Alkalmi munkavállaló személyi jövedelemadója

Kérdés: Hogyan alakul a személyijövedelemadó-bevallási és -fizetési kötelezettsége annak a magánszemélynek, aki 2020-ban összesen 60 napot dolgozott alkalmi munkavállalóként az igazolásai alapján, ebből 10 napot szakképesítést nem igénylő munkakörben, összesen 50 napot pedig szakképesítést igénylő munkakörben? A szakképesítést nem igénylő munkakörben 10 nap alatt összesen 200 ezer forintot, a szakképesítést igénylő munkakörben pedig 500 000 forintot keresett. Hogyan veszik figyelembe a nyugdíjalap megállapítása során ezt a keresetet?
Részlet a válaszából: […] Az Efo-tv. 9. §-ának (2) bekezdése értelmében az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevételből a természetes személynek nem kell jövedelmet megállapítania és bevallást benyújtania, feltéve, hogy ez a bevétele nem haladja meg az egyszerűsített foglalkoztatás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 27.

Alkalmi munkavállaló foglalkoztatása

Kérdés: Van valamilyen ellenőrzési kötelezettsége a munkáltatónak arra vonatkozóan, hogy az általa foglalkoztatott alkalmi munkavállaló ugyanabban az időszakban más foglalkoztatónál nincs bejelentve ugyancsak alkalmi munkavállalóként? Amennyiben igen, hogyan ellenőrizheti ezt a foglalkoztató?
Részlet a válaszából: […] ...alkalmi munkavállalót foglalkoztató munkaadó a dolgozó esetleges másik foglalkoztatónál fennálló jogviszonyát nem tudja ellenőrizni, de (legalábbis közteherviselési szempontból) nem is szükséges erről tudomást szereznie, hiszen a foglalkoztatással...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 27.
Kapcsolódó címke:

Alkalmi munkavállaló keresete után fizetendő közterhek

Kérdés: Meg kell fizetni a 22 százalékos ehót abban az esetben, ha egy alkalmi munkavállaló a 2016. évi jövedelme alapján túllépte a kedvezményes keretösszeget, és így jövedelme keletkezett, amit az szja-bevallásában be kellett vallani, vagy alkalmi munka keretében a foglalkoztató bármennyit kifizethet, és ennek kizárólag csak szja-terhe lesz?
Részlet a válaszából: […] Az Efo-tv. alapvetően két esetben fűz következményeket ahhoz, ha a jogszabályban megfogalmazott korlátok túllépésre kerülnek.Az első ilyen szabályt a törvény 8. §-ának (4) bekezdésében találjuk, miszerint, ha a munkáltató nem tartja be- az 1. § (2)-(4) bekezdésében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. június 20.

Alkalmi munkavállaló közterhei

Kérdés: Keletkezik járulékfizetési kötelezettség abban az esetben, ha az alkalmi munkavállaló ilyen címen szerzett bére túllépi az éves keretösszeget, és 15 százalékos személyi jövedelemadó fizetésére válik kötelezetté?
Részlet a válaszából: […] Az Efo-tv. 9. §-ának (2) bekezdése értelmében az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevételből a természetes személynek nem kell jövedelmet megállapítania és bevallást benyújtania, amennyiben az e tevékenységből származó bevétele nem haladja meg az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 10.

Alkalmi munkavállaló napidíja

Kérdés: Elszámolható a 40 euró összegű napidíj egy alkalmi munkavállaló kamionsofőrnek? Amennyiben igen, akkor ez hogyan történik, tekintettel arra, hogy az egyszerűsített foglalkoztatási elszámolásnál ennek nincs helye?
Részlet a válaszából: […] ...alkalmi munkavállaló foglalkoztatására az Efo-tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. Az Efo-tv. speciális, az általánostól eltérő szabályok alkalmazását írja elő a munkavállalás, foglalkoztatás, adó- és járulékfizetés általános szabályait tartalmazó Mt.-hez, Szja-tv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. december 15.
Kapcsolódó címkék:    

Alkalmi munkavállaló külföldi napidíja

Kérdés: Elszámolható külföldi napidíj az alkalmi munkavállalás keretében foglalkoztatott kamionsofőr részére?
Részlet a válaszából: […] ...alkalmi munkából származó bevételének minősül, ezáltal beszámít a mentesített keretösszegbe. Ez pedig azt jelenti, hogy ha az alkalmi munkavállaló bevétele csak a külföldi napidíjjal együtt haladja meg a mentesített keretösszeget, akkor már a magánszemélynek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. június 24.

Alkalmi munkavállaló munkahelyi balesete

Kérdés: Jogosult valamilyen ellátásra az az alkalmi munkavállaló, akit a munkába állást követően, védőfelszerelés hiányában munkahelyi baleset ért? Az egyszerűsített munkaszerződésen a munkaviszony vége nincs meghatározva, csak a kezdete, a bejelentés a munkaviszony első két napjára megtörtént, akkor történt a baleset. A munkáltató a baleset után minden kapcsolatot megszakított a munkavállalóval.
Részlet a válaszából: […] ...a kérdések azért lényegesek, mert az ellátás csak elismert üzemi balesetből eredő megbetegedés esetén jár.Az Efo-tv. szerint alkalmazott alkalmi munkavállaló után a munkáltatót - munkavállalónként - a munkaviszony minden naptári napjára meghatározott, tételes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. augusztus 21.

Alkalmi munkavállalók külföldi kiküldetése

Kérdés: Ki lehet küldeni külföldi munkára 2013-ban az alkalmi munkavállalókat?
Részlet a válaszából: […] ...a foglalkoztatás első pillanatától a munkavégzés helye szerinti tagállamban/országban jön létre. Ez pedig azt eredményezi, hogy az alkalmi munkavállaló után keletkező járulékkötelezettségeket is az adott uniós tagállam/ország jogszabályai szerint kell teljesíteni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 16.

Alkalmi munkavállaló munkabére, pótlékai

Kérdés: Kell pótlékot fizetni azoknak az alkalmi munkavállalóknak, akik egy étteremben dolgoznak napi 12 órát 10.00 órától 22.00 óráig, vagy 11.00 órától 23.00 óráig, és a minimálórabér 12-szeres összegét kapják munkabérként? Valóban elég lenne a minimálbér 85 százalékát fizetni a részükre? Létezik napi bérkorlátozás? Az étterem vasárnap és ünnepnapokon is üzemel.
Részlet a válaszából: […] Az Efo-tv. 4. §-a értelmében az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszonyra az Mt., valamint a kötelező legkisebb munkabérről és a garantált bérminimumról szóló külön jogszabály rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy alapbérként,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 26.
Kapcsolódó címkék:  

Alkalmi munkavállalók munkaideje

Kérdés: Munkanapnak számít-e a vidéki babaruhavarrásra alkalmazott alkalmi munkavállalók esetében az a nap, amelyen hetente egyszer Budapestre utaznak a munkáltatóhoz azért, hogy leadják a megvarrott ruhákat? A munkavállalók ezen a napon ténylegesen nem dolgoznak, csak a készárut adják le. Elszámolhatja-e a munkáltató az utazási költséget a megvásárolt vonatjegyek alapján?
Részlet a válaszából: […] A szerződést, ügyletet és más hasonló cselekményeket valóditartalmuk szerint kell minősíteni [Art. 1. § (7) bekezdése]. Ezt az elvet szemelőtt tartva úgy véljük, hogy az otthoni varrással foglalkozó munkavállalókjogviszonya a tényleges tartalmát tekintve nem felel meg az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 28.
1
2
3
4