Családi adókedvezmény

Kérdés: Hogyan tudja visszafizetni a helytelenül igénybe vett családi kedvezményt az a munkavállaló, aki 2022. január hónapban a volt feleségével 50-50 százalékos arányban megosztva kérte a családi adókedvezményt, majd azt a felvilágosítást kapta, hogy csak 33 százalékot vehet igénybe, mert nem ő neveli a gyerekeket? Kell valamilyen bírságot fizetnie, ha majd csak az éves személyijövedelemadó-bevallásában korrigálja a hibát, és akkor fizeti vissza a különbözetet? Hogyan kerülhető el a bírság ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...adóalap-kedvezmény érvényesítésére nem volt jogosult, kérheti az adóelőleget megállapító munkáltatót az adóévben jelentkező adókülönbözet mérséklése érdekében az adóelőleg rendezésére [Szja-tv. 49. § (3) bekezdés].(Kéziratzárás: 2022. 03....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

NAV-ellenőrzés

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak a munkáltatónak abban az esetben, ha a NAV értesítőt küldött a részére ellenőrzés megindításáról, és az előkészületek során észrevette, hogy a vizsgált időszakban egy munkavállaló bejelentése nem történt meg, illetve az egyszerűsített foglalkoztatottak nem szerepelnek a '08-as bevallásban? Beküldhető a bejelentés, illetve az önellenőrzés annak ellenére, hogy az ellenőrzésről szóló értesítőt, illetve a megbízólevelet már letöltötték a cégkapuról?
Részlet a válaszából: […] ...érintően mulasztást tár fel, ennek tényét a jegyzőkönyvben rögzíti, azonban adónemet érintő terhelő megállapítást nem tehet, adókülönbözetet nem állapíthat meg. A feltárt mulasztásokkal kapcsolatban indult hatósági eljárás során legfeljebb mulasztási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 15.

Feltételes adóbírság-kedvezmény igénybevétele

Kérdés: Valóban van olyan lehetőség, hogy az adózó mentesülhet az ellenőrzés során kiszabott adóbírság megfizetése alól? Milyen feltételeknek kell teljesülnie ahhoz, hogy ne kelljen megfizetni a bírságot?
Részlet a válaszából: […] ...érvényesítésének feltételei az elsőfokú határozat elleni fellebbezési jogról történő lemondás és az előírt adókülönbözet esedékességig történő megfizetése.A feltételek teljesítése esetén a kedvezmény automatikusan – külön...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 17.

Adókülönbözet

Kérdés: Hogyan kell eljárni abban az esetben, ha a munkáltató a munkavállaló személyijövedelemadó-bevallásának elkészítése közben adókülönbözetet tár fel, mert év közben helytelenül, a ténylegesnél alacsonyabb összegben állapította meg és vonta le a személyijövedelemadó-elő-leget?
Részlet a válaszából: […] ...esetleges előnye származott/származhatott az év közbeni kisebb összegben érvényesített személyijövedelemadó-előleg levonásával.Az adókülönbözet módosítására természetesen a feltáráshoz kapcsolódóan egyéb esetben is lehetősége van a munkáltatónak.Az Art. 28/B...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 31.

Családi kedvezmény utólagos érvényesítése adóelőleg megállapítása során

Kérdés: Alkalmazható visszamenőlegesen a családi kedvezmény? Amennyiben érvényesíthető, akkor szükséges a '08-as bevallást önrevízióval rendezni az előző hónapokra, vagy elég a változás időpontját megadni? Hogyan jár el helyesen a munkáltató abban az esetben, ha a munkavállaló áprilisban adja le a családi kedvezményt, és januárra visszamenőlegesen kéri a kedvezmény megadását?
Részlet a válaszából: […] ...állami adóhatósághoz bejelentett módszerrel állapítja meg az adóelőleget, ha ez által az adóévi adó megállapításánál jelentkező adókülönbözet mérsékelhető. Nem kell bejelentést tenni olyan módszer választása esetén, amelyet a számítástechnikai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 24.

