Nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban nem szereplő béradatok igazolása

Kérdés: Hogyan veszik figyelembe a nyugdíj megállapítása során azt a keresetet, amelyre vonatkozóan a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban nem található semmilyen adat? Az érintett személy 1990-től 1993-ig egy ládagyárban dolgozott, ahol magas volt a fizetése, a bejelentéséről szóló adatok azonban nem találhatóak, így a szolgálati ideje is tanúnyilatkozatok alapján igazolt.
Részlet a válaszából: […] A Tny-tv. 43. §-a (2) bekezdésének c) pontja értelmében a szolgálati idő egyéb hitelt érdemlő módon, azaz tanúkkal is igazolható.Ugyanakkor ez a lehetőség a béradatokra nem vonatkozik. Az említett szakasz (3) bekezdése értelmében a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Kereseti adatok nyugdíj megállapításához

Kérdés: Hogyan tudja igazolni a nyugdíj megállapításához szükséges kereseti adatokat a magánszemély?
Részlet a válaszából: […] Optimális esetben a kereseti, jövedelmi adatokat a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek nyilvántartása tartalmazza. Amennyiben a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban nem szerepel valamely időszakra kereseti, jövedelmi adat, akkor a kapott bért a foglalkoztatónak vagy jogutódjának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Nyugdíj összege

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak a magánszemélynek abban az esetben, ha úgy véli, hogy a nyugdíjintézet nem helyes összegben állapította meg az öregségi nyugdíját?
Részlet a válaszából: […] A nyugellátás módosítását a törvény akkor teszi lehetővé, ha azt jogszabálysértő módon állapították meg, vagy ha olyan új tényt, adatot jelöl meg a jogosult, amelyet a nyugdíja összegének megállapítása során figyelmen kívül hagytak. Javasoljuk, hogy gyűjtsön össze...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 11.

Szolgálati idő igazolása

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a frissen nyugdíjba vonult személynek, aki nem ért egyet a nyugdíjintézet határozatával, mert véleménye szerint a szolgálati idejéből hiányzik négy év, amelyet nem ismertek el?
Részlet a válaszából: […] Azt javasoljuk, hogy gyűjtsön össze a nyugdíjbiztosítási szerv által el nem ismert időtartamra vonatkozóan olyan dokumentumokat, amelyek bizonyítják a vitatott időtartam szolgálati idő jellegét. A szolgálati idők igazolására alkalmasak a tanulmányokat igazoló dokumentumok, így...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 13.

Nyugdíjazás

Kérdés: Milyen teendői vannak a nyugellátás igénybevétele során annak a magánszemélynek, aki 2018. november 1-jén szeretne nyugdíjba vonulni?
Részlet a válaszából: […] Az öregségi nyugdíjra való jogosultsága annak, akia) 1952. január 1-je előtt született, a 62. életévének betöltésekor,b) 1952-ben született, a 62. életév betöltését követő 183. napon,c) 1953-ban született, a 63. életévének betöltésekor,d) 1954-ben született, a 63....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 11.

Adatvédelmi előírások a könyvelő, bérszámfejtő cégeknél

Kérdés: Milyen módon érinti a GDPR bevezetése a könyveléssel, bérszámfejtéssel foglalkozó vállalkozásokat? Milyen intézkedéseket kell megtenniük ezeknek a cégeknek annak érdekében, hogy megfeleljenek az adatvédelmi előírásoknak?
Részlet a válaszából: […] A 2018. május 25-től alkalmazandó GDPR minden olyan vállalkozás életében komoly változásokat jelent, amely személyes adatokat kezel.Személyes adatnak minősül valamennyi információ, amely természetes személyre vonatkozik, és amely alapján közvetlenül vagy több adat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 12.

Meghatalmazás adóhatósági eljárások során

Kérdés: Valóban szükség van tanúkra a meghatalmazás hitelesítése érdekében abban az esetben, ha egy könyvelőirodát üzemeltető kft. ügyvezetője adó- és járulékellenőrzés során egy másik kft.-t képvisel? Az eljáró adóhatóság visszautasította a megbízó és a megbízott által is cégszerűen aláírt meghatalmazást a tanúk hiánya miatt, amit végül annak ellenére pótoltak, hogy véleményük szerint két jogi személy által kiállított meghatalmazás esetén nincs szükség tanúkra. Mi a helyes eljárás ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A kérdés konkrét megválaszolása előtt röviden összefoglaljuk a jogi személy adó- és járulékellenőrzése esetén felmerülő meghatalmazotti képviselet leglényegesebb szabályait. A jogi személy nevében eljáró meghatalmazott esetén az adóhatóság először is megvizsgálja,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 28.

Képzéshez kapcsolódó költségek megtérítése

Kérdés: Egyes meghatározott juttatásnak minősül az államilag finanszírozott főiskolára járó munkavállaló munkába járásának, valamint tankönyvének finanszírozása abban az esetben, ha a cég engedélyezte a tanulmányok munkaidőben történő folytatását?
Részlet a válaszából: […] Iskolarendszerű képzésről lévén szó, az ezzel összefüggésben felmerülő, a munkáltató által viselt költségek adókötelezettségének megállapításához az Szja-tv. 71. § (1) bekezdése g) pontjának rendelkezéseit is tekintetbe kell venni. E szerint béren kívüli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 15.

Háztartási munka

Kérdés: Hogyan válhat beszámíthatóvá a szolgálati időbe a háztartási munka időtartama annál a munkavállalónál, aki heti két alkalommal jár egy idős asszonyhoz takarítani, illetve segíteni a háztartásban adódó egyéb munkák (pl. bevásárlás, vasalás) elvégezésében, és eddig AM könyvvel, majd egyszerűsített foglalkoztatásra kötött munkaszerződéssel végezte a háztartási munkát, ami számára nyugdíjba beszámító időt jelentett? A munkavállalónak nincs más munkája, csak ebből él, de a foglalkoztató úgy értelmezte az új törvényt, hogy háztartási munkával nem lehet szolgálati időt szerezni.
Részlet a válaszából: […] A kérdés kapcsán röviden összefoglaljuk a háztartási munkaúj szabályait. A 2010. évi XC. törvény I. fejezete alapján 2010. augusztus15-től a háztartási munka keretében történő foglalkoztatásból származó teljesjövedelem adórendszeren kívüli keresetnek számít, ezért sem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 23.

Munkaügyi és munkavédelmi felügyelők azonosítása

Kérdés: Hogyan azonosítható a munkaügyi, illetve a munkavédelmi felügyelő?
Részlet a válaszából: […] Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelőségköztisztviselői által látja el az I. fokú hatósági ellenőrzési és végrehajtásifeladatokat. A médiákban ritkán, de helyi szóbeszédek alapján gyakran hallható,hogy a helyszíni ellenőrzések során hatósági személynek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. július 20.
1
2
3
4