AM könyv kitöltése

Kérdés: Alkalmi munkavállalói könyves foglalkoztatás esetén feltétlenül szükséges a dolgozónál lennie a könyvnek, vagy az is jó, ha a munkáltató magánál tartja? Ki kell-e tölteni a könyvet a munkavégzés helyére induló gépjárműbe szállás előtt, vagy elég megérkezés után a munkahelyen?
Részlet a válaszából: […] ...munkaügyi ellenőrzési gyakorlatban kiemelt témakör azAM könyves foglalkoztatás ellenőrzése.Sokszor már szinte elcsépelt téma ennek a tárgykörnekelemzése, mégis sok esetben újra és újra megismétlődik a probléma egy-egyellenőrzés során.Ez a foglalkoztatási forma...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 25.

Foglalkoztatás alkalmi munkavállalói könyvvel

Kérdés: Mik a szabályai az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásnak, illetve milyen fizetési, valamint bejelentési kötelezettségek terhelik a vállalkozót ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...a munkavállalók foglalkoztatásának gyakoriformája az alkalmi munkavállalói könyvvel (AM könyv) történő foglalkoztatás,mely az így foglalkoztatott munkavállalók közterheinek egyszerűsített módontörténő megfizetésével segíti elő a foglalkoztatóként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 8.

Alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkező takarítónő jogállása

Kérdés: Kell-e 0708-as bevallást küldenie annak az egyéni vállalkozónak, aki magánemberként alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkező takarítónőt foglalkoztat a saját lakásában?
Részlet a válaszából: […] ...Az Amk-tv.által kialakított működési mechanizmus éppen ezért szükségtelenné teszi, hogy akizárólag alkalmi munkavállalói könyvvel (AM könyv) foglalkoztató magánszemélymunkáltatóként az adóhatósághoz bejelentkezzen, illetőleg havi adó-...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. január 15.

Alkalmi munkavállaló és regisztrált munkanélküli foglalkoztatása

Kérdés: Foglalkoztathat-e egy vendéglátó-ipari üzlet alkalmi munkavállalói könyvvel kisegítő felszolgálót? Hol kell jelezni az adóhatóságnak vagy a társadalombiztosításnak, hogy a regisztrált munkanélküli után járó járulékmentességet igénybe szeretné venni a cég, abban az esetben, ha 2006. január 1-jétől 3 hónapnál hosszabb ideig foglalkoztatja a munkavállalót? Kell-e ezt külön jelenteni az EMMA-ba vagy a társadalombiztosításnak?
Részlet a válaszából: […] A kérdés első részét illetően elmondható, hogy az Amk-tv.nem szab korlátot az alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatott személymunkáltatójára vonatkozóan, feltéve hogy az jogképes. Tehát a vendéglátó-ipariüzlet is foglalkoztathat alkalmi munkavállalói könyvvel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 16.

Alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatott dolgozó szülése

Kérdés: A szülés után jogosult lesz-e TGYÁS-ra és GYED-re, vagy igényeljen munkanélküli-segélyt az a dolgozó, aki 2004. október 1-jétől 2005. augusztus 30-áig egy kft.-ben dolgozott napi 6 órában, 2005. szeptember 1-jétől 2005. szeptember 18-áig passzív táppénzben részesült, 2005. szeptember 20., 21., 22., 23., 26., 27., 28., 29., 30. napjain alkalmi munkavállalói könyvvel volt foglalkoztatva (9 nap), 2005. október 3., 4., 5., 6., 7., 12., 14., 17., 19., 20., 24., 26. napján, valamint november 2., 3. és 9. napján szintén alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatva, és 2006-ban fog szülni.
Részlet a válaszából: […] A társadalombiztosítás pénzbeli ellátásainak egyikalapfeltétele, hogy a biztosított a 4 százalékos mértékű egészségbiztosításijárulékot megfizesse. Az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásesetén a foglalkoztató közteherjegy formájában rója le a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 16.

AM könyv főfoglalkozású munkaviszonnyal rendelkező dolgozó esetében

Kérdés: Használhatja-e egy munkavállaló az AM könyvet abban az esetben, ha rendelkezik főállású munkaviszonnyal, és a feladat, amit el szeretne végezni, nem haladná meg havonta az 5 munkanapot, a díjazás pedig a havi 10 ezer forintot?
Részlet a válaszából: […] Látszólag nincs akadálya, hogy használja, hiszen az alkalmimunkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek csak a következő korlátai vannak:A munkáltató ugyanazzal a munkavállalóval:- legfeljebb öt egymást követő naptári napig, és- egy naptári hónapon belül legfeljebb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. október 25.

AM könyvvel történő foglalkoztatás maximális ideje

Kérdés: Van-e maximális ideje az AM könyvvel való foglalkoztatásnak, és ha igen, mi a megoldása a hosszabb időre történő foglalkoztatásnak?
Részlet a válaszából: […] Igen van. Az Amk-tv. 2. §-ában foglalt korlátozások szerinta munkáltató ugyanazzal a munkavállalóval- legfeljebb öt egymást követő naptári napig, és - egy naptári hónapon belül legfeljebb tizenöt naptárinapig, és - egy naptári éven belül legfeljebb kilencven naptári...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. augusztus 30.

AM könyv kiállítása

Kérdés: Ki jogosult az alkalmi munkavállalói könyv kiállítására, és bárki kiválthatja-e azt?
Részlet a válaszából: […] ...foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony a tárgyévrekiadott alkalmi munkavállalói könyvvel (AM könyv) rendelkező munkavállalóvallétesíthető, és mivel az alkalmi munkavállalók foglalkoztatásáhozegyszerűsített járulékfizetés is kapcsolódik, annak is a könyv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. augusztus 9.