Családipótlék-jogosultság nagykorú gyermek után

Kérdés: Mit kell tennie a szülőnek abban az esetben, ha a gyermeke már elmúlt 18 éves, de még mindig kapja utána a családi pótlékot, és tart attól, hogy vissza kell fizetnie?
Részlet a válaszából: […] ...közölt adatállományból nyeri ki a tanulmányokra vonatkozó adatokat a folyósító szerv, vagyis az illetékes kormányhivatal. A szülő adatszolgáltatási kötelezettsége kizárólag abban az esetben áll fenn, ha valamilyen hiba okán gyermeke az adott szervezet által...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 30.

Munkabérletiltás egyszerűsített foglalkoztatás esetén

Kérdés: Hogyan jár el helyesen a munkáltató a következő esetben? Egy munkavállaló munkabérére végrehajtó által küldött letiltás érkezett, amelynek a munkáltató mindenben eleget tett. 2022. június 30-án a munkavállaló felmondása miatt a munkaviszony megszűnt, amelyről a munkáltató értesítette a végrehajtót. A következő hónapban ugyanez a dolgozó egyszerűsített foglalkoztatottként dolgozott korábbi munkáltatójánál, összesen 9 napot. Le kell vonnia a munkáltatónak a korábbi letiltás összegét, tekintettel arra, hogy tudomása van a munkavállaló kötelezettségéről, vagy várja meg a végrehajtó hivatalos értesítését? Érvényesíthető a letiltás az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony alapján kifizetett munkabérre is?
Részlet a válaszából: […] ...garantálja.A letiltás kézhezvételét követően a munkáltatónak levonási, értesítési, nyilvántartási, tájékoztatási és adatszolgáltatási, továbbá kamatszámítási kötelezettsége keletkezik.A munkabérre vezetett végrehajtás specialitása, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Rendezvény résztvevőinek napidíja

Kérdés: Kell rendelkeznie adóazonosító jellel egy magyarországi székhelyű egyesület által más EU-tagállamban szervezett rendezvény nem magyar állampolgárságú résztvevőinek abban az esetben, ha részükre az étkezés fedezésére napidíjat fizetnének forintban, illetve euróban, valamint a szállás költségét számla ellenében fizetnék ki az EU-tagállambeli hotelnek? Az érintett személyek és az egyesület között semmilyen jogviszony nem áll fenn. A részt vevő magánszemélyek részben EGT-tagállamok, részben harmadik országok állampolgárai, és vannak köztük kiskorú gyermekek is. Terheli a magánszemélyt, illetőleg az egyesületet adó- vagy járulékfizetési kötelezettség Magyarországon? Ha igen, van adómentes rész? Szükséges a kifizetéshez az A1-es igazolás és/vagy adóilletőség-igazolás?
Részlet a válaszából: […] ...kifizetésről - akár Magyarországon terheli adókötelezettség, akár a magánszemély illetősége szerinti országban - a kifizetőnek adatszolgáltatási kötelezettsége van, melynek teljesítéséhez az adóazonosító jel szükséges [Szja-tv. 7. számú melléklet, Art. 36...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Vállalkozási szerződés korábbi munkavállalóval

Kérdés: Jelenthet bármilyen problémát, ha egy betéti társaság a továbbiakban kisadózó egyéni vállalkozóként szerződik egy korábban munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállalójával ugyanannak a korábbi tevékenységnek az ellátására? Az érintett kisadózóként más megrendelőkkel is kapcsolatban állt a munkaviszony fennállása alatt, és jelenleg is több partnernek végez hasonló tevékenységet. A két vállalkozás nem minősül kapcsolt vállalkozásnak.
Részlet a válaszából: […] ...ellenőrzési eljárás keretében vélelmezi, hogy a kisadózó és a kisadózó vállalkozással összefüggésben a 13. § szerinti adatszolgáltatásra köteles adózó között munkaviszony jött létre, hacsak a (3) bekezdésben meghatározott körülmények közül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Átlagos statisztikai létszám

Kérdés: Az átlagos statisztikai létszám számítása során figyelembe kell venni a kft. azon tulajdonos tagjait, akik személyesen közreműködnek ugyan, de tagi jövedelemben nem részesülnek? Van e tekintetben különbség a minimumjárulék-fizetésre kötelezett vagy nem kötelezett tag között?
Részlet a válaszából: […] ...átlagos statisztikai létszám meghatározásakor a KSH munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz készült útmutatójából kell kiindulni [3/2010. (IV. 2.) KSH közlemény].Az útmutató 1.1.4. pontja értelmében a társas vállalkozás, szövetkezet tulajdonos tagja abban az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Rehabilitációs hozzájárulás

Kérdés: Figyelembe kell vennie a rehabilitációs hozzájárulás szempontjából a létszám meghatározása során egy turizmussal, vendéglátással foglalkozó vállalkozásnak az általa foglalkoztatott alkalmi munkavállalókat?
Részlet a válaszából: […] ...(4) bekezdése értelmében a rehabilitációs hozzájárulás megállapítása során a Központi Statisztikai Hivatal munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz kiadott útmutatójában foglaltak szerinti tárgyévi átlagos statisztikai állományi létszámot kell alapul venni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Passzív GYED

Kérdés: Milyen teendői vannak a kifizetőhelynek a passzív GYED folyósításával kapcsolatban? Milyen jelentéseket kell küldeni és hová, amelyek nem azonosak a biztosítási jogviszonyos GYED- elszámolásokkal, -kifizetésekkel, -jelentésekkel?
Részlet a válaszából: […] ...jelentésekben sincsenek elkülönítve a passzív jogon folyósított GYED-ben részesülők, sem szám szerint, sem összegszerűen, mivel az adatszolgáltatáson az Eb-tv. 42/A. § alapján részesülők között kell szerepeltetni őket.A statisztikai jelentésekben tehát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Átlagos statisztikai állományi létszám

Kérdés: Figyelembe kell venni az átlagos statisztikai állományi létszám számítása során azokat a megbízási jogviszonyban foglalkoztatott óraadó oktatókat, akiknek havi szinten több mint 60 órája van? A KSH útmutatója szerint amennyiben a megbízási szerződéssel foglalkoztatott személyek havi óraszáma több mint 60 óra, és az általános munkarend szerint dolgoznak, számba kell őket venni az átlagos statisztikai állományi létszám megállapítása során, a foglalkoztató azonban nem tudja eldönteni, hogy ezt a szabályt az ő esetében is kell-e alkalmazni.
Részlet a válaszából: […] ...tv. általános elvként valóban rögzíti, hogy a rehabilitációs hozzájárulás meghatározása során létszámon a KSH munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz kiadott útmutatójában foglaltak szerinti tárgyévi átlagos statisztikai állományi létszámot kell érteni.Márpedig...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 30.

Munkahelyi baleset

Kérdés: Helyesen járt el a kifizetőhely, ha az orvos által kiállított "4"-es kóddal számfejtette le a dolgozó táppénzét, illetve készítette el az adatszolgáltatást, vagy egy feljegyzéssel "8"-as kódon kellett volna számfejteni az alábbi esetben? Egy munkavállalónak a munkahelyi öltözőben átöltözés után, már munkavédelmi cipőben megbicsaklott a lába. A kifizetőhely felvette a jegyzőkönyvet, a munkavállaló saját elmondása szerint nem csúszott vagy botlott meg, egyszerűen rosszul lépett. A kifizetőhely úgy ítélte meg, hogy mivel nem volt külső hatás, ez nem baleset. Kell ebben az esetben a baleset üzemiségéről elutasító határozatot hozni?
Részlet a válaszából: […] Jelen esetben egy meglehetősen összetett kérdésről van szó. Abban az esetben, ha a munkavállalóval a munkahelyén valamilyen váratlan esemény történik, különösen, ha bármilyen okból munkaképtelen állapotba kerül, nyilvánvalóan alapos vizsgálatra van szükség. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 19.

Megváltozott munkaképességű munkavállaló

Kérdés: Figyelembe vehető a rehabilitációs hozzájárulás összegének kiszámítása során a keresőképtelen, táppénzben részesülő megváltozott munkaképességű munkavállaló?
Részlet a válaszából: […] ...mind pedig a megváltozott munkavállalók létszáma tekintetében - létszámon a Központi Statisztikai Hivatal munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz kiadott útmutatójában foglaltak szerinti tárgyévi átlagos statisztikai állományi létszámot kell érteni, melyet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 5.
1
2
3
26