tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott átlagos létszám tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszáma

Kérdés: Hogyan kell az Szt. szerinti átlagos létszámot számítani 2021. január 1-jétől, milyen jogviszonyok számítanak a foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszámába? Hogyan számítanak például a felügyelőbizottsági tagok, akik tiszteletdíjat kapnak, de nem végeznek munkát, az egyszerűsített foglalkoztatottak vagy a fizetés nélküli szabadságon lévő kismamák?
Részlet a válaszból: […]foglalkoztatott munkavállalónak tekintendők, így a létszám szempontjából figyelembe veendők:1. Alkalmazásban állókAlkalmazásban állónak tekintendő az a munkavállaló, aki a munkáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, és munkaszerződése, munkavégzésre irányuló megállapodása alapján folyamatos foglalkoztatás mellett, havi átlagban (tört havi munkaszerződés esetén egész havi teljesítésre átszámítva) legalább 60 munkaórában munkadíj ellenében munkavégzésre kötelezett.Idetartoznak:- Az adott munkáltatóval az Mt. szerinti munkaviszonyban (ideértve a szövetkezet és tagja, illetve a társas vállalkozás és tagja között létrejött munkaviszony jellegű jogviszonyt), közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati, hivatásos szolgálati - ideértve a szerződéses katonákat is -, bírói, ügyészi szolgálati, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban (együtt: munkaviszonyban) állók.- A megbízási szerződéssel, megállapodás alapján havi átlagban legalább 60 munkaórában alkalmazottak abban az esetben, ha a Ptk. szerinti munkavállalás a munkáltatónál általános munkarend szerinti foglalkoztatást takar.- A bedolgozói jogviszonyban foglalkoztatottak.- A társas vállalkozás, szövetkezet tulajdonos tagja, ha megállapodás alapján részt vesz a szervezet tevékenységében, és személyes közreműködésének időtartama havi átlagban több mint 60 munkaórára becsülhető, továbbá ennek ellenértékeként legalább a minimálbér időarányos részét elérő munkadíjban részesül.- A Magyarországon bejegyzett vállalkozás külföldi - fióktelepnek nem minősülő - telephelyén dolgozók (beleértve a tartós kiküldetésben lévőket).- A szorgalmi időszakban vagy a szünidőben foglalkoztatott diákok.- A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepén dolgozó munkavállalók.- A munkavégzés céljából külföldi kiküldetésben lévők (kivéve: magyarországi székhelyű cég külföldi fióktelepén tartós kiküldöttként dolgozó munkavállalók).- Az ösztöndíjas tanulmányúton külföldön tartózkodók, ha arra az időre részükre keresetként távolléti díjat fizet a hazai munkáltató.- Az Efo-tv. szerint "egyszerűsített módon létesített" munkaviszonyban állók, ha munkaszerződésük alapján folyamatosan foglalkoztatottnak minősülnek (azaz foglalkoztatásuk az 5 munkanapot meghaladja). A folyamatos foglalkoztatás feltételének teljesülése esetén idesorolandók a mezőgazdasági, valamint a turisztikai idénymunkások. Az alkalmi munkavállalók nem tartoznak bele a létszámmegfigyelés körébe, mert velük összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napra köthető határozott időre szóló munkaviszony.- Kirendelt munkavállaló annál a cégnél, amelyiknél a két munkáltató közötti megállapodás alapján figyelembe kell venni. (A kirendelés a munkaerő-kölcsönzéshez hasonló, de csak ideiglenes és nem üzletszerű munkaerő-átengedést jelent. A kirendelés speciális munkáltatói utasítás, amely alapján a munkavállaló ideiglenesen egy másik munkáltatónál végez munkát. A munkavállalót mindig annál a cégnél kell figyelembe venni, amelyik a munkabér és közterheinek költségét viseli.)- Közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak.2. A szervezet tevékenységében részt vevő egyéb foglalkoztatottak- A munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak.- Az adott gazdasági szervezet (beleértve az egyéni vállalkozást) tevékenységében aktívan részt vevő személyek, akik részére munkájuk ellenértékeként munkadíj kifizetésére vagy egyáltalán nem kerül sor, vagy csak a minimálbér munkaidőarányos hányadánál alacsonyabb összegű kifizetés történik (pl. egyéni vállalkozó, társas vállalkozás, szövetkezet, segítő családtagok, azok a pályakezdők, akik munkatapasztalat-szerzés céljából dolgoznak).- A menedzsment azon[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6727
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,