tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott alkoholfogyasztás ellenőrzése tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Alkoholfogyasztás ellenőrzése

Kérdés: Milyen módon folytathatja le jogszerűen a munkáltató az alkoholtól befolyásolt állapot, illetve a teljes alkoholtilalom megtartásának, megszegésének ellenőrzését, vizsgálatát? Milyen munkajogi következményei vannak az alkoholtól befolyásolt állapotnak, illetve a teljes alkoholtilalom megszegésének?
Részlet a válaszból: […]csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munka végzésére vonatkozó szabályok megtartásával végezhet munkát. A munkáltató kötelessége az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása. A munkáltató köteles rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkavállalók megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket. A munkavállaló a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban történő munkavégzési kötelezettségéből eredően - eltérő szabály hiányában - munkaidőben nem lehet alkoholtól befolyásolt állapotban. A munkavállaló a munkaidőben teljes alkoholtilalom alá esik, ha a munkaidő alatti, vagy azt közvetlenül megelőző alkoholfogyasztása a szerződésből eredő kötelezettségével nem egyeztethető össze, vagy ha ilyen tilalmat jogszabály, illetve a munkáltatónál érvényesülő rendelkezés ír elő. Az alkoholfogyasztással együtt járó veszély az alkoholtilalmat előíró kollektív szerződéses rendelkezést, vagy munkáltatói utasítás jogszerűségét általában megalapozza. A munkáltató megfelelő vizsgálattal is jogosult, illetve köteles rendszeresen ellenőrizni azt, hogy a munkavállalók megtartják-e az alkoholos befolyástól mentességre, illetve az alkoholtilalomra vonatkozó rendelkezéseket. Ha a munkavállaló az ilyen vizsgálat elvégzését, illetőleg az abban való közreműködést megtagadja, ez által a munkaviszonyával kapcsolatos kötelezettségét vétkesen megszegi. Az ismertetett jogszabályi rendelkezésekből és a munkavállaló együttműködési kötelezettségéből (Mt. 3. §) következik: a munkavállaló kötelezettsége, hogy elősegítse a munkáltatónak azt az intézkedését, amellyel a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotról kíván meggyőződni. Előfordulhat azonban, hogy a munkáltató, illetve megbízottja visszaél az ellenőrzés jogával, azaz a jogos rendeltetésével össze nem férő célból gyakorolja [rendeltetésellenes joggyakorlás, Mt. 4. § (2) bekezdés]. Ilyenkor a munkavállaló kellő indokkal tagadhatja meg a közreműködést, valamint abban az esetben is, ha a munkáltató arra nem jogosult munkavállalója rendelte el a vizsgálatot. A vizsgálat elvégzésében való közreműködést kellő alap nélkül megtagadó munkavállalót a további munkavégzéstől is el lehet tiltani, és részére az eltiltás idejére munkabér nem jár. Egy korábbi jogszabály, a 16/1986. EüM rendelet (R.) rendelkezései értemében, ha a munkáltató a nála munkaviszonyban álló dolgozónál alkoholvizsgálatot végez, és a vizsgálat eredményét a dolgozó, illetve a munkáltató vitatja, a háziorvostól véralkohol-vizsgálat elvégeztetését lehet kérni. A dolgozó a vér levételét a munkáltató útján kérheti. A dolgozó kérelmét a munkáltató minden esetben köteles az orvoshoz továbbítani. A véralkohol-vizsgálatot a levett vér alapján a munkáltató szerint illetékes orvostudományi egyetem igazságügyi orvostani intézete végzi. A véralkohol-vizsgálat eredményét az igazságügyi orvostani intézet a munkáltatóval közli. A véralkohol-vizsgálat eredményét a munkáltató köteles a dolgozó tudomására hozni. [Megjegyzés: az R. rendelkezéseit 2008. január 1-jétől a 2007. évi LXXXII. tv. 1. § (2) bekezdése alapján hatályon kívül helyezték.] Ha a munkavállaló alkoholtól befolyásolt állapotban van (e tényt elismeri, illetve e tényt a lefolytatott vizsgálat megállapítja), illetve jogszabályban, kollektív szerződésben, munkáltató belső szabályzatában, munkavédelmi szabályzatban, egyéb szabályzatban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2804
Kapcsolódó tárgyszavak:
Kapcsolódó összes tárgyszó: