Amatőr sportoló juttatásai

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettsége keletkezik a kifizetőnek, illetve a magánszemélynek, ha egy sportegyesület és egy amatőr sportoló a Sport-tv. szerinti sportszerződést köt pénzbeli eredményességi elismerés és szponzorációs támogatás fizetésére? Be kell-e lépnie magánnyugdíjpénztárba a sportolónak? Hogyan alakul a fent említett pénzbeli juttatások kifizetőt, illetve magánszemélyt terhelő közterhe, ha a sportolónak semmilyen jogcímen nincs biztosítási jogiszonya?
Részlet a válaszából: […] Amatőr sportolóról van szó, akit sportszerződés – amelyre aSport-tv. idevágó rendelkezései szerint a Ptk. megbízásszabályait kellalkalmazni – révén kíván támogatni egy sportegyesület.Ez alapján az érintett eredményességi támogatásban és -szponzori szerződés alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 14.
Kapcsolódó címkék: