Statisztikai adatszolgáltatás

Kérdés: Mikor kell lejelenteni a statisztikai adatszolgáltatás során a márciusban kilépő édesapát, aki munkavégzés mellett kapta a GYED-et? A bérprogram nem vette figyelembe az első negyedéves statisztikában, decemberben viszont, amikor a férfi GYED-eseket kell jelenteni, már nem lesz a munkáltató alkalmazásában.
Részlet a válaszából: […] ...és folyósításra az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak egy része. Ezért ezen ellátások alakulásáról statisztikai adatszolgáltatásra is kötelezettek. A kifizetőhelynek az a dolgozója, aki a statisztikai adatszolgáltatási,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 11.

Végelszámolás alatt álló cég adatszolgáltatása

Kérdés: A NYENYI megszüntetésével hogyan tehet eleget a továbbiakban egy végelszámolás alatt álló cég a Ctv. 2. számú mellékletének IV. pontjában meghatározott kötelezettségeinek, amely szerint a gazdasági társaság törléséhez csatolni kell a nyugdíj-biztosítási igazgatóság igazolását, hogy a törlés előtt álló cég minden adatszolgáltatást teljesített a végelszámolás végéig? Hogyan fogja megkapni ezt az igazolást a társaság, illetve kitől kell igényelni?
Részlet a válaszából: […] ...hely továbbra istartalmazza a nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv igazolására való utalást. Azis tény, hogy az általános NYENYI adatszolgáltatás megszűnt, viszont azadatszolgáltatási (tehát NYENYI is) kötelezettség továbbra is fennáll a 2010.évet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 28.

2010. évi NYENYI-adatszolgáltatás

Kérdés: A 2010. évre vonatkozóan meddig kell a nyugdíj-biztosítási igazgatóságok részére a NYENYI-adatszolgáltatást teljesíteni?
Részlet a válaszából: […] ...ülésnapján a 2010. éviCLXX. tv.-nyel a nyilvántartásra kötelezettek éves rendszerességgelteljesítendő nyugdíj-biztosítási, ún. NYENYI-adatszolgáltatását nemhosszabbította meg.A Tny-tv. 97. §-ában foglaltaknak megfelelően tehátnyugdíj-biztosítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 29.
Kapcsolódó címkék:    

Többletmunkaidő elszámolása

Kérdés: Alkalmazhatja-e egy egészségügyi alapellátást biztosító betéti társaság a Tny-tv. 43/A. §-ában foglalt adatszolgáltatást az önként vállalt többletmunkaidőről abban az esetben, ha a munkavállalói 1 hétvégi 24 órás és 1 vagy 2 hétközi 16 órás ügyeletet látnak el a napi teendőkön felül, amelyért munkabért kapnak? Hogyan lehet ezt dokumentálni, illetve hogyan működik az adatszolgáltatás ebben az esetben? Hogyan kell figyelembe venni azt, hogy az ügyelet miatt a dolgozók szabadnapot kapnak?
Részlet a válaszából: […] ...által munkaórában igazolt - 2004. május1-jét követő - napi 8 óra alapulvételével átszámított - időtartamát.Az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatást legutoljára 2009.évre vonatkozóan az ún. NYENYI lapon lehetett teljesíteni a nyugdíj-biztosításiigazgatási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 1.

Nemleges adatszolgáltatás

Kérdés: Helyesen járt-e el az a betéti társaság, amelynél a múlt évben a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság nem fogadta el a nemleges adatszolgáltatást, heti 36 órás munkaviszony mellett személyesen közreműködő tag esetében, aki jövedelmet nem vett fel személyes közreműködéséért, ezért a NYENYI adatszolgáltatáson a január 1-jétől december 31-ig terjedő biztosítási időre, nulla járulékalap feltüntetésével közöltek adatot? Véleményük szerint ennek az adatközlésnek szinkronban kell lennie az APEH felé közölt T1041-es adatszolgáltatással is, ezért utólag bejelentették a heti 36 órás munkaviszony melletti társas vállalkozói jogviszony kezdetét. A tag nem vesz fel jövedelmet, nem fizet járulékot e jogviszonya után, tehát nem minősül biztosítottnak, ugyanakkor a NYENYI adatszolgáltatásban mégis mint "biztosításban töltött idő" szerepel ez az időszak.
Részlet a válaszából: […] ...adódóan az érintett vállalkozót az adóhatóság felé aT1041-es nyomtatványon biztosítottként kell bejelenteni, míg a rá vonatkozóadatszolgáltatásnak - járulékalapot képező jövedelem híján - "nullásnak" kelllennie. Természetesen az a helyzet is elképzelhető,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 10.

NYENYI adatszolgáltatás megtagadása

Kérdés: Érheti-e a vállalkozást valamilyen hátrány vagy retorzió amiatt, ha 2008 áprilisában nem adja be a NYENYI adatszolgáltatást, tekintettel arra, hogy a havi bevalláson minden adat szerepel, és a jogszabályok szerint a hatóság nem kérheti ugyanazokat az adatokat, amelyeket már ismer?
Részlet a válaszából: […] ...NYENYI adatszolgáltatás célja, hogy a majdaninyugdíj-megállapításhoz szükséges adatok (szolgálati idő, nyugdíj alapjáulszolgáló jövedelem) a nyugdíjbiztosítás nyilvántartásába bekerüljenek. Valóban ezek az adatok a havi bevallások alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. június 3.
Kapcsolódó címkék:  

Nyugdíj-biztosítási adatszolgáltatás

Kérdés: Kell-e szerepeltetni a 2005. évre 2006. január 16-án kifizetett egyhavi különjuttatást a 2006. január 1-jétől január 8-áig terjedő időszakra bekért nyugdíjas adatszolgáltatáson?
Részlet a válaszából: […] Tekintettel arra, hogy a kifizetett 13. havi juttatásjárulékalapot képező jövedelemnek minősül, abból járulékot kellett vonni,közölni kell a 2006. január 1-jétől január 8-áig terjedő időre kifizetettmunkabérrel együtt a NYENYI-lapon.A Tbj-tv. R. 5/C § (2) bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 16.
Kapcsolódó címkék:  

Módosult az Art.

Kérdés: Milyen hatása van az Art. módosításának a társadalombiztosítással kapcsolatos nyilvántartásokra és bevallásokra?
Részlet a válaszából: […] ...foglalkoztatottnak más bevallásokgyakoriságától függetlenül havonta, a tárgyhót követő hó 12-éig elektronikusanbevallást és egyben adatszolgáltatást kell adnia az adó- és/vagytársadalombiztosítási kötelezettséget eredményező,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. január 24.
Kapcsolódó címkék:    

Év végi adatszolgáltatás teljesítése

Kérdés: 2004. év végén milyen értékhatártól kell jövedelemigazolást kiállítani, illetve az APEH részére K30, K31, K32 nyomtatványokat benyújtani a megbízási jogviszonyban foglalkoztatott alkotóművészek (írók, költők) részére kifizetett megbízási díjakról?
Részlet a válaszából: […] ...megbízási díjakat fizetett ki, adókötelezettség keletkezett, és a kifizetett jövedelmekről jövedelemigazolást kell kiállítani, illetve adatszolgáltatást kell teljesíteni.Egyetlen esetben nem kell a kifizetett jövedelemről adatot szolgáltatni. Ha a magánszemély az Szja-tv. 73...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. december 14.

Adatszolgáltatási kötelezettség szakképesítés megszerzése esetén

Kérdés: Terheli-e valamilyen adatszolgáltatási kötelezettség a munkáltatót, ha egy középiskolai végzettséggel alkalmazásba vett munkavállaló munkaviszonya alatt felsőfokú képesítést kap, vagy bármely más - a munkáját érintő - változás következik be az életében?
Részlet a válaszából: […] ...új rendelkezései értelmében az Mt. hatálya alá tartozó munkaviszonyban munkavállalót foglalkoztató munkáltatót (munkaadót) egyéb adatszolgáltatási kötelezettség nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. október 12.
Kapcsolódó címke:
1
2