Keresőképtelen munkavállaló ellenőrzése

Kérdés: Jogosult a munkáltató az otthonában felkeresni a munkavállalót abban az esetben, ha fennáll a gyanúja annak, hogy a keresőképtelensége alatt nem tartózkodik otthon, és nem tartja be az orvos utasításait, ezzel hátráltatja a gyógyulását?
Részlet a válaszából: […] ...személyes adatait (tajszám, név, lakcím, születési dátum, anyja neve, lakcíme), a munkáltató adatait (munkáltató neve, címe, adószáma, aláírási jogkörrel rendelkező személy neve), valamint telefonos és postai elérhetőségét.A kormányhivatal a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

Keresőképtelenség felülvizsgálata

Kérdés: Megteheti a munkavállaló, hogy folyamatosan munkát végez az egyéni vállalkozásában, miközben a főfoglalkozású munkahelyén már több hete keresőképtelen állományban van, és táppénzben részesül? A munkáltató nem érzi ezt igazságosnak, hiszen fizetnie kellett a betegszabadság idejére járó juttatást, valamint a táppénz-hozzájárulást, miközben a munkavállaló kieső munkáját is pótolnia kell. Milyen lehetőségei vannak ebben az esetben a munkáltatónak?
Részlet a válaszából: […] ...anyja nevét, társadalombiztosítási azonosító jelét és a keresőképtelenség kezdetét, továbbá a munkáltató nevét, címét, adószámát, az aláírási jogkörrel rendelkező személy nevét, valamint telefonos és postai elérhetőségét. Fontos, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 23.

Külföldi művészek szerzői jogdíja

Kérdés:

Külföldi művész magánszemélyek (Magyarországgal kettős adóztatást kizáró egyezménnyel rendelkező, illetve nem rendelkező országokban élők) szellemi termékeik felhasználásából származó szerzői jogdíját egy magyarországi székhelyű, Magyarországon tevékenykedő ügykezelő alapítvány szedi be a felhasználóktól. A jogdíjra jogosult magánszemélyek között vannak aktív korú, saját országukban biztosítási jogviszonnyal rendelkezők, illetve nem rendelkezők, adószámos magánszemélyek, nyugdíjasok, örökösök is. A biztosítotti jogviszony igazolására az ügykezelő alapítvány A1 igazolást kér a művészektől az adózás rendjének megállapítása érdekében, ami többször problémát okoz. Közösségen belüli országokban élőktől csak és kizárólag A1 igazolás fogadható el, vagy más biztosítotti jogviszonyra vonatkozó igazolással is élhetnek? Közösségen kívüli országokban élők esetében elfogadható valamilyen más igazolás az A1 igazolással egyenértékűként? Saját államukban nyugdíjas személyek esetén mi az elfogadható igazolás módja? A havi '08-as járulékbevalláson kiket kell szerepeltetnie az alapítványnak? Csak azokat a külföldi személyeket, akiknek a jogdíját valamilyen adó terheli, vagy azokat is, akiktől semmilyen levonás nem történik?

Részlet a válaszából: […] A szellemi termék felhasználásából eredő szerzői jogdíjból származó jövedelem az eredeti jogosult jövedelemszerző esetén önálló tevékenységből származó jövedelemnek, míg nem eredeti jogosult, például örökös esetén egyéb tevékenységből származó jövedelemnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 9.

Munkavállalás céges rendezvényen

Kérdés:

Lehetséges, hogy egy betéti társaság háztartási munka keretében alkalmazzon valakit céges rendezvényen, vagy ez csak magánszemélyek között megengedett, és így az alkalmazó például csak a bt. ügyvezetője lehet?

Részlet a válaszából: […] ...a munkáltató a munkavégzés megkezdése előtt köteles bejelenteni az illetékes NAV-igazgatóságnak a munkavállaló nevét, a munkáltató adószámát, a munkavállaló adóazonosító jelét és tajszámát, az egyszerűsített foglalkoztatás jellegét (alkalmi munka), a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

Kisadózó ellátási alapja

Kérdés: Van valamilyen lehetősége egy diákok érettségire és egyetemi felvételire való felkészítésével foglalkozó kisadózó egyéni vállalkozónak arra, hogy növelje az ellátási alapját? A vállalkozónak semmilyen egyéb jogviszonya, jövedelme nincs, és felmerült benne, hogy 5 éven belül esedékes nyugellátását hátrányosan érinti a kisadózó vállalkozók tételes adója szerinti közteherfizetés.
Részlet a válaszából: […] ...és egyéni vállalkozóként (akár vállalkozói személyi jövedelemadót, akár átalányadózást választva) folytatja tevékenységét,– adószámos magánszemélyként folytatja tevékenységét, és az előzőekben említett megállapodás [Tbj-tv. 48. § (1) bekezdés]...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 5.

Ingatlan-bérbeadás adószámos magánszemélyként

Kérdés: Hogyan alakul a biztosítási kötelezettsége annak az adószámos magánszemélynek, aki ingatlan-bérbeadással foglalkozik, jelenleg GYES-ben részesül, de úgy tervezi, hogy a GYES lejártát követően sem megy vissza főállású munkahelyére? Elegendő lesz az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése abban az esetben is, ha a magánszemély évi több millió forintos bevételre tesz szert a bérbeadásból, és esetleg az áfakörbe is bejelentkezik, vagy létrejön a biztosítási kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] ...adószámos magánszemély – ellentétben az egyéni vállalkozóval – nem önálló biztosítotti kategória, így az említett tevékenységi körben folytatott önálló tevékenység nem keletkeztet biztosítási és járulékfizetési kötelezettséget, legyen szó bármilyen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

CSED-jogosultság

Kérdés: Kizárja a CSED-jogosultságot az adószámos magánszemélyként szálláshely-szolgáltatást végző személy tevékenysége? Keresőtevékenységnek minősül a szálláshely-szolgáltatás, vagy ez a tevékenység nem tartozik ebbe a kategóriába?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 41. szakasza rögzíti, hogy nem jár a cse-csemő-gondozási díj a biztosítottnak, ha bármilyen jogviszonyban – ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt – keresőtevékenységet folytat.A probléma megoldása érdekében tehát valóban mindenekelőtt azt kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Rehabilitációs hozzájárulás

Kérdés: Kell rehabilitációs hozzájárulást fizetnie egy 10 fő munkavállalót foglalkoztató bölcsődét üzemeltető alapítványnak, amely üzemeltet egy 20 fő munkavállalót foglalkoztató óvodát is, amelynek azonban van külön adószáma? Össze kell számítani a két intézmény létszámát a rehabilitációs hozzájárulás szempontjából? Kellene rehabilitációs hozzájárulást fizetnie az óvodának mint külön intézménynek abban az esetben, ha a munkavállalóinak létszáma 26 fő lenne? Meg kellene fizetni a hozzájárulást az óvodának abban az esetben, ha 2 db tagóvodával is rendelkezne, és mindhárom intézmény alkalmazotti létszáma 10 fő (azaz összesen 30 fő) lenne?
Részlet a válaszából: […] ...kell érteni. Tehát alapvetően az egyes munkáltatók létszámát kell számba venni.Például az alapítvány bölcsődéjének nincs önálló adószáma, így az alapítvány a munkaadó, és a dolgozók az alapítvány munkavállalói. Ellenben az óvoda külön adószámmal rendelkezik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

Igazságügyi szakértő biztosítási jogviszonya

Kérdés: Létrejön a biztosítási jogviszony egy igazságügyi szakértő végzéssel történő kirendelése esetén? Amennyiben igen, akkor a kirendelés napjától a díjmegállapító határozat jogerőre emelkedéséig tart a biztosítás? Milyen közterhek megfizetésére kötelezett a tevékenységét adószámos magánszemélyként végző szakértő, illetve a kifizető ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...igazságügyi szakértő a tevékenységét vállalkozási, megbízási, illetve adószámos magánszemélyként egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személlyel létesített vállalkozási jogviszony alapján látja el.Első esetben (tehát egyéni vállalkozóként)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Magánszemély megbízó

Kérdés: Hogyan kell elbírálni a megbízási jogviszonyban, illetve vállalkozási jellegű jogviszonyban álló személy biztosítási kötelezettségét, ha a megbízó magánszemély? Kinek és hogyan kell megfizetnie a járulékot és a szociális hozzájárulási adót ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...folytató magánszemély saját maga után járulékfizetési kötelezettséget – foglalkoztató "hiányában" – e jogviszonya alapján még adószám birtokában sem teljesíthet.Ellenben a szociális hozzájárulási adót – a személyi jövedelemadóhoz hasonlóan – saját...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 19.
1
2
3
15