tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

8 találat a megadott AM könyv tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: AM könyv kitöltése

Kérdés: Alkalmi munkavállalói könyves foglalkoztatás esetén feltétlenül szükséges a dolgozónál lennie a könyvnek, vagy az is jó, ha a munkáltató magánál tartja? Ki kell-e tölteni a könyvet a munkavégzés helyére induló gépjárműbe szállás előtt, vagy elég megérkezés után a munkahelyen?
Részlet a válaszból: […]egységes ebben a tárgykörben. Tekintettel arra, hogy az alkalmi foglalkoztatás a munkajogviszony legalizálásának egyszerűsített módja, a jogszabály ezért szigorú formai követelményeket kapcsol hozzá. A meghatározott formai követelmények hiánya esetén a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, illetve a hatóság kialakult következetes gyakorlatának megfelelően a munkaszerződés nélküli foglalkoztatás állapítható meg, és annak szankciói alkalmazhatóak. A munkavállaló rendelkezési jogosultsága nem szűnhet meg a munkaidő leteltéig az AM könyv felett, azaz nem kerülhet át a munkáltató birtokába az AM könyv. Az alkalmi foglalkoztatás meghatározó eleme az egyszeri alkalomra vonatkozó jogviszony létrehozása, amely elsősorban a konkrét munkavégzés időtartamára vonatkozik, az érvényesítési kötelezettség teljesítése pedig elegendő közvetlenül a munkavégzés megkezdése előtt. Ezért összhangban a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel a munkavégzési helyre való megérkezéshez szükséges idő alatt, illetve azt megelőzően[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. november 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2400

2. találat: Foglalkoztatás alkalmi munkavállalói könyvvel

Kérdés: Mik a szabályai az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásnak, illetve milyen fizetési, valamint bejelentési kötelezettségek terhelik a vállalkozót ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]munkáltató foglalkoztatja, akkor az időkorlát 200 napra emelkedik. A magánszemélyek alkalmi munkavállalói kiskönyvet a területileg illetékes állami foglalkoztatási szervnél, illetve - az állami foglalkoztatási szerv és a települési önkormányzat jegyzője között létrejött megállapodás alapján - a lakóhely szerint illetékes önkormányzat jegyzőjénél ellenszolgáltatás nélkül igényelhetnek. A munkáltató naponként a közteherjegy helyén aláírásával igazolja a munka megkezdésének a tényét, a munkavégzés befejezésekor pedig naponta köteles a törvény mellékletében meghatározott értékű közteherjegyet a megfelelő rovatba ragasztania, és ezt követően azt aláírásával érvényesíteni. A munkavállalónak a munkavállalói könyvet a napi munkába lépést követően magánál kell tartania. A munkáltatót az alkalmi foglalkoztatás esetén a társadalombiztosítási jogszabályokban előírt nyilvántartási és bejelentési kötelezettség nem terheli. A munkáltató olyan nyilvántartást köteles vezetni, amely tartalmazza a munkavállaló adatait, az AM könyv sorszámát, a lerótt közteherjegy értékét, a nettó kifizetés összegét, valamint a munkavállaló aláírását. A havi adó- és járulékbevallásra kötelezett vállalkozónak - tehát aki az AM könyvvel foglalkoztatott(ak)on kívül legalább egy biztosítottat foglalkoztat az általános szabályok alapján is - az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatással összefüggésben az Art. 31. § (2) bekezdés 27. pontja szerinti adatokról bevallást (0808) kell teljesítenie. A 08T1041 jelű bejelentőt ellenben az alkalmi munkavállalóról nem kell kitölteni. A munkáltató a közteherjeggyel teljesíti a nyugdíj-biztosítási járulékra, a pénzbeli egészségbiztosítási járulékra, az egyéni nyugdíjjárulékra, a magán-nyugdíjpénztári tagdíjra, a tételes egészségügyi hozzájárulásra, a munkaadói és munkavállalói járulékra vonatkozó fizetési kötelezettségét, valamint a kifizetőre vonatkozó jövedelemadózási kötelezettségét. Az alkalmi foglalkoztatás során kifizetett munkadíj, a közteherjegy és az ellátási alap sávjai: Ha a kifizetett munkadíj (Ft/nap) A közteherjegy értéke (Ft/nap) Az ellátási alap (Ft/nap) 1. 1800-2399 400 2700 2. 2400-2999 700 3600 3. 3000-3599 900 4500 4. 3600-4600 1100 5400 Az alkalmi munkavállaló szolgálati időre, valamint az egészségbiztosítási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. július 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2247

