Külföldi egyetemen tanuló magyar diák szakmai gyakorlata

Kérdés: Igénybe veheti a személyi jövedelemadó és a szociális hozzájárulási adó kedvezményeit az a cég, amely hathetes hallgatói szakmai gyakorlat keretében, hallgatói munkaszerződés alapján kíván foglalkoztatni egy külföldi egyetemen tanuló magyar fiatalt?
Részlet a válaszából: […] ...értelmében a magyar állampolgár államilag elismert külföldi felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányaihoz kapcsolódóan szakmai tapasztalatszerzés céljából a külföldi felsőoktatási intézménnyel fennálló hallgatói jogviszonya időtartama alatt a 44. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

Apasági szabadság igénybevétele

Kérdés: Okoz valamilyen problémát a költségek megtérítése során az, ha az apa nem két részletben, hanem összesen 4 alkalomra lebontva vette igénybe a 10 nap apasági szabadságot?
Részlet a válaszából: […] ...törvény értelmében az apasági szabadságot a jogosult kérésének megfelelő időpontban, valóban legfeljebb két részletben kell biztosítani. Ha a munkavállaló bejelenti a munkáltatónak a törvényben meghatározott eseményt, és kéri az apasági szabadság kiadását, akkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

Letiltást megalapozó dokumentumok

Kérdés: Be kell kérnie a munkáltatónak a munkavállalótól a tartásdíjat megállapító eredeti végzést, illetve annak fénymásolatát, vagy elegendő az előző munkahely által kiállított adatlap, amely tartalmazza a bírósági végzéssel meghatározott tartási kötelezettség adatait? A munkavállaló nem adta le a bírósági végzés teljes terjedelmét, csak egy oldalt, ami a megegyezett tartásdíjról szól, és ami hiányos. Ebben az esetben mi a munkáltató teendője?
Részlet a válaszából: […] ...a munkáltató mentesülését a Vht. 79. §-ának (1) bekezdése szerinti készfizető kezesi felelőssége alól.A nélkülözhetetlen alapadatok birtokában a levonás érvényesítése a megváltozott munkahelyen is folyamatosan biztosítható.Az eredeti bírósági végzést az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

GYED és GYÁP egyidejűleg

Kérdés: Megállapítható az apa részére a gyermek-ápolási táppénz abban az esetben, ha mindkét szülő ugyanannál a cégnél áll biztosítási jogviszonyban 2022. április 1-jétől, az anya a 2022. december 6-án született gyermekére tekintettel GYED-ben, a 2024. március 6-án született gyermekére tekintettel CSED-ben részesül, és az apa a nagyobb gyermek betegségére tekintettel nyújtott be GYÁP-igényt a 2024. április 9-től április 24-ig tartó időszakra?
Részlet a válaszából: […] ...attól, hogy ugyanazon vagy másik gyermek jogán a másik szülő már részesül valamilyen ellátásban (Eb-tv. 39. §). Tehát az apa jogosult a GYÁP-ra a 2024. április 9-től április 24-ig tartó időtartamra.(Kéziratzárás: 2024. 04....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 23.

Apa ellátásai

Kérdés: Milyen ellátásokra és kedvezményekre jogosult az apa gyermeke születése esetén?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. értelmező rendelkezései alapján apai szabadságra az jogosult, aki szülői felügyeleti joggal rendelkezik, és apai jogállással rendelkezik vagy örökbefogadó.Az Mt. 118. §-ának (4) bekezdése alapján apasági szabadság jogcím alatt az apa a gyermek születése esetén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 23.

Rendkívüli munkaidő

Kérdés: Milyen esetekben rendelhető el rendkívüli munkaidő?
Részlet a válaszából: […] ...időszak alkalmazása esetén az ennek alapjául szolgáló heti munkaidőt meghaladja, valamint az ügyelet tartama.Amennyiben baleset, elemi csapás, súlyos kár, az egészséget vagy a környezetet fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése, elhárítása érdekében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 23.

Egyenlő bánásmód

Kérdés: Milyen álláshirdetés minősül diszkriminatívnak?
Részlet a válaszából: […] ...az, ha valamilyen védett tulajdonsága (pl.: vélt vagy valós nemi, faji hovatartozás, egészségi állapot, politikai vélemény, anyaság vagy apaság, szexuális irányultság, életkor, vagyoni helyzet) miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amilyenben más...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 23.

Apa GYED-jogosultsága

Kérdés: Elegendő a feleség nyilatkozata arról, hogy nem részesül semmilyen ellátásban, mert nincs munkahelye, vagy valamilyen hivatalos igazolás is szükséges ahhoz, hogy a férj igényelhesse a közös gyermekük után a GYED-et? Az apa egyébként minden jogosultsági feltétellel rendelkezik.
Részlet a válaszából: […] ...díjra, aki a gyermek születését megelőzően 2 éven belül 365 napon át biztosított volt.Szülő természetesen éppen úgy az apa is, mint az anya (valamint az örökbe fogadó szülő, a szülővel együtt élő házastárs és a gyám, továbbá az a személy, aki a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 26.

Prémium

Kérdés: Szabadon dönthet a munkáltató a prémium kifizetéséről és összegéről abban az esetben, ha a munkaszerződésben az szerepel, hogy mérlegelési jogkörében eljárva prémiumot adhat a dolgozónak, vagy van valamilyen korlátja ennek a juttatásnak?
Részlet a válaszából: […] ...munka természetét, minőségét, mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, felelősséget, a munkaerőpiaci viszonyokat. Így ezen szempontokat kell megtartani, amennyiben egy munkavállaló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 26.

GYED-jogosultság

Kérdés: Jogosult lehet GYED-re az édesapa a 2023. augusztus 4-én született gyermeke után, ha a jelenlegi munkaviszonya 2022. október 3-án kezdődött, és jelenleg is tart, de belépéskor nem adta le a társadalombiztosítási kiskönyvét, és semmilyen módon nem igazolta az előző jogviszonyai adatait? A kormányhivatal határozata szerint az anya részére 2024. február 3-ig folyósítottak gyermekgondozást segítő ellátást, ezért az apa 2024. február 4-ei dátummal nyújtotta be az igényét. Amennyiben fennáll a jogosultság, milyen összegű ellátásra lesz jogosult a munkavállaló, ha az alapbére magasabb, mint 373.520 forint, azaz meghaladja a GYED maximálisan adható összegét?
Részlet a válaszából: […] ...feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivataltól kérhető meg.Ha az előzetes biztosítási idő elegendő, és az apa jogosult lesz GYED-re, akkor az ellátás naptári napi alapját az Eb-tv. 48. §-ának (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 5.
1
2
3
37