Apa GYED-jogosultsága

Kérdés: Elegendő a feleség nyilatkozata arról, hogy nem részesül semmilyen ellátásban, mert nincs munkahelye, vagy valamilyen hivatalos igazolás is szükséges ahhoz, hogy a férj igényelhesse a közös gyermekük után a GYED-et? Az apa egyébként minden jogosultsági feltétellel rendelkezik.
Részlet a válaszából: […] A törvény szerint - többek között - az a biztosított szülő jogosult gyermekgondozási díjra, aki a gyermek születését megelőzően 2 éven belül 365 napon át biztosított volt.Szülő természetesen éppen úgy az apa is, mint az anya (valamint az örökbe fogadó szülő, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 26.

Apa GYED-jogosultsága

Kérdés: Jogosult lehet GYED-re az édesapa a 2021. június hóban született gyermeke után, aki egyelőre nem került a saját háztartásába, születése óta kórházban van, és előreláthatólag néhány hónapig még ott is marad? A gyermek után jelenleg az édesanya GYES-t kap, mert nem rendelkezik munkahellyel, de az apa GYED-jogosultsága esetén természetesen lemondana az ellátásról.
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 42/B. §-ának (1) bekezdésében foglaltak értelmében a gyermekgondozási díj legkorábban a csecsemőgondozási díj, illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól a gyermek 2. életévének betöltéséig jár, amennyiben az igénylő rendelkezik a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Apa GYED-e

Kérdés: Van valamilyen jogszabályi akadálya annak, hogy a GYED-et a gyermek kétéves koráig a közalkalmazottként dolgozó, magasabb keresettel rendelkező apa igényli úgy, hogy az ellátás folyósítása alatt folyamatosan munkát végez? A gyermek édesanyja egyéni vállalkozó, aki szünetelteti a vállalkozását?
Részlet a válaszából: […] A leírt konstrukció mindenben megfelel az érvényes jogszabályoknak, az alkalmazásának nincs akadálya.Az Eb-tv. 42/A. §-a értelmében gyermekgondozási díjra – többek között – a biztosított szülő jogosult, ha a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Apa GYED-e

Kérdés: Mikortól lehet jogosult GYED-re az édesapa abban az esetben, ha az anya a 2020. október 20-án született gyermekére tekintettel 2021. janu-ár 1-jétől GYES-t igényelt, mert a gyermek születésétől 2020. december 31-ig folyósított CSED összege a részmunkaidős munkaviszonyára tekintettel kapott bére alapján nagyon alacsony volt? Az apa valamennyi jogosultsági feltétellel rendelkezik.
Részlet a válaszából: […] Tekintettel arra, hogy az anya a gyermek születésétől egyidejűleg jogosult GYED-re és GYES-re, választása szerint az egyik ellátást veheti igénybe. Az anya – választási lehetőségével élve – nem vette a szülési szabadság teljes időtartamára igénybe a CSED-et, mert 2021....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 8.

GYED-ben részesülő apa munkavégzése

Kérdés: Végezheti a munkáját a továbbiakban is az általános feltételekkel egy 8 órás napi munkaidőben, 3 műszakos munkarendben dolgozó férfi munkavállaló abban az esetben, ha GYED-et igényel? Helyesen gondolja a foglalkoztató, hogy az Mt. 113. §-ában megfogalmazott különös rendelkezések nem vonatkoznak erre az esetre, ha az apa nem egyedül neveli a gyermekét?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 113. §-ának (1) bekezdése értelmében a munka- és pihenőidőre vonatkozó szabályokat a (2)-(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmaznia) a munkavállaló várandóssága megállapításától a gyermek hároméves koráig,b) a gyermekét egyedül nevelő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 15.

Apa GYED-jogosultsága

Kérdés: Van valamilyen jogszabályi akadálya annak, hogy a GYED-et a gyermek kétéves koráig a magasabb keresettel rendelkező apa igényli úgy, hogy az ellátás folyósítása alatt folyamatosan munkát végez, és a gyermek gondozását a fizetés nélküli szabadságon lévő anya látja el? Amennyiben nincs akadálya ennek a konstrukciónak, akkor hogyan alakul az anya biztosítási jogviszonya, illetve vállalhat-e munkát egy másik foglalkoztatónál a fizetés nélküli szabadság ideje alatt?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 42/A. §-a alapján gyermekgondozási díjra jogosulta) a biztosított szülő, ha a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt,b) az anya, valamint a 40. § (4) bekezdésében meghatározott személy, aki részére csecsemőgondozási díj...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 16.

Gyermekgondozási díjra jogosultság

Kérdés: Jogosult lesz GYED-re az apa a 2018. április 17-én született gyermekre tekintettel abban az esetben, ha az ellátásban jelenleg részesülő édesanyát a munkáltatója – szakmai előmenetele érdekében – 2018. augusztus 1-jétől három hónapra Franciaországba küldi ideiglenes munka-végzésre, ahová a babát nem tudja magával vinni?
Részlet a válaszából: […] Első lépésként azt kell megtudni, hogy az anya meddig jogosult csecsemőgondozási díjra. A csecsemőgondozási díj a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra jár, mely 168 nap. Nem törvényszerű, hogy a gyermek születését követő 168. napig jár, mert a szülést megelőző 28....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 28.

Ellátások GYED-ben részesülő anya balesete esetén

Kérdés: Milyen ellátást vehet igénybe az anya, illetve igényelheti a GYED-et az apa abban az esetben, ha az anya a 2017. augusztus 5-én született gyermekük gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon van, amelynek ideje alatt közúti balesetet szenvedett 2018. február 23-án, két hétig kórházban volt, jelenleg pedig begipszelt lábbal fekszik otthon, a gyermeket sem tudja ellátni, így az apának kellett otthon maradnia? Az anya 15 éve dolgozik jelenlegi munkáltatójánál, részére a GYED-et a cég által üzemeltetett kifizetőhely folyósítja, de a kifizetést 2018. február 24-től felfüggesztette. A gyógyulása több hónapot fog igénybe venni, ezért az orvos keresőképtelen állományba vette.
Részlet a válaszából: […] Az anya betegségére (keresőképtelenségére) tekintettel gyermekét nem tudja ellátni, gondozni, ezért a gyermek gondozása címén igényelt fizetés nélküli szabadság megszakítását kérheti, s ezzel egyidejűleg a GYED további folyósításáról is lemond. Keresőképtelen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 17.

Apa GYED-jogosultsága

Kérdés: Igénybe veheti a GYED-et az édesanya munkába állásának időpontjától az apa abban az esetben, ha a 2017. február 10-én született gyermek után az anya 2017. július 27-ig CSED-ben részesült, 2017. július 28-tól GYED-en van, amelynek ideje alatt 2017. december hónapban visszamegy dolgozni? 2018. januártól az apa munkaköre és ezzel együtt a munkaviszonya is meg fog szűnni. Visszaveheti majd az ellátást újra az édesanya akkor, ha a férjének sikerül új munkahelyet találnia?
Részlet a válaszából: […] A gyermekgondozási díj a csecsemőgondozási díj, illetve az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól a gyermek 2. életévének betöltéséig jár.A gyermekgondozási díjra az a biztosított szülő jogosult, aki a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 7.

GYED igénylése keresőtevékenység mellett

Kérdés: Valóban igaz, hogy amennyiben a jelenleg keresőtevékenységet folytató apa veszi igénybe a gyermekgondozási díjat, akkor csak a 61. naptól jár neki az ellátás abban az esetben, ha az anya a szülési szabadság lejártát követően 2016. április 20-án vissza szeretne menni dolgozni?
Részlet a válaszából: […] 2015. december 31-ig keresőtevékenység folytatására a gyermekgondozási díj folyósítása mellett a gyermek egyéves kora után volt lehetőség. Ehhez kapcsolódott az a bizonyos 60 napos szabály. Lényege az volt, hogy ha gyermek egyéves kora után keresőtevékenység folytatása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 22.
1
2