Kivételes nyugellátás-emelés és egyszeri segély

Kérdés: Milyen támogatást tud igénybe venni az az egyedül élő nyugdíjas személy, aki a folyamatos áremelkedések miatt előreláthatóan nem tud majd megélni a nyugdíjából?
Részlet a válaszából: […] ...alacsony összegű öregségi és özvegyi nyugdíjban, valamint az árvaellátásban részesülő személy élethelyzetén a kivételes nyugellátás-emelés, illetve az egyszeri segély segíthet.A kivételes nyugdíjemelés annak az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjasnak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Ellátás állapotjavulás esetén

Kérdés: Van valamilyen teendője annak a személynek, aki megváltozott munkaképessége miatt özvegyi nyugdíjban részesül, a felülvizsgálat során állapotjavulást állapítottak meg, és megszüntették az ellátást, amit ennek ellenére továbbra is folyósítanak a részére? Le kell mondania valahol az ellátást, vagy automatikusan történik a megszüntetés?
Részlet a válaszából: […] ...Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a megváltozott munkaképesség címén megállapított ellátásokat, így az özvegyi nyugdíjat, az árvaellátást, a baleseti járadékot, a rokkantsági járadékot, valamint a bányászok egészségkárosodási járadékát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Nyugdíjemelés

Kérdés: Pontosan mikorra és milyen összegben várható az ismételt nyugdíjemelés? Kik lesznek jogosultak az emelésre?
Részlet a válaszából: […] ...július 12-én kerül jóváírásra.A júliusi kiegészítő emelés jár az öregségi nyugdíjban, özvegyi nyugdíjban, szülői nyugdíjban, árvaellátásban, baleseti hozzátartozói nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Jogosultság özvegyi nyugdíjra

Kérdés: Valóban nem lesz jogosult az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése után özvegyi nyugdíjra az a nő, akinek a férje 1992-ben hunyt el, és gyermekei nevelése miatt 1997-ig kapta az özvegyi nyugdíjat, majd 2012-től, 55 éves korától jelenleg is részesül az ellátásban? Hol található meg az erre vonatkozó szabályozás?
Részlet a válaszából: […] ...kapja az ellátást, és azt korábban és a nyugdíjkorhatár elérésekor vagy esetleg utána sem kell megszüntetni. 1997-ig az édesanya az árvaellátásra jogosult gyerekek miatt kapta az özvegyi nyugdíjat.Ezt követően az özvegyi nyugdíj a Tny-tv. 53. §-ának (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Árvaellátás

Kérdés: Mikor jár az árvaellátás, és milyen méltányossági lehetőségek vannak a folyósítása során?
Részlet a válaszából: […] ...Tny-tv. 54. §-ának (1) bekezdése alapján árvaellátásra az a gyermek jogosult - ideértve a házasságban vagy az élettársi közösségben együtt élők egy háztartásában közösen nevelt gyermeket is -, akinek a szülője nyugdíjasként halt meg, vagy rendelkezett a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Nyugdíjminimum

Kérdés: Mennyi a nyugellátás minimális összege 2022-ben?
Részlet a válaszából: […] ...nélkül szolgálati időnek minősülnek, ilyen például a férfiak esetében a katonaság időtartama.A Tny-tv. R. az öregségi nyugdíj és az árvaellátás esetében meghatároz egy minimumösszeget, amelynél a törvényes ellátás összege alacsonyabb nem lehet. A 2021. december...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

13. havi nyugdíj

Kérdés: Valóban 100 százalékos mértékű 13. havi nyugdíjat kapnak a jogosultak 2022-ben?
Részlet a válaszából: […] ...tizenharmadik havi nyugdíjra az jogosult, aki a 2021-ben akár egy nap is, valamint 2022. januárban öregségi nyugdíjban, özvegyi nyugdíjban, árvaellátásban, szülői nyugdíjban, baleseti hozzátartozói nyugellátásban vagy mezőgazdasági járadékban részesül. Azt a nyugdíjast...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.

13. havi nyugdíj két ellátás alapján

Kérdés: Jogosult mindkét ellátás után a 13. havi nyugellátásra az az özvegy, aki saját jogú öregségi nyugdíjban és özvegyi nyugdíjban is részesül?
Részlet a válaszából: […] ...jogosító nyugellátás a 2021. év legalább egy napjára, valamint 2022. januárra folyósított öregségi nyugdíj, özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj, baleseti hozzátartozói nyugellátás, özvegyi járadék, vagy saját jogú vagy hozzátartozói jogon...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.

Nyugdíjemelés 2022

Kérdés: Milyen mértékű a 2022. januári nyugdíj-emelés?
Részlet a válaszából: […] ...a juttatását az a személy, aki 2022. január 1-jét megelőző időponttól kap öregségi nyugdíjat, özvegyi nyugdíjat, szülői nyugdíjat, árvaellátást, baleseti hozzátartozói nyugellátást, mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Orvosi felülvizsgálat veszélyhelyzet alatt

Kérdés: Megszűnik az özvegyi nyugdíjra való jogosultsága annak a személynek, aki rokkantság címén részesül az ellátásban, 2021. november hónapban kellene felülvizsgálatra mennie, de még semmilyen tájékoztatást vagy értesítést nem kapott az időpontról?
Részlet a válaszából: […] ...Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a megváltozott munkaképesség címén megállapított ellátásokat, így az özvegyi nyugdíjat, az árvaellátást, a baleseti járadékot, a rokkantsági járadékot, valamint a bányászok egészségkárosodási járadékát változatlanul...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.
1
2
3
15