Apákat megillető pótszabadság

Kérdés: Hogyan kell megállapítani a szociális-hozzájárulásiadó-alapot a gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadságra kifizetett távolléti díjhoz kapcsolódó visszaigénylés során, ha az érintett után a cég adókedvezményt vesz igénybe?
Részlet a válaszából: […] A 350/2014. Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése értelmében a munkáltató részére a költségvetésből a pótszabadság idejére járó távolléti díj és munkáltatói közteher összege kerül megtérítésre. A jogalkotó szándéka tehát világos, a cég apanappal kapcsolatos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 16.

Apának járó pótszabadság költségei

Kérdés: Milyen összeget igényelhet vissza közteher címén egy kisvállalati adó hatálya alá tartozó cég, ha a munkavállalójának gyermeke születik, és igénybe veszi az apáknak járó szabadságot?
Részlet a válaszából: […] A kérdés nyilvánvalóan az Mt. 118. §-ának (4) bekezdése alapján az apának gyermeke születése esetén járó pótszabadság költségeire gondol, amivel kapcsolatban a 350/2014. Korm. rendelet úgy rendelkezik, hogy a munkáltatók munkavállalói részére a pótszabadság idejére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.

Apákat megillető pótszabadság

Kérdés: Mi a munkáltató, illetve a munkavállaló teendője abban az esetben, ha egy férfi munkavállalónak gyermeke született, és igénybe kívánja venni az apákat megillető pótszabadságot?
Részlet a válaszából: […] 2015. január 1. napján lépett hatályba a 350/2014. Korm. rendelet. E jogszabály kimondja, hogy az Mt. hatálya alá tartozó munkáltatók nyújthatnak be a Kincstárhoz az ilyen jellegű költségek megtérítése iránti kérelmüket. A közalkalmazottak és köztisztviselők, illetőleg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 17.

Munkaidő-kedvezmény kiadása

Kérdés: Meddig adhatja ki a munkáltató a hozzátartozó utáni, illetve az apákat megillető munkaidő-kedvezményt?
Részlet a válaszából: […] ...munkaidő kedvezményt, míg "az apákat megillető munkaidő-kedvezmény" alatt az apát gyermeke születése esetén megillető pótszabadságot (apaszabadság) kell érteni.A kettő közötti lényeges szabályozási különbség, hogy az első a munkaidő-kedvezmények, a másik viszont...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 12.

Apa pótszabadsága gyermek születése esetén

Kérdés: Igényelhető már a szülés napjára is a gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság, vagy csak a szülést követő naptól jár?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. a kérdésben említett ún. apaszabadságról úgy rendelkezik, hogy az apának gyermeke születése esetén, legkésőbb a születést követő második hónap végéig, öt, ikergyermekek születése esetén hét munkanap pótszabadság jár, amelyet kérésének megfelelő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 31.

Apa pótszabadsága gyermek születése esetén

Kérdés: Van valamilyen különleges előírás az "apaszabadság" igénybevételéhez, vagy mindenki automatikusan jogosult rá a gyermeke születése esetén? Mi a teendő abban az esetben, ha a gyermek születési anyakönyvi kivonatán nem a vér szerinti apa neve szerepel?
Részlet a válaszából: […] ...350/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályozza a gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadságot, köznapi nevén az "apaszabadság" intézményét. Ez a jogszabály ad választ arra a kérdésre, hogy milyen feltételek mellett ki veheti igénybe a leírt ellátást....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 22.

Gyermek születésekor járó pótszabadság

Kérdés:

Jogosult az 5 nap "apaszabadságra", illetve a gyermek után járó 2 nap pótszabadságra az a munkavállaló, akinek gyermeke született élettársától, akivel sem az állandó, sem az ideiglenes lakcíme nem egyezik meg, de együtt élnek albérletben? A gyermek születésekor nem került az apa nevére, valószínűleg nem tudták még elintézni az apaságot elismerő nyilatkozatot.

Részlet a válaszából: […] Az apának gyermeke születése esetén - legkésőbb a születést követő második hónap végéig - öt, ikergyermekek születése esetén hét munkanap pótszabadság jár, amelyet kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. A szabadság akkor is jár, ha a gyermek halva születik vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. március 17.

Apa pótszabadsága

Kérdés: Milyen mértékű pótszabadság illeti meg azt a férfi munkavállalót, akinek 2014. március 1-jén gyermeke született, és mi a teendője ezzel összefüggésben?
Részlet a válaszából: […] A régi Mt. 2002. december 18-tól hatályos 138/A. §-ában foglalt rendelkezések vezették be a gyermek születése esetén az apát megillető munkaidő-kedvezmény jogintézményét, amely rendelkezéseket első alkalommal a 2002. december 1-jén vagy azt követően született gyermek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. május 13.

Gyermek születése miatti munkaidő-kedvezmény díjazása

Kérdés: Fizethető az apának a gyermek születése miatt igénybe vett 5 munkanapra átlagkereset a távolléti díj helyett, ha a munkáltató a kollektív szerződés szerint a távollétekre ezt fizeti, és ez az összeg magasabb, mint a távolléti díj? Visszaigényelhető-e ez az összeg, vagy csak a távolléti díj?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 2013. január 1-jétől hatályos 118. §-ának (4) bekezdése értelmében az apának gyermeke születése esetén legkésőbb a születést követő második hónap végéig 5, ikergyermekek születése esetén 7 munkanap pótszabadság jár, amelyeket kérésének megfelelő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. június 25.

Apát megillető munkaidő-kedvezmény

Kérdés: Jogosult lesz "apaszabadságra" az édesapa abban az esetben, ha a gyermeket az édesanya férjének nevére anyakönyvezték?
Részlet a válaszából: […] A 305/2002. Korm. rendelet szabályozza a gyermek születése esetén az apát megillető munkaidő-kedvezményt, köznapi nevén az "apaszabi" intézményét. Ezt a jogszabályt kell górcső alá venni ahhoz, hogy megállapíthassuk, milyen feltételek mellett ki veheti igénybe a leírt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 30.
1
2