Családi adókedvezmény

Kérdés: Hogyan tudja visszafizetni a helytelenül igénybe vett családi kedvezményt az a munkavállaló, aki 2022. január hónapban a volt feleségével 50-50 százalékos arányban megosztva kérte a családi adókedvezményt, majd azt a felvilágosítást kapta, hogy csak 33 százalékot vehet igénybe, mert nem ő neveli a gyerekeket? Kell valamilyen bírságot fizetnie, ha majd csak az éves személyijövedelemadó-bevallásában korrigálja a hibát, és akkor fizeti vissza a különbözetet? Hogyan kerülhető el a bírság ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...nem jogosultak [Szja-tv. 29/B. § (1e) bekezdés]. A felváltva gondozott gyermek után a felváltva gondozó szülőket felesben megillető adóalap-kedvezmény azon a törvényi feltételezésen alapul, hogy a szülők egyenlő időszakokban gondozzák felváltva a gyermeküket....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Családi kedvezmény elvált szülők esetén

Kérdés: Élhet a családi kedvezménnyel az elvált édesapa abban az esetben, ha a családi pótlékot az anya kapja, akinek nincs elegendő adó- és járulékköteles jövedelme, és a bíróság közös felügyeleti jogot állapított meg?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 29/A. §-a (3) bekezdésének a) pontja értelmében a családi kedvezményt az a magánszemély érvényesítheti, aki a Cst. szerint gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult. A kérdésben említett esetben az apát nem illeti meg a családi pótlék, tehát a közös...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

Adó-visszatérítés

Kérdés: Jogosult lehet az apa az adó-visszatérítésre abban az esetben, ha a szülők elváltak, a gyereket az anya neveli, ő kapja a családi pótlékot is, de jelenleg GYES-en van, így nem volt adóalapja?
Részlet a válaszából: […] Az 560/2021. Korm. rendelet értelmében a gyermeket nevelő magánszemély akkor jogosult adó-visszatérítésre, ha rendelkezik összevonás alá eső jövedelemmel, valamint a 2021. évben legalább egy napon családi kedvezményre jogosult. A jogosultság akkor is fennáll, ha a családi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Kedvezmények érvényesítése a 2020. évi személyijövedelemadó- bevallásban

Kérdés: Hogyan érvényesíthető a személyijövedelemadó-bevallási tervezetben a családi kedvezmény, az első házasok kedvezménye vagy a súlyos fogyatékosságra vonatkozó kedvezmény? Hogyan kell eljárni abban az esetben, ha az adózónak csak az év egy részében volt munkaviszonya? Ebben az esetben a kedvezmények csak arányosan vehetők igénybe a bevallásban?
Részlet a válaszából: […] A 2020. évi személyijövedelemadó-bevallás benyújtásának és az adó megfizetésének határideje 2021. május 20.A NAV a nyilvántartásában szereplő adatok alapján valamennyi adózó részére automatikusan elkészíti a magánszemélyek adóbevallási tervezetét. A NAV adatbázisa a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 13.

Megállapodás alapján fizetett végkielégítés

Kérdés: Mentesül a személyijövedelemadó-kötelezettség alól a munkavállaló részére fizetett végkielégítés abban az esetben, ha a munkavállaló munkaviszonya közös megegyezéssel szűnt meg, és a munkaviszony megszűnésekor megállapodás alapján fizetett ki a részére a munkáltató 6 havi munkabérnek megfelelő összegű juttatást? A munkavállaló egyébként jogosult a négy vagy több gyermeket nevelő nők kedvezményére, de a munkáltató álláspontja szerint a végkielégítésre nem alkalmazható az adóalap-kedvezmény.
Részlet a válaszából: […] ...négy vagy több gyermeket nevelő anyákat minden más kedvezményt megelőzően adóalap-kedvezmény illeti meg. Az adóalap-kedvezmény összegszerűségében nem korlátozott, de csak a törvényben tételesen felsorolt jövedelemtípusokra érvényesíthető. Az Szja-tv. 29/D....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 14.

Rokkantsági ellátásban részesülő ügyvezető

Kérdés: Milyen és mekkora közterhekkel kell számolnia annak a rokkantsági ellátásban részesülő ügyvezetőnek, aki munkaviszonyban áll saját egyszemélyes kft.-jével, és 2019. július 1. után osztalékot szeretne fizetni magának? A?felvett osztalék beleszámít a rokkantsági ellátás kereseti korlátjába? Meg kell fizetni a szociális hozzájárulási adót az osztalék után abban az esetben, ha az érintett ügyvezető a megváltozott munkaképességre tekintettel egyébként jogosult szociálishozzájárulásiadó-kedvezményre? Figyelembe vehető az osztalék összege a családi adókedvezmény számításakor?
Részlet a válaszából: […] ...illeti - lévén szó nem összevont adóalapba tartozó jövedelemről -, a személyi jövedelemadót érintő kedvezmények (pl. családi adóalap-kedvezmény) számítása során nem lehet figyelembe venni, a 15 százalékos személyi jövedelemadót a teljes összeg után meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 24.

Családi kedvezmény hallgatói jogviszony szüneteltetése esetén

Kérdés: Figyelembe vehető kedvezményezett eltartottként a családi kedvezmény igénybevétele során a felsőoktatási intézményben tanuló gyermek abban az esetben, ha jelenleg szünetelteti a tanulmányait? Továbbra is fennáll a nappali tagozatos hallgatói jogviszony ebben az esetben? A családban van egy középiskolás gyermek is, aki után a szülők családi pótlékot vesznek igénybe.
Részlet a válaszából: […] ...családi kedvezmény az összevont adóalapot csökkentő olyan adóalap-kedvezmény, amelyet az arra jogosult - jogosultsági hónaponként - az eltartottak számától függően a kedvezményezett eltartottak után érvényesíthet.Az Szja-tv. szerint a családi kedvezmény jogosultja lehet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 10.

Adókedvezmények érvényesítése

Kérdés: Van valamilyen szabályozás arra vonatkozóan, hogy milyen sorrendben érvényesíthető a családi adókedvezmény és a személyi kedvezmény annál a munkavállalónál, aki mindkettőre jogosult? Abban az esetben, ha a személyi kedvezményt érvényesítik először, a családi kedvezmény fennmaradó része járulékkedvezményként érvényesíthető, ellenkező esetben viszont a személyi kedvezmény tulajdonképpen elveszik.
Részlet a válaszából: […] ...járó személyi kedvezmény az összevont adóalap adóját csökkenti. Így a személyi kedvezmény csak akkor érvényesíthető, ha a családi adóalap-kedvezmény érvényesítése után még van pozitív adóalap, illetve ez után fizetendő adó.Abban az esetben, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 10.

Családi adókedvezmény elszámolása

Kérdés: Hogyan kell a gyakorlatban elszámolni a családi adókedvezményt havi 161?000 forint munkabérből abban az esetben, ha a munkavállalónak 3 gyermeke van? Milyen sorrendben érvényesíthető a kedvezmény a járulékokból?
Részlet a válaszából: […] ...a kedvezményt. Havi járulékkedvezmény számítása 1 gyerek/Ft 2 gyerek/Ft 3 gyerek/Ft Havi kereset 161 000 161 000 161 000Elvi családi adóalap-kedvezmény 66 670 233 340 660 000Érvényesített adóalap-kedvezmény 66 670 161 000 161 000Járulékkedvezmény-alap 0 72 340...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 6.

Családi adókedvezmény

Kérdés: Milyen összegű családi adókedvezményre jogosult a férj abban az esetben, ha 4 gyermeke van, a feleségével közösen érvényesítik a kedvezményt, a férj 1, a feleség pedig 3 gyermek után?
Részlet a válaszából: […] ...valamennyi gyerekkel számolni kell mind a két szülőnél, azaz a kérdéses esetben négy gyermek után négyszer 220 ezer forint adóalap-kedvezmény jár havonta. Ha az apa egy gyerek után érvényesít kedvezményt a közös nyilatkozat alapján, akkor havonta 220...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 15.
1
2
3