3. találat: Alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkező takarítónő jogállása

Kérdés: Kell-e 0708-as bevallást küldenie annak az egyéni vállalkozónak, aki magánemberként alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkező takarítónőt foglalkoztat a saját lakásában?
Részlet a válaszból: […]magánszemélyt, aki kizárólag AM könyvvel alkalomszerűen foglalkoztat munkavállalót, az adóhatóság felé adó-, illetve járulékmegállapítási, -levonási és -befizetési kötelezettség nem terheli, mivel az AM könyvvel történő foglalkoztatás esetén a foglalkoztatáshoz kapcsolódó terheket közteherjegy AM könyvbe ragasztásával kell teljesíteni. Ezáltal e foglalkoztatási formához kapcsolódó terhek sem bevallások, sem befizetések tekintetében nem jelennek meg az adóhatóság nyilvántartási rendszerében. Az Art. 31. § (2) bekezdés 27. pontja szerint a havi adó- és járulékbevallás benyújtására kötelezett munkáltatónak, ha a tárgyhóban AM könyvvel rendelkező személyt foglalkoztat, e foglalkoztatási jogviszonnyal összefüggésben fel kell tüntetnie az alkalmi munkavállaló AM könyvébe az adott hónapban történt alkalmi foglalkoztatás napjára (napjaira) beragasztott közteherjegy - hónapon belüli többnapi foglalkoztatás esetén a közteherjegyek együttes - összegét és a foglalkoztatás napját (napjait). Ezekről[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. január 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2034

4. találat: Alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatott dolgozó szülése

Kérdés: A szülés után jogosult lesz-e TGYÁS-ra és GYED-re, vagy igényeljen munkanélküli-segélyt az a dolgozó, aki 2004. október 1-jétől 2005. augusztus 30-áig egy kft.-ben dolgozott napi 6 órában, 2005. szeptember 1-jétől 2005. szeptember 18-áig passzív táppénzben részesült, 2005. szeptember 20., 21., 22., 23., 26., 27., 28., 29., 30. napjain alkalmi munkavállalói könyvvel volt foglalkoztatva (9 nap), 2005. október 3., 4., 5., 6., 7., 12., 14., 17., 19., 20., 24., 26. napján, valamint november 2., 3. és 9. napján szintén alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatva, és 2006-ban fog szülni.
Részlet a válaszból: […]várható időponthoz. Tehát az előzetes biztosítási idő meglétét a szülés napjához igazodóan kell vizsgálni. A jogosultsághoz szükséges 180 napi biztosítási időbe be kell számítani a biztosítás megszűnését követő táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj idejét, illetve a közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideig folytatott tanulmányok idejét. A terhességi-gyermekágyi segély a napi átlagkereset 70 százaléka. A terhességi-gyermekágyi segély összegét a terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző naptári évben elért, egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelem (a továbbiakban: jövedelem) naptári napi átlaga alapján kell megállapítani. Ha a biztosított a megelőző évben nem rendelkezett legalább 180 naptári napi jövedelemmel, a terhességi-gyermekágyi segély összegét a terhességi-gyermekágyi segélyre jogosultság kezdőnapját megelőző 180 naptári napi jövedelem napi átlaga alapján kell megállapítani. A 180 naptári napi jövedelmet legfeljebb a terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző naptári év első napjáig lehet figyelembe venni, ha a biztosítási idő folyamatos. Amennyiben a szülő nő nem rendelkezik a szülést megelőzően két éven belül 180 naptári napi keresettel, a terhességi-gyermekágyi segély összegét a jogosultság kezdőnapján érvényes minimálbér kétszerese harmincadrészének figyelembevételével kell megállapítani. Ha azonban a biztosított egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelme a minimálbér (minimálbér 2006. január 1-jétől 62 500 forint) kétszeresét nem éri el, a tényleges jövedelmet kell figyelembe venni. Annak a személynek, aki munkanélküli-ellátás folyósításának szünetelése alatt vagy az ellátás megszűnését követő 42 napon belül szül, és tényleges jövedelemmel nem rendelkezik, a terhességi-gyermekágyi segély, illetőleg a gyermekgondozási díj összegét a jogosultság kezdőnapján érvényes minimálbér kétszerese harmincadrészének figyelembevételével kell megállapítani. Ha azonban a biztosított egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelme a minimálbér kétszeresét nem éri el, a tényleges jövedelmet kell figyelembe venni azzal, hogy az ellátás alapja nem haladhatja meg a munkanélküli-ellátás alapját képező átlagkereset harmincadrészét. Gyermekgondozási díj legkorábban a terhességi-gyermekágyi segély, illetőleg az annak megfelelő időtartam (168 nap) lejártát követő naptól a gyermek második életévének betöltéséig jár. A kétévesnél fiatalabb gyermeket gondozó szülőnek gyermekgondozási díj jár, ha a gyermek születése (örökbefogadó szülő esetén az igénylés) napján biztosítási jogviszonyban áll, és a szülést megelőző két évben legalább 180 napi biztosítási idővel rendelkezik, és a gyermekgondozási díjat igénylő személy a gyermeket saját háztartásában neveli. A gyermekgondozási díjra történő jogosultsághoz szükséges 180 napi biztosítási időbe be kell számítani a biztosítás megszűnését követő táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, illetve a gyermekgondozási díj folyósításának idejét. A gyermekgondozási díj alapjául szolgáló naptári napi átlagkereset megállapítása[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. május 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1426

5. találat: Alkalmi munkavállaló és regisztrált munkanélküli foglalkoztatása

Kérdés: Foglalkoztathat-e egy vendéglátó-ipari üzlet alkalmi munkavállalói könyvvel kisegítő felszolgálót? Hol kell jelezni az adóhatóságnak vagy a társadalombiztosításnak, hogy a regisztrált munkanélküli után járó járulékmentességet igénybe szeretné venni a cég, abban az esetben, ha 2006. január 1-jétől 3 hónapnál hosszabb ideig foglalkoztatja a munkavállalót? Kell-e ezt külön jelenteni az EMMA-ba vagy a társadalombiztosításnak?
Részlet a válaszból: […]kétszázötven fő éves átlagos statisztikai állományi létszámmal rendelkező, a Mt. hatálya alá tartozó, legalább hat hónapja működő - mikro-, kis- és középvállalkozásnak, civil szervezetnek számító - munkáltatót, ha legalább három hónapja nyilvántartott álláskeresőt foglalkoztat, és ezzel az éves átlagos statisztikai állományi létszámát emeli, továbbá a bővített létszámot a foglalkoztatás két éve alatt megtartja. Legalább három hónapja nyilvántartott álláskereső foglalkoztatásának a legalább kétéves időtartamú foglalkoztatás minősül, amelyre a legalább négyórás részmunkaidőt előíró, határozatlan időre szóló munkaszerződés megkötése révén kerül sor. A munkaügyi központ igazolja azt, hogy az álláskereső a nyilvántartásban legalább három hónapja szerepel. A munkáltató a legalább három hónapja nyilvántartott álláskereső foglalkoztatása után a foglalkoztatás megkezdésétől számított legfeljebb egy évig mentesül a tételes egészségügyi hozzájárulás, a Tbj-tv. szerinti, a foglalkoztatót terhelő társadalombiztosítási járulék, valamint a munkaadói járulék megfizetése alól. A munkáltató a kedvezményt - teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén - legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér 130 százalékának, részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén ezen összeg időarányos részének megfelelő járulékalap után érvényesítheti. A kedvezmény jogosulatlan érvényesítése esetén a társadalombiztosítási járulék, a tételes egészségügyi hozzájárulás, valamint a munkaadói járulék megállapítására, megfizetésére, bevallására, a mulasztási bírság, pótlék megállapítására az Art.-ban meghatározottak szerint kerül sor. A legalább három hónapja nyilvántartott álláskereső foglalkoztatására tekintettel igénybe vehető járulékkedvezmény érvényesítése céljából a munkáltató a foglalkoztatás kedvezménnyel érintett időtartama alatt az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallásában a kedvezménnyel érintett munkavállalónként, havi bontásban adatot köteles szolgáltatni az állami adóhatóságnak a) a munkavállaló részére kifizetett (juttatott), járulékalapot képező jövedelem után a kedvezmény figyelembevétele nélkül számított[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. május 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1425

