Életbiztosítás személyi jövedelemadója

Kérdés: Hogyan kell teljesíteni a személyijövedelemadó-fizetési kötelezettséget egy kft. által a társaság tulajdonos-ügyvezetőjére kötött biztosítások esetében abban az esetben, ha az egyik – teljes életre szóló, baleseti kiegészítőket tartalmazó biztosítás – kedvezményezettje a kft., a másik – kockázati életbiztosítás – kedvezményezettje pedig a biztosított magánszemély?
Részlet a válaszából: […] Az egyik esetben a díjfizető és a szolgáltatásra jogosult kedvezményezett is a kifizető, a biztosított a magánszemély. A másik esetben a biztosítási díjat a kifizető fizeti, a magánszemély a biztosított, és a biztosítási szolgáltatás kedvezményezettje is a magánszemély.Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

Kockázati életbiztosítás díjának közterhei

Kérdés: Meg kell-e fizetni 2011-ben a személyi jövedelemadót és az ehót a cafeteria-rendszerben már 3 éve szereplő "haláleseti kockázati életbiztosítás" díja után? A kifizető semmilyen megkötést nem tett ezzel a juttatással kapcsolatban, ezért több dolgozó is választotta ezt a cafeteriaelemek közül, tekintettel arra, hogy eddig adómentesen kaphatták.
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 6.3. pontja alapjánadómentes a kockázati (halál esetére szóló) életbiztosítás, abaleset-biztosítás, a teljes és végleges munkaképtelenségre szólóbetegségbiztosítás díja, valamint a kizárólag a díjat fizető kártérítésifelelősségi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 29.

Életbiztosítás közterhei

Kérdés: Milyen közteher-fizetési kötelezettsége keletkezik egy kft.-nek a dolgozója nevére kötött életbiztosítás összege után?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. sz. melléklet 6.3. pontja értelmében akkortekinthető a foglalkoztató által átvállalt biztosítási díj adómentes– a kockázati (halál esetére szóló) életbiztosítás, – a teljes és végleges munkaképtelenségre szóló baleset- ésbetegségbiztosítás, valamint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 28.

Adóköteles biztosítási díj társadalombiztosítási közterhei

Kérdés: Milyen társadalombiztosítási közterhek fizetésére kötelezett a cég, illetve a magánszemély a munkáltató által a munkavállaló javára havonta fizetett adóköteles biztosítási díj után?
Részlet a válaszából: […] A munkáltató által a munkavállaló javára havonta fizetettadóköteles biztosítási díj személyi jövedelemadó szempontjából összevontadóalapba tartozó, nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül.Ebből adódóan járulékalapot képez, ami után a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 21.

Munkaadói és munkavállalói járulék alapja

Kérdés: 2009. január 1-jétől melyek azok a jövedelmek, amelyek után a kifizetőnek munkaadói járulékot fizetnie, illetve mely kifizetésekből kell munkavállalói járulékot vonnia?
Részlet a válaszából: […] 2009. január 1-jétől a munkaadói- ésmunkavállalóijárulék-fizetési kötelezettség szabályai alapvető változásonmentek át. Ezt megelőzően a munkaadói járulék alapjául a munkavállaló részéremunkaviszonya alapján kifizetett bruttó munkabér, kereset szolgált, továbbá...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. március 10.

Egyösszegű biztosítási díj járulékai

Kérdés: A munkáltató által a munkavállaló részére fizetett adóköteles biztosítási díjat a cég egy összegben 2007. december hónapban fizeti meg (vonatkozási időszaka: 2007. december-2008. november). A biztosítási díj nem része a cégnél működő cafeteria-rendszernek. Mely időponttól terheli járulékfizetési kötelezettség a céget, illetve a munkavállalót, és melyik havi 0708-as bevallásban kell szerepeltetni az adóköteles biztosítási díjat?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 10. § (1) bekezdése szerint pénz esetében abevétel megszerzésének időpontja az a nap, amelyen azt a magánszemély vagyjavára más személy birtokba vette (átvette), vagy amelyen azt a magánszemélyjavára bankszámlán (pénzforgalmi számlán) jóváírták. Ha azonban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. február 12.

Kft.-tag részére kötött életbiztosítás közterhei

Kérdés: Milyen közteher-fizetési kötelezettsége keletkezik a társas vállalkozásnak és a magánszemélynek abban az esetben, ha a vállalkozás tevékenységében személyesen közreműködő 25 százalékos tulajdonosa részére a cég életbiztosítást kötött, melynek a díjait folyamatosan fizeti? A tag a társaságból jövedelmet nem vesz fel. A biztosítás megkötésének az időpontjában a tag munkaszerződéssel foglalkoztatott alkalmazott volt a cégnél, de most másutt van heti 36 órát meghaladó munkaviszonya, így tagként működik közre.
Részlet a válaszából: […] A kérdésre egyértelmű válasz csak a biztosítási szerződéspontos tartalma alapján adható. Ennek hiányában csak a lehetséges megoldásokatsoroljuk fel.Az első változat, hogy az átvállalt biztosítás díjaadómentes. Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 6.3. pontja értelmében e...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. március 22.

Kockázati életbiztosítás

Kérdés: Egy cég által a dolgozója javára 10 éve kötött és fizetett kockázati életbiztosítás futamideje lejárt, s elérkezett a visszafizetés ideje. A vállalkozás szeretné a biztosító által kifizetett összeget a dolgozójának ajándékozni. Milyen közterheket kell fizetni ez után a kifizetés után abban az esetben, ha a befizetett összeg után adókedvezményt nem vettek igénybe?
Részlet a válaszából: […] Az adózási következmény attól függ, hogy a biztosító aszolgáltatását kinek teljesíti. Ha a biztosítási szerződés alapján akedvezményezett a díjat fizető cég, akkor a fizetett díj nem adókötelesjövedelme a magánszemélynek. Ha a munkáltató a biztosító által...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 8.

Táppénzen lévő munkavállaló biztosítási díjának közterhei

Kérdés: A munkaadó adóköteles életbiztosítást kötött a munkavállaló részére, díját negyedévente fizeti meg 36 545 forint összegben. Milyen járulékot kell levonásba helyezni a 2004. június hóban esedékes befizetés után, ha a munkavállaló 2004. február 23-tól betegszabadságon, illetve táppénzen volt, 2004. május 18-án szült, és azóta szülési szabadságon van?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 24. § (2) és (3) bekezdései alapján a foglalkoztatott a nyugdíjjárulékot a járulékalapul szolgáló jövedelme (legfeljebb a járulékfizetési felső határ összege) után köteles megfizetni. A járulékfizetési felső határ számításánál azokat az időtartamokat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 9.

Biztosítás díjának közterhei

Kérdés: Milyen közteher-fizetési kötelezettsége van a cégnek, illetve a biztosítottnak a cég által 1995-ben kötött és azóta folyamatosan fizetett biztosítás díja után abban az esetben, ha a befizetett összegnek van adómentes és adóköteles része is, és a biztosított 2000. január 2-től tagi jogviszonyban, előtte pedig alkalmazottként dolgozott a társaságnál? Hogyan lehet a közterhek rendezéséről visszamenőleg intézkedni?
Részlet a válaszából: […] A tag javára fizetett vegyes biztosítás teljes összege a magánszemély adóköteles, nem önálló tevékenységből származó jövedelmének minősül az Szja-tv. 25. §-a és 3. § 50. pontja szerint. Az adókötelezettség a díjfizetések időpontjában keletkezik. A társaságnak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. augusztus 31.