Magánnyugdíjpénztári összeg utólagos visszautalása

Kérdés: Magánnyugdíjpénztári tag vagyok, és a nyugdíjam megállapításakor nem léptem vissza a társadalombiztosítási rendszerbe. Kérhetem utólag a magánnyugdíjpénztári számlámon lévő összeg visszautalását?
Részlet a válaszából: […] Az általánosan kiszámítottnál alacsonyabb nyugdíj jár annak az igénylőnek, aki az 1998. január 1-je és 2010. szeptember 30-a közötti időszakban vagy annak bármely részében magánnyugdíjpénztári tagként kötelezően előírt magánnyugdíjpénztári tagdíjat fizetett, és sem a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 5.

Magánnyugdíjpénztári tag özvegye

Kérdés: Valóban csökkentett összegű özvegyi nyugdíjat fog kapni a házastárs abban az esetben, ha az elhunyt férje magánnyugdíjpéntár tagja volt?
Részlet a válaszából: […] Igen. A magánnyugdíjpénztári tagság miatt előírt csökkentés csak abban az esetben kerülhető el, ha a hozzátartozó a hozzátartozói nyugellátás megállapításáról szóló határozat vele való közlésétől számított 15 napon belül a magánnyugdíjpénztár igazolásával...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 15.

1954-ben született magánnyugdíjpénztár-tag nyugdíjazása

Kérdés:

Érdemes visszalépnie a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe annak az 1954. november 28-án született férfinak, aki 2018. május 28-án eléri a nyugdíjkorhatárt, és 2018 augusztusára 45 év szolgálati idővel fog rendelkezni? A magánszemély magánnyugdíjpénztári számláján jelenleg 8 millió forint van, aminek kb. a fele a befizetés, a másik fele pedig a hozam.

Részlet a válaszából: […] A magánnyugdíjpénztár tagja bármikor dönthet úgy, hogy a tagságát megszünteti, és visszalép az állami nyugdíjrendszerbe. Visszalépés esetén az öregségi nyugellátás összege nem kerül csökkentésre. Az öregségi nyugdíj csökkentésének mértéke a Tny-tv. 1. számú...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 15.

Magán-nyugdíjpénztári tagdíjbevallás

Kérdés: Hogyan teljesíthető a magán-nyugdíjpénztári tagdíjbevallás 2012-ben?
Részlet a válaszából: […]  A kérdés felmerülése óta nem telt el túl hosszú idő, az életés a jogszabályok mégis olyan jelentős változásokat produkáltak, amelyekténylegesen okafogyottá tették ezt a problémát. 2011 decemberében valóban úgytűnt, hogy újra teljesíthető tagdíjbevallás a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 28.

1954-ben született nők nyugellátása

Kérdés: Azonos módon számolják-e ki a nyugdíj összegét annak a négy, 1954-ben született nőnek, akik 39 év munkaviszonnyal rendelkeznek, 1988 óta azonos a jövedelmük, de a nyugdíjpénztári tagságuk eltérő, és 2012-ben nyugdíjba kívánnak vonulni? Az első végig az állami nyugdíjrendszerbe fizette a nyugdíjjárulékát. A második 1998. január 1-jétől magánnyugdíjpénztár-tag volt, de 2010. január 1-jétől visszalépett az állami nyugdíjrendszerbe, ezért az addig levont nyugdíjjárulékát és annak hozamát a magánnyugdíjpénztár átutalta az állami nyugdíjrendszerbe. A harmadik 1998. január 1-jétől 2011. február 28-ig volt magánnyugdíjpénztár tagja, majd átkerült az állami nyugdíjrendszerbe, és 2011 augusztusában 562 000 forint összegű reálhozamot kapott. A negyedik pedig 1998. január 1-jétől jelenleg is magán-nyugdíjpénztári tag.
Kedvezőbb összegű lesz-e a nyugdíja annak, aki végig az állami nyugdíjrendszerben volt, illetve aki korábban visszalépett, és így nem volt jogosult a reálhozamra, ráadásul a befizetett járulékait az állam folyamatosan az aktuális nyugdíjak kifizetésére használta?
Részlet a válaszából: […]  A jelenleg hatályos nyugdíjszabályok szerint az első háromesetben a nyugdíjak megállapítása azonos módon történik, feltéve hogy mindháromesetben ugyanolyan ellátás kerül megállapításra. Gondolunk itt arra, ha például2012-ben a három szóban forgó nő közül csak egy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 27.

Állami nyugdíjrendszerbe visszalépő nyugdíjas személy nyugdíja

Kérdés: Miért nem változott a nyugdíj összege annak a rokkantnyugdíjas személynek az esetében, aki a nyugdíja megállapításakor magán-nyugdíjpénztári tag maradt, majd a PSZÁF tájékoztatása értelmében élt a 2009. december 31-ig fennálló lehetőséggel, és visszalépett az állami nyugdíjrendszerbe?
Részlet a válaszából: […]  Az Mny-tv. 2009. december 31-én hatályos 123. §-ának(15)–(16) bekezdésében foglaltak szerint a társadalombiztosítási nyugellátásbannem részesülő pénztártag léphetett vissza a társadalombiztosításinyugdíjrendszerbe 2009. december 31-éig, amennyiben önkéntes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 13.

Magán-nyugdíjpénztári tagdíj önellenőrzése

Kérdés: Hogyan kell elvégezni az önellenőrzést abban az esetben, ha utólag derül ki, hogy az egyik munkavállaló esetében tévesen került megállapításra a magán-nyugdíjpénztári tagdíj a korábbi évekre nézve, és a munkavállaló időközben már visszalépett az állami nyugdíjrendszerbe?
Részlet a válaszából: […] Megítélésünk szerint a jelzett esetben az önellenőrzéstelvégezni már nem szükséges. A Tbj-tv. 51. § (6) bekezdése értelmében ugyanis,ha a biztosított pénztártagsági jogviszonya a társadalombiztosításinyugdíjrendszerbe történő visszalépés miatt már nem áll fenn, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 9.

Váltás a magánnyugdíjpénztár és az állami nyugdíjrendszer között

Kérdés: Átléphet-e majd egy későbbi időpontban az állami nyugdíjrendszerbe az a személy, aki most a magánnyugdíjpénztárban való maradás mellett döntött, illetve aki az állami nyugdíjrendszerben maradt, később még lehet-e magán-nyugdíjpénztári tag?
Részlet a válaszából: […] A magán-nyugdíjpénztári jogviszony fenntartásáról szólónyilatkozat végleges döntést jelent, annak visszavonására 2011. január 31-étkövetően nincs lehetőség. Visszalépésre a későbbiekben kizárólag rokkantságesetén lesz lehetőség. (A jelenleg hatályos nyugdíjtörvény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 15.

Visszalépés az állami nyugdíjrendszerbe

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a munkavállalónak, aki vissza szeretne lépni az állami nyugdíjrendszerbe, de megtudta, hogy a volt munkáltatója 2009-2010. években nem fizette be a magánnyugdíjpénztárba a tagdíjat annak ellenére, hogy az egyéni járulék a munkabérből levonásra került? Terheli-e valamilyen felelősség, illetve kötelezettség a munkavállalót, és milyen lehetőségei vannak a hiány pótlására?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a munkavállalótól levonásra került az egyénijárulék, őt semmilyen felelősség sem terheli a tényleges befizetést illetően. Alevont járulék befizetésének kikényszerítése (behajtása) az adóhatóságfeladata. Ezzel kapcsolatban a munkavállalónak feladata (költsége)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 1.

Magánnyugdíjpénztár-tag teendői

Kérdés: Van-e valamilyen kötelezettsége annak a személynek, aki magánnyugdíjpénztár-tag szeretne maradni?
Részlet a válaszából: […] Szeretnénk hangsúlyozni, hogy választ csupán a tervezettrendelkezések ismeretében tudunk adni, ugyanis az említett törvénytervezet ahatálybalépésig változhat. A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentési Alapról és aszabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 21.
1
2