Keresés eredménye

8 találat a megadott AM könyv tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: AM könyv kitöltése
Kérdés: Alkalmi munkavállalói könyves foglalkoztatás esetén feltétlenül szükséges a dolgozónál lennie a könyvnek, vagy az is jó, ha a munkáltató magánál tartja? Ki kell-e tölteni a könyvet a munkavégzés helyére induló gépjárműbe szállás előtt, vagy elég megérkezés után a munkahelyen?
Részlet a válaszból: […]követelményeket kapcsol hozzá. A meghatározott formai követelmények hiánya esetén a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, illetve a hatóság kialakult következetes gyakorlatának megfelelően a munkaszerződés nélküli foglalkoztatás állapítható meg, és annak szankciói alkalmazhatóak. A munkavállaló rendelkezési jogosultsága nem szűnhet meg a munkaidő leteltéig az AM könyv felett, azaz nem kerülhet át a munkáltató birtokába az AM könyv. Az alkalmi foglalkoztatás meghatározó eleme az egyszeri alkalomra vonatkozó jogviszony létrehozása, amely elsősorban a konkrét munkavégzés időtartamára vonatkozik, az érvényesítési kötelezettség teljesítése pedig elegendő közvetlenül a munkavégzés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. november 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2400
2. találat: Foglalkoztatás alkalmi munkavállalói könyvvel
Kérdés: Mik a szabályai az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásnak, illetve milyen fizetési, valamint bejelentési kötelezettségek terhelik a vállalkozót ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]aláírásával igazolja a munka megkezdésének a tényét, a munkavégzés befejezésekor pedig naponta köteles a törvény mellékletében meghatározott értékű közteherjegyet a megfelelő rovatba ragasztania, és ezt követően azt aláírásával érvényesíteni. A munkavállalónak a munkavállalói könyvet a napi munkába lépést követően magánál kell tartania. A munkáltatót az alkalmi foglalkoztatás esetén a társadalombiztosítási jogszabályokban előírt nyilvántartási és bejelentési kötelezettség nem terheli. A munkáltató olyan nyilvántartást köteles vezetni, amely tartalmazza a munkavállaló adatait, az AM könyv sorszámát, a lerótt közteherjegy értékét, a nettó kifizetés összegét, valamint a munkavállaló aláírását. A havi adó- és járulékbevallásra kötelezett vállalkozónak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. július 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2247
3. találat: Alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkező takarítónő jogállása
Kérdés: Kell-e 0708-as bevallást küldenie annak az egyéni vállalkozónak, aki magánemberként alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkező takarítónőt foglalkoztat a saját lakásában?
Részlet a válaszból: […]kötelezettség nem terheli, mivel az AM könyvvel történő foglalkoztatás esetén a foglalkoztatáshoz kapcsolódó terheket közteherjegy AM könyvbe ragasztásával kell teljesíteni. Ezáltal e foglalkoztatási formához kapcsolódó terhek sem bevallások, sem befizetések tekintetében nem jelennek meg az adóhatóság nyilvántartási rendszerében. Az Art. 31. § (2) bekezdés 27. pontja szerint a havi adó- és járulékbevallás benyújtására kötelezett munkáltatónak, ha a tárgyhóban AM könyvvel rendelkező személyt foglalkoztat, e foglalkoztatási jogviszonnyal összefüggésben fel kell tüntetnie az alkalmi munkavállaló AM könyvébe az adott hónapban történt alkalmi foglalkoztatás napjára[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. január 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2034
4. találat: Alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatott dolgozó szülése
Kérdés: A szülés után jogosult lesz-e TGYÁS-ra és GYED-re, vagy igényeljen munkanélküli-segélyt az a dolgozó, aki 2004. október 1-jétől 2005. augusztus 30-áig egy kft.-ben dolgozott napi 6 órában, 2005. szeptember 1-jétől 2005. szeptember 18-áig passzív táppénzben részesült, 2005. szeptember 20., 21., 22., 23., 26., 27., 28., 29., 30. napjain alkalmi munkavállalói könyvvel volt foglalkoztatva (9 nap), 2005. október 3., 4., 5., 6., 7., 12., 14., 17., 19., 20., 24., 26. napján, valamint november 2., 3. és 9. napján szintén alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatva, és 2006-ban fog szülni.
