Rehabilitációs hozzájárulás

Kérdés: Figyelembe kell venni a részmunkaidős munkavállalókat is a létszám meghatározása során a rehabilitációs hozzájárulás összegének megállapításához, és ha igen, akkor hogyan?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CXCI. tv. 23. §-ának (4) bekezdése értelmében a munkavállalók és a megváltozott munkaképességű munkavállalók tekintetében létszámon a Központi Statisztikai Hivatal munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz kiadott útmutatójában foglaltak szerinti tárgyévi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 25.

Üzemi tanács

Kérdés: Kötelező minden vállalkozásnál üzemi tanácsot választani? Mik az üzemi tanács jogosultságai?
Részlet a válaszából: […] Az üzemi tanács megválasztására, illetőleg létrehozására nem lehet kötelezni a munkavállalókat. Az üzemi tanács egy érdekképviseleti szerv, és érdekképviseleti szerv létrehozására senkit nem lehet kötelezni, ezáltal az üzemi tanács felállítása csakis egy lehetőség a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszáma

Kérdés: Hogyan kell az Szt. szerinti átlagos létszámot számítani 2021. január 1-jétől, milyen jogviszonyok számítanak a foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszámába? Hogyan számítanak például a felügyelőbizottsági tagok, akik tiszteletdíjat kapnak, de nem végeznek munkát, az egyszerűsített foglalkoztatottak vagy a fizetés nélküli szabadságon lévő kismamák?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. korábbi előírásai a különböző határértékek számításánál eltérő létszámfogalmakat (átlagos statisztikai létszám, átlagos állományi létszám) használtak. Az egyértelmű jogértelmezés és alkalmazás érdekében vált indokolttá és szükségessé egységesen az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.

Bértámogatás

Kérdés: Milyen feltételekkel és mely vállalkozások vehetik igénybe a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatást?
Részlet a válaszából: […] 2020. április 16-án lépett életbe a 105/2020. Korm. rendelet, amely szabályozza a veszélyhelyzettel összefüggő gazdasági okból nyújtható támogatás feltételeit.A program hazai és uniós forrásból valósul meg.A program igazából nem a munkaadók, hanem a munkavállalók...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 28.

Részmunkaidős megváltozott munkaképességű munkavállaló

Kérdés: Rehabilitációs hozzájárulás számításánál levonható-e az a 2002 óta rokkantsági nyugdíjban részesülő munkavállaló, akit a munkáltató napi 5 órás munkaidőben foglalkoztat? A dolgozó szerepel az átlagos statisztikai állományi létszámban.
Részlet a válaszából: […] A munkaadó akkor kötelezett a rehabilitációs hozzájárulásfizetésére, ha az általa foglalkoztatottak létszáma a 20 főt meghaladja, és azáltala foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el akötelező foglalkoztatási szintet, mely a létszám 5...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 9.

Rehabilitációs hozzájárulás önellenőrzése

Kérdés: Hogyan járhat el helyesen az az adózó, amely 2006. I-II. negyedévben rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett volt, azaz az I. és II. negyedévben 20 fő felett volt az átlagos statisztikai létszáma, és nem is foglalkoztatott rehabilitált személyt, a III. negyedévben is kiszámolta, majd megfizette a hozzájárulást, ugyanakkor a III. negyedévben kiderült, hogy I-III. negyedévben összesítve 20 fő alatt volt az átlagos létszáma? Az adózó éves egyéb bevalló, tehát a 0603-as bevallást adja be év végén. Kell-e sztorníroznia a beadott 0619-es bevallásokat?
Részlet a válaszából: […] A rehabilitációs adókötelezettséget az Ftv. 41/A. és 42/A.§-ai alapján kell meghatározni. A rehabilitációshozzájárulás-fizetésikötelezettség akkor keletkezik, ha a tárgyévi átlagos statisztikai állományilétszám meghaladja a 20 főt, de a foglalkoztatott, megváltozott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. április 10.

Csoportos létszámleépítés

Kérdés: Egy kft.-ből kiválással új cég jön létre, mely jogutódja lesz a kft.-nek. A kiválással 25 fő átkerül az új cégbe. A csoportos létszámleépítés szabályait kell-e alkalmazni, ha a kft. átlagos létszáma kb. 115 fő, és van-e jelentési kötelezettség a munkaügyi központ felé abban az esetben, ha a két munkáltató külön megállapodásban rendelkezik arról, hogy az átvett dolgozók kft.-nél eltöltött munkaviszonyát elismerik, és ugyanabban a munkakörben alkalmazza őket az új cég? Csoportos létszámleépítésnek számít-e a kiválás abban az esetben, ha a két cég között nincs megállapodás?
Részlet a válaszából: […] Az új Gt. 67.§-ában foglalt rendelkezések értelmében jogutóddal szűnik meg a társaságtársaságiforma-váltás, egyesülés és szétválás (továbbiakban együtt: átalakulás)esetén.A gazdaságitársaság szétválása esetén a gazdasági társaság – tagjai (részvényesei)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. szeptember 19.