Keresés eredménye

16 találat a megadott adatszolgáltatás tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Végelszámolás alatt álló cég adatszolgáltatása
Kérdés: A NYENYI megszüntetésével hogyan tehet eleget a továbbiakban egy végelszámolás alatt álló cég a Ctv. 2. számú mellékletének IV. pontjában meghatározott kötelezettségeinek, amely szerint a gazdasági társaság törléséhez csatolni kell a nyugdíj-biztosítási igazgatóság igazolását, hogy a törlés előtt álló cég minden adatszolgáltatást teljesített a végelszámolás végéig? Hogyan fogja megkapni ezt az igazolást a társaság, illetve kitől kell igényelni?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. június 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3421
2. találat: 2010. évi NYENYI-adatszolgáltatás
Kérdés: A 2010. évre vonatkozóan meddig kell a nyugdíj-biztosítási igazgatóságok részére a NYENYI-adatszolgáltatást teljesíteni?
Részlet a válaszból: […]pontjában foglaltak 2010. december 31-ét követően is alkalmazhatók". A korábbi időszakokra vonatkozóan nem teljesített adatszolgáltatásokat a nyugdíj-biztosítási igazgatóságoknak jelenleg is be kell szerezniük. Ez állami feladat végrehajtásához elengedetlen adat, tehát az említett szerveknek nemcsak lehetőség, hanem kötelezettség is. A fent említett nyilvántartásra kötelezettek 2009. évi (és a korábbi évekre vonatkozó) elmaradt (tehát határidőre nem teljesített) NYENYI-adatszolgáltatási kötelezettségére történő felszólítás országosan megtörtént. 2011. évben a nyugdíj-biztosítási igazgatási szervek a visszamenőleges teljesítésre történő felszólítást hatósági ügy keretében szólítják fel. Amennyiben a teljesítés ezt követően sem történik meg, mulasztási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. március 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3326
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3. találat: Többletmunkaidő elszámolása
Kérdés: Alkalmazhatja-e egy egészségügyi alapellátást biztosító betéti társaság a Tny-tv. 43/A. §-ában foglalt adatszolgáltatást az önként vállalt többletmunkaidőről abban az esetben, ha a munkavállalói 1 hétvégi 24 órás és 1 vagy 2 hétközi 16 órás ügyeletet látnak el a napi teendőkön felül, amelyért munkabért kapnak? Hogyan lehet ezt dokumentálni, illetve hogyan működik az adatszolgáltatás ebben az esetben? Hogyan kell figyelembe venni azt, hogy az ügyelet miatt a dolgozók szabadnapot kapnak?
Részlet a válaszból: […]jogviszonyokban egészségügyi tevékenységgel töltött munkavégzéseinek együttes időtartama - munkaidőkeret alkalmazása esetén annak átlagában - nem haladhatja meg a heti 60 órát, vagy - ha az egészségügyi dolgozó egészségügyi ügyeletet is ellát - a heti 72 órát. Erről a több, illetve többfajta jogviszonyban egészségügyi tevékenység keretében munkát végző dolgozónak nyilatkoznia kell. Az egészségügyi tevékenység befejezése és a következő, munkarend szerint megkezdett egészségügyi tevékenység között legalább 11 óra időtartamú megszakítás nélküli pihenőidőt kell biztosítani, amely a napi huszonnégy órán át folyamatos szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatók esetében a felek megállapodása alapján legalább 8 óra időtartamú megszakítás nélküli[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. március 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3290
4. találat: Nemleges adatszolgáltatás
Kérdés: Helyesen járt-e el az a betéti társaság, amelynél a múlt évben a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság nem fogadta el a nemleges adatszolgáltatást, heti 36 órás munkaviszony mellett személyesen közreműködő tag esetében, aki jövedelmet nem vett fel személyes közreműködéséért, ezért a NYENYI adatszolgáltatáson a január 1-jétől december 31-ig terjedő biztosítási időre, nulla járulékalap feltüntetésével közöltek adatot? Véleményük szerint ennek az adatközlésnek szinkronban kell lennie az APEH felé közölt T1041-es adatszolgáltatással is, ezért utólag bejelentették a heti 36 órás munkaviszony melletti társas vállalkozói jogviszony kezdetét. A tag nem vesz fel jövedelmet, nem fizet járulékot e jogviszonya után, tehát nem minősül biztosítottnak, ugyanakkor a NYENYI adatszolgáltatásban mégis mint "biztosításban töltött idő" szerepel ez az időszak.
Részlet a válaszból: […]vállalkozói tevékenységet folytató társas vállalkozó nem minősül kiegészítő tevékenységet folytatónak, tehát rá társas vállalkozóként is kiterjed a biztosítás még abban az esetben is, ha vele kapcsolatban - járulékalapot képező jövedelem híján - járulékfizetési kötelezettség nem keletkezik. Ebből adódóan az érintett vállalkozót az adóhatóság felé a T1041-es nyomtatványon biztosítottként kell bejelenteni,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. február 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2475
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5. találat: NYENYI adatszolgáltatás megtagadása
Kérdés: Érheti-e a vállalkozást valamilyen hátrány vagy retorzió amiatt, ha 2008 áprilisában nem adja be a NYENYI adatszolgáltatást, tekintettel arra, hogy a havi bevalláson minden adat szerepel, és a jogszabályok szerint a hatóság nem kérheti ugyanazokat az adatokat, amelyeket már ismer?
Részlet a válaszból: […]formátumban átadja azokat. Nem véletlen, hogy az általános NYENYI adatszolgáltatás megszüntetését a jogalkotó folyamatosan kitolja, a jelenleg hatályos szabályok szerint utoljára 2008-ról 2009. április 30-ig kell adatszolgáltatást teljesíteni. Visszatérve a konkrét kérdéshez, a NYENYI adatszolgáltatás elmulasztása - a foglalkoztatóra nézve 100, illetve 200 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal, míg - a munkavállaló számára a nyugdíj megállapításánál[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. június 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2228
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
6. találat: Nyugdíj-biztosítási adatszolgáltatás
Kérdés: Kell-e szerepeltetni a 2005. évre 2006. január 16-án kifizetett egyhavi különjuttatást a 2006. január 1-jétől január 8-áig terjedő időszakra bekért nyugdíjas adatszolgáltatáson?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. május 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1427
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
7. találat: Módosult az Art.
Kérdés: Milyen hatása van az Art. módosításának a társadalombiztosítással kapcsolatos nyilvántartásokra és bevallásokra?
Részlet a válaszból: […]járulékadatokról az adatszolgáltatást január-március hónapokról az áprilisi bevallással egy időben, összevontan és elektronikusan kell teljesíteni. Az áprilisi és az azt követő havi adatszolgáltatásokat kizárólag elektronikusan lehet beadni. A2006. április 30-a után esedékes egyéb bevallások - pl. áfabevallás - szintén kizárólag elektronikusan teljesíthetők. A havi járulékbevallás benyújtását önként választók Lehetőség van arra, hogy bárki, akit nem kötelez a törvény, úgy döntsön, hogy már 2006 áprilisától havonta nyújtja be a járulékbevallást. Ezt a szándékot be kell jelenteni az adóhatósághoz 2006. január 1. és 2006. április 30-a között. A választásra irányuló nyilatkozat nem vonható vissza. Önmagában az ügyfélkapun történő regisztráció és annak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. január 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1297
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
8. találat: Év végi adatszolgáltatás teljesítése
Kérdés: 2004. év végén milyen értékhatártól kell jövedelemigazolást kiállítani, illetve az APEH részére K30, K31, K32 nyomtatványokat benyújtani a megbízási jogviszonyban foglalkoztatott alkotóművészek (írók, költők) részére kifizetett megbízási díjakról?
Részlet a válaszból: […]jövedelemről adatot szolgáltatni. Ha a magánszemély az Szja-tv. 73. § (1)-(3) bekezdései alapján nyilatkozik a kifizetőnek írásban, hogy az önálló tevékenységből származó, egy szerződés alapján 15 000 forintot meg nem haladó összegű jövedelme utáni adót a kifizető állapítsa meg, vonja le, és fizesse be. Ebben az esetben a bevétel teljes egészében jövedelemnek minősül,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. december 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 897
9. találat: Adatszolgáltatási kötelezettség közalkalmazottak esetében
Kérdés: Közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozókra is vonatkozik-e az EMMA? Milyen adatközlési kötelezettség keletkezik ezen a területen?
Részlet a válaszból: […]működteti. Az Mt. hatálya alá tartozó munkaviszonyban munkavállalót foglalkoztató munkaadó a rendelkezések értelmében köteles bejelenteni a nyilvántartást működtető szervnek a munkaszerződés megkötését követően legkésőbb a munkavállaló munkába lépéséig a munkaviszony létrejöttének időpontját, legkésőbb a munkaviszony megszűnését, illetőleg megszüntetését követő napon a megszüntetés időpontját. A munkaadói bejelentéseknek tartalmazniuk kell az előzőekben felsorolt munkavállalói, valamint munkaadói adatokat is. A rendelkezések értelmében, ha a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a munkaadó a munkavállaló munkaviszonyát jogellenesen szüntette meg, és a munkavállalót eredeti munkakörében tovább foglalkoztatják, a bírósági ítélet által tartalmazott, a bejelentésben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. október 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 801
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
10. találat: Adatszolgáltatási kötelezettség szakképesítés megszerzése esetén
Kérdés: Terheli-e valamilyen adatszolgáltatási kötelezettség a munkáltatót, ha egy középiskolai végzettséggel alkalmazásba vett munkavállaló munkaviszonya alatt felsőfokú képesítést kap, vagy bármely más - a munkáját érintő - változás következik be az életében?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. október 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 800
Kapcsolódó tárgyszavak:
| 1 - 10 | 11 - 16 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés