Alkoholfogyasztás ellenőrzése

Kérdés: Milyen módon folytathatja le jogszerűen a munkáltató az alkoholtól befolyásolt állapot, illetve a teljes alkoholtilalom megtartásának, megszegésének ellenőrzését, vizsgálatát? Milyen munkajogi következményei vannak az alkoholtól befolyásolt állapotnak, illetve a teljes alkoholtilalom megszegésének?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 103. § (1) bekezdés a) pontja értelmében amunkavállaló köteles az előírt helyen és időben, munkára képes állapotbanmegjelenni, és a munkaidejét munkával tölteni, illetőleg ezalatt munkavégzéscéljából a munkáltató rendelkezésére állni.A jogalkalmazói...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 24.
Kapcsolódó címke: