GYOD-ban részesülő munkavállaló szabadsága

Kérdés: Kifizethető a korábbi szabadságra vonatkozó teljes munkaidő alapján számított távolléti díj egy közalkalmazott munkavállaló részére abban az esetben, ha a 2020. május 5-én született gyermekére tekintettel 2022. november 30-tól 2023. november 24-ig – a felülvizsgálatig – gyermekek otthongondozási díjában részesül, és fizetés nélküli szabadságon van, amelyet most szeretne megszakítani, mert kivenné a felhalmozódott szabadságait? A munkavállaló a szabadság letelte után újra fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe a GYOD-ra való jogosultság lejártáig. Felmerülhet valamilyen probléma az adóbevallás során, tekintettel arra, hogy a GYOD mellett csak 4 órában dolgozhat?
Részlet a válaszából: […] ...hanem az Mt. által előírt kötelezően alkalmazandó szabály.A személyijövedelemadó-bevallás – alapesetben – a NAV által elkészített adóbevallás-tervezet jóváhagyásával válik beküldötté. A NAV a foglalkoztató által bevallott jövedelemadatok alapján készíti el...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 8.

Mezőgazdasági őstermelő nyugdíjazása

Kérdés: Mi a nyugdíj-megállapítás menete annak a mezőgazdasági őstermelőnek az esetében, aki 2023. február hónapban tölti be a 65. életévét, és ekkor el szeretne menni nyugdíjba?
Részlet a válaszából: […] ...mellett elektronikus úton is előterjesztheti.A fentieken túlmenően 2023. január 1-jétől a mezőgazdasági őstermelőnek soron kívüli adóbevallást is kell benyújtania az adóhatóság felé, amennyiben a biztosított mezőgazdasági őstermelő vagy az Szja-tv....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Mezőgazdasági őstermelő szociális hozzájárulási adója

Kérdés: Hogyan kell bevallania és megfizetnie a szociális hozzájárulási adót a mezőgazdasági őstermelőnek?
Részlet a válaszából: […] ...esetében az éves minimálbér ötszörösétmeghaladja.Az éves szja-bevallásban kell az előlegként megfizetett adót elszámolni, az adóbevallás benyújtásának határidejéig a különbözetet megfizetni, és a bevallás megfelelő rovatában lehet a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 30.

Elhunyt szülő adó-visszatérítése

Kérdés: Megkaphatja duplán az adó-visszatérítést az édesanya abban az esetben, ha a férje 2021. október 10-én egy balesetben elhunyt?
Részlet a válaszából: […] ...eljárásban dönt.Az adókötelezettség ugyanis ebben az esetben is az adózót terheli, az elhunyt személy helyett pedig nem adhat más személy adóbevallást. Az elhunyt személy adóját az adóhatóság hivatalból állapítja meg a rendelkezésre álló adatok alapján, ez azonban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 16.

Szakértő költségátalánya

Kérdés: Milyen dokumentum szükséges egy pályázatot elbíráló szakértői testület tagjainak költségátalány kifizetéséhez? Milyen adó- és járulékvonzata van a kifizetésnek, ha ezenkívül más juttatást nem kapnak a tagok? A megbízó vagy a magánszemély kötelezettsége lesz a közterhek elszámolása, bevallása és befizetése? Milyen egyéb kötelezettségei keletkeznek a kifizetőnek a költségátalány kapcsán?
Részlet a válaszából: […] ...tett nyilatkozatában legfeljebb a bevétel 50 százalékát meg nem haladó mértékig nyilatkozhat költségek elszámolásáról, az éves adóbevallásában azonban a megfelelő bizonylatokkal akár a teljes bevételt is elszámolhatja költségként. Amennyiben tehát a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 19.

