Tanulmányi szerződés

Kérdés: Milyen fizetési kötelezettségek vonatkoznak 2010-ben a munkaadóra és a munkavállalóra a 2008. szeptember 1-jén kötött tanulmányi szerződés 300 000 forint összegű éves tandíja után? A munkavállaló iskolarendszerű képzésben vesz részt, az oktatás a munkaköréhez kötődik. Milyen fizetési kötelezettségek vonatkoztak 2009-ben a munkáltatóra és a munkavállalóra a cafeteria keretében kifizetett 257 400 forint összegű egészségpénztári hozzájárulás, illetve a cafeterián kívül kapott 300 000 forint összegű tandíjtérítés, a 104 196 forint összegű önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás és a 144 000 forint összegű melegétkezési hozzájárulás után?
Részlet a válaszából: […] Az iskolarendszerű képzés átvállalt (viselt) díjánakadókötelezettségét a képzés megkezdésekor hatályos szabályok alapján kellmegítélni. Átmeneti rendelkezés mondja ki, hogy a 2006. január 1-je előttmegkezdett iskolai rendszerű képzések átvállalt költségét adóalapba...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 9.

MÁV Start Klub VIP és Start Klub Prémium kártyák juttatásának adózása

Kérdés: Adóköteles természetbeni juttatásnak minősül-e a munkavállalók részére vásárolt MÁV Start Klub VIP, illetve Prémium kártya? A kártya birtokosának korlátlan számú és viszonylatú utazásra nyílik lehetősége, így nem biztosítható, hogy döntően csak munkába járási célra kerül felhasználásra. Milyen járulékfizetési kötelezettsége keletkezik a munkáltatónak, illetve a munkavállalónak?
Részlet a válaszából: […] A munkáltató által biztosított MÁV Start Klub VIP és StartKlub Prémium kártyák korlátlan számú és irányú utazásra jogosítják amagánszemélyt. Ezért ha a kártyákat munkába járás céljából juttatja amunkáltató a munkavállalónak, akkor sem tekinthető a munkába...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 12.

Életbiztosítás közterhei

Kérdés: Milyen közteher-fizetési kötelezettsége keletkezik egy kft.-nek a dolgozója nevére kötött életbiztosítás összege után?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. sz. melléklet 6.3. pontja értelmében akkortekinthető a foglalkoztató által átvállalt biztosítási díj adómentes– a kockázati (halál esetére szóló) életbiztosítás, – a teljes és végleges munkaképtelenségre szóló baleset- ésbetegségbiztosítás, valamint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 28.

Munkavégzéshez biztosított utazási jegy

Kérdés: Kell-e személyi jövedelemadót fizetni abban az esetben, ha a munkáltató/kifizető által vásárolt BKV-jegytömböt a dolgozók kizárólag a munkavégzéssel összefüggésben használják? A jegyeket egy kijelölt munkavállaló őrzi a páncélszekrényben, és a felhasználásról nyilvántartást is vezetnek.
Részlet a válaszából: […] A munkavégzéshez biztosított utazási jegyek adózásárakülönös szabályt nem találunk az Szja-tv.-ben, ezért az általános szabályokszerint kell az adókötelezettséget megítélni.Az Szja-tv. 4.§-ának (2) bekezdése szerint: "Bevétel a magánszemély által bármely jogcímen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 14.

Munkásszállás biztosítása

Kérdés: Kell-e valamilyen közterhet fizetni a munkáltató által térítésmentesen biztosított munkásszállás után? Lakhatnak-e ugyanabban a munkásszállóban a munkavállalók közeli hozzátartozói is, és ha igen, milyen közterheket kell megfizetni ez után a juttatás után?
Részlet a válaszából: […] A munkásszállás biztosítását az adószabályok továbbra isadómentes juttatásként kezelik. Az Szja-tv. I. számú mellékletének 8. pontjánakf) alpontja értelmében a természetbeni juttatások közül adómentes amunkásszálláson történő elhelyezés, azonban az adómentesség csak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 8.

Külföldi üdülés

Kérdés: Milyen jogcímen cafeteriaelem a külföldi üdülés, melyik törvény teszi lehetővé a juttatását? Ki adhatja, ki kaphatja, és hogyan lehet elszámolni? Alapja-e a társasági adónak, illetve költségként elszámolható-e?
Részlet a válaszából: […] A cafeteriarendszer nem törvényben szabályozott rendszer,hanem a béren kívüli juttatásokat biztosító kifizető által kialakítottrendszer, amelybe gyakorlatilag bármilyen jogcímen beépíthetők juttatások.Életszerűen a cafeteriában a munkáltató elsősorban azokat ajuttatásokat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 23.

Béren kívüli juttatások

Kérdés: Pénzbeni, vagy természetbeni juttatásként érdemes-e jövedelmet juttatni 2010-től, tekintettel arra, hogy csökkent a személyi jövedelemadó, illetve megváltozott a természetbeni juttatások adózása is?
Részlet a válaszából: […] A 2010-es év a változások éve. A korábban adómentesen adhatóbéren kívüli juttatások jó része adókötelessé vált, más része kedvezményesadózás alá esik, csupán néhány juttatás maradt adómentes.Néhány béren kívüli juttatás továbbra is adómentes maradt.2010. évtől...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 23.

Cafeteria 2010

Kérdés: Milyen kedvező adózású juttatások kerülhetnek be a cafeteria-rendszerbe?
Részlet a válaszából: […] A korábban adómentesen adható juttatások részbenkedvezményes természetbeni juttatásként adóznak 2010-ben. Más részük azáltalános szabályok szerint minősül adóköteles jövedelemnek. Ezért a cafeteriakialakításakor célszerű adómentes vagy kedvezményes adózású...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 9.

Természetbeni juttatások közterhei

Kérdés: Hogyan alakul 2010-ben az internetutalvány, az üdülési csekk, a hidegétkezési utalvány, a helyi utazásra szolgáló bérlet, valamint az önkéntes nyugdíj- és egészségpénztári hozzájárulás utáni adó- és járulékfizetési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] Menjünk végig sorjában az egyes juttatásokon. Azinternetutalvány az egyetlen olyan juttatási forma, amely 2010-re is megőrizteadómentességét. A juttatás adómentes értéke nem behatárolt, tehát a cég arrairányuló döntését, hogy milyen értékben nyújtja az alkalmazottaknak,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 26.

Keresőképtelen munkavállalók természetbeni juttatásai

Kérdés: Kell-e személyi jövedelemadót, illetve társadalombiztosítási járulékot fizetni abban az esetben, ha a cég belső szabályzata szerint a keresőképtelen állományban lévő dolgozók is megkapják a melegétel-utalványt?
Részlet a válaszából: […] Nem. A természetbeni juttatások adómentességét, vagy 2010.évtől kedvezményes adózását nem a munkavégzés, hanem a munkaviszony tényehatározhatja meg. Ennek megfelelően adómentes, illetve kedvezményes adózásútermészetbeni juttatás annak a munkavállalónak is adható, aki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. december 15.
1
2
3
7