6. találat: AM könyv főfoglalkozású munkaviszonnyal rendelkező dolgozó esetében

Kérdés: Használhatja-e egy munkavállaló az AM könyvet abban az esetben, ha rendelkezik főállású munkaviszonnyal, és a feladat, amit el szeretne végezni, nem haladná meg havonta az 5 munkanapot, a díjazás pedig a havi 10 ezer forintot?
Részlet a válaszból: […]foglalkoztatásnak minősülő munkaviszonyban. Legalább három természetes személy munkáltatónál, illetve kiemelten közhasznú szervezetként nyilvántartásba vett munkáltató esetén az éves felső határ 200 nap. A munkáltatónál alkalmi foglalkoztatásnak nem minősülő munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállaló az ugyanazon munkáltatónál fennálló munkaviszonya szerinti munkakörébe tartozó feladatok ellátására alkalmi munkavállalói könyvvel nem foglalkoztatható. A közszférába tartozó foglalkoztató az alaptevékenysége körébe tartozó feladatokra alkalmi munkavállalói könyvvel munkavállalót nem foglalkoztathat, illetve az ugyanazon munkáltatónál fennálló munkaviszonya szerinti munkakörébe tartozó feladatok ellátására alkalmi munkavállalói könyvvel szintén nem foglalkoztatható. Az Szja-tv. és az Art. rendelkezéseinek alkalmazásában a munkavállaló bérjövedelmeként a kifizetett munkadíj sávjához tartozó ellátási alapot, befizetett adóelőlegként ezen ellátási alap 0 százalékát kell figyelembe venni.   Ha a kifizetett munkadíj (Ft/nap) A közteherjegy értéke (Ft/nap) Az ellátási alap (Ft/nap) 1. 1800-2399 400 2400 2. 2400-2999 700 3200 3. 3000-3599 900 4000 4. 3600-4600 1100 4800 A számviteli elszámolás szempontjából a kifizetett munkadíj és a közteherjegy értékének együttes összegét[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. október 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1205

7. találat: AM könyvvel történő foglalkoztatás maximális ideje

Kérdés: Van-e maximális ideje az AM könyvvel való foglalkoztatásnak, és ha igen, mi a megoldása a hosszabb időre történő foglalkoztatásnak?
Részlet a válaszból: […]legfeljebb tizenöt naptári napig, és - egy naptári éven belül legfeljebb kilencven naptári napig létesíthet munkaviszonyt. További megkötés, hogy a munkavállaló egy naptári évben - több munkáltató esetén is - legfeljebb 120 napot dolgozhat alkalmi munkavállalói könyvvel. Ennél hosszabb időre történő foglalkoztatás csak határozott idejű munkaviszony, illetve megbízásos
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. augusztus 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1139

8. találat: AM könyv kiállítása

Kérdés: Ki jogosult az alkalmi munkavállalói könyv kiállítására, és bárki kiválthatja-e azt?
Részlet a válaszból: […] 2. 1600-2099 800 1830 3. 2100-2599 1000 2460 4. 2600-3099 1200 3300 5. 3100-4000 1500 4140 Az alkalmi foglalkoztatás során kifizetett munkadíj, a közteherjegy és az ellátási alap sávjai, ha a munkáltató - külön jogszabályban foglaltak szerint - a munkaügyi központ által munkanélküliként nyilvántartott személyt foglalkoztat:   Ha a kifizetett munkadíj (Ft/nap A közteherjegy értéke (Ft/nap) Az ellátási alap (Ft/nap) 1. 1200-1599 200 1370 2. 1600-2099 400 1830 3. 2100-2599 500 2460 4. 2600-3099 600 3300 5. 3100-4000 800 4140 Az AM könyv a munkavállaló alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszonyának nyilvántartására szolgáló közokirat, amelybe bejegyzést - ide nem értve a munkavállaló aláírását - csak a kiállító, illetőleg a munkáltató tehet. Alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszonyba léphet munkavállalóként minden magyar állampolgár, aki a tankötelezettségét teljesítette. Emellett munkavállaló lehet az a külföldi személy is, aki Magyarországon működő szakiskolával, középiskolával, alapfokú művészetoktatási intézménnyel, felsőoktatási intézménnyel nappali tagozatos tanulói, illetve hallgatói jogviszonyban áll. Az előnyugdíjban részesülő személy alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszonyt nem létesíthet. Az AM könyvet a munkavállaló kérelmére a lakóhely, illetőleg tartózkodási hely szerint illetékes megyei (fővárosi) munkaügyi központ kirendeltsége állítja ki, és teljesen térítésmentesen lehet hozzájutni. Felhívjuk a figyelmet, hogy a munkanélküli-járadékban részesülő személy az AM könyv kiállítását csak annál a munkaügyiközpont-kirendeltségen kérheti, ahol munkanélküliként nyilvántartásba vették. Az AM könyv kiállítására a megyei (fővárosi) munkaügyi központ kirendeltsége és a települési önkormányzat jegyzője megállapodást köthet. Ebben az esetben a megyei (fővárosi) munkaügyi központ kirendeltsége rendelkezésre bocsátja az AM könyv nyomtatványokat. A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a jegyző a) a lakóhely, illetőleg a tartózkodási hely szerinti illetékesség alapján kérelmet benyújtó munkavállalóknak kiállítja az AM könyvet, b) a negyedévet követő tizenöt napon belül megküldi azon személyeknek a névsorát az azonosításukhoz szükséges személyi adatokkal együtt, akik AM könyvet váltottak ki. A kiállító a tárgyévet megelőző december 15-étől állít ki AM könyvet a munkavállaló kérelmére. A kiállító a kiadott AM könyvekről sorszámozott nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a munkavállaló személyi adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét és adóazonosító jelét. A kiállító köteles tájékoztatni a munkavállalót arról, hogy az AM könyv kiállításáról nyilvántartást vezet, és hogy a taj-számát és az adóazonosító jelét kezeli. A munkavállalónak a tárgyévet követő január 15-éig az AM könyvet a kiállítónak le kell adni. Ezzel egyidejűleg nyilatkozni kell arról, hogy magánnyugdíjpénztárral létesített-e tagsági viszonyt. Tagsági viszony fennállása esetén be kell mutatnia a magánnyugdíjpénztár által záradékolt belépési nyilatkozatot. A kiállító január 31-éig igazolást ad ki a munkavállalónak, amely tartalmazza a munkavállaló nevét, lakcímét, taj-számát és adóazonosító jelét, az AM könyvbe ragasztott közteherjegy(ek) alapján számított ellátási alapját, naptári negyedévenkénti bontásban megfizetett adóelőlegét, a munkaviszony időtartamát, valamint a munkavállaló tájékoztatását arról, hogy igazolás alapján milyen jogok illetik meg és milyen kötelezettségek terhelik. Az igazolásban a munkavállalót arról is tájékoztatni kell, hogy a munkavállaló lakóhelye, illetőleg tartózkodási helye szerint illetékes megyei (fővárosi) munkaügyi központ kirendeltsége a székhelye szerint illetékes megyei nyugdíj-biztosítási igazgatóság (kirendeltség) és megyei egészségbiztosítási pénztár (kirendeltség) részére nyilvántartásba vétel céljából továbbította a munkavállaló nevére, születési helyére és idejére, anyja leánykori nevére, lakcímére, a taj-számra, a munkaviszony időtartamára és az ellátások alapjára vonatkozó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. augusztus 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1129