]között létezik ilyen egyezmény, amelyet Magyarországon a 2011. évi CXVII. tv.-nyel hirdettek ki, és 2012. október 1. napjától hatályos. Az egyezmény 6. cikkének (3) bekezdése értelmében amennyiben a munkavállaló az egyik szerződő fél területén végez munkát, e tevékenység tekintetében a munkavállaló és a munkáltató csak az adott szerződő fél jogszabályai hatálya alá tartozik.Ez alapján tehát az ausztrál állampolgárok a Magyarországon végzett tevékenységük alapján egyértelműen a magyar jog hatálya alá tartoznak, és az általános szabályok szerint válnak biztosítottá.Ez azt jelenti, hogy ha valamelyikük személyesen közreműködik a társaság jövedelemszerző tevékenységében, akkor - adott esetben - akár biztosítottá válhat, és járulékfizetési kötelezettség is terheli. A jelenlegi jogszabályok alapján a társasági szerződésben nem kötelező meghatározni a személyes közreműködést, ezért erre csak a tagok kifejezett kérésére kerül sor. Amennyiben azonban a személyes közreműködésről rendelkezik a társasági szerződés, és ez társas vállalkozói jogviszonyban történik, az érintett tagot terheli a minimumjárulék-fizetési kötelezettség akkor is, ha a társaságból nem vesz ki jövedelmet. Ebben az esetben főfoglalkozású társas vállalkozóként a 10 százalékos nyugdíjjárulékot havonta legalább a minimálbér, a 8,5 százalékos egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot havonta legalább a minimálbér másfélszerese után kell megfizetnie. Ráadásul a minimálbér 112,5 százaléka alapján a céget terheli a 27 százalékos szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség is. Jellemzőbb azonban, hogy a tagi munkavégzés nincs meghatározva a szerződésben. Amennyiben mégis történik személyes közreműködés, érdemes ezt megbízási szerződéssel vagy vállalkozási jellegű jogviszonyban végezni, hiszen ebben az esetben csak akkor keletkezik biztosítási kötelezettség, ha az e tevékenységből származó jövedelem eléri a minimálbér 30 százalékát.Más a helyzet az ügyvezetést végző beltag esetében. A Ptk. és a Tbj-tv. rendelkezései alapján ugyanis ő mindenképpen bekerül a biztosítottak közé, akár vesz ki jövedelmet, akár nem. A Ptk. értelmében ugyanis az ügyvezetés vagy munkaviszony, vagy megbízási jogviszony keretében történhet. Munkaviszony esetén kötelező elem a bérfizetés, a kifizetett bér pedig járulék- és szociálishozzájárulásiadó-köteles. Megbízási jogviszony esetén a tevékenység természetesen ingyen is végezhető, ebben az esetben azonban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. június 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4737

2. találat: Ausztrál állampolgár biztosítási kötelezettsége

Kérdés: Milyen járulék- és adófizetési kötelezettsége keletkezik annak az ausztrál állampolgárnak, aki társas vállalkozást alapít Magyarországon, amelyben ő lesz az ügyvezető, ezért egy évben 6-7 hónapot hazánkban tölt majd, és Ausztráliában rendelkezik biztosítási jogviszonnyal (nem nyugdíjas)? Kell-e biztosítási jogviszonyt létesítenie magyarországi tartózkodása alatt abban az esetben, ha tartózkodási engedélyt fog kérni? Hogyan kell figyelembe venni, hogy nem a teljes naptári évben tartózkodik Magyarországon? Kell-e vállalkozói járulékot fizetnie? Hogyan történik a személyijövedelemadó-bevallás a magyar és az ausztrál jövedelemre vonatkozóan?
Részlet a válaszból: […]biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyt létesítenie nem kell. A kérdésben említett ügyvezetői teendőket főszabályként (2006. július 1-jét követően) megbízási jogviszonyban láthatja el. Ez azt jelenti, hogy amennyiben az ezért kapott havi megbízási díja (illetve az ebből származó adóköteles jövedelme) nem éri el a minimálbér 30 százalékát, akkor nem terjed ki rá a biztosítás, és társadalombiztosítással összefüggő kötelezettsége nem keletkezik. (Egészségügyi ellátása érdekében az egészségbiztosítási pénztárral megállapodást köthet, melynek díja havonta megegyezik a minimálbérrel, illetve 18 évesnél fiatalabb gyermek esetében a minimálbér 30 százalékával.) Amennyiben megbízási díja eléri az említett határösszeget, abban az esetben az általános szabályok szerint kell utána járulékokat fizetni, azaz[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. augusztus 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1509