Munkavállalás céges rendezvényen

Kérdés:

Lehetséges, hogy egy betéti társaság háztartási munka keretében alkalmazzon valakit céges rendezvényen, vagy ez csak magánszemélyek között megengedett, és így az alkalmazó például csak a bt. ügyvezetője lehet?

Részlet a válaszából: […] ...a munkáltató a munkavégzés megkezdése előtt köteles bejelenteni az illetékes NAV-igazgatóságnak a munkavállaló nevét, a munkáltató adószámát, a munkavállaló adóazonosító jelét és tajszámát, az egyszerűsített foglalkoztatás jellegét (alkalmi munka), a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

Kisadózó ellátási alapja

Kérdés: Van valamilyen lehetősége egy diákok érettségire és egyetemi felvételire való felkészítésével foglalkozó kisadózó egyéni vállalkozónak arra, hogy növelje az ellátási alapját? A vállalkozónak semmilyen egyéb jogviszonya, jövedelme nincs, és felmerült benne, hogy 5 éven belül esedékes nyugellátását hátrányosan érinti a kisadózó vállalkozók tételes adója szerinti közteherfizetés.
Részlet a válaszából: […] ...és egyéni vállalkozóként (akár vállalkozói személyi jövedelemadót, akár átalányadózást választva) folytatja tevékenységét,– adószámos magánszemélyként folytatja tevékenységét, és az előzőekben említett megállapodás [Tbj-tv. 48. § (1) bekezdés]...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 5.

Ingatlan-bérbeadás adószámos magánszemélyként

Kérdés: Hogyan alakul a biztosítási kötelezettsége annak az adószámos magánszemélynek, aki ingatlan-bérbeadással foglalkozik, jelenleg GYES-ben részesül, de úgy tervezi, hogy a GYES lejártát követően sem megy vissza főállású munkahelyére? Elegendő lesz az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése abban az esetben is, ha a magánszemély évi több millió forintos bevételre tesz szert a bérbeadásból, és esetleg az áfakörbe is bejelentkezik, vagy létrejön a biztosítási kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] ...adószámos magánszemély – ellentétben az egyéni vállalkozóval – nem önálló biztosítotti kategória, így az említett tevékenységi körben folytatott önálló tevékenység nem keletkeztet biztosítási és járulékfizetési kötelezettséget, legyen szó bármilyen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

CSED-jogosultság

Kérdés: Kizárja a CSED-jogosultságot az adószámos magánszemélyként szálláshely-szolgáltatást végző személy tevékenysége? Keresőtevékenységnek minősül a szálláshely-szolgáltatás, vagy ez a tevékenység nem tartozik ebbe a kategóriába?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 41. szakasza rögzíti, hogy nem jár a cse-csemő-gondozási díj a biztosítottnak, ha bármilyen jogviszonyban – ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt – keresőtevékenységet folytat.A probléma megoldása érdekében tehát valóban mindenekelőtt azt kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Rehabilitációs hozzájárulás

Kérdés: Kell rehabilitációs hozzájárulást fizetnie egy 10 fő munkavállalót foglalkoztató bölcsődét üzemeltető alapítványnak, amely üzemeltet egy 20 fő munkavállalót foglalkoztató óvodát is, amelynek azonban van külön adószáma? Össze kell számítani a két intézmény létszámát a rehabilitációs hozzájárulás szempontjából? Kellene rehabilitációs hozzájárulást fizetnie az óvodának mint külön intézménynek abban az esetben, ha a munkavállalóinak létszáma 26 fő lenne? Meg kellene fizetni a hozzájárulást az óvodának abban az esetben, ha 2 db tagóvodával is rendelkezne, és mindhárom intézmény alkalmazotti létszáma 10 fő (azaz összesen 30 fő) lenne?
Részlet a válaszából: […] ...kell érteni. Tehát alapvetően az egyes munkáltatók létszámát kell számba venni.Például az alapítvány bölcsődéjének nincs önálló adószáma, így az alapítvány a munkaadó, és a dolgozók az alapítvány munkavállalói. Ellenben az óvoda külön adószámmal rendelkezik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

Igazságügyi szakértő biztosítási jogviszonya

Kérdés: Létrejön a biztosítási jogviszony egy igazságügyi szakértő végzéssel történő kirendelése esetén? Amennyiben igen, akkor a kirendelés napjától a díjmegállapító határozat jogerőre emelkedéséig tart a biztosítás? Milyen közterhek megfizetésére kötelezett a tevékenységét adószámos magánszemélyként végző szakértő, illetve a kifizető ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...igazságügyi szakértő a tevékenységét vállalkozási, megbízási, illetve adószámos magánszemélyként egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személlyel létesített vállalkozási jogviszony alapján látja el.Első esetben (tehát egyéni vállalkozóként)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Magánszemély megbízó

Kérdés: Hogyan kell elbírálni a megbízási jogviszonyban, illetve vállalkozási jellegű jogviszonyban álló személy biztosítási kötelezettségét, ha a megbízó magánszemély? Kinek és hogyan kell megfizetnie a járulékot és a szociális hozzájárulási adót ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...folytató magánszemély saját maga után járulékfizetési kötelezettséget – foglalkoztató "hiányában" – e jogviszonya alapján még adószám birtokában sem teljesíthet.Ellenben a szociális hozzájárulási adót – a személyi jövedelemadóhoz hasonlóan – saját...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 19.

Szakértő költségátalánya

Kérdés: Milyen dokumentum szükséges egy pályázatot elbíráló szakértői testület tagjainak költségátalány kifizetéséhez? Milyen adó- és járulékvonzata van a kifizetésnek, ha ezenkívül más juttatást nem kapnak a tagok? A megbízó vagy a magánszemély kötelezettsége lesz a közterhek elszámolása, bevallása és befizetése? Milyen egyéb kötelezettségei keletkeznek a kifizetőnek a költségátalány kapcsán?
Részlet a válaszából: […] ...keletkezik szociálishozzájárulásiadó--fizetési kötelezettsége.Ha a magánszemély számlát állít ki, de nem egyéni vállalkozó, hanem adószámmal rendelkező magánszemély, az adóelőleg- és járulékkötelezettség megállapításakor ugyanazt az eljárást kell alkalmazni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 19.

Munkahelyi baleset

Kérdés: Helyesen járt el a kifizetőhely, ha az orvos által kiállított "4"-es kóddal számfejtette le a dolgozó táppénzét, illetve készítette el az adatszolgáltatást, vagy egy feljegyzéssel "8"-as kódon kellett volna számfejteni az alábbi esetben? Egy munkavállalónak a munkahelyi öltözőben átöltözés után, már munkavédelmi cipőben megbicsaklott a lába. A kifizetőhely felvette a jegyzőkönyvet, a munkavállaló saját elmondása szerint nem csúszott vagy botlott meg, egyszerűen rosszul lépett. A kifizetőhely úgy ítélte meg, hogy mivel nem volt külső hatás, ez nem baleset. Kell ebben az esetben a baleset üzemiségéről elutasító határozatot hozni?
Részlet a válaszából: […] ...munkavállaló személyes adatait (taj, név, lakcím, születési dátum, anyja neve, lakcíme), a munkáltató adatait (munkáltató neve, címe, adószáma, aláírási jogkörrel rendelkező személy neve), valamint telefonos és postai elérhetőségét.A kormányhivatal a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 19.

Ingatlan-bérbeadás közterhei

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetnie annak a magánszemélynek, aki a munkája miatt hosszabb időre egy másik városba költözik, és ezért ki szeretné adni üressé vált lakását? Kell adószámot kiváltania vagy vállalkozást alapítania ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...bérbeadási tevékenység végezhető adószám és bejelentkezési kötelezettség nélkül magánszemélyként, adószámos magánszemélyként, illetve egyéni vállalkozóként is. Amennyiben a magánszemély – mint jelen esetben – korábban nem foglalkozott ilyen tevékenységgel,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.
1
2
3
14