Árvaellátás

Kérdés: Mikor jár az árvaellátás, és milyen méltányossági lehetőségek vannak a folyósítása során?
Részlet a válaszából: […] ...Tny-tv. 54. §-ának (1) bekezdése alapján árvaellátásra az a gyermek jogosult - ideértve a házasságban vagy az élettársi közösségben együtt élők egy háztartásában közösen nevelt gyermeket is -, akinek a szülője nyugdíjasként halt meg, vagy rendelkezett a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.
Kapcsolódó címke:

Árvaellátás

Kérdés: Kaphat árvaellátást a gyermek abban az esetben, ha az elhunyt szülő nem rendelkezett kellő szolgálati idővel?
Részlet a válaszából: […] ...árvaellátás abban az esetben állapítható meg, ha az elhunyt szülő öregségi nyugdíjasként halt meg, vagy a halálakor betöltött életkora szerint szükséges szolgálati időt megszerezte. Az utóbbi esetben, hogy az árva jogosult legyen hozzátartozói ellátásra, az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 2.
Kapcsolódó címkék:  

Külföldön tanuló gyermek árvaellátása

Kérdés: Megszüntetik az árvaellátás folyósítását annak a gyermeknek, aki külföldön jár iskolában, de a veszélyhelyzet miatt szünetel az oktatás, így hazaköltözött, ezért az iskolával nem tudja igazoltatni az ellátásra való jogosultságát?
Részlet a válaszából: […] ...árvaellátás folyósításához az szükséges, hogy a külföldi oktatási intézmény rendszeres időközönként igazolja, hogy az árvaellátásban részesülő az intézmény keretein belül folytatja tanulmányait. A koronavírus világjárvány miatt az igazolásra legtöbb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 2.
Kapcsolódó címkék:  

Hozzátartozói nyugellátások

Kérdés: Jogosult lehet hozzátartozói ellátásra az elhunyt személy feleségének gyermeke, valamint özvegy édesanyja? Az elhunyt bizonyíthatóan évek óta nevelte házastársa gyermekét, illetve 3 éve közös háztartásban élt a felesége édesanyjával is, akit jelentős mértékben anyagilag is támogatott.
Részlet a válaszából: […] ...keretén belül az elhunyt jogszerző jogán, özvegyi nyugdíj mellett, hozzátartozói nyugellátásként valóban megállapítható árvaellátás, valamint szülői nyugdíj is.Azonban az árvaellátás és a szülői nyugdíj esetében is külön kell vizsgálni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 10.

Árvaellátás

Kérdés: Milyen feltételekkel kaphatja az árvaellátást a gyermek a nyári szünetben, ha 2019 júniusában érettségi vizsgát tett, szeptembertől pedig felsőfokú oktatási intézményben tanul tovább? Változik a helyzet, ha az egyetemi tanulmányokat külföldön folytatja? Jogosult lesz az ellátásra a gyermek abban az esetben, ha középiskolai tanulmányait magántanulóként folytatja?
Részlet a válaszából: […] ...a gyermek jogosult, akinek szülője öregségi nyugdíjasként halt meg, vagy rendelkezett a halála időpontjában betöltött életkorra előírt mértékű szolgálati idővel. Ha a szülő nem rendelkezett a kellő mértékű szolgálati idővel, akkor csak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. július 16.

Árvaellátás és ideiglenes özvegyi nyugdíj

Kérdés: Jogosult lehet egy éven túl is az árvaellátásra és az ideiglenes özvegyi nyugdíjra az árva, illetve az özvegy abban az esetben, ha a gyermek fogyatékkal él, és ezért magántanuló lett?
Részlet a válaszából: […] ...a gyermek harmadik születésnapjáig illeti meg. Az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnését követően pedig az özvegy - a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg gyermek eltartása címén - továbbra is jogosult özvegyi nyugdíjra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 26.

Árvaellátás

Kérdés: Jogosult lesz árvaellátásra a 8 éves gyermek abban az esetben, ha az édesapja elhunyt, de nem rendelkezett 20 év szolgálati idővel?
Részlet a válaszából: […] ...jogosult lesz. A tizenhat év alatti gyermek számára a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv hivatalból kivételes árvaellátást állapít meg, ha az árvaellátás iránti kérelmet azért nem lehetett teljesíteni, mert az elhunyt jogszerző a szükséges szolgálati időt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. december 18.

Jogosultság árvaellátásra

Kérdés: Jogosult árvaellátásra a gyermek abban az esetben, ha a szülei elváltak, és az elhunyt édesapjának a halálakor nem volt meg a 20 év szolgálati ideje?
Részlet a válaszából: […] ...árvaellátás annak a gyereknek jár, akinek a szülője öregségi nyugdíjasként halt meg, vagy a haláláig a nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgálati időt megszerezte.Ha az elhunyt szülő nem nyugdíjasként halt meg, az árvaellátás akkor állapítható meg, ha a szülőa) a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 26.

Árvaellátás

Kérdés: Érinti bármilyen formában a gyermekek számára megállapított árvaellátást, ha az özvegy szülő új házasságot köt, és ezért megszűnik az özvegyi nyugdíjra való jogosultsága?
Részlet a válaszából: […] ...ha az özvegy a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító életkorának betöltése előtt házasságot köt. Ez azonban nem befolyásolja az árvaellátásra való jogosultságot. A Tny-tv. 55. §-ának (2) bekezdése egyértelműen rögzíti, hogy nem érinti az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 12.
Kapcsolódó címke:

Jogosultság árvaellátásra

Kérdés: Jogosult a továbbiakban is árvaellátásra az a 17 éves fiatalkorú, aki már nem jár iskolába?
Részlet a válaszából: […] ...jogán a gyermek - ideértve a házasságban vagy az élettársi közösségben együtt élők egy háztartásban közösen nevelt gyermeket is - árvaellátásra lehet jogosult, ha szülője öregségi nyugdíjasként halt meg, vagy a haláláig a nyugdíjjogosultsághoz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 27.
1
2
3