Alkalmi munkavállaló foglalkoztatása

Kérdés: Foglalkoztatható alkalmi munkavállalóként a gazdasági társaság tagja, aki az ügyvezetői feladatokat is ellátja, vagy ebben az esetben is társas vállalkozóként kell bejelenteni? Elegendő egy megfelelő képesítéssel rendelkező alkalmi munkavállaló foglalkoztatása egy egyéni vállalkozó engedélyhez kötött tevékenységének végzéséhez, ha maga a vállalkozó egyébként nem rendelkezik a képesítéssel?
Részlet a válaszából: […] Annak semmi akadálya nincs, hogy a gazdasági társaság tagja alkalmi munkavállalóként működjék közre a társaságban, ahogy az sem tilos, hogy a társas vállalkozás alkalmi munkavállalót foglalkoztasson, természetesen figyelembe véve az erre vonatkozó létszámkorlátot.Az Efo-tv....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Rehabilitációs hozzájárulás

Kérdés: Figyelembe kell vennie a rehabilitációs hozzájárulás szempontjából a létszám meghatározása során egy turizmussal, vendéglátással foglalkozó vállalkozásnak az általa foglalkoztatott alkalmi munkavállalókat?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CXCI. tv. 23. §-ának (4) bekezdése értelmében a rehabilitációs hozzájárulás megállapítása során a Központi Statisztikai Hivatal munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz kiadott útmutatójában foglaltak szerinti tárgyévi átlagos statisztikai állományi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Egyszemélyes kft. tulajdonosának keresőképtelensége

Kérdés: Érinti az egyszemélyes kft. társas vállalkozóként személyesen közreműködő tulajdonosának táppénzjogosultságát, ha osztalékban részesül, illetve ha ingyenes megbízási jogviszonyban változatlanul ellátja a cég ügyvezetését? A vállalkozás a tulajdonos hónapok óta tartó keresőképtelensége ellenére is folyamatosan működik egy alkalmi munkavállaló révén.
Részlet a válaszából: […] Az osztalék semmilyen formában sem érinti a táppénzjogosultságot, hiszen nem munkavégzésre tekintettel kerül kifizetésre.Az ügyvezetés ingyenes megbízási jogviszonyban történő ellátása pedig csak akkor veszélyeztetné a táppénz folyósítását, ha e tevékenység...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.

Álláskereső személy keresőtevékenysége

Kérdés: Hogyan befolyásolja az álláskeresési járadék folyósítását, ha az állást kereső személy megbízási díjat kap óraadóként, vagy alkalmi munkavállalóként foglalkoztatják, illetve ha egyéni vállalkozást indít?
Részlet a válaszából: […] Az álláskeresési járadékról az Flt. rendelkezik. A törvény 28. §-a (1) bekezdésének g) pontja értelmében megszűnik a járadék folyósítása, ha az álláskereső keresőtevékenységet folytat a keresőtevékenység kezdőnapjától.A törvény szerint keresőtevékenység - az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.

Rehabilitációs hozzájárulás

Kérdés: Be kell számítani a szakképzési munkaszerződéssel alkalmazott tanulót a rehabilitá-ciós-hozzájárulás-fizetési kötelezettséget eredményező átlagos statisztikai létszámba?
Részlet a válaszából: […] A szakképzési munkaszerződéssel alkalmazott tanuló esetében a kérdésben felvetett probléma eldöntése kissé nehezebb, mint a tanulószerződéssel rendelkezők tekintetében. Ez utóbbiak rehabilitációs hozzájárulás tekintetében történő figyelembevételét eleve kizárja, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Munkavégzés CSED mellett

Kérdés: Végezhet alkalmi munkavállalóként munkát a CSED-ben részesülő személy abban az esetben, ha nagyon nehéz anyagi helyzetben van, és az ellátás nem elég a megélhetéséhez?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 41. szakasza értelmében nem jár csecsemőgondozási díj a biztosítottnak, ha bármilyen jogviszonyban - ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt - keresőtevékenységet folytat.A jogszabály alkalmazásában keresőtevékenységnek [Eb-tv. R. 1. § (2)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 10.

Turisztikai idénymunka

Kérdés: Foglalkoztathatja a turisztikai idénymunkára vonatkozó szabályok szerint a munkavállalóit egy balatoni büfét üzemeltető kft., amely minden évben május 1-jétől augusztus 31-ig tart nyitva?
Részlet a válaszából: […] Az Efo-tv. rendelkezései szerint turisztikai idénymunkának a Ker-tv.-ben meghatározott kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál végzett idénymunka minősül, feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 10.

Diák szünidei foglalkoztatása

Kérdés: Milyen feltételekkel alkalmazható egy cégnél egy 15. életévét betöltött diák, akinek havonta a 15 napot nem haladja meg a foglalkoztatása? Milyen összegű munkabért kell fizetni a részére, ha munkaviszonyban, illetve, ha alkalmi munkavállalóként történik a foglalkoztatása? Szükséges a szülői engedély abban az esetben is, ha az egyik szülő szintén a munkáltatónál dolgozik, és mindkét szülő a gyermekkel él?
Részlet a válaszából: […] A 15. életévét betöltött diák munkaviszonyban történő foglalkoztatása az iskolai szünet alatt az Mt. alapján történik.Ez azt jelenti, hogy az Mt. valamennyi rendelkezése vonatkozik rá, ugyanúgy, mint az egyéb munkavállalókra, figyelembe véve természetesen a törvény fiatal...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.

Kültag járuléka

Kérdés: Kell járulékot fizetni egy betéti társaság kültagja után abban az esetben, ha nem vesz ki bért, egy kft.-ben pedig heti 10 órás munkaviszonyban havi 50 220 forintos munkabér alapján történik utána a járulékfizetés?
Részlet a válaszából: […] A betéti társaság kültagja személyes közreműködésre nem kötelezett, de természetesen részt vehet a társaság tevékenységében. Személyes közreműködése esetén viszont el kell dönteni, hogy ezt milyen jogviszonyban teszi, hiszen ez fogja meghatározni a járulékfizetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Felszolgálási díj

Kérdés: Kaphatnak felszolgálási díjat az éttermet üzemeltető cégnél dolgozó alkalmi munkavállalók? Amennyiben igen, akkor le kell vonni a 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulékot a juttatásból?
Részlet a válaszából: […] A 71/2005. GKM rendelet értelmében a felszolgálási díjat havonta kell a vendéglátásban közvetlenül - az üzletben - közreműködőknek kifizetni a közreműködőkkel történt megállapodás szabályai szerint. Ennek megfelelően szervizdíjban az alkalmi munkavállaló is részesülhet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.
1
2
3
10