Részlet a válaszból: […]összegét a terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző naptári évben elért, egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelem (a továbbiakban: jövedelem) naptári napi átlaga alapján kell megállapítani. Ha a biztosított a megelőző évben nem rendelkezett legalább 180 naptári napi jövedelemmel, a terhességi-gyermekágyi segély összegét a terhességi-gyermekágyi segélyre jogosultság kezdőnapját megelőző 180 naptári napi jövedelem napi átlaga alapján kell megállapítani. A 180 naptári napi jövedelmet legfeljebb a terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző naptári év első napjáig lehet figyelembe venni, ha a biztosítási idő folyamatos. Amennyiben a szülő nő nem rendelkezik a szülést[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. május 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1426
5. találat: Alkalmi munkavállaló és regisztrált munkanélküli foglalkoztatása
Kérdés: Foglalkoztathat-e egy vendéglátó-ipari üzlet alkalmi munkavállalói könyvvel kisegítő felszolgálót? Hol kell jelezni az adóhatóságnak vagy a társadalombiztosításnak, hogy a regisztrált munkanélküli után járó járulékmentességet igénybe szeretné venni a cég, abban az esetben, ha 2006. január 1-jétől 3 hónapnál hosszabb ideig foglalkoztatja a munkavállalót? Kell-e ezt külön jelenteni az EMMA-ba vagy a társadalombiztosításnak?
Részlet a válaszból: […]bővített létszámot a foglalkoztatás két éve alatt megtartja. Legalább három hónapja nyilvántartott álláskereső foglalkoztatásának a legalább kétéves időtartamú foglalkoztatás minősül, amelyre a legalább négyórás részmunkaidőt előíró, határozatlan időre szóló munkaszerződés megkötése révén kerül sor. A munkaügyi központ igazolja azt, hogy az álláskereső a nyilvántartásban legalább három hónapja szerepel. A munkáltató a legalább három hónapja nyilvántartott álláskereső foglalkoztatása után a foglalkoztatás megkezdésétől számított legfeljebb egy évig mentesül a tételes egészségügyi hozzájárulás, a Tbj-tv. szerinti, a foglalkoztatót terhelő társadalombiztosítási járulék, valamint a munkaadói járulék megfizetése alól. A munkáltató a kedvezményt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. május 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1425
6. találat: AM könyv főfoglalkozású munkaviszonnyal rendelkező dolgozó esetében
Kérdés: Használhatja-e egy munkavállaló az AM könyvet abban az esetben, ha rendelkezik főállású munkaviszonnyal, és a feladat, amit el szeretne végezni, nem haladná meg havonta az 5 munkanapot, a díjazás pedig a havi 10 ezer forintot?
Részlet a válaszból: […]minősülő munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállaló az ugyanazon munkáltatónál fennálló munkaviszonya szerinti munkakörébe tartozó feladatok ellátására alkalmi munkavállalói könyvvel nem foglalkoztatható. A közszférába tartozó foglalkoztató az alaptevékenysége körébe tartozó feladatokra alkalmi munkavállalói könyvvel munkavállalót nem foglalkoztathat, illetve az ugyanazon munkáltatónál fennálló munkaviszonya szerinti munkakörébe tartozó feladatok ellátására alkalmi munkavállalói könyvvel szintén nem foglalkoztatható. Az Szja-tv. és az Art. rendelkezéseinek alkalmazásában a munkavállaló bérjövedelmeként a kifizetett munkadíj sávjához tartozó ellátási alapot, befizetett adóelőlegként ezen ellátási alap 0 százalékát kell figyelembe venni. […] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. október 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1205
7. találat: AM könyvvel történő foglalkoztatás maximális ideje
Kérdés: Van-e maximális ideje az AM könyvvel való foglalkoztatásnak, és ha igen, mi a megoldása a hosszabb időre történő foglalkoztatásnak?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. augusztus 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1139
8. találat: AM könyv kiállítása
Kérdés: Ki jogosult az alkalmi munkavállalói könyv kiállítására, és bárki kiválthatja-e azt?
Részlet a válaszból: […]1600-2099 400 1830 3. 2100-2599 500 2460 4. 2600-3099 600 3300 5. 3100-4000 800 4140 Az AM könyv a munkavállaló alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszonyának nyilvántartására szolgáló közokirat, amelybe bejegyzést - ide nem értve a munkavállaló aláírását - csak a kiállító, illetőleg a munkáltató tehet. Alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszonyba léphet munkavállalóként minden magyar állampolgár, aki a tankötelezettségét teljesítette. Emellett munkavállaló lehet az a külföldi személy is, aki Magyarországon működő szakiskolával, középiskolával, alapfokú művészetoktatási intézménnyel,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. augusztus 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1129