Keresés eredménye

20 találat a megadott adómentes juttatások tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Munkavállalói érdekképviseleti szervezet által adott juttatás adómentessége
Kérdés: Milyen feltételekkel adhatja adómentesen és kifizetői terhek nélkül a nem pénzben adott juttatást, illetve a pénzben adott támogatást a magánszemélynek egy munkavállalói érdekképviseleti szervezet?
Részlet a válaszból: […]Szja-tv. 1. számú mellékletének 3.4 pontjában meghatározott esetekben. Az alapító, adományozó, illetve támogató által megszerzett nem pénzbeli juttatás csak akkor adómentes, ha azt orvosi javaslat alapján fogyatékosságával, gyógyításával összefüggő termék, szolgáltatás formájában szerzik meg.Nem alkalmazható adómentesség, ha az adott pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatás tevékenység ellenértékeként, munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, vagy a Ptk. szerinti más szerződéses jogviszonyban kerül kifizetésre a magánszemély részére. Az érdekképviseleti szervezet a munkavállaló, megbízottai tekintetében kifizetett jövedelemre, juttatásokra ugyanolyan szabályokat köteles alkalmazni, mint bármely más foglalkoztató.Ugyancsak nem alkalmazható adómentesség,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5668
2. találat: Bölcsőde díja
Kérdés: Átvállalhatja adómentesen a munkáltató a munkavállalója élettársának közös háztartásban nevelt gyermeke után fizetendő bölcsődei díjat?
Részlet a válaszból: […]képviselő[az a)-c) pont alattiak a továbbiakban együtt: kötelezett] az intézménynek fizeti meg."A szabályozásból az látható, hogy a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő kötelezett a térítési díj megfizetésére. Szülői felügyeletet gyakorló szülő lehet a szülői felügyeletet közösen gyakorló mindkét szülő, a szülői felügyeletet egyedül gyakorló egyik szülő, más törvényes képviselő, a gyám és a gondnok.A gyermek törvényes képviselői a Ptk. 4. könyvének XVIII. fejezete szerint alapvetően a szülők, akik a szülői felügyeleti jog részét képező törvényes képviseletet ellenkező megállapodás hiányában együttesen gyakorolják. Ha a kiskorú nem áll szülői felügyelet alatt, törvényes képviselőként a gyámhatóság által kirendelt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. október 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5552
3. találat: Elengedett költségtérítés közterhei
Kérdés: Az 50/1999. EÜM rendelet 2. §-ának d) pontja alapján a munkáltató 2 évente éles látást biztosító szemüveget juttat a munkavállalóknak. A szabályzat értelmében amennyiben a szemüveg átvételétől számított 2 éven belül a munkaviszony a munkavállaló hibájából vagy kezdeményezésre szűnik meg, a szemüveg időarányos költségét a munkavállalónak meg kell térítenie. A munkáltató által kezdeményezett felmondás esetén, valamint nyugdíjba vonulásnál a munkavállalót nem terheli költségtérítés, közös megegyezéssel történő munkaviszony-megszűnés esetén pedig a költségtérítés egyedi elbírálás alá kerül. Származik bevétele a munkavállalónak, és ha igen, milyen közteherfizetési kötelezettség terheli a munkavállalót és milyen a munkáltatót az elengedett költségtérítés után?
Részlet a válaszból: […]szemészeti szakvizsgálat eredményeként indokolt, illetve a munkavállaló által használt szemüveg vagy kontaktlencse a képernyő előtti munkavégzéshez nem megfelelő. A munkáltatónak a minimálisan szükséges, a képernyő előtti munkavégzéshez éles látást biztosító szemüveggel kell ellátnia a munkavállalót.A NAV holnapján is fellelhető 2003/108. számú adózási kérdésben foglaltak szerint a szemüveg juttatása - mivel a szemüveg[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5041
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4. találat: Megbízott adómentes juttatása
Kérdés: Adható adómentes juttatásként iskolarendszeren kívüli OKJ-s tanfolyamhoz támogatás egy megbízási díjban foglalkoztatott személy részére?
Részlet a válaszból: […]közreműködő magánszemély részére a munkavégzés, tevékenység ellátásának hatókörében a tevékenység ellátásnak feltételeként történik. Nem keletkezik bevétel akkor sem, ha ez a dolog, szolgáltatás a személyes szükséglet kielégítésére is alkalmas, és a magáncélú használat vagy annak lehetősége nem zárható ki.E törvényi szabályozás tehát feltételekhez[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. október 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4876
5. találat: Munkáltató által nyújtott bölcsődei, családi napközi szolgáltatás mentessége
Kérdés: Milyen feltétellel adható a dolgozónak családi napközi vagy bölcsődei szolgáltatás adómentesen?
Részlet a válaszból: […]alternatív napközbeni ellátás.Az Szja-tv. a Gyvt.-re hivatkozással valamennyi, gyermekek napközbeni ellátását biztosító szolgáltatást mentesíti az adózás alól, azzal a feltétellel, hogy ahhoz a magánszemély nem pénzbeli formában jut hozzá.Az Szja-tv. 4. §-ának (2) bekezdése példálózó jelleggel sorolja fel, milyen formában adható nem pénzbeli formában juttatás a magánszemélynek.Nem pénzben megszerzett bevételnek minősül különösena) az utalvány (ideértve különösen a kereskedelmi utalványt és minden más hasonló jegyet, bont, kupont, valamint egyéb tanúsítványt, amely egy vagy több személy árujára vagy szolgáltatására cserélhető, illetve egy vagy több személy esetében is alkalmazható kötelezettség csökkentésére);b) dolog, szolgáltatás, értékpapír, részesedés, forgalomképes[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4855
6. találat: Uniós forrásból finanszírozott nemzetközi programok keretében foglalkoztatott magánszemély
Kérdés: Milyen címen fizethetők ki adó- és járulékmentes juttatások uniós forrásból finanszírozott nemzetközi programok keretében foglalkoztatott magánszemély (pl. projektkoordinátor) részére?
Részlet a válaszból: […]költségvetése terhére elnyert támogatás, feltéve hogy a szolgáltatás nem minősül a magánszemély tevékenysége ellenértékének".A projektkoordinátor a tevékenysége ellenértékeként jut juttatáshoz, ezért arra az adómentesség szabályai nem alkalmazhatók, az adókötelezettséget az Szja-tv. általános szabályai szerint kell meghatározni.Uniós forrásból[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. december 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4601
Kapcsolódó tárgyszavak:
7. találat: Munkáltatói lakáscélú támogatás fennálló hitel törlesztésére
Kérdés: Adható adómentes juttatásként a már korábban, akár évekkel ezelőtt is, egy hitelintézettel megkötött lakáscélú (vásárlás, bővítés, építés stb.) hitelszerződés alapján fennálló hitel törlesztéséhez nyújtott munkáltatói támogatás? Adható-e ez a juttatás a cafeteriarendszerben?
Részlet a válaszból: […]alapján - adómentesen nyújtja, a munkáltatónak vizsgálnia kell, hogy a juttatás a folyósítás évét megelőző négy évben ilyenként folyósított összegekkel együtt ne haladja meg az 5 millió forintot, és ehhez a korábbi munkáltatók - 2010. január 1-jét követő - juttatásainak összegéről a munkavállalót nyilatkoztatni szükséges.A munkáltatónak arányosítani kell a támogatást a vételárhoz, a teljes építési költséghez, mivel az adómentesen adható munkáltatói támogatás nem haladhatja meg a vételár vagy a teljes építési költség 30 százalékát.A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4280
8. találat: Számítógépes szoftver juttatása
Kérdés: Milyen feltételekkel juttatható a munkavállaló részére a számítógépes szoftver a cafeteriakeret terhére? Kell áfát fizetni ez után a juttatás után?
Részlet a válaszból: […]magánszemélynél szja-fizetési kötelezettség, továbbá járulék- és szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség sem merül fel. Más megítélés alá esik az olyan szoftver ingyenes átadása a munkavállalónak, amely a számítógép működéséhez nem nélkülözhetetlen (pl. játékprogram). Ilyen esetben a szoftver után a kifizető köteles az szja-t megfizetni, feltéve hogy a szoftver átadása az Szja-tv. 70. §-ában szabályozott egyes meghatározott juttatásnak minősül. Az adó alapja a juttatás szokásos piaci értékének, illetve abból azon résznek, amelyet a munkavállaló nem köteles megfizetni, az 1,19-szerese. Ugyanezen összeg alapulvételével a kifizetőnek 27 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást is kell fizetnie. Az általános[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4279
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
9. találat: Keresőképtelen munkavállalók természetbeni juttatásai
Kérdés: Kell-e személyi jövedelemadót, illetve társadalombiztosítási járulékot fizetni abban az esetben, ha a cég belső szabályzata szerint a keresőképtelen állományban lévő dolgozók is megkapják a melegétel-utalványt?
Részlet a válaszból: […]vendéglátás, munkahelyi étkeztetés, közétkeztetés nyújtása (biztosítása) révén juttatott bevételnek (ideértve a kizárólag e szolgáltatások igénybevételére jogosító utalványt is) a havi 12 000 forintot meg nem haladó része, vagy a kizárólag fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalvány (ideértve az étel-, italautomatából történő vásárlásra jogosító elektronikus adathordozót is) formájában juttatott bevételnek a havi 6000 forintot meg nem haladó része; e rendelkezés alkalmazásában a munkavállalóval esik egy tekintet alá a szakképző iskolai tanuló, kötelező szakmai gyakorlatának ideje alatt a hallgató, valamint - ha volt munkáltatója (annak jogutódja) nyújtja részére[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2809
10. találat: Adómentes béren kívüli juttatások
Kérdés: Csak a munkáltatónak keletkezett-e adófizetési kötelezettsége 2007-ben abban az esetben, ha a munkavállalók részére adott természetbeni juttatás értéke meghaladta a 400 000 forintot? Ebben az esetben a munkáltatónak 29 százalékos társadalombiztosítási járulékot és 11 százalékos ehót kell-e fizetni a 400 000 ezer forint feletti rész után? Amennyiben a munkáltató a dolgozó családtagjainak is adott üdülési csekket 65 500 forint/fő értékben, az beleszámít-e a munkavállaló éves keretébe, vagy figyelmen kívül lehet hagyni? Helyesen jár-e el a munkáltató, ha az étkezési jegyet és az üdülési csekket nem számítja bele a 400 000 forintos határba?
Részlet a válaszból: […]kívüli juttatás meghatározásához minden olyan juttatást figyelembe kell venni, amelyet a munkáltató a munkavállalónak, valamint a munkavállaló munkaviszonyára tekintettel más magánszemélynek az adóévben adott. E szabályozás alapján egyértelmű, hogy a munkavállalóra tekintettel, a hozzátartozónak adott üdülési csekk is "beszámít" a munkavállaló juttatási keretébe. Ha a munkavállaló az évi 400 ezer forintnál (vagy az időarányos kereténél) nagyobb juttatáscsomagot kap, az adófizetési kötelezettség kizárólag a munkáltatót terheli. A munkáltatónak a természetbeni juttatásokra vonatkozó szabályok szerint kell 54 százalék személyi jövedelemadót, a személyi jövedelemadóval növelt adóköteles juttatási értékre 29 százalék társadalombiztosítási járulékot,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. december 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2422
| 1 - 10 | 11 - 20 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés