Munkavállalói érdekképviseleti szervezet által adott juttatás adómentessége

Kérdés: Milyen feltételekkel adhatja adómentesen és kifizetői terhek nélkül a nem pénzben adott juttatást, illetve a pénzben adott támogatást a magánszemélynek egy munkavállalói érdekképviseleti szervezet?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 3.3 pontja értelmében a közcélú juttatások körében adómentesnek minősül - többek között - a munkavállalói érdekképviseleti szervezet által magánszemélynek nem pénzben adott juttatás értéke (ide nem értve az Szja-tv. szerint béren...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 27.

Bölcsőde díja

Kérdés: Átvállalhatja adómentesen a munkáltató a munkavállalója élettársának közös háztartásban nevelt gyermeke után fizetendő bölcsődei díjat?
Részlet a válaszából: […] A nem pénzben kapott juttatások közül adómentes a bölcsődei, óvodai szolgáltatás és ellátás az Szja-tv. 1. számú melléklete 8.6. pontjának c) alpontja alapján.A bölcsődében fizetendő térítési díjakról a Gyvt. 146. §-a így rendelkezik:"146. § (1) Ha e...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 24.

Elengedett költségtérítés közterhei

Kérdés: Az 50/1999. EÜM rendelet 2. §-ának d) pontja alapján a munkáltató 2 évente éles látást biztosító szemüveget juttat a munkavállalóknak. A szabályzat értelmében amennyiben a szemüveg átvételétől számított 2 éven belül a munkaviszony a munkavállaló hibájából vagy kezdeményezésre szűnik meg, a szemüveg időarányos költségét a munkavállalónak meg kell térítenie. A munkáltató által kezdeményezett felmondás esetén, valamint nyugdíjba vonulásnál a munkavállalót nem terheli költségtérítés, közös megegyezéssel történő munkaviszony-megszűnés esetén pedig a költségtérítés egyedi elbírálás alá kerül. Származik bevétele a munkavállalónak, és ha igen, milyen közteherfizetési kötelezettség terheli a munkavállalót és milyen a munkáltatót az elengedett költségtérítés után?
Részlet a válaszából: […] ...Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.8. pontja alapján nem pénzben kapott adómentes juttatásnak minősülnek a jogszabály által előírt használatra tekintettel juttatott védőeszköz, továbbá baleset- és egészségvédelmi eszközök. A munkáltatónak az 50/1999. EüM...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. április 26.
Kapcsolódó címkék:  

Megbízott adómentes juttatása

Kérdés: Adható adómentes juttatásként iskolarendszeren kívüli OKJ-s tanfolyamhoz támogatás egy megbízási díjban foglalkoztatott személy részére?
Részlet a válaszából: […] Az iskolarendszeren kívüli képzés fogalmát az Szja-tv. 3. §-ának 88. pontja tartalmazza. E szerint az iskolarendszeren kívüli képzés olyan képzés, amelynek résztvevői nem állnak a képzőintézménnyel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban.E képzés biztosítása esetén nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. október 27.

Munkáltató által nyújtott bölcsődei, családi napközi szolgáltatás mentessége

Kérdés: Milyen feltétellel adható a dolgozónak családi napközi vagy bölcsődei szolgáltatás adómentesen?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. a gyermekek napközbeni ellátásának nyújtására két idevonatkozó passzusban biztosít adómentességet. Az Szja-tv. 1. számú melléklete 8.6. pontjának a) alpontja mentesíti az adófizetési kötelezettség alól a gyermeknek vagy rá tekintettel más magánszemélynek nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. október 13.

Uniós forrásból finanszírozott nemzetközi programok keretében foglalkoztatott magánszemély

Kérdés: Milyen címen fizethetők ki adó- és járulékmentes juttatások uniós forrásból finanszírozott nemzetközi programok keretében foglalkoztatott magánszemély (pl. projektkoordinátor) részére?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 4.27. pontja alapján adómentes "a kifizető által független félnek biztosított olyan szolgáltatás, amelynek forrása az Európai Unió intézménye által meghirdetett pályázat alapján az Európai Unió valamely pénzügyi alapja, vagy az Európai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. december 16.
Kapcsolódó címke:

Számítógépes szoftver juttatása

Kérdés: Milyen feltételekkel juttatható a munkavállaló részére a számítógépes szoftver a cafeteriakeret terhére? Kell áfát fizetni ez után a juttatás után?
Részlet a válaszából: […] ...Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 7.11. pontja a munkáltató által biztosított ingyenes vagy kedvezményes számítógép-használatot az adómentes juttatások körébe sorolja. A számítógép fogalmába az "alapgép" és a csatlakoztatott perifériák (pl. monitor, egér...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 14.
Kapcsolódó címkék:  

Munkáltatói lakáscélú támogatás fennálló hitel törlesztésére

Kérdés: Adható adómentes juttatásként a már korábban, akár évekkel ezelőtt is, egy hitelintézettel megkötött lakáscélú (vásárlás, bővítés, építés stb.) hitelszerződés alapján fennálló hitel törlesztéséhez nyújtott munkáltatói támogatás? Adható-e ez a juttatás a cafeteriarendszerben?
Részlet a válaszából: […] 2014-től lehetővé vált, hogy a munkáltató korábban hitelintézettől vagy korábbi munkáltatótól felvett lakáscélú hitel törlesztéséhez adómentes munkáltatói támogatást nyújtson (Szja-tv. 1. számú melléklet 2.7 pontja).A munkáltatói támogatást be lehet építeni akár...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 14.

Keresőképtelen munkavállalók természetbeni juttatásai

Kérdés: Kell-e személyi jövedelemadót, illetve társadalombiztosítási járulékot fizetni abban az esetben, ha a cég belső szabályzata szerint a keresőképtelen állományban lévő dolgozók is megkapják a melegétel-utalványt?
Részlet a válaszából: […] Nem. A természetbeni juttatások adómentességét, vagy 2010.évtől kedvezményes adózását nem a munkavégzés, hanem a munkaviszony tényehatározhatja meg. Ennek megfelelően adómentes, illetve kedvezményes adózásútermészetbeni juttatás annak a munkavállalónak is adható, aki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. december 15.

Adómentes béren kívüli juttatások

Kérdés: Csak a munkáltatónak keletkezett-e adófizetési kötelezettsége 2007-ben abban az esetben, ha a munkavállalók részére adott természetbeni juttatás értéke meghaladta a 400 000 forintot? Ebben az esetben a munkáltatónak 29 százalékos társadalombiztosítási járulékot és 11 százalékos ehót kell-e fizetni a 400 000 ezer forint feletti rész után? Amennyiben a munkáltató a dolgozó családtagjainak is adott üdülési csekket 65 500 forint/fő értékben, az beleszámít-e a munkavállaló éves keretébe, vagy figyelmen kívül lehet hagyni? Helyesen jár-e el a munkáltató, ha az étkezési jegyet és az üdülési csekket nem számítja bele a 400 000 forintos határba?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 71. §-a rendezi az adómentes béren kívülijuttatásokkal kapcsolatos adózási szabályokat. Az adómentesen adható bérenkívüli juttatások évi 400 ezer forintos keretébe tartozó juttatások tételesfelsorolását is ez a rendelkezés tartalmazza. Az Ön által is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. december 16.
1
2