Részmunkaidős megváltozott munkaképességű munkavállaló

Kérdés: Hogyan kell figyelembe venni a részmunkaidős megváltozott munkaképességű munkavállalót a rehabilitációs hozzájárulás összegének meghatározása során?
Részlet a válaszából: […] ...értelmében a rehabilitációs hozzájárulás meghatározása során létszámon a Központi Statisztikai Hivatal munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz kiadott útmutatójában foglaltak szerinti tárgyévi átlagos statisztikai állományi létszámot kell érteni a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 23.

Egyszerűsített foglalkoztatottak létszámának meghatározása

Kérdés: Figyelembe vehető az egyszerűsített foglalkoztatottak számának meghatározásához egy betéti társaság 4 fő nyugdíjas munkavállalója, akik nyugdíjas státuszukra tekintettel nincsenek biztosítottként bejelentve a céghez? A vállalkozásnak így egyetlen biztosított munkavállalója van, az ügyvezetői tevékenységet ellátó beltag.
Részlet a válaszából: […] ...esetén a munkavállalói létszám húsz százalékát.Az átlagos statisztikai létszám meghatározásánál a KSH-nak a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz kiadott Útmutatójából [3/2010. (IV. 2.) KSH közlemény] kell kiindulnunk, amely a nyugdíjas és nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 23.

Részvényjuttatás külföldi anyavállalattól

Kérdés: Milyen személyi jövedelemadó, társadalombiztosítási járulék és egyéb adókötelezettség terheli a foglalkoztatót, illetve a magánszemélyeket, ha egy magyarországi leányvállalat munkavállalói a külföldi anyavállalattól részvényjuttatásban részesülnek? Ki minősül ebben az esetben kifizetőnek? Átvállalhatja a munkáltató a dolgozókat terhelő adófizetési kötelezettséget, és juttathatja nettó értékben a részvényeket annak érdekében, hogy a jogosultaknak ne keletkezzen adófizetési kötelezettsége? Kell valamilyen külön nyilatkozatot kérni a munkavállalóktól ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...terhelő adókötelezettségeket (ideértve különösen a jövedelem, az adó, az adóelőleg megállapítását, megfizetését, bevallását, az adatszolgáltatást) teljesíteni.A leányvállalat munkavállalói és az anyacég között nem áll fenn biztosítási jogviszony, így...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 26.

Átlagos statisztikai létszám munkaerő-kölcsönzés esetén

Kérdés: Hogyan kell figyelembe venni a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó munkáltató átlagos statisztikai létszámának számítása során azokat a munkavállalókat, akiknek az esetében a kölcsönbe vevő átvállalja a rehabilitációshozzájárulás--fizetési kötelezettséget, illetve azokat, akiknek az esetében nem? Mennyiben befolyásolja az átlagos statisztikai létszámot az, hogy a munkavállaló rész- vagy teljes munkaidős? Hogyan kell figyelembe venni az egyszerűsített foglalkoztatás keretében dolgozó munkavállalókat?
Részlet a válaszából: […] ...számolnia kell vele a kölcsönbe adó cégnek, míg a másik időszak alatt nem kell számba vennie.A KSH által a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz kiadott útmutató - amelyet a rehabilitációs hozzájárulás meghatározása során alkalmazni kell - 5. pontja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 26.

Munkaügyi iratok megőrzése

Kérdés: Hogyan változott a munkaügyi iratok megőrzésére vonatkozó szabályozás a nyugdíjazással összefüggésben?
Részlet a válaszából: […] ...kötelezett képviselője, illetve a felszámoló, végelszámoló köteles a 2010. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozóan adatszolgáltatást teljesíteni, ha arra korábban nem került sor.A Tny-tv. 2023. évi CIX. tv. általi módosítása révén a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 26.

Jogalap nélkül felvett egészségbiztosítási pénzbeli ellátás

Kérdés: Hogyan változott 2024. január 1-jétől a jogalap nélkül kifizetett egészségbiztosítási pénzbeli ellátások tekintetében az eljárás lefolytatását érintő szabályozás? Van olyan minimális értékhatár, amely alatt a visszafizetésre kötelező eljárást nem kell lefolytatni?
Részlet a válaszából: […] ...megtérítési kötelezettsége jelenik meg akkor, ha a jogalap nélkül felvett ellátást a mulasztása vagy a valóságtól eltérő adatszolgáltatása keletkeztette, és az ellátás a felvevőnek fel nem róható, és a felvételtől számított kilencven nap eltelt.Ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Ekhós megbízott

Kérdés: Összegtől függetlenül le kell vonni a 15 százalékos, illetve nyugdíjas esetén a 9,5 százalékos ekhót, vagy vizsgálni kell, hogy eléri-e a minimálbér 30 százalékát a megbízási díj összege abban az esetben, ha a megbízott rendelkezik egy heti 40 órás főállású munkaviszonnyal, és a megbízási szerződéssel összefüggésben az ekhós közteherfizetésről nyilatkozott?
Részlet a válaszából: […] ...(7) bekezdésével, miszerint az ekhót fizető magánszemély biztosítási jogviszonyára, és e jogviszonyával összefüggő nyilvántartási, adatszolgáltatási, a járulékfizetési kötelezettsége teljesítésére, valamint jogosultságaira az e törvényben meghatározott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 24.

Középiskolai tanár nyugdíjazása

Kérdés:

Megtudható valamilyen módon a társadalombiztosítási szervtől a nyugdíjazás pontos dátuma annak a középiskolai tanárnak az esetében, aki számításai szerint 2024. május 7-én szerzi meg a nők kedvezményes nyugdíjához szükséges 40 év jogosultsági időt, de nem biztos az időpontban? Az adategyeztetési eljárás során ezt az időpontot nem közölte a nyugdíjbiztosítási szerv. Dolgozhat tovább a nyugdíjazás után úgy, hogy megkapja az illetményét és a nyugellátását is? Amennyiben igen, akkor meg kell szüntetnie a közalkalmazotti (2024. január 1-jétől köznevelési) jogviszonyát a nyugdíjba vonulásra tekintettel, vagy folyamatosan megmaradhat a jogviszonya? Megköthető előre a munkáltatóval a megállapodás, hogy a nyugdíjazása miatti jogviszony megszűnése napját követő nappal folyamatosan dolgozik majd tovább? Mi lesz a nyugdíj számításának alapja ebben az esetben?

Részlet a válaszából: […] ...nők esetében a nők kedvezményes öregségi nyugdíjához elismerhető jogosultsági idő,– a foglalkoztató vagy jogutódja, illetve az adatszolgáltatásra kötelezett adatai,– az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozó nyugdíjjárulék-köteles kereset,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 24.

Több munkáltatóval létesített munkaviszony keretében végzett munka

Kérdés:

Melyek azok a főbb jellemző jegyek, melyek a több munkáltatóval létesített munkaviszony szabályozásában megjelennek? Milyen formában kötelezettek a munkáltatók a bevallási kötelezettség teljesítésére és az ezzel összefüggő adatszolgáltatásra?

Részlet a válaszából: […] ...tesz eleget.A több munkáltató által létesített munkaviszony munkajogi szabályozása meglehetősen szűkszavú, szemben az adójog adatszolgáltatási irányultságú rendszerével.A felek megegyezésére bízott helyzet számos jogvitát eredményez, melyet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 22.

Családi pótlék érettségi vizsgát tett gyermek után

Kérdés:

Kaphatja továbbra is a családi pótlékot a szülő az érettségi vizsgát tett gyermeke után, aki szeptembertől továbbtanul?

Részlet a válaszából: […] ...semmi dolga nincs, és a rendszer jól működik, az iskoláztatási támogatás megszüntetésre kerül. Abban az esetben, ha az elektronikus adatszolgáltatás a hivatalok között megfelelően működik, a kérelmező bejelentése nélkül is megszüntetésre kerül az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 8.
1
2
3
28