Meghatalmazás adóhatósági eljárások során

Kérdés: Valóban szükség van tanúkra a meghatalmazás hitelesítése érdekében abban az esetben, ha egy könyvelőirodát üzemeltető kft. ügyvezetője adó- és járulékellenőrzés során egy másik kft.-t képvisel? Az eljáró adóhatóság visszautasította a megbízó és a megbízott által is cégszerűen aláírt meghatalmazást a tanúk hiánya miatt, amit végül annak ellenére pótoltak, hogy véleményük szerint két jogi személy által kiállított meghatalmazás esetén nincs szükség tanúkra. Mi a helyes eljárás ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A kérdés konkrét megválaszolása előtt röviden összefoglaljuk a jogi személy adó- és járulékellenőrzése esetén felmerülő meghatalmazotti képviselet leglényegesebb szabályait. A jogi személy nevében eljáró meghatalmazott esetén az adóhatóság először is megvizsgálja,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 28.

Hiányzó szolgálati idő igazolása

Kérdés: Hogyan tud igazolást kérni a hiányzó szolgálati idejéről egy 1954. június 16-án született férfi, aki 2017. december 15-től öregségi nyugdíjra válik jogosulttá, és igénybe is kívánja venni az ellátást, de a nyugdíjintézet igazolása szerint az 1995-ös, 1996-os, valamint az 1997-es év hiányzik a nyilvántartásból, így 3 évvel kevesebb időt fogadtak el, mint a ténylegesen biztosítási jog-viszonyban töltött idő? Az érintett személy ezekben az időszakokban kettő olyan cégnél állt alkalmazásban, amelyek időközben már megszűntek, így tőlük nem tud igazolást kérni.
Részlet a válaszából: […] A szolgálati idő elismerésére főszabály szerint a társadalombiztosítási nyilvántartásban szereplő adatok alapján van lehetőség. Amennyiben egy munkaviszony vagy más jogviszony időtartama a társadalombiztosítási nyilvántartásban nem szerepel, ezáltal a nyugdíjbiztosítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 7.

Hiányzó jövedelem nyugdíjkérelem esetén

Kérdés: Hol nézhet utána hivatalosan elektronikus formában a vállalkozása adatainak az a magánszemély, aki 1988-1996 között többes jogviszonyú egyéni vállalkozó volt, 2017-ben nyugdíjkérelmet nyújtott be, de a kapott jogosultságiidő- és keresetkimutatásban a vállalkozásból befizetett járulékokat és jövedelmet nem vették figyelembe? Mi a további teendő ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a nyugellátás megállapítására irányuló eljárásban az átlagszámítási időszakon (1988. január 1-jétől a nyugdíj megállapításáig terjedő idő) belüli időtartamban nem vettek figyelembe bért, akkor a közigazgatási határozat elleni fellebbezésben kell kérni a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. április 25.

Nemleges adóigazolás

Kérdés: Egy kft. bankhitelt szeretne igénybe venni, melyhez szüksége van nemleges adóigazolásra. Milyen feltételeknek kell megfelelnie, és hogyan kell igényelni az igazolást?
Részlet a válaszából: […] A nemleges adóigazolás igazolja, hogy az adózónak az adóigazolás kiállításának napján, vagy az adóigazolás iránti kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása nincs. Nemleges adóigazolás kiadására kizárólag akkor van mód, ha az adózó a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 22.

Késedelmi pótlék és mulasztási bírság elengedése

Kérdés: Kérheti a késedelmi pótlék és a mulasztási bírság elengedését egy kft. abban az esetben, ha átmenetileg fizetésképtelen állapotba került, de szeretne tovább működni, mert folyamatban lévő szerződései vannak, alkalmazottakat foglalkoztat, és van remény a likviditásának helyreállítására?
Részlet a válaszából: […] A törvény méltányossági lehetőséget biztosít azon adózók részére, akik (amelyek) az adójogszabályokban meghatározott, bevallott vagy az adóhatóság által jogerős határozatban előírt fizetési kötelezettségeiket valamilyen méltányolható gazdasági vagy személyes okból az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 23.

Adóhatósági eljárás

Kérdés: Helyesen jártak-e el az eljáró adóellenőrök, amikor az APEH egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló ellenőrzése során nem közölték az ügyféllel az ellenőrzés célját? A kutatással és fejlesztéssel foglalkozó cégtől elkérték a megrendelőkkel kapcsolatos nyilvántartásokat, számlákat, illetve a velük kötött szerződéseket és azok teljesítésének teljes háttéranyagát, valószínűleg azért, hogy az így nyert adatok alapján a későbbiekben a vevőknél vizsgálatot kezdeményezzenek olyan adóra vonatkozóan (innovációs járulék), amelynek fizetésére az ellenőrzött cég nem köteles.
Részlet a válaszából: […] Megítélésünk szerint a revizorok kiterjesztően értelmeztékaz ellenőrzéshez törvényben biztosított jogaikat. Az Art. 14. § (1) bekezdésetaxatíve sorolja fel az adózók adókötelezettségeit, melyek vizsgálatárairányulhat az adóhatósági ellenőrzés. A hivatkozott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 10.

Fizetési könnyítés engedélyezése

Kérdés: Kérheti-e egy nehéz anyagi helyzetbe került kft. a köztehertartozás egy részének elengedését az APEH-től?
Részlet a válaszából: […] Az APEH részletes leírást adott ki a témában, amelyben azalábbi tájékoztatást nyújtja: A Magyar Köztársaság Alkotmányában deklarált jogok éskötelezettségek közé tartozik, hogy "országunk minden állampolgára kötelesjövedelmi és vagyoni viszonyainak megfelelően a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 15.

Meghatalmazotti képviselet az adóhatóság előtt

Kérdés: Hogyan képviselhet egy magánszemély, illetve egy könyvelőiroda egy adóalanyt az adóhatóság előtt úgy, hogy a jogszabályokban foglaltaknak mindenben eleget tegyen?
Részlet a válaszából: […] Az adóhatóság előtti képviselet szabályai függenek attól, hogy a meghatalmazó mihez kívánja a meghatalmazást adni. Az adóalany által adott meghatalmazás rendelkezhet bejelentés, bevallás, adatszolgáltatás benyújtására (Az Art. 175. §-ában rögzített az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 23.

Járuléktörvények változásai 2004-ben

Kérdés: Melyek a legfontosabb változások 2004. évben a járulékok terén?
Részlet a válaszából: […] A biztosítottak köreA biztosítottak köre ismételten bővült. 2004. január 1-jétől kezdődően egyéni vállalkozónak minősül a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező magánszemély és a gyógyszerészi magántevékenység folytatásához...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. február 10.