Apa jogosultsága szabadságra

Kérdés:

Milyen feltételekkel vehet igénybe szabadságot az apa a nyári szünidő alatt, tekintettel arra, hogy az anya a betegsége miatt nem tudja gondozni kisiskolás gyerekeit?

Részlet a válaszából: […] Az Mt. rendelkezései szerint a munkavállalók munkaviszonyuk alatt szabadságra jogosultak. Az Mt. 2023. évi változásai azonban kibővítették a szabadságok körét és időtartamát egyaránt. Alapvetésként rögzítendő, hogy a munkavállalónak a tizenhat évesnél fiatalabb gyermeke...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 18.

Külföldi állampolgárságú apa pótszabadsága külföldön született gyermek után

Kérdés: Jogosult az olasz állampolgárságú édesapa Magyarországon az 5 nap "apaszabadságra" abban az esetben, ha itt áll munkaviszonyban, az édesanya pedig észt állampolgár, aki jelenleg is Észtországban tartózkodik újszülött gyermekével? Az észt regisztrációs igazoláson szerepel az apa, illetve a gyermek vezetékneve megegyezik az apáéval. A család egy hónap múlva várhatóan már együtt fog lakni Magyarországon. Amennyiben az apa jogosult a szabadságra, akkor a munkáltató visszaigényelheti ennek költségeit?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 118. §-ának (1) bekezdése akképpen rendelkezik, hogy az apának gyermeke születése esetén, legkésőbb a születést követő második hónap végéig, öt, ikergyermekek születése esetén hét munkanap pótszabadság jár, amelyet a kérésének megfelelő időpontban kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.

Apákat megillető pótszabadság

Kérdés: Hogyan kell megállapítani a szociális-hozzájárulásiadó-alapot a gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadságra kifizetett távolléti díjhoz kapcsolódó visszaigénylés során, ha az érintett után a cég adókedvezményt vesz igénybe?
Részlet a válaszából: […] A 350/2014. Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése értelmében a munkáltató részére a költségvetésből a pótszabadság idejére járó távolléti díj és munkáltatói közteher összege kerül megtérítésre. A jogalkotó szándéka tehát világos, a cég apanappal kapcsolatos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 16.

Apának járó pótszabadság költségei

Kérdés: Milyen összeget igényelhet vissza közteher címén egy kisvállalati adó hatálya alá tartozó cég, ha a munkavállalójának gyermeke születik, és igénybe veszi az apáknak járó szabadságot?
Részlet a válaszából: […] A kérdés nyilvánvalóan az Mt. 118. §-ának (4) bekezdése alapján az apának gyermeke születése esetén járó pótszabadság költségeire gondol, amivel kapcsolatban a 350/2014. Korm. rendelet úgy rendelkezik, hogy a munkáltatók munkavállalói részére a pótszabadság idejére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.

Apákat megillető pótszabadság

Kérdés: Mi a munkáltató, illetve a munkavállaló teendője abban az esetben, ha egy férfi munkavállalónak gyermeke született, és igénybe kívánja venni az apákat megillető pótszabadságot?
Részlet a válaszából: […] 2015. január 1. napján lépett hatályba a 350/2014. Korm. rendelet. E jogszabály kimondja, hogy az Mt. hatálya alá tartozó munkáltatók nyújthatnak be a Kincstárhoz az ilyen jellegű költségek megtérítése iránti kérelmüket. A közalkalmazottak és köztisztviselők, illetőleg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 17.

Munkaidő-kedvezmény kiadása

Kérdés: Meddig adhatja ki a munkáltató a hozzátartozó utáni, illetve az apákat megillető munkaidő-kedvezményt?
Részlet a válaszából: […] ...munkaidő kedvezményt, míg "az apákat megillető munkaidő-kedvezmény" alatt az apát gyermeke születése esetén megillető pótszabadságot (apaszabadság) kell érteni.A kettő közötti lényeges szabályozási különbség, hogy az első a munkaidő-kedvezmények, a másik viszont...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 12.

Gyermek után járó pótszabadság

Kérdés: Arányosítható a gyermek után járó pótszabadság a GYED-ről visszatérő édesanya esetében abban az esetben, ha a gyermek november hónapban született, azaz a gyermek születése évében megilleti mind a két nap, vagy csak 1 napra jogosult?
Részlet a válaszából: […] ...részére, ha a munkaviszonya év közben kezdődött vagy szűnt meg, a szabadság arányos része jár. Ez alól kivétel az 5 napos ún. apaszabadság, amelyet nem lehet arányosítani [Mt. 121. § (1) bekezdés].Fentiek alapján tehát a szabadság arányosításának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 24.

Apa pótszabadsága gyermek születése esetén

Kérdés: Igényelhető már a szülés napjára is a gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság, vagy csak a szülést követő naptól jár?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. a kérdésben említett ún. apaszabadságról úgy rendelkezik, hogy az apának gyermeke születése esetén, legkésőbb a születést követő második hónap végéig, öt, ikergyermekek születése esetén hét munkanap pótszabadság jár, amelyet kérésének megfelelő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 31.

Pótszabadság határozott idejű munkaviszony esetén

Kérdés: Jogosult a 25 év alattiak pótszabadságára egy kormányhivatali munkahelyen határozott idejű munkaszerződés alapján dolgozó munkavállaló?
Részlet a válaszából: […] ...életkor után járó pótszabadság,– gyermek(ek) után járó pótszabadság;– az apának gyermeke születése esetén járó pótszabadság (apaszabadság);– a fiatal munkavállalónak járó pótszabadság;– a föld alatt állandó jelleggel dolgozó munkavállaló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 24.

Apa pótszabadsága gyermek születése esetén

Kérdés: Van valamilyen különleges előírás az "apaszabadság" igénybevételéhez, vagy mindenki automatikusan jogosult rá a gyermeke születése esetén? Mi a teendő abban az esetben, ha a gyermek születési anyakönyvi kivonatán nem a vér szerinti apa neve szerepel?
Részlet a válaszából: […] ...350/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályozza a gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadságot, köznapi nevén az "apaszabadság" intézményét. Ez a jogszabály ad választ arra a kérdésre, hogy milyen feltételek mellett ki veheti igénybe a leírt ellátást....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 22.
1
2