Külföldön élő magyar állampolgár szülése

Kérdés: Jár-e valamilyen ellátás a Magyarországon történő szülés után annak a nőnek, aki Németországba ment férjhez, ott él és dolgozik, de megtartotta magyar állampolgárságát, és előreláthatóan 2006 januárjában fog szülni?
Részlet a válaszából: […] A kérdés megválaszolásánál figyelemmel kell lenni az uniósszabályozásra. E szerint aki az Európai Gazdasági Térség területénkeresőtevékenységet végez, a biztosítási kötelezettsége abban a tagállamban állfenn, ahol ezt a tevékenységét ténylegesen végzi. A pénzbeli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. szeptember 13.

Választás az anyasági ellátások között

Kérdés: Egy 2000. április 3-tól biztosított nő 2003. március 3-án szült. A szülés napjától terhességi-gyermekágyi segélyt kapott, majd 2003. augusztus 18-tól jelenleg is gyermekgondozási díjban részesül. (GYED-re 2005. március 3-ig jogosult.) 2004. október 6-án ismét szül. Köteles-e igénybe venni a második gyermekkel a terhességi-gyermekágyi segélyt, vagy továbbra is kérheti a GYED folyósítását? (2003. január 6-tól március 2-ig keresőképtelen beteg volt.)
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 39. §-ban foglaltak alapján az, aki ugyanazon biztosítási jogviszonya alapján egyidejűleg terhességi-gyermekágyi segélyre, illetőleg gyermekgondozási díjra is jogosult, választása szerint csak az egyik ellátást veheti igénybe. Választhat az anya, hogy melyik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 23.

Anyasági ellátások

Kérdés: Mi a foglalkoztató teendője, és milyen ellátásra jogosult a munkavállaló abban az esetben, ha szülése után igénybe vette a TGYÁS-t, majd a GYED-et, amelynek lejárta előtt megszületett a második gyermeke?
Részlet a válaszából: […] Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak szabályait az Eb-tv. tartalmazza. A kérdéses esetben a kismama a gyermekgondozási díj ideje alatt szül, ezért egyidejűleg gyermekgondozási díjra, illetőleg terhességi-gyermekágyi segélyre is jogosult, de választása szerint csak az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. június 22.

Anyasági ellátás idejére járó szabadság

Kérdés: Helyesen jár-e el a munkáltató akkor, ha a szülési szabadság és a fizetés nélküli szabadság idejére járó szabadságot a dolgozó részére a GYES lejártát követően adja ki akkor is, ha a dolgozó a gyermeke 2 éves korától (GYES mellett) heti 20 órás munkaviszonyban munkába áll?
Részlet a válaszából: […] A rendes szabadságra vonatkozó előírásokat az Mt. 130. §-ában foglalt rendelkezések tartalmazzák. A rendelkezések értelmében a munkavállalót minden munkaviszonyban töltött naptári évben rendes szabadság illeti meg, amely alap- és pótszabadságból áll.A munkaviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. június 22.

Jogosultság anyasági ellátásra

Kérdés: Jogosult-e terhességi-gyermekágyi segélyre, illetve gyermekgondozási díjra az a munka nélküli személy, akinek munkaviszonya 2003. december 20-án megszűnt, azóta segélyben részesül, és 2004. október 16-án szülni fog?
Részlet a válaszából: […] Sajnos a csak segélyben részesülő nem biztosított, ezért a biztosítási alapon járó pénzbeli ellátásokra nem jogosult. Az anya nem marad viszont ellátatlan, mert a szülés napjától gyermekgondozási segélyre jogosult.Más a helyzet, ha az illető a munkaviszony megszűnését...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. május 4.

Anyasági ellátások alapja

Kérdés: Mi lesz a terhességi-gyermekágyi segély és a gyermekgondozási díj alapja annak az édesanyának az esetében, akinek nagyobbik gyermeke 2003 decemberében betöltötte a 3. életévét, és aki 2004. évben ismét szülni fog? Kell-e 180 napi jövedelem?
Részlet a válaszából: […] ...Levelek 33. számában az 576., 577., 578. kérdés elsősorban a biztosított szülőket megillető ellátásokkal foglalkozott, "anyasági ellátások" összefoglaló néven.Az "anyasági ellátások" gyűjtőfogalmat, mely a gyermekek után járó ellátásokat jelenti ...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. március 23.

Anyasági ellátások határozott idejű munkaviszony megszűnése után

Kérdés: A szülést követően milyen ellátásokra jogosult az az édesanya, akinek első gyermeke határozott idejű, 2002. augusztus 16-ig tartó munkaviszonya idején, 2002. február 21-én született, második gyermeke pedig 2004. március 7-én?
Részlet a válaszából: […] ...Levelek 33. számában az 576., 577., 578. kérdés elsősorban a biztosított szülőket megillető ellátásokkal foglalkozott, "anyasági ellátások" összefoglaló néven.Az "anyasági ellátások" gyűjtőfogalmat, mely a gyermekek után járó ellátásokat jelenti ...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. március 23.

Anyasági ellátások alapja

Kérdés: A biztosított első gyermekével terhességi-gyermekágyi segélyt, gyermekgondozási díjat, majd gyermekgondozási segélyt vett igénybe. A GYES lejártát követően igénybe vette a GYES első évére járó fizetett szabadságát, majd ezt követően két hónapra fizetés nélküli szabadságra ment. Ezután keresőképtelen lett, majd ismét szült. A betegszabadság alapja a szerződésében meghatározott bére. Milyen összeg lesz a terhességi-gyermekágyi segély és a gyermekgondozási díj alapja?
Részlet a válaszából: […] ...Levelek 33. számában az 576., 577., 578. kérdés elsősorban a biztosított szülőket megillető ellátásokkal foglalkozott, "anyasági ellátások" összefoglaló néven.Az "anyasági ellátások" gyűjtőfogalmat, mely a gyermekek után járó ellátásokat jelenti ...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. március 23.

Anyasági ellátások igénylése

Kérdés: Anyasági ellátást, majd később a GYES-t milyen módon lehet igényelni, az igényeket hova kell benyújtani, és ez kizárólag a foglalkoztatott feladata-e?
Részlet a válaszából: […] ...foglalkoztatói igazolásokat két példányban köteles kiállítani, és annak egy példányát öt évig megőrizni.Az egyéni vállalkozónak az anyasági ellátásokra vonatkozó igényét írásban - az előírt nyomtatványon - kell bejelentenie a telephelye szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. február 24.

Anyasági ellátások alapja

Kérdés: Az 1999. január 1-jétől munkaviszonyban álló biztosított 2001. november 27-én szült. A szülés napjától 2002. május 13-ig terhességi-gyermekágyi segélyben részesült. 2002. május 14-től 2003. május 31-ig gyermekgondozási díjban részesült, melyet megszakított, és 2003. június 1-jétől 2003. augusztus 6-ig fizetett szabadságot vett igénybe. 2003. augusztus 7-től keresőképtelen beteg. Betegszabadság címén távolléti díjban részesült augusztus 27-ig. A biztosított részére 2003. augusztus 28-tól 2003. december 24-ig táppénzfolyósítás történt, mert 2003. december 25-én ismét szült, és e naptól terhességi-gyermekágyi segélyt igényelt. Milyen jövedelem alapulvételével kell a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély és a szülési szabadság lejártát követő naptól a gyermekgondozási díj összegét megállapítani? A biztosított 2003. december 25-én érvényes szerződés szerinti munkabére havi 240 000 forint.
Részlet a válaszából: […] A 2003. augusztus 28-i táppénzjogosultsághoz azért nincs a biztosítottnak 180 napi jövedelme, mert terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban részesült. Ezért a táppénzének összegét az Eb-tv. 48. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a korábban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. február 24.
1
2
3