Apát megillető munkaidő-kedvezmény

Kérdés: Jogosult lesz "apaszabadságra" az édesapa abban az esetben, ha a gyermeket az édesanya férjének nevére anyakönyvezték?
Részlet a válaszából: […] ...305/2002. Korm. rendelet szabályozza a gyermek születése esetén az apát megillető munkaidő-kedvezményt, köznapi nevén az "apaszabi" intézményét. Ezt a jogszabályt kell górcső alá venni ahhoz, hogy megállapíthassuk, milyen feltételek mellett ki veheti igénybe a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 30.

Apaszabadság külföldi állampolgárságú anya esetén

Kérdés: Kérhet-e apaszabadságot egy magyar állampolgárságú személy abban az esetben, ha a felesége szlovák, és ott is van az állandó lakcíme?
Részlet a válaszából: […] ...azt az elvet követjük, hogy mindeneshetőségre felkészülve próbálunk választ adni, melyek közül kiválasztható alegjobb megoldás. Az apákat megillető munkaidő-kedvezményt - mert azapaszabadság hivatalos neve ez - alapvetően az Mt. szabályozza a következőkszerint....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 21.
Kapcsolódó címkék:    

Apa GYES-jogosultsága

Kérdés: Hogyan alakul a család első gyermekével jelenleg GYES-en lévő édesapa jogosultsága abban az esetben, ha megszületik a második gyermek, és az édesanya TGYÁS-ban, majd GYED-ben részesül? Az apa a GYES igénybevétele mellett dolgozik.
Részlet a válaszából: […] Vizsgáljuk meg, hogy születendő gyermekek esetén és aztkövetően milyen ellátásfajták között lehet válogatni. Magyarországon igenszéles a paletta, az ellátások összegszerűségére már kevésbé dicsekedhetünk.Gyermek születésekor a szülési szabadság időtartamára, tehát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 13.

Apákat megillető munkaidő-kedvezmény elszámolása

Kérdés: Hogyan kell az állami költségvetésből visszaigényelni, és milyen bevallásban kell szerepeltetni a távolléti díjat és a munkáltatói közteher összegét, amelyet a cégek a gyermek születése esetén az apákat megillető öt munkanapos munkaidő-kedvezmény idejére fizetnek?
Részlet a válaszából: […] ...apát megilletőmunkaidő-kedvezménnyel összefüggő költségek megtérítéséről a 305/2002. Korm.rendelet rendelkezik.A rendelet mind a munkavállalónak, mind a munkáltatónakkötelezettségeket ír elő.A munkavállalónak a munkaidő-kedvezmény igényléséhez be kellmutatnia...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 8.
Kapcsolódó címkék:    

Apákat megillető kedvezmények és ellátások

Kérdés: Igénybe veheti-e az anya halála miatt a GYED-et az apa úgy, hogy közben az apákat megillető 5 munkanap munkaidő-kedvezményt is kéri?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. rendelkezései értelmében a gyermeke születése eseténöt munkanap munkaidő-kedvezmény illeti meg az apát, melyet legkésőbb aszületést követő második hónap végéig kérésének megfelelő időpontban köteles amunkáltató kiadni. A munkaidő-kedvezmény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. január 10.
Kapcsolódó címkék:    

Apának járó pótszabadság

Kérdés: Évközi belépők esetében időarányosan kell-e kiadni az apának járó szülési pótszabadságot és gyermeknevelési pótszabadságot?
Részlet a válaszából: […] ...jár. Az Mt. 138/A §-ában foglalt rendelkezések értelmébengyermeke születése esetén 5 munkanap munkaidő-kedvezmény illeti meg az apát,melyet legkésőbb a születést követő második hónap végéig kérésének megfelelőidőpontban köteles a munkáltató kiadni....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 22.
Kapcsolódó címkék:    

Apa gyermekápolási táppénze

Kérdés: Anya a 2003. november 17-én született gyermekével 2004. május 2-ig terhességi-gyermekágyi segélyt vett igénybe. A szülési szabadság lejártát követően a munkát felvette. Június 10-étől a gyermek beteg, és az apa a beteg gyermekének ápolása címén táppénzt igényelne. Jogosult-e az apa gyermekápolási táppénzre, vagy azt csak az anya veheti igénybe?
Részlet a válaszából: […] ...az a szülő, nevelőszülő, helyettes szülő, aki tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermekét ápolja."A változás következtében tehát az apa már az egyévesnél fiatalabb beteg gyermekének ápolása esetén is jogosult gyermekápolási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. október 26.
Kapcsolódó címkék:    

Apák munkaidő-kedvezményére járó távolléti díj

Kérdés: Van-e valamilyen járulékvonzata az apákat megillető 5 napos munkaidő-kedvezményre fizetett távolléti díjnak, és ha igen, hogyan kell ezt elszámolni?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben említett 5 nap munkaidő-kedvezmény az Mt. 138/A. §-a alapján illeti meg az apát. A kedvezményt - melynek tartamára távolléti díj jár - a gyermek születését követő második hónap végéig az apa kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni a munkaadó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. március 23.
Kapcsolódó címkék:  

Apa részére járó pótszabadság

Kérdés: Iker gyermekek születése esetén az édesapa részére kétszer kell-e kiadni az 5 nap pótszabadságot, vagy csak egyszer illeti meg?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. új 138/A §-a vezette be az apák munkaidő-kedvezményét, amely a 2002. december 1-jén, vagy azt követően született gyermek után illeti meg a szülői felügyeleti jogot gyakorló vér szerinti vagy örökbe fogadó apát. Sajnos az öt munkanap munkaidő-kedvezmény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. október 21.
Kapcsolódó címkék:    

Az apa munkaidő-kedvezménye

Kérdés: Ki fizeti a gyermek születése után az édesapa részére járó 5 nap pótszabadságot? Milyen kötelezettségei vannak a munkáltatónak a pótszabadság kiadásával kapcsolatban?
Részlet a válaszából: […] ...apának járómunkaidő-kedvezmény igénybevételére legkorábban a 2002. december 1-je után született gyermekek esetében nyílt lehetőség, 2002. december 18-tól, a kedvezmény jogintézményét bevezető jogszabály hatálybalépésétől.A munkaidő-kedvezmény időtartamára...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. szeptember 2.
Kapcsolódó címkék:    
1
2