Török állampolgárok személyi jövedelemadója

Kérdés: Terheli Magyarországon személyijövedelemadó-fizetési kötelezettség egy török anyacég magyarországi fióktelepén kiküldetésben dolgozó török állampolgárságú alkalmazottak jövedelmét? A munkavállalók után a társadalombiztosítási járulékot a török anyacég fizeti meg.
Részlet a válaszából: […] ...az általános szabályok szerint kell teljesíteni a kötelezettségeit. A fióktelepnek a kifizetett jövedelmekről be kell nyújtania az adatszolgáltatást, a magánszemély adóelőlegét meg kell állapítani, azt a magánszemélytől le kell vonni és meg kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Rehabilitációs hozzájárulás

Kérdés: Valóban figyelembe kell venni a rehabilitációs hozzájárulás megállapításánál a foglalkoztatónál megbízási jogviszonyban álló személyeket abban az esetben, ha a munkaidejük bizonyíthatóan meghaladja a havi 60 órát?
Részlet a válaszából: […] ...KSH munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz készült útmutatója - amelyet a rehabilitációs hozzájárulás tekintetében a létszám megállapítása során az Mm-tv. 23. §-ának (5) bekezdése értelmében alapul kell venni - valóban úgy rendelkezik, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

Szülői szabadság idejére járó díjazás

Kérdés: Csökkenteni kell az apa által igénybe vett szülői szabadság idejére a távolléti díj 10 százalékának megfelelő összegű díjazást abban az esetben, ha a gyermek után járó GYED-et vagy GYES-t az édesanya veszi igénybe? Amennyiben igen, akkor a bruttó vagy a nettó összeggel kell csökkenteni a díjazást? A visszavont ellátás összegéről kell adatot szolgáltatnia a kifizetőhelynek a kormányhivatal, illetve a Magyar Államkincstár felé? Amennyiben igen, akkor ez milyen formában tehető meg? Szünetelni fog a biztosítás abban az esetben, ha a csökkentés után nem marad kifizethető juttatás? Jelenteni kell ezt a 'T1041-es adatlapon a NAV felé?
Részlet a válaszából: […] ...Ebben az esetben nem az ellátás kerül visszavonásra, hanem a díjazás csökken (akár 0 forintra), így ezzel összefüggésben nincs adatszolgáltatás.Álláspontunk szerint a vázolt esetben a biztosítás nem szünetel, tehát nincs szükség a 'T1041-es...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Munkabérletiltás helyett részletfizetés

Kérdés: Milyen feltételei vannak a részletfizetés engedélyezésének az adósság megfizetésére a végrehajtási eljárásban és azon belül a munka-bérletiltás rendszerében? Valóban elkerülhető a munkabér letiltása a részletfizetéssel?
Részlet a válaszából: […] ...a végrehajtást kérőnek.A Vht. hivatkozott szakasza egyértelműsíti, hogy a munkáltatói támogatói szándék maximuma a felvilágosítás, adatszolgáltatás és a kényszerintézkedéssel érintett munkavállaló tájékoztatására korlátozódik.A letiltásban, illetve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

Járulék bevallásának és fizetésének késedelme, elmaradása

Kérdés: Milyen jogkövetkezmények sújthatják az adózót a járulékok bevallásának, illetőleg megfizetésének késedelme vagy elmaradása esetén?
Részlet a válaszából: […] ...kapcsolatban, a járulékkötelezettség teljesítésével kapcsolatos hatósági eljárásra, a tartozások behajtására és végrehajtására, az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztásával és késedelmével, a járulékfizetési kötelezettség, a bejelentési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Megváltozott munkaképességű személyek ellátásai nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony mellett

Kérdés: Igénybe vehető a rehabilitációs ellátás, illetve a rokkantsági ellátás a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony mellett?
Részlet a válaszából: […] ...tartozó személy esetén az egyezményben részes államban - a jogosult nyilatkozata vagy az ügyben hatáskörrel rendelkező külföldi szerv adatszolgáltatása alapján - fennálló keresőtevékenység is keresőtevékenységnek minősül.Az Flt. 58. §-a (5) bekezdésének e)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

GYET-jogosultság

Kérdés: Igényelhet gyermeknevelési támogatást az édesanya abban az esetben, ha a gyermekei után iskoláztatási támogatást kap? Folyósíthatók együtt az ellátások?
Részlet a válaszából: […] ...folytatását, ha a döntést hozó szervezet hiánypótlásra való felszólítást küld, a családi pótlékban részesülő részére az adatszolgáltatásban nem szereplő gyermek, illetve személy esetében. Ebben az esetben van létjogosultsága a nyomtatványnak. Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Rehabilitációs hozzájárulás

Kérdés: Figyelembe kell venni a részmunkaidős munkavállalókat is a létszám meghatározása során a rehabilitációs hozzájárulás összegének megállapításához, és ha igen, akkor hogyan?
Részlet a válaszából: […] ...és a megváltozott munkaképességű munkavállalók tekintetében létszámon a Központi Statisztikai Hivatal munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz kiadott útmutatójában foglaltak szerinti tárgyévi átlagos statisztikai állományi létszámot kell érteni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 25.

Mesterképzésben részt vevő gyermek

Kérdés: Beszámítható a kisebb gyermek után folyósítandó családi pótlék összegébe a mesterképzésben részt vevő nagyobb gyermek?
Részlet a válaszából: […] ...vagy tartós nevelésbe, és a családi pótlékot igénylő vele kapcsolatot tart fenn.A családtámogatási ügyben eljáró hatóság részére adatszolgáltatás történik a köznevelési intézmény tanulója tanulói jogviszonyának, a szakképzési államigazgatási szerv a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 11.

Családipótlék-jogosultság nagykorú gyermek után

Kérdés: Mit kell tennie a szülőnek abban az esetben, ha a gyermeke már elmúlt 18 éves, de még mindig kapja utána a családi pótlékot, és tart attól, hogy vissza kell fizetnie?
Részlet a válaszából: […] ...közölt adatállományból nyeri ki a tanulmányokra vonatkozó adatokat a folyósító szerv, vagyis az illetékes kormányhivatal. A szülő adatszolgáltatási kötelezettsége kizárólag abban az esetben áll fenn, ha valamilyen hiba okán gyermeke az adott szervezet által...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 30.
1
2
3
27