Keresés eredménye

3 találat a megadott adatvédelem tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: GDPR
Kérdés: Hogyan érintette a GDPR hatálybalépése a társadalombiztosítási kifizetőhelyek, illetve a jövedelem-számfejtő helyek feladatainak ellátását? Melyek azok az adatkezelési előírások, amelyekre különösen figyelni kell a foglalkoztatottakat érintő végrehajtási cselekmények során?
Részlet a válaszból: […]személyes adatokat mint képesítési és orvosi alkalmassági szempontokat.Az Mt. a "Személyiségi jogok védelme" című fejezetrészében korlátozza, és az Adatvédelmi Rendelettel összhangban konkrét célhoz köti a személyes adatok kezelését.A munkavállalótól csak olyan nyilatkozat megtétele vagy adat közlése kérhető, amely személyiségi jogát nem sérti, és a munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése szempontjából lényeges.Az egyes adatkezelések más további adatkezeléssel kizárólag akkor kapcsolhatóak össze, ha ezt jogszabály írja elő, vagy az érintett ehhez hozzájárulását adta.Az érintett - főszabályként a jogi személynek nincs személyes adata - jogosult visszajelzést kérni, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van. Tájékoztatást kérhet az adatkezelés céljáról,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5945
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2. találat: Adatvédelmi előírások a könyvelő, bérszámfejtő cégeknél
Kérdés: Milyen módon érinti a GDPR bevezetése a könyveléssel, bérszámfejtéssel foglalkozó vállalkozásokat? Milyen intézkedéseket kell megtenniük ezeknek a cégeknek annak érdekében, hogy megfeleljenek az adatvédelmi előírásoknak?
Részlet a válaszból: […]nevében személyes adatokat kezel. Itt tehát hiányzik az adatkezelés céljainak, illetve eszközeinek önálló vagy együttes meghatározása, az érdemi döntéshozói szerep, csupán egy utasítást követő adatkezelési feladat kifejtése valósul meg az adatfeldolgozó által.Egy bérszámfejtő adatkezelése tipikusan adatfeldolgozói pozícióban valósul meg, de egy könyvelő már lehet adatkezelő is. Adatkezelő pl. akkor, amikor elvégzi ügyfelei személyes adatainak átvilágítását a pénzmosás megelőzéséről szóló jogszabály alapján, de akkor is, amikor könyvelési tevékenysége során a személyes adatokat érintően is esetlegesen önálló döntéseket hozhat. A könyvelők, bérszámfejtők adatkezelőnek minősülnek még a saját munkavállalóik adatai tekintetében, a megbízóik kapcsolattartói adatai[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. június 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5769
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3. találat: Adatvédelem
Kérdés: Milyen adatvédelmi szabályokat kell betartani a nyilvántartás és az adatszolgáltatás során?
Részlet a válaszból: […]szervek (személyek) az egészségügyi szolgáltatói feladataik ellátása érdekében. A törvényben nem szabályozott esetben adatok továbbításának csak akkor van helye, ha ahhoz az érintett írásban hozzájárult. A társadalombiztosítási nyilvántartásba az érintett betekinthet, a róla nyilvántartott adatairól felvilágosítást kérhet. Az igazgatási szervek, továbbá a társadalombiztosítási feladatokat ellátó foglalkoztató, illetőleg egyéb szerv vezetője a polgárok személyes adatai védelméért való felelősségének körében köteles olyan technikai és szervezési intézkedéseket tenni, ellenőrzési rendszert kialakítani és adatvédelmi szabályzatot kiadni, amelyek az adatvédelmi követelmények teljesülését szolgálják. A munkaadó, valamint a foglalkoztatónak nem minősülő (foglalkoztatottat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. január 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1667
Kapcsolódó tárgyszavak:
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,