Adózók minősítése

Kérdés: Valóban minősíti az adózókat a NAV? Ki minősül megbízható, illetve kockázatos adózónak, és lesz-e valamilyen következménye ennek a minősítésnek a későbbiekben?
Részlet a válaszából: […] ...minősül,b) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adó- és vámhatóság által az adózó terhére megállapított összes adókülönbözet nem haladja meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 3 százalékát,c) a tárgyévben és az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 10.

Adószámos magánszemély közterhei

Kérdés: Terheli önrevíziós kötelezettség a kifizetőt abban az esetben, ha egy adószámos magánszemély festőtől a bruttó összeget tartalmazó számla ellenében megvásárolta az általa festett képeket, majd a művész utólag jelezte egy nyilatkozattal, hogy kéri az szja levonását és a 10 százalékos költséghányad figyelembevételét? Helyesbíteni kell a számlát ebben az esetben? Vissza kell fizetnie a művésznek az szja összegét? Meg kell fizetnie a kifizetőnek a 27 százalékos egészségügyi hozzájárulást?
Részlet a válaszából: […] ...adóját nem a törvényben meghatározottak szerint állapította meg és vonta le, a feltárt hibát nyilvántartásba veszi, és az adókülönbözet összegéről, a kifizetés jogcíméről, valamint a kifizetésről szóló igazolás kiállításának időpontjáról...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. december 17.

Kiküldetésben lévő munkavállaló közterhei

Kérdés: Helyesen jár el az építőipari tevékenységet végző foglalkoztató azoknak a munkavállalóknak az esetében, akik Ausztriában dolgoznak évi 183 napot meghaladó kiküldetésben, ahol ezért a cég adó­számot igényelt, és megfizeti a személyi jövedelem­adót az érintett munkavállalók után? A magyar­országi alapbér és a számfejtett napidíj kifizetése itthon történik, valamint Magyarországon kerül sor a társadalombiztosítási közterhek megfizetésére is a személyi alapbér után. A munkavállalók rendelkeznek A1-es nyomtatvánnyal. Hogyan kell eljárni azoknak a munkavállalóknak az esetében, akik a 183 nap letelte előtt megszüntetik a munka­viszonyukat? Keletkezik pótlólagos bevallási, illetve befizetési kötelezettség ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...egyéni járulékok, sem a szociális hozzájárulási adó tekintetében nem keletkezik a társaság számára utólag rendezendő járulék- és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. január 15.

Nyugdíjas munkavállaló bejelentési kötelezettsége

Kérdés: Köteles-e bejelenteni a munkáltatójánál a munkavállaló azt a tényt, hogy nyugdíjassá vált? Folyamatos-e azoknak a munkavállalóknak a közalkalmazotti jogviszonyuk, akik nem jelentették be nyugdíjas státuszukat?
Részlet a válaszából: […] ...kell az adóterhet nemviselő járandóságáról – így a nyugdíjának az összegéről – is. Ennekelmulasztása – feltéve hogy emiatt az adókülönbözet a 10 ezer forintotmeghaladja – 12 százalékos "büntetőadót" von maga után.Ugyancsak nyilatkoznia kell a dolgozónak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 9.

Adójóváírás elszámolása

Kérdés: Helyesen járt-e el a bérszámfejtő abban az esetben, ha nem vette figyelembe az adójóváírást azoknak a dolgozóknak az esetében, akiknek a január havi kereset figyelembevételével számolt évesített bére meghaladta a jogszabályban meghatározott jogosultsági határt? A dolgozók nettó keresete így lényegesen alacsonyabb lett.
Részlet a válaszából: […] ...ha a kifizető, a munkáltató kérelmében valószínűsíti, hogy a javasoltmódszer révén az adóévi adó megállapításánál jelentkező adókülönbözetmérsékelhető. Nem kell engedélyt kérni olyan eltérő módszer választása esetén,amelynek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. március 11.
1
2