Kedvezménykártya közterhei

Kérdés: Kinek és milyen közterheket kell megfizetnie abban az esetben, ha egy elsősorban egészségügyi szolgáltatások kedvezményes elérését biztosító kedvezménykártyát egy magánszemély ajándékba kap egy másik magánszemélytől vagy egy cégtől? A kártya által nyújtott kedvezményt a szerződéses partnerek nyújtják a kártyatulajdonosok részére. Változik a közteher mértéke, ha egy cég nagy tételben vásárolja meg a kártyát a munkavállalói részére? Hogyan tehető kedvezményessé az adózás?
Részlet a válaszából: […] ...erre szóló utalványt is (Szja-tv. 3. § 27. pont). Egyes meghatározott juttatásnak minősül az üzleti ajándékok juttatása, ha adómentességi szabály nem alkalmazható [Szja-tv. 70. § (4) bekezdés]. Az üzleti ajándék munkavállalónak nem adható. Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 16.

Kisadózó egyéni vállalkozó táppénzjogosultsága

Kérdés: Egy kismama, aki munkaviszonyban áll, és veszélyeztetett terhesként táppénzben részesül, munkaviszonya mellett kisadózói tevékenységet folytat. A kérdésem, hogy kisadózóként jogosult-e táppénzre? Amennyiben igen, akkor miként alakulhat az egyéni vállalkozói bevétele?
Részlet a válaszából: […] ...természetesen figyelmen kívül kell hagyni azt az időszakot, amelyre vonatkozóan az adót nem kellett megfizetni. Ugyanakkor minden adómentességgel érintett hónap 1,5 millió forinttal csökkenti az éves kedvezményezett bevételi értékhatárt [Kata-tv. 7. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.

25 év alatti átalányadózó egyéni vállalkozó közterhei

Kérdés: Hogyan kell meghatározni a személyi jövedelemadó, a járulék, illetve a szociális hozzájárulási adó alapját 2022. január-június hónapokra annak az átalányadózó egyéni vállalkozónak az esetében, aki 2022. április hónapban tölti be a 25. életévét, a havi bevétele várhatóan 1 millió forint lesz, amelyből a 40 százalékos költség-hányaddal számolva havi 600 000 forint a jövedelem? Hogyan kell alkalmazni a 25 év alattiaknak járó adókedvezményt ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...fizetendő közterhek megállapítását befolyásolja, hogy 25 év alatti vállalkozóról van szó, aki az Szja-tv. 29/F. §-a alapján adómentességet élvez az átalányban megállapított jövedelme tekintetében is április hónapig bezárólag.Ezzel párhuzamosan az Szja-tv. 47...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

Termőföld értékesítése

Kérdés: Kell személyi jövedelemadót fizetni, és ha igen, akkor milyen összegben, ha egy magánszemély értékesíteni kíván egy összesen 20 hektár nagyságú szántót és legelőt, amit 2018-ban az édesapjától kapott ajándékba?
Részlet a válaszából: […] ...vonatkozó, a rászorultságra tekintettel meghatározott feltételeket is szabályozó önkormányzati rendelkezés számát.Ha az átruházás adómentessége a vevő számára előírt feltételek teljesítésétől függ, akkor az eladónak – legkésőbb a bevallás benyújtásakor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

Katafizetési kötelezettség GYES megszűnése esetén

Kérdés: Meg kell fizetnie szeptember hónapra a havi 50 000 forint összegű tételes adót annak az egyéni vállalkozónak, aki 2021. szeptember 1-jétől jelentkezett be a kata hatálya alá, szeptember 23-ig GYES-ben részesült, amely folyósítási tartama meghaladta a 30 napot, és az érintett hónapban semmilyen érdemi tevékenységet nem folytatott?
Részlet a válaszából: […] ...ellátásban. Amit az érintett személy nem kisadózóként kap, nem vehető figyelembe mentességi okként".Tehát jelen esetben a szeptember havi adómentesség csak akkor állt volna fenn, ha az érintett már augusztus 25-től vagy korábbi időponttól kisadózó lett volna...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 19.

A munkavállaló és családtagja részére nyújtott Covid- és poszt-Covid-szűrővizsgálat

Kérdés: Alkalmazható az adómentesség abban az esetben, ha a munkáltató a munkavállalók, valamint – bizonyos esetekben – a munkavállalók családtagjai által elvégeztetett koronavírusteszt összegét megtéríti? A foglalkoztató egészségügyi szolgáltatón keresztül a víruson igazoltan átesett munkatársak részére poszt-Covid diagnosztikai szolgáltatást is biztosít.
Részlet a válaszából: […] ...Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.9. pontja adómentességet biztosít a kifizető számára védőoltás és járványügyi szűrővizsgálat juttatása után. Az adómentesség nemcsak a munkavállaló, hanem annak családtagja részére biztosított védőoltás esetén is alkalmazható...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Partnertalálkozó

Kérdés: Milyen címen kell figyelembe venni egy kft. által a viszonteladói részére szervezett partnertalálkozón biztosított étel- és italfogyasztást, illetve a felmerült egyéb kiadásokat (bérleti díj, fellépő előadók díjazása)? A programok során a legjobb partnerek és képviselők ajándékként serlegeket, illetve okleveleket is kapnak. Reprezentációnak, üzleti ajándéknak, esetleg egyes meghatározott juttatásnak vagy csekély értékű ajándéknak számítanak ezek a juttatások? Dokumentálni kell a résztvevőket valamilyen módon? Milyen közterheket kell megfizetni a fentiekhez kapcsolódóan?
Részlet a válaszából: […] ...b) pont].Az Szja-tv. 70. §-ának (5) bekezdése alapján az egyesület, köztestület, egyházi jogi személy, alapítvány, közalapítvány adómentességet élvez az adóévben a reprezentáció és a minimálbér 25 százalékának megfelelő egyedi értéket meg nem haladó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 8.

Négy vagy több gyermeket nevelő anya

Kérdés: Jogosult marad az adómentességre az az anya, akinek van 5 gyermeke, és ebből kettő június hónapban fogja betölteni a 12. életévét? Mi a helyzet akkor, ha a 12 évesnél idősebb gyermekek elhelyezése megváltozik, mert a szülők válófélben vannak?
Részlet a válaszából: […] A négy vagy több gyermeket nevelő anyák adóalap-csökkentő kedvezményét az a nő veheti igénybe, aki vér szerinti vagy örökbe fogadó szülőként az általa nevelt gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult, vagy családi pótlékra már nem jogosult, de a jogosultsága...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 11.

Duális képzésben részt vevő hallgatók juttatásai

Kérdés: Milyen módon adható helyi, illetve távolsági bérlet a duális képzésben részt vevő hallgatók részére? Milyen adó és járulék terheli a munkaadót és a hallgatót ezen juttatás alapján? Milyen feltételekkel fizethető szabadságmegváltás a hallgatónak?
Részlet a válaszából: […] ...munkaszerződés alapján kap a tanuló közlekedési bérletet, a minimálbér összegéig nem keletkezik adófizetési kötelezettség.Ha az adómentességet meghaladó mértékű juttatásban részesül a magánszemély, akkor az Szja-tv. 70. §-ának (3) bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 23.

Közhasznú alapítvány által szervezett rendezvény

Kérdés: Veszélyezteti egy vállalat által a saját nyugdíjas dolgozói természetbeni és pénzbeli segélyezésére létrehozott alapítvány közhasznú státuszát, ha az alapító okiratba bekerül egy olyan kiegészítés, amelynek értelmében az alapítvány közhasznú tevékenységének minősül a továbbiakban a nyugdíjas-találkozó szervezése és menedzselése is? Ez konkrétan azt jelenti, hogy az alapítvány a nyugdíjasokat évente egyszeri alkalommal vendégül látja, amelynek keretében a rendezvényt megszervezi, a tárgyi és személyi feltételeket biztosítja, a költségeket viseli, beleértve az esetleges előadók költségeinek és tiszteletdíjának fizetését. Van valamilyen adóvonzata, és ha igen, mennyi a nyugdíjas-találkozó évenkénti megrendezésének?
Részlet a válaszából: […] ...értéke is mentes az adó alól, kivéve a Széchenyi Pihenő Kártyára adott juttatásokat.Ha a nem pénzben adott juttatás nem felel meg az adómentesség feltételeinek, a rendezvény költségei-nek elszámolásakor alkalmazható a nonprofit szervezet mentességi szabálya az Szja-tv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 9.
1
2
3
17