Munkabérletiltás helyett részletfizetés

Kérdés: Milyen feltételei vannak a részletfizetés engedélyezésének az adósság megfizetésére a végrehajtási eljárásban és azon belül a munka-bérletiltás rendszerében? Valóban elkerülhető a munkabér letiltása a részletfizetéssel?
Részlet a válaszából: […] ...a végrehajtást kérőnek.A Vht. hivatkozott szakasza egyértelműsíti, hogy a munkáltatói támogatói szándék maximuma a felvilágosítás, adatszolgáltatás és a kényszerintézkedéssel érintett munkavállaló tájékoztatására korlátozódik.A letiltásban, illetve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

Járulék bevallásának és fizetésének késedelme, elmaradása

Kérdés: Milyen jogkövetkezmények sújthatják az adózót a járulékok bevallásának, illetőleg megfizetésének késedelme vagy elmaradása esetén?
Részlet a válaszából: […] ...kapcsolatban, a járulékkötelezettség teljesítésével kapcsolatos hatósági eljárásra, a tartozások behajtására és végrehajtására, az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztásával és késedelmével, a járulékfizetési kötelezettség, a bejelentési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Megváltozott munkaképességű személyek ellátásai nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony mellett

Kérdés: Igénybe vehető a rehabilitációs ellátás, illetve a rokkantsági ellátás a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony mellett?
Részlet a válaszából: […] ...tartozó személy esetén az egyezményben részes államban - a jogosult nyilatkozata vagy az ügyben hatáskörrel rendelkező külföldi szerv adatszolgáltatása alapján - fennálló keresőtevékenység is keresőtevékenységnek minősül.Az Flt. 58. §-a (5) bekezdésének e)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

GYET-jogosultság

Kérdés: Igényelhet gyermeknevelési támogatást az édesanya abban az esetben, ha a gyermekei után iskoláztatási támogatást kap? Folyósíthatók együtt az ellátások?
Részlet a válaszából: […] ...folytatását, ha a döntést hozó szervezet hiánypótlásra való felszólítást küld, a családi pótlékban részesülő részére az adatszolgáltatásban nem szereplő gyermek, illetve személy esetében. Ebben az esetben van létjogosultsága a nyomtatványnak. Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Rehabilitációs hozzájárulás

Kérdés: Figyelembe kell venni a részmunkaidős munkavállalókat is a létszám meghatározása során a rehabilitációs hozzájárulás összegének megállapításához, és ha igen, akkor hogyan?
Részlet a válaszából: […] ...és a megváltozott munkaképességű munkavállalók tekintetében létszámon a Központi Statisztikai Hivatal munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz kiadott útmutatójában foglaltak szerinti tárgyévi átlagos statisztikai állományi létszámot kell érteni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 25.

Mesterképzésben részt vevő gyermek

Kérdés: Beszámítható a kisebb gyermek után folyósítandó családi pótlék összegébe a mesterképzésben részt vevő nagyobb gyermek?
Részlet a válaszából: […] ...vagy tartós nevelésbe, és a családi pótlékot igénylő vele kapcsolatot tart fenn.A családtámogatási ügyben eljáró hatóság részére adatszolgáltatás történik a köznevelési intézmény tanulója tanulói jogviszonyának, a szakképzési államigazgatási szerv a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 11.

Családipótlék-jogosultság nagykorú gyermek után

Kérdés: Mit kell tennie a szülőnek abban az esetben, ha a gyermeke már elmúlt 18 éves, de még mindig kapja utána a családi pótlékot, és tart attól, hogy vissza kell fizetnie?
Részlet a válaszából: […] ...közölt adatállományból nyeri ki a tanulmányokra vonatkozó adatokat a folyósító szerv, vagyis az illetékes kormányhivatal. A szülő adatszolgáltatási kötelezettsége kizárólag abban az esetben áll fenn, ha valamilyen hiba okán gyermeke az adott szervezet által...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 30.

Munkabérletiltás egyszerűsített foglalkoztatás esetén

Kérdés: Hogyan jár el helyesen a munkáltató a következő esetben? Egy munkavállaló munkabérére végrehajtó által küldött letiltás érkezett, amelynek a munkáltató mindenben eleget tett. 2022. június 30-án a munkavállaló felmondása miatt a munkaviszony megszűnt, amelyről a munkáltató értesítette a végrehajtót. A következő hónapban ugyanez a dolgozó egyszerűsített foglalkoztatottként dolgozott korábbi munkáltatójánál, összesen 9 napot. Le kell vonnia a munkáltatónak a korábbi letiltás összegét, tekintettel arra, hogy tudomása van a munkavállaló kötelezettségéről, vagy várja meg a végrehajtó hivatalos értesítését? Érvényesíthető a letiltás az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony alapján kifizetett munkabérre is?
Részlet a válaszából: […] ...garantálja.A letiltás kézhezvételét követően a munkáltatónak levonási, értesítési, nyilvántartási, tájékoztatási és adatszolgáltatási, továbbá kamatszámítási kötelezettsége keletkezik.A munkabérre vezetett végrehajtás specialitása, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Rendezvény résztvevőinek napidíja

Kérdés: Kell rendelkeznie adóazonosító jellel egy magyarországi székhelyű egyesület által más EU-tagállamban szervezett rendezvény nem magyar állampolgárságú résztvevőinek abban az esetben, ha részükre az étkezés fedezésére napidíjat fizetnének forintban, illetve euróban, valamint a szállás költségét számla ellenében fizetnék ki az EU-tagállambeli hotelnek? Az érintett személyek és az egyesület között semmilyen jogviszony nem áll fenn. A részt vevő magánszemélyek részben EGT-tagállamok, részben harmadik országok állampolgárai, és vannak köztük kiskorú gyermekek is. Terheli a magánszemélyt, illetőleg az egyesületet adó- vagy járulékfizetési kötelezettség Magyarországon? Ha igen, van adómentes rész? Szükséges a kifizetéshez az A1-es igazolás és/vagy adóilletőség-igazolás?
Részlet a válaszából: […] ...kifizetésről - akár Magyarországon terheli adókötelezettség, akár a magánszemély illetősége szerinti országban - a kifizetőnek adatszolgáltatási kötelezettsége van, melynek teljesítéséhez az adóazonosító jel szükséges [Szja-tv. 7. számú melléklet, Art. 36...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Vállalkozási szerződés korábbi munkavállalóval

Kérdés: Jelenthet bármilyen problémát, ha egy betéti társaság a továbbiakban kisadózó egyéni vállalkozóként szerződik egy korábban munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállalójával ugyanannak a korábbi tevékenységnek az ellátására? Az érintett kisadózóként más megrendelőkkel is kapcsolatban állt a munkaviszony fennállása alatt, és jelenleg is több partnernek végez hasonló tevékenységet. A két vállalkozás nem minősül kapcsolt vállalkozásnak.
Részlet a válaszából: […] ...ellenőrzési eljárás keretében vélelmezi, hogy a kisadózó és a kisadózó vállalkozással összefüggésben a 13. § szerinti adatszolgáltatásra köteles adózó között munkaviszony jött létre, hacsak a (3) bekezdésben meghatározott körülmények közül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.
1
2
3
26