Munkáltatói ajándék közterhei

Kérdés: Milyen kedvezményes közteherfizetés mellett adhat egy egyházi jogi személy munkáltató karácsonyi, illetve egyéb ünnepi rendezvény keretében a dolgozóinak 5000 forint értékben ajándékutalványt vagy ajándékkártyát? Az ajándékutalvány a termékek és szolgáltatások széles, de konkrétan meghatározott körére váltható be, többek között élelmiszer, meleg étel, műszaki és lakberendezési cikk, szépségápolás, könyv, ruházat vásárlására egy konkrét áruházláncban. Az adózás szempontjából van jelentősége annak, hogy utalványt vagy ajándékkártyát ad a munkáltató?
Részlet a válaszából: […] Az egyházi ünnepek alkalmával nyújtott vendéglátás reprezentációnak minősül, a dolgozóknak tartott rendezvényen a dolgozók részére biztosított vendéglátás, szórakoztatás reprezentációs költségként számolható el (Szja-tv. 3. § 26. pont). Az egyházi jogi személy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Munkavállaló gyermekének juttatott ajándékutalvány

Kérdés: Milyen adókötelezettségek terhelik a munkáltatót, a dolgozót, illetve a gyermeket abban az esetben, ha a munkáltató által rendezett családi napon a dolgozók kiskorú gyermekeinek személyenként a minimálbér 25 százalékát el nem érő értékű ajándékutalványt ad? A '08-as bevallás melyik sorában kell feltüntetni ezt a juttatást?
Részlet a válaszából: […] ...egyedi értéke személyenként nem haladja meg a minimálbér 25 százalékát.A kifizetői adófizetés ajándéktárgyra vonatkozik, az ajándékutalvány viszont nem tekinthető tárgynak. Ezért ha a családi napon utalványt adnak, akkor a juttatásban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Munkáltató által meghirdetett verseny díja

Kérdés: Minősülhet az Szja-tv. 70. §-a szerinti egyes meghatározott juttatásnak a munkáltató által a munkavállalók részére szabályzatban rögzített feltételek mellett meghirdetett versenyek (hónap dolgozója, év dolgozója, ügyességi versenyek stb.) első három helyezettjének juttatott ajándékutalvány, vagy esetleg nyereményként kell elszámolni ezt a juttatást?
Részlet a válaszából: […] A munkáltató által a munkavállalók részére meghirdetett verseny díjazottjainak járó juttatás semmiképpen nem minősülhet az Szja-tv. 76. §-ában szabályozott nyereménynek, mert a verseny nem pénzben kapott díjára a nyereményre vonatkozó szabályok akkor alkalmazhatók, ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 11.

Természetbeni juttatások fizetése távol lévő munkavállaló részére

Kérdés: Adható-e terhességi-gyermekágyi segély alatt, vagy esetleg a felmentési idejét töltő munkavállaló részére étkezési utalvány, ajándékutalvány vagy üdülési csekk? Befolyásolhatja-e valamely rendelkezés a munkáltató döntésén alapuló juttatást? Például valahol megjelent, hogy a 13. havi illetmény arányos megállapításánál figyelembe kell venni a 24 hét szülési szabadság idejét, a GYED idejét viszont már nem.
Részlet a válaszából: […] Adózási szabály nem korlátozza, nem befolyásolja amunkáltatót abban, hogy a munkavállalók részére étkezési utalványt, üdülésicsekket milyen szabályok szerint ad. A munkáltató megteheti, hogy amunkavállalót szabályzatában kizárja a béren kívüli juttatásokból akkor,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 10.

Adómentes ajándékutalvány elszámolása

Kérdés: Egy cég 2007 decemberében 3x6550 forint értékű ajándékutalványt adott három dolgozónak és családtagjainak. Össze lehet-e vonni az egy évben engedélyezett három alkalmat, és egyszerre odaadni az adómentes értéket, vagy három különböző időpontra szóló átadást kell dokumentálni?
Részlet a válaszából: […] ...az a gyakorlat, ha az alkalomhoz kötődő juttatást nem egynapon nyújtják a magánszemélynek.Természetesen lehetőségük van arra, hogy azajándékutalványokat, ajándékot előre, egyszerre szerezzék be, majd eztdokumentációval alátámasztottan a különböző alkalmakon...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. február 26.

Tesco-utalvány közterhei

Kérdés: Elszámolható-e a cég nevére szóló számla alapján adómentes költségként a Tesco áruházban vásárolt, egyenként 6500 forint értékű ajándékozási utalvány, amit kis értékű utalványként szerettek volna odaadni egy kft. alkalmazottainak, de utólag vették észre, hogy az utalvány mindenre beváltható?
Részlet a válaszából: […] ...ami bármire beváltható, nem lehet természetbenijuttatásként adni. A Tesco által kibocsátott – korlátozás nélkül beváltható -ajándékutalvány nem adható adómentes természetbeni juttatásként.Az általános utalvány tehát nem adható sem adómentes,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 13.

Vásárlási utalvány közterhei

Kérdés: Egy cég évente két alkalommal valamennyi dolgozóját 5 ezer forintos vásárlási utalvánnyal szeretné megajándékozni. Kell-e adót és járulékot fizetni e juttatás után, figyelembe véve, hogy a kifizető által adott ajándék adómentességének értékhatára 500 forintról 5000 forintra nőtt?
Részlet a válaszából: […] ...utalvány – amit az Áfa-tv. készpénz-helyettesítő eszközként nevez meg – nem tartozik bele ebbe a körbe.Az ilyen módon juttatott ajándékutalvány nem minősül tehát adómentes természetbeni juttatásnak, sőt természetbeni juttatásnak sem, mivel az Szja-tv. 69...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. február 10.

Természetben adott megbízási díj

Kérdés: Milyen adó-, illetve járulékfizetési kötelezettség terheli a megbízási szerződés keretében, különböző termékek népszerűsítését végző személyek részére, a forgalom százaléka után adott ajándékutalványok értékét? A megbízott magánszemélyek semmilyen egyéb juttatásban nem részesülnek.
Részlet a válaszából: […] ...végzett tevékenység az Szja-tv. szerinti önálló tevékenység körébe tartozik, amelynek ellenértékét a megbízottak jelen esetben ajándékutalvány formájában, tehát természetben kapják. Az Szja-tv. 69. § (2) bekezdésének b) pontja és a (3) bekezdés alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. július 15.

Vásárlási utalvány közterhei

Kérdés: Lakásszövetkezetünknél évente kettő alkalommal 500-500 forintos vásárlási utalványt adunk küldötteinknek (társadalmi munkások-tisztségviselők). Milyen vonzata van ennek az adománynak?
Részlet a válaszából: […] ...az 500 forintot meg nem haladó összeg adómentes természetbeni juttatásnak minősül. A lakásszövetkezet által évi két alkalommal adott ajándékutalvány megfelel ezeknek a kritériumoknak, így sem személyijövedelemadó-, sem járulék-,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. május 6.