Angliából hazaköltöző magyar állampolgár GYED-e

Kérdés: Jogosult lesz Magyarországon GYED-re az a magyar állampolgárságú nő, akinek a gyermeke 2023 augusztusában született, a jelenlegi munkaviszonya Angliában 2015-ben kezdődött, de 2024. január 31-én megszüntetésre kerül? Az érintett a külföldi jogviszony megszüntetése után visszaköltözik Magyarországra és itthon létesít munkaviszonyt.
Részlet a válaszából: […] Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás (Kilépési Megállapodás) hatálya alá tartozik – többek között – az az uniós állampolgár, aki 2021....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 16.

Munkaerőpiacra lépők szociálishozzájárulásiadó-kedvezménye

Kérdés:

Egy munkavállaló után 2022. szeptember 14-től veszi igénybe "A" Kft. a munkaerőpiacra lépők kedvezményét 2+1 évre. Élhet a kedvezménnyel a hátralévő időszakra a "B" Kft., amelyhez a dolgozó ez év november 1-jétől lépett be?

Részlet a válaszából: […] A kérdésben a Szocho-tv. 11. szakasza szerinti szociálishozzájárulásiadó-kedvezményről van szó, amellyel a munkaerőpiacra lépő munkavállalónak minősülő, munkaviszonyban álló dolgozó után élhet a kifizető. A kedvezmény három éven keresztül alkalmazható, a harmadik évben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 19.

Anyasági ellátás

Kérdés:

Milyen feltételekkel és milyen összegben jár az anyasági ellátás? Ikergyermekek esetén kétszeres összegre lesz jogosult a szülő?

Részlet a válaszából: […] Magyarországon jelenleg a családok támogatásának fő csapásvonala nem közvetlen pénzügyi támogatások mezsgyéjén vonul keresztül, inkább közvetett úton – pl. adókedvezmény – érvényesül. Az anyasági támogatást – kevés kivételtől eltekintve – csak az édesanya...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Külföldi biztosítási idő

Kérdés: Biztosításban töltött időnek minősül a magánbiztosítónál töltött időszak annak a munkavállalónak az esetében, aki a gyermeke születését megelőző két éven belül Hollandiában állt biztosítási jogviszonyban, amiről nem tudott igazolást benyújtani, de a munkáltató beszerezte az S041-es igazolást, amin leközölték a kötelező biztosítási státuszt, és a magánbiztosítónál töltött időszakot is? Az időszakok között nincs átfedés, a kötelező biztosítási státusz 2020. január 27-től 2020. szeptember 5-ig, a magánbiztosítónál töltött időszak 2020. november 2-től 2021. január 7-ig állt fenn. Figyelembe vehető a magánbiztosítás időszaka a munkavállaló által igényelt GYED-re való jogosultság elbírálása során?
Részlet a válaszából: […] Az EU-hoz történő csatlakozásunk óta nálunk is alkalmazni kell a szociális biztonsági rendszerek koordinációját szabályzó rendeleteket.A rendeletek alapelvei:– Egy állam joghatósága alá tartozás elve;– Egyenlő bánásmód elve;– Szerzett jogok megtartásának elve;–...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Szülés külföldi előzménnyel

Kérdés: Jogosult lesz CSED-re és GYED-re az a kismama, aki 2020-ban érettségizett, szeptemberben férjhez ment, 2021. januárban Angliába költözött, ahol 2021. február 1-jétől május 31-ig munkaviszonyban dolgozott, júniusban azonban hazaköltözött, és első gyermekét 2021. október 15-re várja? Az érintett 2021. július 5-től Magyarországon munkaviszonyba áll, korábban itthon biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonnyal nem rendelkezett.
Részlet a válaszából: […] Először nézzük meg a CSED-jogosultságnak a feltételeit.Főszabály, hogy csecsemőgondozási díjra az a nő jogosult, akinek a gyermeke a biztosításának tartama alatt születik, és a gyermeke születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt. Jogosult az a nő is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.

Szociálishozzájárulásiadó- kedvezmény támogatott munkavállaló után

Kérdés: Igénybe veheti a munkáltató a szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt az után a munkavállalója után, aki a foglalkoztatás megkezdése előtt hosszú időn keresztül regisztrált álláskereső volt, és akire tekintettel a foglalkoztató bérköltség-támogatást igényelt és kapott? A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bér és szociális hozzájárulási adó 70 százaléka. Elszámolható egyszerre a két támogatás, vagy ebben az esetben le kell mondania a munkáltatónak az adókedvezményről?
Részlet a válaszából: […] A Szocho-tv. 11. §-a alapján a munkaerőpiacra lépő személyt munkaviszonyban foglalkoztató kifizető az őt a munkaviszonyra tekintettel terhelő adóból adókedvezményt vehet igénybe. Munkaerőpiacra lépő az, aki az állami adó- és vámhatóság rendelkezésére álló adatok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 27.

Szülés határozott idejű szerződés lejárta után

Kérdés: Kaphatja a táppénzt a szülésig az a kismama, akinek határozott idejű szerződése szeptember 8-án jár le, szülésének várható időpontja 2019. október 6., és 2019. május 27-től veszélyeztetett terhessége miatt keresőképtelen állományban van? Jogosult lesz valamilyen ellátásra a szülést követően is? Ha igen, akkor mi lesz az ellátások alapja? A munkavállaló a munkavégzése során egy anyasági ellátásokban részesülő kismamát helyettesített.
Részlet a válaszából: […] A kérdésből nem derül ki, hogy a határozott időre szóló szerződés mikor kezdődött, de feltételezzük, hogy három, de legalább két évvel a lejártát megelőzően. Ennek a jogosultságok szempontjából van jelentősége. Nézzük a táppénzjogosultságát.Táppénz a biztosítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 27.

Közteherfizetési kötelezettség szüléshez kapcsolódó ellátások esetén

Kérdés: Egy családi vállalkozásban dolgozó édesanya GYED-jogosultsága rövidesen lejár. Ezt követően a szintén a cégben dolgozó édesapa venné igénybe a GYES-t, majd rövidesen az egyik nyugdíjas nagyszülő, aki a családi bt. ügyvezetője. Helyesen gondolják, hogy ebben az esetben a bt. ügyvezetője mentesül az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése alól, ugyanakkor mind az anya, mind pedig az apa vonatkozásában szociálishozzájárulásiadó-kedvezménnyel élhet a társaság?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CLVI. tv. 462/D. §-a nem szűkíti le a kedvezményezett személyi kört a szülőkre. Az említett jogszabályi hely szerint a kifizető a GYED, CSED, GYET vagy GYES (a jogszabály alkalmazásában anyasági ellátás) folyósítása alatt vagy folyósításának megszűnését...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 26.

Szociálishozzájárulásiadó- kedvezmény anyasági ellátásban részesülő munkavállaló után

Kérdés: Milyen időszakra vehető igénybe a szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény az anya, illetve az apa után abban az esetben, ha mindketten ugyanannál a munkáltatónál állnak alkalmazásban, és a 2016. március 3-án született gyermekük után az anya 2016. február 1-jétől 2017. március 3-ig CSED-ben, majd GYED-ben részesült, a GYED folyósítása alatt a 2017. február 1-jétől március 3-ig tartó időszakban visszament dolgozni, 2017. március 4-től pedig az apa részesül GYES-ellátásban, amely mellett szintén munkát végez?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CLVI. tv. 462/D. §-a pontosan kijelöli a gyermekvállalással összefüggő szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény igénybevételének időbeli kereteit. A kérdésben háromgyermekesnél kisebb családról van szó, így az ellátásban részesült vagy részesülő szülők...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 17.

Anyasági támogatás külföldön született gyermekek után

Kérdés: Valóban igényelhető Magyarországon anyasági ellátás egy Szlovákiában élő magyar család 2018. év elején születendő első gyermeke után? Amennyiben igen, akkor hogyan kell benyújtani az igényt?
Részlet a válaszából: […] A Cst. módosítása 2018. január 1-jétől már rendelkezett az anyasági támogatásra jogosultak körének bővítéséről. A módosítás alapján ettől az időponttól jogosultakká válnak az anyasági támogatásra azok a külföldön élő magyar állampolgárok is, akiknek a gyermeke...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. január 16.
1
2
3
6