Jogalap nélkül felvett egészségbiztosítási pénzbeli ellátás

Kérdés: Hogyan változott 2024. január 1-jétől a jogalap nélkül kifizetett egészségbiztosítási pénzbeli ellátások tekintetében az eljárás lefolytatását érintő szabályozás? Van olyan minimális értékhatár, amely alatt a visszafizetésre kötelező eljárást nem kell lefolytatni?
Részlet a válaszából: […] ...megtérítési kötelezettsége jelenik meg akkor, ha a jogalap nélkül felvett ellátást a mulasztása vagy a valóságtól eltérő adatszolgáltatása keletkeztette, és az ellátás a felvevőnek fel nem róható, és a felvételtől számított kilencven nap eltelt.Ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Ekhós megbízott

Kérdés: Összegtől függetlenül le kell vonni a 15 százalékos, illetve nyugdíjas esetén a 9,5 százalékos ekhót, vagy vizsgálni kell, hogy eléri-e a minimálbér 30 százalékát a megbízási díj összege abban az esetben, ha a megbízott rendelkezik egy heti 40 órás főállású munkaviszonnyal, és a megbízási szerződéssel összefüggésben az ekhós közteherfizetésről nyilatkozott?
Részlet a válaszából: […] ...(7) bekezdésével, miszerint az ekhót fizető magánszemély biztosítási jogviszonyára, és e jogviszonyával összefüggő nyilvántartási, adatszolgáltatási, a járulékfizetési kötelezettsége teljesítésére, valamint jogosultságaira az e törvényben meghatározott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 24.

Középiskolai tanár nyugdíjazása

Kérdés:

Megtudható valamilyen módon a társadalombiztosítási szervtől a nyugdíjazás pontos dátuma annak a középiskolai tanárnak az esetében, aki számításai szerint 2024. május 7-én szerzi meg a nők kedvezményes nyugdíjához szükséges 40 év jogosultsági időt, de nem biztos az időpontban? Az adategyeztetési eljárás során ezt az időpontot nem közölte a nyugdíjbiztosítási szerv. Dolgozhat tovább a nyugdíjazás után úgy, hogy megkapja az illetményét és a nyugellátását is? Amennyiben igen, akkor meg kell szüntetnie a közalkalmazotti (2024. január 1-jétől köznevelési) jogviszonyát a nyugdíjba vonulásra tekintettel, vagy folyamatosan megmaradhat a jogviszonya? Megköthető előre a munkáltatóval a megállapodás, hogy a nyugdíjazása miatti jogviszony megszűnése napját követő nappal folyamatosan dolgozik majd tovább? Mi lesz a nyugdíj számításának alapja ebben az esetben?

Részlet a válaszából: […] ...nők esetében a nők kedvezményes öregségi nyugdíjához elismerhető jogosultsági idő,– a foglalkoztató vagy jogutódja, illetve az adatszolgáltatásra kötelezett adatai,– az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozó nyugdíjjárulék-köteles kereset,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 24.

Több munkáltatóval létesített munkaviszony keretében végzett munka

Kérdés:

Melyek azok a főbb jellemző jegyek, melyek a több munkáltatóval létesített munkaviszony szabályozásában megjelennek? Milyen formában kötelezettek a munkáltatók a bevallási kötelezettség teljesítésére és az ezzel összefüggő adatszolgáltatásra?

Részlet a válaszából: […] ...tesz eleget.A több munkáltató által létesített munkaviszony munkajogi szabályozása meglehetősen szűkszavú, szemben az adójog adatszolgáltatási irányultságú rendszerével.A felek megegyezésére bízott helyzet számos jogvitát eredményez, melyet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 22.

Családi pótlék érettségi vizsgát tett gyermek után

Kérdés:

Kaphatja továbbra is a családi pótlékot a szülő az érettségi vizsgát tett gyermeke után, aki szeptembertől továbbtanul?

Részlet a válaszából: […] ...semmi dolga nincs, és a rendszer jól működik, az iskoláztatási támogatás megszüntetésre kerül. Abban az esetben, ha az elektronikus adatszolgáltatás a hivatalok között megfelelően működik, a kérelmező bejelentése nélkül is megszüntetésre kerül az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 8.

Nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás végelszámolás esetén

Kérdés: A Fővárosi Törvényszék végzése alapján egy végelszámolás alatt álló alapítványnak igazolást kell bemutatnia a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás teljesítéséről. Pontosan mit takar ez a kötelezettség, hová kell fordulnia a végelszámolónak?
Részlet a válaszából: […] ...hogy a megszűnő szervezet rendezze a nyugdíjbiztosítással összefüggő esetlegesen elmaradt (2010. évet megelőző időszakra vonatkozó) adatszolgáltatását.Az igazolásra vonatkozó kérelmet a "Kérelem foglalkoztatói adatszolgáltatás teljesítéséről szóló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 18.

ChatGPT használata végrehajtási eljárás során

Kérdés: Beépíthető a végrehajtási eljárás folyamatába a ChatGPT használata, illetve kiváltható teljesen az ügyintéző munkája a csetrobot által?
Részlet a válaszából: […] ...kizárólag utasítást követő – ügygazda végrehajtói, valamint a jogszabályokban meghatározott – levonási, utalási, nyilvántartási, adatszolgáltatási és kamatszámítási kötelezettség formájában valósulnak meg.Munkaviszonyban a munkáltató számára is biztosított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 27.

Török állampolgárok személyi jövedelemadója

Kérdés:

Terheli Magyarországon személyijövedelemadó-fizetési kötelezettség egy török anyacég magyarországi fióktelepén kiküldetésben dolgozó török állampolgárságú alkalmazottak jövedelmét? A munkavállalók után a társadalombiztosítási járulékot a török anyacég fizeti meg.

Részlet a válaszából: […] ...az általános szabályok szerint kell teljesíteni a kötelezettségeit. A fióktelepnek a kifizetett jövedelmekről be kell nyújtania az adatszolgáltatást, a magánszemély adóelőlegét meg kell állapítani, azt a magánszemélytől le kell vonni és meg kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Rehabilitációs hozzájárulás

Kérdés:

Valóban figyelembe kell venni a rehabilitációs hozzájárulás megállapításánál a foglalkoztatónál megbízási jogviszonyban álló személyeket abban az esetben, ha a munkaidejük bizonyíthatóan meghaladja a havi 60 órát?

Részlet a válaszából: […] ...KSH munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz készült útmutatója – amelyet a rehabilitációs hozzájárulás tekintetében a létszám megállapítása során az Mm-tv. 23. §-ának (5) bekezdése értelmében alapul kell venni – valóban úgy rendelkezik, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

Szülői szabadság idejére járó díjazás

Kérdés: Csökkenteni kell az apa által igénybe vett szülői szabadság idejére a távolléti díj 10 százalékának megfelelő összegű díjazást abban az esetben, ha a gyermek után járó GYED-et vagy GYES-t az édesanya veszi igénybe? Amennyiben igen, akkor a bruttó vagy a nettó összeggel kell csökkenteni a díjazást? A visszavont ellátás összegéről kell adatot szolgáltatnia a kifizetőhelynek a kormányhivatal, illetve a Magyar Államkincstár felé? Amennyiben igen, akkor ez milyen formában tehető meg? Szünetelni fog a biztosítás abban az esetben, ha a csökkentés után nem marad kifizethető juttatás? Jelenteni kell ezt a 'T1041-es adatlapon a NAV felé?
Részlet a válaszából: […] ...Ebben az esetben nem az ellátás kerül visszavonásra, hanem a díjazás csökken (akár 0 forintra), így ezzel összefüggésben nincs adatszolgáltatás.Álláspontunk szerint a vázolt esetben a biztosítás nem szünetel, tehát nincs szükség a 'T1041-es...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.
1
2
3
27