Keresés eredménye

33 találat a megadott alkalmi munkavállaló tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Alkalmi munkavállaló foglalkoztatása
Kérdés: Van valamilyen ellenőrzési kötelezettsége a munkáltatónak arra vonatkozóan, hogy az általa foglalkoztatott alkalmi munkavállaló ugyanabban az időszakban más foglalkoztatónál nincs bejelentve ugyancsak alkalmi munkavállalóként? Amennyiben igen, hogyan ellenőrizheti ezt a foglalkoztató?
Részlet a válaszból: […]szempontból nem közömbös a többes foglalkoztatás, hiszen az Efo-tv. 9. §-ának (2) bekezdése értelmében akkor mentesül az a személyi jövedelemadó megállapítása és bevallása alól a jogviszonyával összefüggésben, ha a mezőgazdasági és turisztikai idénymunkából, valamint alkalmi munkából származó bevétele nem haladja meg az egyszerűsített foglalkoztatás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5935
Kapcsolódó tárgyszavak:
2. találat: Alkalmi munkavállaló keresete után fizetendő közterhek
Kérdés: Meg kell fizetni a 22 százalékos ehót abban az esetben, ha egy alkalmi munkavállaló a 2016. évi jövedelme alapján túllépte a kedvezményes keretösszeget, és így jövedelme keletkezett, amit az szja-bevallásában be kellett vallani, vagy alkalmi munka keretében a foglalkoztató bármennyit kifizethet, és ennek kizárólag csak szja-terhe lesz?
Részlet a válaszból: […]a szociális hozzájárulási adót is le kell rónia.)A második ilyen jellegű szabályt pedig a törvény 9. §-ának (2) bekezdése fogalmazza meg. E szerint a 7. § (2) bekezdésében említett (tehát kedvezményes közterhet viselő) foglalkoztatásból származó bevételből a természetes személynek akkor kell jövedelmet megállapítania és bevallást benyújtania, ha az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevétele meghaladja az egyszerűsített foglalkoztatás naptári napjainak száma és az adóév első napján hatályos minimálbér vagy -?ha részére alapbérként, illetve teljesítménybérként legalább a garantált bérminimum 87 százaléka jár - a garantált bérminimum napibérként meghatározott összegének[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. június 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5430
3. találat: Alkalmi munkavállaló közterhei
Kérdés: Keletkezik járulékfizetési kötelezettség abban az esetben, ha az alkalmi munkavállaló ilyen címen szerzett bére túllépi az éves keretösszeget, és 15 százalékos személyi jövedelemadó fizetésére válik kötelezetté?
Részlet a válaszból: […]részére alapbérként, illetve teljesítménybérként legalább a garantált bérminimum 87 százaléka jár) a garantált bérminimum napibérként meghatározott összegének szorzatát.Ha a bevétel meghaladja az előzőekben említett keretösszeget, akkor a munkavállalónak a keretösszeg feletti jövedelmet kell bevallania, illetve ez után kell a személyi jövedelemadót megfizetnie. Ez a szabály[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5277
4. találat: Alkalmi munkavállaló napidíja
Kérdés: Elszámolható a 40 euró összegű napidíj egy alkalmi munkavállaló kamionsofőrnek? Amennyiben igen, akkor ez hogyan történik, tekintettel arra, hogy az egyszerűsített foglalkoztatási elszámolásnál ennek nincs helye?
Részlet a válaszból: […]alapbérként, illetve teljesítménybérként - a meghatározott feltételeknek megfelelően - legalább a kötelező legkisebb munkabér 85%-a, garantált bérminimum esetén 87%-a jár."Az Efo-tv. a bérminimumot írja elő, a munkáltató saját elhatározásából a minimális bért meghaladóan fizethet munkabért az alkalmi munkavállalónak. Nem tilos az egyszerűsített foglalkoztatott részére költségtérítést fizetni sem, sőt, az Mt. korábban hivatkozott szakasza alapján ez bizonyos esetekben a munkáltató kötelezettsége.Az Szja-tv. 3. §-ának 12-13. pontjai határozzák meg a külföldi kiküldetés, illetve a külszolgálat fogalmát. Külföldi kiküldetés: a belföldi illetőségű magánszemélynek a jövedelme megszerzése érdekében, a kifizető tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4928
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
5. találat: Alkalmi munkavállaló külföldi napidíja
Kérdés: Elszámolható külföldi napidíj az alkalmi munkavállalás keretében foglalkoztatott kamionsofőr részére?
Részlet a válaszból: […]magánszemélynél igazolás nélkül elszámolható költségnek minősül [Szja-tv. 3. számú melléklet II. fejezet 7. pont a) alpontja]. Az egyszerűsített foglalkoztatás alapján alkalmi munkából származó jövedelemnek a kifizetett (nettó) munkabér száz százalékát kell tekinteni. Az alkalmi munkából származó bevételből a magánszemélynek nem kell jövedelmet megállapítania és bevallást benyújtania, kivéve ha az alkalmi munkából származó bevétele meghaladja az e foglalkoztatás naptári napjai száma és az adóév első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér napibérként meghatározott összegének szorzatát (mentesített keretösszeg). Amennyiben a magánszemélynek a személyijövedelemadó-bevallási kötelezettségét teljesítenie[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. június 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4431
6. találat: Alkalmi munkavállaló munkahelyi balesete
Kérdés: Jogosult valamilyen ellátásra az az alkalmi munkavállaló, akit a munkába állást követően, védőfelszerelés hiányában munkahelyi baleset ért? Az egyszerűsített munkaszerződésen a munkaviszony vége nincs meghatározva, csak a kezdete, a bejelentés a munkaviszony első két napjára megtörtént, akkor történt a baleset. A munkáltató a baleset után minden kapcsolatot megszakított a munkavállalóval.
Részlet a válaszból: […]munkáltató az alkalmi munkavállaló után tételes összegű közterhet fizet, a munkavállaló a foglalkoztatása alapján nem minősül a Tbj-tv. szerinti biztosítottnak, és csak egyes ellátásokra szerez jogosultságot. Ezek az ellátások: a nyugellátás, a baleseti egészségügyi szolgáltatás, valamint álláskeresési ellátás.Baleseti egészségügyi szolgáltatás keretében a megbetegedésből eredő egészségkárosodás miatt támogatással rendelt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás árához százszázalékos mértékű támogatás jár. A határozattal üzemi balesetnek (foglalkozási megbetegedésnek) elismert külső behatás miatt szükséges ellátások áráért tehát akkor sem kell a térítési díjat megfizetni,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. augusztus 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4165
7. találat: Alkalmi munkavállalók külföldi kiküldetése
Kérdés: Ki lehet küldeni külföldi munkára 2013-ban az alkalmi munkavállalókat?
Részlet a válaszból: […]Mt. 53. §-ában foglaltak nem alkalmazhatók [Mt. 203. §-ának (1) bekezdésének b) pontja]. Hozzátesszük, hogy a külföldön történő alkalmi foglalkoztatásnak csak elvi akadályát nem látjuk, a gyakorlatban azonban értelmetlennek tartjuk az esetet, mivel alkalmi munka esetében nem lehet szó kiküldetésről, ezért nem alkalmazhatóak a kiküldetésre vonatkozó speciális közösségi koordinációs szabályok, illetve a szociális biztonsági (szociálpolitikai) egyezményekbe foglalt szabályok[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. július 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4130
8. találat: Alkalmi munkavállaló munkabére, pótlékai
Kérdés: Kell pótlékot fizetni azoknak az alkalmi munkavállalóknak, akik egy étteremben dolgoznak napi 12 órát 10.00 órától 22.00 óráig, vagy 11.00 órától 23.00 óráig, és a minimálórabér 12-szeres összegét kapják munkabérként? Valóban elég lenne a minimálbér 85 százalékát fizetni a részükre? Létezik napi bérkorlátozás? Az étterem vasárnap és ünnepnapokon is üzemel.
Részlet a válaszból: […]megfelelően - legalább a kötelező legkisebb munkabér 85 százaléka, garantált bérminimum esetén 87 százaléka jár.Ez tehát a minimálbérre vonatkozó szabály, de a bérpótlékok vonatkozásában alkalmi munka esetén is az általános szabályokat kell alkalmazni.A másik lehetőség az Mt. 145. §-a előírásainak a segítségül hívása. E szerint a felek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. március 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4028
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
9. találat: Alkalmi munkavállalók munkaideje
Kérdés: Munkanapnak számít-e a vidéki babaruhavarrásra alkalmazott alkalmi munkavállalók esetében az a nap, amelyen hetente egyszer Budapestre utaznak a munkáltatóhoz azért, hogy leadják a megvarrott ruhákat? A munkavállalók ezen a napon ténylegesen nem dolgoznak, csak a készárut adják le. Elszámolhatja-e a munkáltató az utazási költséget a megvásárolt vonatjegyek alapján?
Részlet a válaszból: […]bekezdése]. Álláspontunk szerint ezeket a munkaviszony elsődleges ismérveit jelentő szabályokat a kérdésbeli munkavállalók jogviszonyára nem lehet kivetíteni, másként fogalmazva, a babaruhák varrását végző munkavállalók tevékenysége a tartalmát tekintve az egyszerűsített foglalkoztatás keretében megvalósuló alkalmi munka (amely lényegében munkaviszonyt takar) fogalmának nem felel meg. Az egymástól elkülönült helyen lévő munkaadó és munkavállaló között nem valósulhat meg az olyan állandó, szoros együttműködést igénylő kötött jogviszony, mint a munkaviszony. Megítélésünk szerint a vidéken lakó, és a lakásán (vagy a saját maga által biztosított helyiségben) dolgozó munkavállaló foglalkoztatása tartalmilag a bedolgozói jogviszonynak felel meg. A 24/1994. Korm.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. június 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3412
10. találat: Egyszerűsített foglalkoztatott biztosítása
Kérdés: Biztosítottá válik-e az az egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatott személy, aki után alkalmi munkájára való tekintettel a járulék és a személyi jövedelemadó megfizetése az általános szabályok szerint történik? Milyen ellátásokra válik jogosulttá? A biztosítottakra vonatkozó valamennyi igazolást ki kell-e részére állítani?
Részlet a válaszból: […]munkavállalónként 500 forint, alkalmi munka esetén a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként 1000 forint közterhet köteles fizetni. A törvény nem ad választási lehetőséget, az egyszerűsített foglalkoztatás törvényi feltételeinek megfelelően létrejött munkaviszony esetén a közteherfizetés mértékéről kategorikusan rendelkezik. Az általános mértékű járulékfizetés az egyszerűsített foglalkoztatás céljából létesített munkaviszony esetén csak akkor jöhet szóba (akkor viszont kötelezően), ha a foglalkoztatásra előírt létszám- és időkorlátokat a munkáltató túllépi, ekkortól azonban a foglalkoztatás már nem egyszerűsített, hanem "normál" munkaviszonynak minősül, és a foglalkoztatott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. november 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3141
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 33 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés