tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

21 találat a megadott árvaellátás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Külföldön tanuló gyermek árvaellátása

Kérdés: Megszüntetik az árvaellátás folyósítását annak a gyermeknek, aki külföldön jár iskolában, de a veszélyhelyzet miatt szünetel az oktatás, így hazaköltözött, ezért az iskolával nem tudja igazoltatni az ellátásra való jogosultságát?
Részlet a válaszból: […]keretein belül folytatja tanulmányait. A koronavírus világjárvány miatt az igazolásra legtöbb esetben nincs lehetőség, azonban a veszélyhelyzet fennállása alatt az igazolások elmaradása miatt az árvaellátások folyósítása nem szűnik meg. Ugyanakkor, ha a külföldi tanulmány időközben megszűnik, vagy szüneteltetésre kerül, vagy másik oktatási
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6456
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Árvaellátás

Kérdés: Kaphat árvaellátást a gyermek abban az esetben, ha az elhunyt szülő nem rendelkezett kellő szolgálati idővel?
Részlet a válaszból: […]szolgálati idővel, az árva akkor lehet jogosult árvaellátásra, ha az elhunyt az alacsonyabb korcsoportban (életkorhoz) az előírt szolgálati időt az ott meghatározott életkor betöltéséig megszerezte, és ezt követően szolgálati idejében az elhalálozásig harminc napnál hosszabb megszakítás nincs. A harminc napba nem lehet beszámítani a keresőképtelenség idejét.Az árvaellátásra történő jogszerzés tekintetében szolgálati időként kell figyelembe venni azt az időtartamot, amely alatt az elhunyt rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban vagy rokkantsági ellátásban részesült.Ha az elhunyt szülő az alacsonyabb korcsoportban előírt szolgálati idővel sem rendelkezik, különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén kivételes árvaellátás megállapítására van lehetőség. A kivételes árvaellátás megállapítására akkor kerülhet sor, ha az elhunyt szülő rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő, vagy az elhunyt életkorához előírt szolgálati idő legalább felével, és a gyerek a 16. életévét nem töltötte be, vagy huszonöt évesnél fiatalabb és nappali rendszerű oktatás keretében iskolában, szakképző intézményben vagy felsőoktatási intézmény nappali képzésén vesz részt, továbbá nem részesül rendszeres pénzellátásban.Rendkívül indokolt esetben kivételes árvaellátás megállapítható akkor is, ha az elhunyt1. az előírt szolgálati idő felével sem rendelkezett,2. az árva középfokú iskolában nem nappali rendszerű iskolai oktatásban vesz részt, vagy felsőoktatási intézményben nem nappali képzésben folytat tanulmányokat,3. az árva az elhunyt jogszerző halálakor a 16. életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem töltötte be, és egészségi állapota legfeljebb 30 százalékos,4. az elhunyt jogszerző Magyarországon nem szerezte meg a jogosultsághoz szükséges szolgálati időt, az árva alapvető szükségleteinek a biztosítása veszélyeztetve van, és az árvaellátásra való jogosultság fennállása a külföldön szerzett szolgálatiidő-adatok beérkezéséig nem bírálható el,5. az árva 25 évesnél idősebb, de 27 évesnél fiatalabb,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6455
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Hozzátartozói nyugellátások

Kérdés: Jogosult lehet hozzátartozói ellátásra az elhunyt személy feleségének gyermeke, valamint özvegy édesanyja? Az elhunyt bizonyíthatóan évek óta nevelte házastársa gyermekét, illetve 3 éve közös háztartásban élt a felesége édesanyjával is, akit jelentős mértékben anyagilag is támogatott.
Részlet a válaszból: […]időpontjában saját jogú nyugellátásban, vagy korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban részesült, ugyanis annak vizsgálata a nyugellátás, korhatár előtti ellátás korábbi megállapításakor már megtörtént. Más a helyzet, ha az elhunyt jogszerző a halál időpontjában rehabilitációs, rokkantsági ellátásban részesült, vagy nem részesült semmilyen ellátásban. Ebben az esetben az eljáró nyugdíjbiztosítási szervnek azt kell vizsgálnia, hogy az elhunyt jogszerző a halála időpontjában betöltött életkorához előírt nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik-e.A vizsgálat során, a nyugellátásra való jogszerzés szempontjából szolgálati időként kell figyelembe venni azt az időtartamot, amely alatt az elhunyt jogszerző 2011. december 31-éig rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, vagy 2011. december 31-ét követően rokkantsági ellátásban részesült.A hozzátartozó jogosultsága vizsgálatának jelen esetben mindenképpen nagy jelentősége van, ugyanis a gyermek és a szülő jogosultságának vizsgálata során eltérő a megítélés aszerint, hogy a rokonság vér szerinti, avagy nem. A gyermek árvaellátásra elsősorban a vér szerinti, örökbe fogadó szülője után, illetve ezen személyek házastársa, bejegyzett élettársa, élettársa után jogosult. Bizonyos esetekben viszont a testvér és az unoka is jogosult lehet árvaellátásra az elhunyt testvére vagy nagyszülője után, ha őt az elhunyt jogszerző saját háztartásában eltartotta, és a gyermeknek tartásra köteles és képes hozzátartozója nincs. A vér szerinti szülő házastársa után tehát akkor is jogosultságot szerezhet a gyermek, ha örökbefogadás nem történt.Az árvaellátás "főszabályként" az elhunyt jogszerző halála napjától kezdődően a gyermek tizenhatodik életéve betöltésének napjáig jár. Tizenhat éves kor felett árvaellátás abban az esetben állapítható meg, ha a gyermek nappali rendszerű iskolai oktatásban, vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben vesz részt. Ebben az esetben az árvaellátás a tanulmányok tartamára, de legfeljebb a huszonötödik életév betöltéséig jár. Nem érinti az árvaellátásra való jogosultságot, ha az árva a betegsége, testi vagy szellemi fogyatékossága miatt tanulmányait magántanulóként végzi, vagy huszonöt évesnél fiatalabb és felnőtt képzésben vesz részt, feltéve, hogy a felnőttképzés nem távoktatási formában folyik, és a képzés heti átlagos óraszáma eléri a hét órát.Iskolai tanulmányok címén az árvaellátás a tanulmányok befejezése hónapjának végéig, a nyári tanulmányi szünet tartamára is jár.Az árvaellátásra való jogosultságot nem befolyásolja, ha az árva az előzőekben említett tanulmányait belföldön vagy külföldön végzi.Magyarországon tanuló árva esetén a közoktatási információs rendszer, valamint a felsőoktatási információs rendszer működtetője a hozzátartozói nyug-díj-igényt elbíráló szerv megkeresésére igazolja a tanulói, hallgatói jogviszony létesítését, annak fennállását és a tanulmányok befejezésének várható idejét, azonban az igény elbírálásának gyorsítása érdekében célszerű, ha az erről szóló igazolást az igénylő már az igénybenyújtáskor csatolja.A külföldön tanuló árvának a tanulmányok folytatását az oktatási intézmény által eredeti nyelven kiállított igazolással középiskolai tanulmányok esetén évente, felsőfokú tanulmányok esetén félévente, a tanulmányok megkezdésétől számított egy hónapon belül kell igazolnia. Az igazolásban meg kell jelölni a képzést és a tagozatot, valamint a tanulmányok kezdő és várható befejezésének időpontját. Árvaellátás állapítható meg megváltozott munkaképesség jogcímén is. Ebben az esetben az eljáró nyugdíjbiztosítási szervnek azt kell vizsgálnia, hogy a szülő elhalálozása a gyermek 16. (oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermek esetében legfeljebb a 25.) életévének betöltése előtt következett-e be, és a gyermek ekkor már megváltozott munkaképességű személy volt-e, illetve az árva az egyéb jogcímen megállapított árvaellátás folyósításának megszűnése előtt megváltozott munkaképességűvé vált-e. Ha a gyermek a jogosultság megszűnése előtt megváltozott munkaképességűvé válik, az árvaellátás az életkorára tekintet nélkül megilleti, ami azt jelenti, hogy ebben az esetben az árvaellátás a 25. életév[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. szeptember 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6192

4. találat: Árvaellátás

Kérdés: Milyen feltételekkel kaphatja az árvaellátást a gyermek a nyári szünetben, ha 2019 júniusában érettségi vizsgát tett, szeptembertől pedig felsőfokú oktatási intézményben tanul tovább? Változik a helyzet, ha az egyetemi tanulmányokat külföldön folytatja? Jogosult lesz az ellátásra a gyermek abban az esetben, ha középiskolai tanulmányait magántanulóként folytatja?
Részlet a válaszból: […]be, és a gyermek ekkor már megváltozott munkaképességű volt, továbbá, ha az árva az árvaellátás folyósításának megszűnése előtt vált megváltozott munkaképességűvé.Tizenhat éves korig egyébként is alanyi jogon jár az árvaellátás, azaz függetlenül attól, hogy az árva folytat-e tanulmányokat.A tizenhatodik életév betöltését követően viszont az árvaellátás akkor jár, ha a gyermek nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben vesz részt. Ez esetben az árvaellátás a tanulmányok időtartamára, legfeljebb azonban a huszonötödik életév betöltéséig jár.Iskolai tanulmányok folytatása címén az árvaellátás a tanulmányok befejezése hónapjának végéig, a nyári tanulmányi szünet időtartamára is jár. Abban az esetben, ha az árva folyamatosan tanul, de tanulmányi szint váltása történik, azaz a középiskolai tanulmányok befejezését követően azonnal felsőfokú képzés kezdődik, a tanulmányok folytatása folyamatosnak tekintendő. A felsőfokú tanulmányok megkezdéséről szóló oktatási intézmény által kiadott igazolás benyújtásakor az árvaellátás visszamenőlegesen a nyári szünet időtartamára is kifizetésre kerül.A tanulói, hallgatói jogviszonyt az ellátás folyamatossága érdekében rendszeresen igazolni kell. Magyarországon tanuló árva esetén a közoktatási információs rendszer és a felsőoktatási információs rendszer működtetője igazolja a tanulói hallgatói jogviszony létesítését, fennállását, a befejezés várható időpontját, valamint a jogviszony megszűnését, szünetelését, de a tanulmányok folytatása a képzőintézmény által közvetlenül kiadott igazolással is lehetséges.Külföldön folytatott tanulmányok esetén viszont minden esetben az oktatási intézmény által kiállított igazolással kell a tanulmányokat igazolni a képzés megkezdésétől számított egy hónapon belül. Amennyiben az oktatási intézmény ehhez hozzájárul, javasoljuk, hogy a tanulói/hallgatói jogviszonyt a 1020-001 számú, magyar-angol nyelvű iskolalátogatási igazolás nyomtatvány kitöltésével igazolják, de természetesen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. július 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6148
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Árvaellátás és ideiglenes özvegyi nyugdíj

Kérdés: Jogosult lehet egy éven túl is az árvaellátásra és az ideiglenes özvegyi nyugdíjra az árva, illetve az özvegy abban az esetben, ha a gyermek fogyatékkal él, és ezért magántanuló lett?
Részlet a válaszból: […]- iskolai tanulmányok címén nemcsak azt a gyermeket illeti meg, aki nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben vesz részt, hanem azt is, aki betegsége, testi vagy szellemi fogyatékossága miatt tanulmányait magántanulóként végzi, vagy aki huszonöt évesnél fiatalabb, és felnőttképzésben vesz részt, feltéve, hogy a felnőttképzés nem távoktatási formában folyik, és a képzés heti átlagos óraszáma eléri a hét órát. Az árvaellátás a tanulmányok tartamára, de legfeljebb a huszonötödik életév betöltéséig jár. Azt az árvát, aki megváltozott munkaképességű, az árvaellátás életkorra tekintet nélkül megilleti.A magántanulói jogviszony fennállásának okát az oktatási intézmény igazolásával, a betegséget, fogyatékosságot szakorvosi igazolással kell igazolni. Ha az oktatási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6009

