Ügyelet és készenlét

Kérdés: Mi a különbség az ügyelet és a készenlét között?
Részlet a válaszából: […] ...meghaladó tartamú rendelkezésre állás a társadalmi közszükségletet kielégítő szolgáltatás folyamatos biztosítása, baleset, elemi csapás, súlyos kár, az egészséget vagy a környezetet fenyegető veszély megelőzése, elhárítása, továbbá a technológia biztonságos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Kivételes nyugellátás-emelés és egyszeri segély

Kérdés: Milyen támogatást tud igénybe venni az az egyedül élő nyugdíjas személy, aki a folyamatos áremelkedések miatt előreláthatóan nem tud majd megélni a nyugdíjából?
Részlet a válaszából: […] ...meg, ha a kérelmező olyan élethelyzetbe kerül, amely létfenntartását veszélyezteti. Ilyen élethelyzet például a katasztrófa, elemi csapás, közeli hozzátartozó halála, illetve a kérelmező vagy közeli hozzátartozójának betegsége.Az egyszeri segély évente csak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Korhatár előtti ellátásban részesülő személy nyugdíjkorhatár-betöltése

Kérdés: Valóban elveszett a közel tíz év alatt befizetett járuléka egy kft. ügyvezetőjének, aki 2012-től korhatár előtti ellátásban részesül, amely mellett folyamatosan dolgozott, és munkaviszonyában túllépte a megengedett kereseti korlátot, 2021-ben betöltötte a rá irányadó öregségi nyugdíjkor-határt, de a nyugdíjat nem vette igénybe, most viszont azt a felvilágosítást kapta, hogy a korhatár betöltésének időpontjától mégis nyugdíjasnak minősül? Jogosult lehet valamilyen módon az ellátása újraszámítására?
Részlet a válaszából: […] ...folyósításra a számára. Erre vonatkozóan nyilvánvalóan megküldték a határozatot, illetve a változást az összegszerűségében is tapasztalnia kellett. Ettől az időponttól a munkaviszonyában nem terjed ki rá a biztosítás, és nem terheli a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Munkaidő-beosztás módosítása

Kérdés: Rendkívüli munkaidőként kell elszámolni a munkavállaló munkavégzését abban az esetben, ha a munkáltató kevesebb mint hét nappal a munkakezdés előtt módosítja a munkaidő-beosztást? Pl.: Az egyik munkavállaló megbetegedett, ezért a munkáltató délután jelez a dolgozónak, hogy a következő napon két órával korábban kell kezdenie a munkavégzést.
Részlet a válaszából: […] ...közölni. Mivel minden munkáltató esetében előfordulhatnak nem várt események, az Mt. 108. §-a rögzíti, hogy baleset, elemi csapás, súlyos kár, az egészséget vagy a környezetet fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése, elhárítása érdekében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Szülés fizetés nélküli szabadság alatt

Kérdés: Milyen ellátásra lenne jogosult a második gyermek születése után az az édesanya, akinek az első gyermeke 2022. április hónapban született, jelenleg CSED-ben részesül, amelynek lejárta után fizetés nélküli szabadságot kér, de a GYED-et az apa veszi igénybe, mert ez kedvezőbb? Az anya munkaviszonya határozatlan idejű, a második gyermeket az első gyermek után járó GYED idejére tervezik.
Részlet a válaszából: […] ...keresőtevékenység, tehát nincs akadálya annak, hogy a CSED lejártát követően - az egyéb jogosultsági feltételek megléte esetén - az apa vegye igénybe a GYED-et, és mellette keresőtevékenységet folytasson.Az anya a CSED lejártát követően igénybe vehet fizetés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Ellátások hármas ikrek után

Kérdés: Jogosult lesz valamilyen ellátásra az az édesanya, aki jelenleg GYES-t kap a hármas ikrei-re tekintettel, de a gyermekek hamarosan betöltik a hatodik életévüket, és megszűnik az ellátás folyósítása? Változik a helyzet abban az esetben, ha valamelyik gyermek nem lesz iskolaérett, és még egy évig az óvodában marad?
Részlet a válaszából: […] ...GYES nem jár egész hónapra, naptári napokra lebontva ez nettó 855 forintot jelent. Esetünkben a hármas ikrekre havonta az édesanya vagy édesapa a járulék levonása nélkül 85 500 forintra jogosult, a járulékok levonását követően a kiutalt összeg 76 950 forint lesz; ezt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.

Családi adókedvezmény

Kérdés: Hogyan tudja visszafizetni a helytelenül igénybe vett családi kedvezményt az a munkavállaló, aki 2022. január hónapban a volt feleségével 50-50 százalékos arányban megosztva kérte a családi adókedvezményt, majd azt a felvilágosítást kapta, hogy csak 33 százalékot vehet igénybe, mert nem ő neveli a gyerekeket? Kell valamilyen bírságot fizetnie, ha majd csak az éves személyijövedelemadó-bevallásában korrigálja a hibát, és akkor fizeti vissza a különbözetet? Hogyan kerülhető el a bírság ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...A törvényi elvárás szerint a felváltva gondozás azonos időtartamban valósul meg, például páros héten az anyánál, páratlan héten az apánál van a gyermek. Ha a gondozási idő az egyik szülő terhére jelentősen eltolódik, jogi értelemben a felváltva gondozás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Ellátások beteg gyermek után

Kérdés: Igényelheti a GYED-et az édesapa a betegen született gyermeke után abban az esetben, ha jelenleg az anya kapja az ellátást, de lemond róla, és GYOD-ellátást kér? Az apa rendelkezik a jogosultsági feltételekkel. Igényelheti a GYES-t az apa a GYED lejárta után?
Részlet a válaszából: […] ...nem folyósítható.Sem az Eb-tv., sem a Szoc-tv. nem zárja ki viszont annak a lehetőségét, hogy ugyanazon gyermek után az anya GYOD-ot, az apa GYED-et vegyen igénybe. Tekintettel arra, hogy a GYED folyósítása mellett kereső-tevékenység folytatható, az apa akár a saját,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Családi kedvezmény elvált szülők esetén

Kérdés: Élhet a családi kedvezménnyel az elvált édesapa abban az esetben, ha a családi pótlékot az anya kapja, akinek nincs elegendő adó- és járulékköteles jövedelme, és a bíróság közös felügyeleti jogot állapított meg?
Részlet a válaszából: […] ...az a magánszemély érvényesítheti, aki a Cst. szerint gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult. A kérdésben említett esetben az apát nem illeti meg a családi pótlék, tehát a közös felügyelet ellenére sem érvényesítheti a családi kedvezményt.Egészen más...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

Visszatérés szülés után

Kérdés: Milyen szabályok vonatkoznak az otthoni gyermeknevelés után munkahelyükre visszatérő szülőkre, mire kell kifejezetten odafigyelnie a munkáltatónak?
Részlet a válaszából: […] ...fordítania az ún. felmondási védelmekre is, hiszen a három éven aluli gyermeket nevelő anya, illetve ilyen korú gyermeket egyedül nevelő apa határozatlan idejű munkaviszonya magatartási okkal összefüggésben csak akkor szüntethető meg felmondással, amennyiben az ok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 22.
1
2
3
32