Kedvezmények érvényesítése a 2020. évi személyijövedelemadó- bevallásban

Kérdés: Hogyan érvényesíthető a személyijövedelemadó-bevallási tervezetben a családi kedvezmény, az első házasok kedvezménye vagy a súlyos fogyatékosságra vonatkozó kedvezmény? Hogyan kell eljárni abban az esetben, ha az adózónak csak az év egy részében volt munkaviszonya? Ebben az esetben a kedvezmények csak arányosan vehetők igénybe a bevallásban?
Részlet a válaszából: […] ...2021. május 20.A NAV a nyilvántartásában szereplő adatok alapján valamennyi adózó részére automatikusan elkészíti a magánszemélyek adóbevallási tervezetét. A NAV adatbázisa a munkáltatói, kifizetői bevallásokban, adatszolgáltatásokban érkezett tényeken alapul.Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 13.

Fizetővendéglátó tevékenységből származó jövedelem

Kérdés: Szerepelni fog a jövedelemigazoláson az éves bevétel nagy részét képező fizetővendéglátó tevékenységből származó jövedelem, ha a tevékenységre a magánszemély az elmúlt évben a tételes átalányadózást választotta? Banki hitelfelvételhez szükséges az igazolás, így nagyon fontos lenne a magas jövedelem.
Részlet a válaszából: […] ...arra, hogy az átalányadózást választó fizetővendéglátó tevékenységet folytató magánszemélynek az adóbevallásában nem kell szerepeltetnie ezen tevékenységéből származó bevételét, csak a szobaszámnak megfelelően teljesítendő tételes átalányadó összegét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 29.

Egyéni vállalkozás szüneteltetése

Kérdés: Érdemes szüneteltetni az egyéni vállalkozást abban az esetben, ha a veszélyhelyzet miatt annyira lecsökkentek a megrendelések, hogy jelenleg nem éri meg fizetni a közterheket? Milyen előnyökkel, illetve milyen hátrányokkal jár a vállalkozás szüneteltetése?
Részlet a válaszából: […] ...kezdőnapjától az addig végzett egyéni vállalkozói tevékenységre tekintettel a szünetelés megkezdésének adóévéről szóló adóbevallás benyújtásáig– befolyt ellenérték (bevétel) a szünetelés megkezdése adóévében megszerzett vállalkozói bevételnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 23.

Többes jogviszony az Európai Unióban

Kérdés: Létesíthet két teljes munkaidős állást egy időben az Európai Unió két különböző államában egy magyar állampolgárságú magánszemély? Ha igen, akkor milyen feltételekkel köthető meg a két szerződés, ha az egyik munkahely Ausztriában, a másik pedig Magyarországon van? Melyik tagállamban kell megfizetni a közterheket ebben az esetben? A munkavállaló mindkét munkahelyén munkaidőkeretben dolgozik, egyik héten 3 munkanapot Magyarországon, 2 napot Ausztriában, a másik héten pedig fordítva, az állandó lakóhelye Magyarországon van, de Ausztriában is rendelkezik ideiglenes lakcímmel.
Részlet a válaszából: […] ...adózott jövedelmet Magyarországon az összevont adóalap részeként nem kell bevallani, de tájékoztató adatként szerepeltetni kell az éves adóbevallásban.A 883/2004/EK rendelet a biztosítási kötelezettség elbírálása szempontjából pontosan meghatározza, hogy egy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 24.

Adókedvezmények érvényesítése

Kérdés: Van valamilyen szabályozás arra vonatkozóan, hogy milyen sorrendben érvényesíthető a családi adókedvezmény és a személyi kedvezmény annál a munkavállalónál, aki mindkettőre jogosult? Abban az esetben, ha a személyi kedvezményt érvényesítik először, a családi kedvezmény fennmaradó része járulékkedvezményként érvényesíthető, ellenkező esetben viszont a személyi kedvezmény tulajdonképpen elveszik.
Részlet a válaszából: […] ...után járó családi kedvezményre egy magánszemély jogosult, az őt megillető családi kedvezményt a tárgyévet követően elkészülő adóbevallásában megoszthatja a vele közös háztartásban élő, jogosultnak nem minősülő házastársával, élettársával, ideértve azt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 10.
1
2
3
13