Munkaviszonyban álló lelkipásztor

Kérdés: Vonatkozik az Szja-tv. 1. számú mellékletének 4.8. pontjában meghatározott mentesség egy hitéleti tevékenységet végző egyesület vezetőjére, aki munkaviszonyban lelkipásztori tevékenységet végez? Az egyesület felvételt kapott a bejegyzett egyházak kötelekébe, és ez a törzsadatában is megjelenik.
Részlet a válaszából: […] ...nyilvántartás alapjána) juttatott olyan vagyoni érték (így különösen a perselypénz, az egyházfenntartói járulék vagy az adomány, ide nem értve az egyházi jogi személy számára közcélú adományként átadott pénzösszeget), amelyet egyházi szertartásért...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Nyugdíjas munkavállalók cafeteriajuttatásai

Kérdés: Valóban nem kell levonni a járulékokat, illetve nem kell megfizetni a szociális hozzájárulási adót a munkaviszonyban álló nyugdíjas munkavállalók részére adott cafeteriajuttatások után abban az esetben, ha ezek nem minősülnek béren kívüli juttatásnak, illetve egyéb juttatásnak sem? Ezek után a juttatások után a többi munkavállaló esetén a bérhez hasonlóan történik a közterhek megállapítása?
Részlet a válaszából: […] ...származó jövedelemként adóköteles. Például az önkéntes pénztári munkáltatói hozzájárulás, az önkéntes pénztárba adott adomány, az iskolakezdési támogatás, az étkezési utalvány, a lakáscélú munkáltatói támogatás, lakhatási támogatás, helyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 28.

Egészségpénztári adomány

Kérdés: Adómentes juttatásnak minősül a 2019. január hónapban átutalt egészségpénztári adomány abban az esetben, ha a foglalkoztató 2018. évben minden hónapban fizetett dolgozónként 5000 forint értékben ilyen juttatást? Hogyan változik az adomány adózása 2019. évben?
Részlet a válaszából: […] ...önkéntes pénztárba teljesített támogatói adomány adózása 2018-hoz képest megváltozott. A 2018. évben hatályos szabályok szerint a támogatói adomány után az adófizetési kötelezettség a magánszemélyt terhelte, mégpedig úgy, hogy az egyéni számlán jóváírt összeg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 15.

Munkavállalói érdekképviseleti szervezet által adott juttatás adómentessége

Kérdés: Milyen feltételekkel adhatja adómentesen és kifizetői terhek nélkül a nem pénzben adott juttatást, illetve a pénzben adott támogatást a magánszemélynek egy munkavállalói érdekképviseleti szervezet?
Részlet a válaszából: […] ...szem előtt tartani.Nem alkalmazható adómentesség az Szja-tv. 1. számú mellékletének 3.4 pontjában meghatározott esetekben. Az alapító, adományozó, illetve támogató által megszerzett nem pénzbeli juttatás csak akkor adómentes, ha azt orvosi javaslat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 27.

Egyszemélyes kft. tagjának közterhei

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetni egy egyszemélyes kft. tagja után abban az esetben, ha személyesen semmilyen formában nem működik közre a társaságban, az ügyvezetést pedig egy nem magánszemély tag látja el? A tag semmilyen biztosítási jogviszonnyal nem rendelkezik.
Részlet a válaszából: […] ...oltalmazott, valamint az a külföldi állampolgár, aki nemzetközi szerződés vagy az oktatásért, a külügyekért felelős miniszter által adományozott ösztöndíj alapján létesített tanulói, hallgatói jogviszonyban áll, továbbá 2001. évi LXII. tv. hatálya alá...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. január 16.

Önkéntes pénztári adomány

Kérdés: Fizethet a továbbiakban kizárólag adományt az a munkáltató, amely eddig önkéntes pénztári hozzájárulást fizetett?
Részlet a válaszából: […] ...tekintetében megszüntetheti a vállalt munkáltatói hozzájárulást. Ettől függetlenül a munkáltató vállalhatja támogatói adomány teljesítését is. A támogatói adományból az önkéntes pénztár egyéni számláján jóváírt összeg a magánszemély...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 21.

Önkéntes pénztári munkáltatói befizetés

Kérdés: Az új jogszabályok alapján 2017-ben milyen feltételekkel adhatja meg a munkáltató a dolgozóknak azt a lehetőséget, hogy a cafeteriában önkéntes pénztári munkáltatói befizetést válasszanak?
Részlet a válaszából: […] ...valamint 22 százalék egészségügyi hozzájárulást kell fizetni.Munkáltatói hozzájárulás helyett lehetőség van támogatói adomány juttatásával hozzájárulni a magánszemély öngondoskodásához, mely összességében kedvezőbb opciókkal bír, mint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. február 21.

Temetési segély

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetni abban az esetben, ha egy cég állományában lévő munkavállalója meghal, és a munkáltató az özvegynek juttatott segéllyel szeretne hozzájárulni a temetéshez?
Részlet a válaszából: […] ...következően az özvegynek – házastársa volt munkáltatója által – ilyen címen juttatott pénzbeli adománya mentes minden köztehertől, tehát utána sem személyi jövedelemadót, sem járulékot, sem szociális hozzájárulási adót, sem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 21.

OKJ-s tanfolyamra járó személy egészségügyi szolgáltatási járuléka

Kérdés: Mentesül az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése alól az a középiskolát befejező tanuló, aki nappali tagozatos OKJ-s tanfolyamon vesz részt?
Részlet a válaszából: […] ...menekült, oltalmazott, valamint az a külföldi állampolgár, aki nemzetközi szerződés vagy az oktatásért felelős miniszter által adományozott ösztöndíj alapján létesített tanulói, hallgatói jogviszonyban áll, továbbá az a szomszédos államokban élő,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. augusztus 11.

Külföldi állampolgárságú egyetemi hallgató egészségügyi ellátása

Kérdés: Jogosult bármilyen egészségügyi ellátásra az a külföldi állampolgárságú, nappali tagozatos egyetemi hallgató, aki rendelkezik állami vagy egyéb ösztöndíjjal?
Részlet a válaszából: […] ...egészségügyi szolgáltatásra jogosult az a külföldi állampolgár, aki nemzetközi szerződés vagy az oktatásért felelős miniszter által adományozott ösztöndíj alapján létesített tanulói, hallgatói jogviszonyban áll, továbbá az a 2001. évi LXII. tv. hatálya alá...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 7.
1
2
3
4