Keresés eredménye

14 találat a megadott apa tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Apát megillető munkaidő-kedvezmény
Kérdés: Jogosult lesz "apaszabadságra" az édesapa abban az esetben, ha a gyermeket az édesanya férjének nevére anyakönyvezték?
Részlet a válaszból: […]vélelmekkel történik. A házastársak közötti huzamos, kizárólagos nemi kapcsolat következménye az apaság vélelmének alapesete. A gyermek apjának azt kell tekinteni, akivel az anya a fogamzási idő kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő vagy annak legalább egy része alatt házassági kötelékben állott. A házasság érvénytelensége az apaság vélelmét nem érinti. A vélelmezett fogamzási idő a gyermek születésének napjától visszafelé számított száznyolcvankettedik és háromszázadik nap között eltelt idő, mind a két határnap hozzászámításával. Bizonyítani lehet azonban, hogy a gyermek fogamzása a vélelmezett fogamzási idő előtt vagy után történt. Ha a nő házasságának megszűnése után újból házasságot kötött, az újabb házasságának fennállása alatt született[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. április 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4066
2. találat: Apaszabadság külföldi állampolgárságú anya esetén
Kérdés: Kérhet-e apaszabadságot egy magyar állampolgárságú személy abban az esetben, ha a felesége szlovák, és ott is van az állandó lakcíme?
Részlet a válaszból: […]igényléséhez bemutatja a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, illetve halva született gyermek esetén a halottvizsgálati bizonyítvány eredeti példányát, és írásban nyilatkozik arról, hogy szülői felügyeletet gyakorló vér szerinti vagy örökbe fogadó apa, ezt a jogát nem szünetelteti, nem szüntette meg. Ehhez hozzátesszük, hogy a munkáltató nem cselekszik helytelenül, ha a bemutatott anyakönyvi kivonatot lefénymásolja, és a másolatot magánál tartja, mert egy esetleges későbbi ellenőrzés során ezzel tudja alátámasztani a kifizetés jogosságát. Az anyakönyvi kivonat említésekor a jogszabály nem tesz olyan hátrányos megkülönböztetést, hogy az kizárólag magyar vagy magyarul írott lehet. Ebből következően amennyiben a gyermek külföldön született, és nem rendelkezik[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. december 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3206
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3. találat: Apa GYES-jogosultsága
Kérdés: Hogyan alakul a család első gyermekével jelenleg GYES-en lévő édesapa jogosultsága abban az esetben, ha megszületik a második gyermek, és az édesanya TGYÁS-ban, majd GYED-ben részesül? Az apa a GYES igénybevétele mellett dolgozik.
Részlet a válaszból: […]élő gyermekek után egyidejűleg jogosultak lennének a gyermekgondozási segélyre, gyermeknevelési támogatásra, táppénzre, gyermekgondozási díjra és terhességi-gyermekágyi segélyre, úgy ellátást választásuk szerint csak egy jogcímen és csak az egyik szülő részére lehet megállapítani. Ez volt az, amit igazából kerestünk. Lehet, hogy nem ezt a választ vártuk, de ez a megoldás a kérdésünkre. Alapvetően, tehát a szülők közül, kizárólag az egyik és kizárólag egyfajta ellátást vehet igénybe. Egy kivétel van a fentiek alól, mégpedig az, ha a közös háztartásban élő gyermek után az egyik szülő gyermekgondozási segélyt, gyermeknevelési támogatást, táppénzt, gyermekgondozási díjat és terhességi-gyermekágyi segélyt vesz igénybe, úgy a másik szülő gyermekápolási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2745
4. találat: Apákat megillető munkaidő-kedvezmény elszámolása
Kérdés: Hogyan kell az állami költségvetésből visszaigényelni, és milyen bevallásban kell szerepeltetni a távolléti díjat és a munkáltatói közteher összegét, amelyet a cégek a gyermek születése esetén az apákat megillető öt munkanapos munkaidő-kedvezmény idejére fizetnek?
Részlet a válaszból: […]képezi a nyilatkozatnak és a gyermek születési anyakönyvi kivonatának a fénymásolata.) A munkáltatóknak az apákat megillető munkaidő-kedvezménnyel összefüggő költségek megtérítését az igénylő székhelye szerint illetékes Magyar Államkincstár területi igazgatóságához kell benyújtaniuk. Más az eljárás a családtámogatási kifizetőhellyel rendelkező és a nem családtámogatási kifizetőhellyel rendelkező munkáltatók vonatkozásában. A családtámogatási kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató a tárgyhónapban számfejtett és kifizetett munkaidő-kedvezményre járó távolléti díj összegét és annak közterhét a családtámogatási ellátások (családi pótlék, gyermekgondozási segély, anyasági támogatás) elszámolására vonatkozó nyomtatványon nyújtja be a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. május 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1787
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
5. találat: Apákat megillető kedvezmények és ellátások
Kérdés: Igénybe veheti-e az anya halála miatt a GYED-et az apa úgy, hogy közben az apákat megillető 5 munkanap munkaidő-kedvezményt is kéri?
Részlet a válaszból: […]segély, gyermekgondozási díj, illetve a családtámogatási rendszer keretében a gyermekgondozási segély). Természetesen az ellátások csak akkor járnak, amennyiben a biztosított a törvényekben meghatározott feltételek szerint az ellátásra jogosult. Gyermekgondozási díj legkorábban a terhességi-gyermekágyi segély, illetőleg az annak megfelelő időtartam (168 nap) lejártát követő naptól a gyermek második életévének betöltéséig jár. A kétévesnél fiatalabb gyermeket gondozó szülőnek gyermekgondozási díj jár, ha a gyermek születése napján biztosítási jogviszonyban áll, és[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. január 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1283
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
6. találat: Apának járó pótszabadság
Kérdés: Évközi belépők esetében időarányosan kell-e kiadni az apának járó szülési pótszabadságot és gyermeknevelési pótszabadságot?
Részlet a válaszból: […]utoljára pedig abban az évben kell figyelembe venni, amikor a 16. életévét betölti. Az állandó bírói gyakorlat értelmében, ha a munkavállaló jogosulatlanul veszi igénybe a gyermeknevelési szabadságot, a munkáltató a szabadság idejére kifizetett munkabért az elévülési időn belül (3 éven belül) visszakövetelheti. A Legfelsőbb Bíróság MK 100. sz. kollégiumi állásfoglalása értelmében a pótszabadság kiadására kizárólag az adott évben munkában töltött, illetőleg egyébként szabadságra jogosító idő arányában kerülhet sor. A fentiekben ismertetett rendelkezésekre figyelemmel a kérdéses esetben, ha az érintett munkavállaló munkaviszonya év közben kezdődik, részére a gyermeknevelési pótszabadság időarányos része jár. Az Mt. 138/A §-ában foglalt rendelkezések[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. február 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 956
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
7. találat: Apa gyermekápolási táppénze
Kérdés: Anya a 2003. november 17-én született gyermekével 2004. május 2-ig terhességi-gyermekágyi segélyt vett igénybe. A szülési szabadság lejártát követően a munkát felvette. Június 10-étől a gyermek beteg, és az apa a beteg gyermekének ápolása címén táppénzt igényelne. Jogosult-e az apa gyermekápolási táppénzre, vagy azt csak az anya veheti igénybe?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. október 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 824
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
8. találat: Apák munkaidő-kedvezményére járó távolléti díj
Kérdés: Van-e valamilyen járulékvonzata az apákat megillető 5 napos munkaidő-kedvezményre fizetett távolléti díjnak, és ha igen, hogyan kell ezt elszámolni?
Részlet a válaszból: […]családipótlék-kifizető hellyel rendelkező foglalkoztató a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához havonta benyújtott elszámolásába állítja be a munkaidő-kedvezménnyel kapcsolatos költségeit, míg a kifizetőhellyel nem rendelkező munkáltató az erre rendszeresített nyomtatványon félévente június 30-ig, illetve november 30-ig nyújtja be a székhelye szerinti MÁK Igazgatóságnak (Budapest területén a Pest Megyei Igazgatóságnak) a költségtérítési igényét. Az igazgatóság ellenőrzi a távolléti díj elszámolásának és közterheinek jogszerűségét.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. március 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 579
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
9. találat: Apa részére járó pótszabadság
Kérdés: Iker gyermekek születése esetén az édesapa részére kétszer kell-e kiadni az 5 nap pótszabadságot, vagy csak egyszer illeti meg?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. október 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 397
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
10. találat: Az apa munkaidő-kedvezménye
Kérdés: Ki fizeti a gyermek születése után az édesapa részére járó 5 nap pótszabadságot? Milyen kötelezettségei vannak a munkáltatónak a pótszabadság kiadásával kapcsolatban?
Részlet a válaszból: […]állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 89. §-ában, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 96. §-ában biztosított 5 munkanap munkaidő-kedvezmény idejére járó távolléti díj és munkáltatói közteher összege a munkáltató részére a központi költségvetésből kerül megtérítésre. (3) A munkavállaló a munkáltatójának a munkaidő-kedvezmény igényléséhez bemutatja a gyermek születési anyakönyvi kivonat, illetve halva született gyermek esetén a halotti anyakönyvi kivonat eredeti példányát, és írásban nyilatkozik arról, hogy szülői felügyeletet gyakorló vér szerinti vagy örökbe fogadó apa ezt a jogát nem szünetelteti, nem szüntette meg. (4) A munkáltató a munkaidő-kedvezmény[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. szeptember 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 347
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
| 1 - 10 | 11 - 14 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés