Japán munkavállaló kiküldetése

Kérdés: Keletkezik társadalombiztosításijárulék- és/vagy szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettsége a fogadó vállalkozásnak egy japán állampolgárságú munkavállaló után, akit Magyarországra munkavégzés céljából küldenek ki Japánból? Ennek tényéről a dolgozó rendelkezik egy igazolással, amelyben az áll, hogy a munkavállaló folyamatosan a japán állami nyugdíj- és egészségbiztosítási rendszer hatálya alá tartozik az igazoláson szereplő 5 éves intervallumban (illetve az azt követő 1 éves hosszabbításban). Amennyiben keletkezik bármilyen kötelezettség, mikortól és milyen alap után?
Részlet a válaszából: […] ...2013. évi CLII. tv.-nyel kihirdetett egyezmény 7. cikkének (1) bekezdése alapján a japán munkavállalóra Magyarországon nem terjed ki a biztosítás, így vele kapcsolatban járulékfizetési kötelezettség fel sem merülhet. Az egyezmény szövege szerint, ha az egyik szerződő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Adóalap-csökkentő kedvezmények

Kérdés: Igénybe veheti a beteg gyermek után járó magasabb összegű családi kedvezményt és a személyi kedvezményt is az édesapa abban az esetben, ha cukorbetegségben szenved, gyermeke pedig súlyosan allergiás a laktózra és a gluténre?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 29/A-29/G. §-ai tartalmazzák az adóalap-csökkentő kedvezményeket, amelyek közül - a jogosultság megléte esetén - egyszerre több is igénybe vehető az adóalap mértékéig. A jogszabály azt is meghatározza, hogy több jogosultság esetén milyen sorrendben vehetők...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Szabadságmegváltás

Kérdés: Meg kell váltani a munkavállaló szabadságát a munkaviszony megszűnése esetén akkor is, ha a munkáltató a felmondási idő teljes tartamára felmentette a dolgozót a munkavégzési kötelezettsége alól? Van különbség az eljárásban abban az esetben, ha a kilépő dolgozó vezető állású munkavállalónak minősül? Szabadságmegváltás esetén módosul a munkaviszony megszűnésének időpontja?
Részlet a válaszából: […] ...meg a törvény; az Mt. 125. §-a alapján "a munkaviszony megszűnésekor, ha a munkáltató az arányos szabadságot nem adta ki, azt - az apasági szabadságot és a szülői szabadságot kivéve - meg kell váltani", tehát távolléti díjat kell fizetni a munkavállaló részére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 30.

Elhunyt nyugdíja

Kérdés: Milyen feltételekkel jogosult felvenni az elhunyt édesapa nyugdíját a nagykorú gyermek?
Részlet a válaszából: […] A halál napját magában foglaló hónapra járó nyugdíj még megilleti az elhunytat. Ha a nyugellátás kifizetésére az elhalálozásig nem került sor, akkor a fel nem vett ellátást az elhunyttal közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 16.

Minimálbér emelése év közben

Kérdés:

Milyen hatással lehet az év végi társadalombiztosítással összefüggésben álló feladatellátásra a minimálbér 2023. december hónapra előrehozott változása?

Részlet a válaszából: […] ...nehézséget okoz.A bérminimum összegéhez nagyszámú jogosultság, illetve a biztosított, valamint kifizetőhelyi oldalon kötelezettség tapad. Érintettség okán elsősorban a társadalombiztosítási jogosultság, illetve az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 19.

Találmányi díj járuléka

Kérdés: Kell járulékot vonni a munkaviszonyban álló dolgozó részére fizetett találmányi díjból? A munkavállaló a munkabérén felül, találmányidíj-szerződés alapján részesül a kifizetésben.
Részlet a válaszából: […] ...alatt álló minta, valamint– az azonosításra alkalmas módon rögzített vagyoni értéket képviselő műszaki vagy szervezési ismeret, tapasztalat mint védett ismeret hasznosítására irányuló felhasználási vagy hasznosítási szerződés (licenciaszerződés) alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 19.

Gyermekek után járó ellátások

Kérdés: Jogosult gyermekápolási táppénzre a 4 éves gyermeke betegségére tekintettel az édesapa abban az esetben, ha az anya a 2023. október 15-én született másik gyermek után csecsemőgondozási díjban részesül?
Részlet a válaszából: […] ...hogy a másik szülő a másik gyermek jogán már valamilyen ellátásban részesül. Tehát az anya a kisebb gyermek után kaphatja a CSED-et, az apa pedig a nagyobb gyermek után a gyermekápolási táppénzt.(Kéziratzárás: 2023. 11....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 19.

Családipótlék-jogosultság

Kérdés: Ki jogosult a családi pótlékra abban az esetben, ha a gyermeket a bíróság az apának ítélte, azonban ennek ellenére jelenleg az anya háztartásában él, aki nem kíván eleget tenni a bírósági ítéletben foglaltaknak?
Részlet a válaszából: […] ...levél alapján korábban a szülők valószínűleg együtt nevelték gyermeküket. Miután kapcsolatuk megszűnt, a gyermeket az édesapa nevelte, egyedül. Ezt a tényt a bírósági ítélet is alátámasztja, miszerint a gyermek nevelését az apa gondjaira bízták.Időközben azonban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 19.

Baleseti táppénz és GYED egyidejűleg

Kérdés: Folyósíthatja egyidejűleg a baleseti táppénzt és a GYED-et a munkáltatónál működő kifizetőhely annak a munkavállalónak az esetében, aki apaként 2023. október 3-án visszamenőlegesen 2023. június 1-jei időponttal GYED-igényt nyújtott be a 2023. január 4-én született gyermekére tekintettel, de 2023. március 6-tól október 1-ig úti balesete miatt baleseti táppénzben is részesült? A munkavállaló a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt. 2023. május 23-tól október 2-ig az anya részesült GYED-ben.
Részlet a válaszából: […] ...választásuk szerint az ellátást csak az egyik szülő veheti igénybe. Tekintettel arra, hogy az anya 2023. október 2-ig megkapta a GYED-et, az apa csak október 3-tól jogosult az ellátásra.A kérdéssel kapcsolatban érdemes tisztázni néhány szabályt. Tény, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

A Kit. hatálya alatt álló kormányzati tisztviselő visszafizetni rendelt végkielégítésének pénzintézeti végrehajtása

Kérdés: Álláshely elvonása következményeként végkielégítésben részesülő, azonban ismételten kormányzati szolgálati jogviszonyt létesítő kormánytisztviselő a végkielégítés meghatározott részét a 185/2022. Korm. rendelet alapján a korábban kifizető foglalkoztató részére köteles visszafizetni. Azonban az ellene folyamatban lévő végrehajtási eljárásban a bankszámlájára kiadott beszedési megbízással azt a végrehajtó leemelte, a pénzintézet pedig teljesítette. A végkielégítés visszafizetésére így már nem rendelkezik elegendő fedezettel. Melyek a jogkövető eljárásnak az egyes lépései, és miként járjon el ebben a helyzetben?
Részlet a válaszából: […] ...összehangolt alkalmazása eredményez számára különösen nehéz helyzetet.A további foglalkoztatást, illetve a már megszerzett munkatapasztalat közigazgatás rendszerében történő újrahasznosítását nem éppen ösztönözni szándékolt jogszabályhelyek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.
1
2
3
36