6. találat: Árvaellátás

Kérdés: Jogosult lesz árvaellátásra a 8 éves gyermek abban az esetben, ha az édesapja elhunyt, de nem rendelkezett 20 év szolgálati idővel?
Részlet a válaszból: […]kérelmet azért nem lehetett teljesíteni, mert az elhunyt jogszerző a szükséges szolgálati időt nem szerezte meg.A kivételes árvaellátást minden szempontból úgy kell tekinteni, mintha az a jogosultsági feltételek megléte esetén illetné meg az árvát, így az árva 16. életévének betöltése napjáig jár. Amennyiben a gyermek nappali rendszerű iskolai oktatásban
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5956
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

7. találat: Jogosultság árvaellátásra

Kérdés: Jogosult árvaellátásra a gyermek abban az esetben, ha a szülei elváltak, és az elhunyt édesapjának a halálakor nem volt meg a 20 év szolgálati ideje?
Részlet a válaszból: […]25 éves életkor betöltését követően, de a 30 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és legalább 6 év,d) a 30 éves életkor betöltését követően, de a 35 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és legalább 8 év,e) a 35 éves életkor betöltését követően, de a 45 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és legalább 10 év,f) a 45 éves életkor betöltését követően hunyt el, és legalább 15 évszolgálati időt szerzett.Az árvaellátásra való jogosultság akkor is megállapítható, ha az elhunyt a szükséges szolgálati időt nem szerezte meg, de az alacsonyabb életkorhoz előírt szolgálati időt az ott meghatározott életkor betöltéséig megszerezte, és ezt követően szolgálati idejében a haláláig harminc napnál hosszabb megszakítás nincs. Az árvaellátás megállapításánál szolgálati időként kell figyelembe venni azt az időt, ami alatt az elhunyt jogszerző rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban vagy rokkantsági ellátásban részesült.Az árvaellátásra való jogosultság szempontjából nincs jelentősége annak, hogy a szülők elváltak.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. június 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5788
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Árvaellátás

Kérdés: Érinti bármilyen formában a gyermekek számára megállapított árvaellátást, ha az özvegy szülő új házasságot köt, és ezért megszűnik az özvegyi nyugdíjra való jogosultsága?
Részlet a válaszból: […]özvegy a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító életkorának betöltése előtt házasságot köt. Ez azonban nem befolyásolja az árvaellátásra való jogosultságot. A Tny-tv. 55. §-ának (2) bekezdése egyértelműen rögzíti, hogy nem érinti
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. június 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5777
Kapcsolódó tárgyszavak:

9. találat: Jogosultság árvaellátásra

Kérdés: Jogosult a továbbiakban is árvaellátásra az a 17 éves fiatalkorú, aki már nem jár iskolába?
Részlet a válaszból: […]a testvérnek és az unokának (ideértve a dédunokát és ükunokát is), ha őt az elhunyt saját háztartásában eltartotta, és a gyermeknek tartásra köteles és képes hozzátartozója nincs. Az árvaellátás - a jogosultsági feltételek megléte esetén - legkorábban a szülő halála napjától kezdődően a gyermek 16. életévének betöltése napjáig jár. A gyermeket az árvaellátás a 16. életéve betöltése után abban az esetben illeti meg, haa) nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben vesz részt; ekkor az árvaellátás a tanulmányok tartamára, de legfeljebb a huszonötödik életév betöltéséig jár.b) a jogosultság[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. március 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5710
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Árvaellátás nyári szünidő alatt

Kérdés: Megilleti az árvaellátás a nyári szünidő időszakára azt a gyermeket, aki 2016-ban érettségizett, és szeptemberben megkezdi az egyetemi tanulmányait?
Részlet a válaszból: […]jogosultsági feltételek megléte esetén - legkorábban a jogszerző halála napjától az árva 16. életévének betöltéséig jár. A 16. életév betöltése után iskolai tanulmányok címén - a beiratkozás napjától - a tanulmányok befejezése hónapjának végéig, de legfeljebb a 25. életév betöltéséig azt a gyermeket illeti meg árvaellátás, akia) alapfokú, középfokú vagy felsőfokú tanulmányokat folytat nappali tagozaton, vagyb) betegsége, testi vagy szellemi fogyatékossága miatt tanulmányait magántanulóként végzi, vagyc) felnőttoktatás keretében folytat tanulmányokat.Ha a középiskolai tanulmányok befejezését követően a következő tanulmányi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. július 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5118
Kapcsolódó tárgyszavak:
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést