Keresés eredménye

11 találat a megadott átalányadózó egyéni vállalkozó tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Átalányadózó egyéni vállalkozó járulékalapja
Kérdés: Dönthet úgy az átalányadózó egyéni vállalkozó, hogy a minimálbérnél magasabb összeg után fizeti meg a járulékokat, tekintettel arra, hogy jogszabályok értelmében a járulék alapja legalább a minimálbér, illetve a garantált bérminimum, amiből szó szerinti értelmezésben az következik, hogy a járulékalapja ennél magasabb is lehet?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5948
Kapcsolódó tárgyszavak:
2. találat: Átalányadózó egyéni vállalkozó járulékalapja
Kérdés: Kellett volna átlagolni a járulékalapot annak a főfoglalkozású átalányadózó egyéni vállalkozónak az esetében, akinek a jövedelme 2017 első 6 hónapjában nem érte el a minimálbér összegét, így a járulékokat a főállású egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályok szerint fizette meg, a második félévben realizált jövedelme viszont a minimálbér többszöröse volt, amely után teljes összegben megfizette a járulékokat? Összességében így sokkal több járulékot fizetett, mint amennyit az egész évben ténylegesen keletkezett jövedelme után kellett volna.
Részlet a válaszból: […]után a 10 százalékos nyugdíjjárulékot. Ez a szabály a gyakorlatban azt jelenti, hogy amelyik hónapban a tényleges járulékalap (tehát az átalányadó alapja) alatta marad a minimálbér meghatározott százalékának, akkor ez utóbbi a járulékok alapja; amennyiben meghaladja a kötelező minimumot, akkor pedig a tényleges jövedelem. Ebből adódóan elvileg az is előfordulhat, hogy valaki január hónapban az éves minimumnak megfelelő összeg után lerója az adót és járulékot, és ennek ellenére már február hónapra is terheli a minimumadó- és járulékfizetés.Nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5666
Kapcsolódó tárgyszavak:
3. találat: Átalányadózó egyéni vállalkozó nyugdíjazása
Kérdés: Módosítani kell visszamenőlegesen az átalányadó alapját annak az egyéni vállalkozónak, akinek 2017. október hónapban lesz meg a 40 év jogosultsági ideje, és élni is szeretne a nyugdíjjogosultságával, így nyugdíjasként kiegészítő tevékenységet folytató átalányadózó egyéni vállalkozóként a költséghányada 40 helyett 25 százalék lesz? Amennyiben igen, akkor hogyan befolyásolja ez a nyugdíja összegét, hiszen magasabb lesz az átalányadó alapja, és önellenőrzés után - többek között - nyugdíjjárulékot is be kell még fizetnie?
Részlet a válaszból: […]mondata valóban általános szabály szerint állapítja meg, hogy abban az esetben, ha az egyéni vállalkozó tevékenysége év közben oly módon változik, hogy a korábban alkalmazott költséghányad már nem illeti meg, a változás időpontjában az év első napjára visszamenőlegesen át kell térnie a tevékenységének megfelelő alacsonyabb költséghányad alkalmazására.Ugyanakkor ugyanezen bekezdés második mondata szerint: "Amely adóévben az egyéni vállalkozó az adóév egy részében kiegészítő tevékenységet folytatónak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. október 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5556
4. találat: Nyugdíjas átalányadózó egyéni vállalkozó nyugdíjjáruléka
Kérdés: Kell nyugdíjjárulékot fizetnie egy nyugdíjas átalányadózó egyéni vállalkozónak? Ha igen, akkor mi ennek az alapja?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. március 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5347
5. találat: Átalányadózó nyugdíjas egyéni vállalkozó járulékfizetése
Kérdés: Milyen járulékfizetésre kötelezett az áta­lány­adózást választó nyugdíjas egyéni vállalkozó?
Részlet a válaszból: […]terheli a vállalkozót az említett járulékfizetési kötelezettség arra az időszakra, melynek tartama alatt- keresőképtelen,- gyermekgondozási segélyben részesül,- fogvatartott,- állat-egészségügyi szolgáltató tevékenysége szünetel,- ügyvédi tevékenysége, közjegyzői vagy szabadalmi ügyvivői kamarai tagsága szünetel,- egyéni vállalkozói tevékenysége[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4298
6. találat: Heti 36 órás munkaviszonnyal rendelkező átalányadózó egyéni vállalkozó
Kérdés: Mi a különbség egy heti 36 órás biztosítási kötelezettséget eredményező jogviszonnyal rendelkező átalányadózó egyéni vállalkozó 2013 első, illetve második félévi járulékfizetési kötelezettsége között?
Részlet a válaszból: […]semmilyen különbség nincs az első és második félév vonatkozásában.Az egyéni járulékok tekintetében viszont valóban történt jogszabályi változás. Július 1-jétől ugyanis a 2013. évi XXXVII. tv. 64. §-ának c) pontja révén módosult a Tbj-tv. 31. §-a (4) bekezdésének a) pontja, amely alapján a jelzett időpontig az átalányadózó egyéni vállalkozóra nem vonatkozott a heti 36 órás munkaviszony megléte esetén a havi minimális járulékfizetés alóli mentesség.Tehát míg június 30-ig a heti 36 órás munkavi­szonnyal rendelkező[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4188
7. találat: Felsőfokú oktatási intézményben tanuló átalányadózó egyéni vállalkozó
Kérdés: Kell járulékokat, illetve szociális hozzájárulási adót fizetni az után az átalányadózó egyéni vállalkozó után, aki jelenleg nappali tagozatos főiskolai hallgató? A NAV két ellenkező értelmű tájékoztatást adott telefonon, az egyik szerint csak akkor kell fizetni, ha ki is veszi a jövedelmet, a másik szerint az átalányadó alapja után van járulék- és szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség.
Részlet a válaszból: […]megállapításának különös szabályát tartalmazza, mely szerint az egyéni vállalkozót saját maga után havonta terhelő adó alapja legalább a minimálbér 112,5 százaléka. Felmerül a kérdés, hogy ez a "minimum"-járulékfizetési kötelezettség vonatkozik-e a nappali tagozatos főiskolai hallgató egyéni vállalkozóra, aki átalányadózónak minősül. Erre az esetre vonatkozik a 2011. évi CLVI. törvény 458. §-ának (5) bekezdésébe foglalt szabály, miszerint a nem evaadóalany egyéni vállalkozó az őt saját maga után terhelő adó alapjának megállapításkor az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó esetben nem veszi számításba a hónapnak azt a napját, amelyen az egyéni vállalkozó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4185
8. találat: Átalányadózás kétféle tevékenység esetén
Kérdés: Valóban 80 százalék költséghányad alkalmazásával állapíthatja meg a jövedelmét egy áta­lány­­adózó kozmetikus egyéni vállalkozó (TESZOR 96.02), aki mellette átalányadózó mezőgazdasági kistermelő is?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. július 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3790
9. találat: Átalányadózó egyéni vállalkozó táppénzes időszaka
Kérdés: Meg kell-e fizetnie a járulékokat a táppénzes időszak alatt is annak az átalányadózó fodrász egyéni vállalkozónak, akinek a havi bevétele 400 000 forint, jövedelmét 80 százalékos költséghányaddal számolja ki, járulékait 94 000 forint után fizeti, és 2011 májusában közlekedési balesetet szenvedett, amely miatt 2011. május 10-től táppénzben részesül? Az egyéni vállalkozónak van egy alkalmazottja, aki napi 8 órában dolgozik, így a havi 400 000 forintos bevétele a táppénzes időszak alatt is meglesz. Milyen összeg után kell megfizetni a járulékokat május hónapban?
Részlet a válaszból: […]költségekkel csökkentett része, vagy a bevétel e törvényben meghatározott hányada. Ennek megfelelően az átalányadózó egyéni vállalkozó az átalányban megállapított jövedelmet - az Szja-tv. 53. §-a szerint - a bevételéből, a jogszabályban meghatározott mértékű költséghányad levonásával állapítja meg. Az egyéni vállalkozónak tehát, ha alkalmazottal folytatja tevékenységét, a kieső idő, pl. táppénzfolyósítás időtartama alatt is keletkezik bevétele, illetve ebből adódóan átalányban megállapított jövedelme, ami a Tbj-tv. 29. § (1) bekezdés szerint járulékalapot képez. Ugyanakkor a Tbj-tv. 29. § (4) bekezdése mentesíti az egyéni vállalkozót pl. a táppénzfolyósítás időtartama alatt az (1) bekezdésben említett járulékalap után a járulékok megfizetése[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. augusztus 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3470
10. találat: Átalányadózó egyéni vállalkozó kivétkiegészítése
Kérdés: Átalányadózó egyéni vállalkozónak kell-e az évet követően 27 százalék egészségügyi hozzájárulást fizetnie a járulékalapja és a tevékenységre jellemző keresete különbözete után?
Részlet a válaszból: […]átalányban megállapított jövedelem, de havi átlagban legalább a tevékenységre jellemző kereset után kell megfizetnie azzal, hogy amennyiben az átalányban megállapított jövedelem nem éri el a tevékenységre jellemző keresetet, az egyéni vállalkozó az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallásban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. május 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2975
| 1 - 10 | 11 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés