Munkába járás saját gépjárművel

Kérdés: Vonatkozik valamilyen összeghatár a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítésére?
Részlet a válaszából: […] A munkába járás költségeinek megtérítési kötelezettsége az Mt. 51. §-ából ered, a 39/2010. Korm. rendelet tartalmazza, míg az adózási következmények az Szja-tv. 25. §-ából olvashatók ki.A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés általában a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 15.

Munkaruha

Kérdés: Létezik kötelező előírás a munkaruha kihordási idejére, vagy azt a munkáltató a munka jellegére való tekintettel határozza meg? Hogyan nevezze el a munkáltató a szabályzatban azt a ruházatot, ami munkaruhák közé is sorolható, és a formaruhák közé is, vagy ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá? Vissza kell adnia a dolgozónak a ruházatot, vagy a tulajdonában marad? Kell valamilyen közterhet fizetnie a munkáltatónak vagy a munkavállalónak ez után a juttatás után?
Részlet a válaszából: […] A kihordási idő az egyes ruházati cikkek elhasználódására vonatkozóan meghatározott idő a benne végzett tevékenység figyelembevételével.A munkaruha kihordási idejére nincs alapszabály, alapvetően a törvény sem határozza meg konkrétan, azt a munkáltató belső szabályzatban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. július 14.

Szakmai gyakorlat CSED alatt

Kérdés: Fogadhat a teljes szakmai gyakorlat letöltésére egy jelenleg CSED-ben részesülő, felnőttoktatásban részt vevő kismamát egy gyakorlati képzést folytató egyéni vállalkozó anélkül, hogy a tanuló ellátása veszélybe kerülne? A képzés idejére kötelező ösztöndíjat fizetni, amelynek összege nem lehet kevesebb a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb munka-bér 15 százalékának 1,3-szorosánál, amely az Szja-tv. értelmében egyébként adómentes juttatásnak minősül. Letöltheti a szakmai gyakorlatot a tanuló CSED-, GYED- vagy GYES-ellátás folyósítása alatt?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben három gyermekvállalással kapcsolatos ellátás: a CSED, a GYED, illetve a GYES (gyermekgondozást segítő ellátás) került szóba. E három juttatás közül a jogszabály egyedül a CSED mellett tiltja a keresőtevékenység keretében történő személyes munkavégzést.Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 26.

Munkavállalónak juttatott szemüveg

Kérdés: Köteles a munkáltató szemüveget biztosítani a képernyő előtt dolgozó munkavállalója részére? Ha igen, milyen költségei vannak ennek a juttatásnak? Adható a szemüvegjuttatás a cafeteria keretein belül?
Részlet a válaszából: […] Az 50/1999. EüM rendelet 5. §-a értelmében a munkáltató köteles – a 33/1998. NM rendeletben előírtak figyelembevételével – a foglalkozás-egészségügyi orvosnál kezdeményezni a munkavállaló szem- és látásvizsgálatának elvégzéséta) a képernyős munkakörben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 29.

Munkaruha

Kérdés: Adómentes juttatásnak tekinthető a munkáltatónál ügyfélszolgálati munkakörben dolgozó munkavállalók részére juttatott ruházat abban az esetben, ha azt minden munkatárs részére egységesen a munkáltató varratja? Az ügyfélszolgálaton dolgozók részére előírás a fehér ing, valamint a kék színű nadrág vagy szoknya mindennapos viselete.
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. több helyen is említi a munkaruhát mint adómentes juttatást. A 4. § (2a) bekezdése értelmében például nem keletkezik bevétel valamely személy által a tevékenységében közreműködő magánszemély részére biztosított olyan dolog (eszköz, berendezés, jármű,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 27.

Külföldön tanuló diák szakmai gyakorlata

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetni egy magyar állampolgárságú egyetemi hallgató egybefüggő 8 hetes szakmai gyakorlati ideje alatt abban az esetben, ha állami ösztöndíjjal egy angol egyetemen tanul? Meg kell fizetni a hallgatói díjminimumot ebben az esetben? A tanuló angol tajszámmal rendelkezik.
Részlet a válaszából: […] A kérdéssel összefüggésben érdemes áttekinteni a diákok – ezen belül a főiskolai és egyetemi hallgatók – nyári szakmai gyakorlatára vonatkozó általános szabályokat.A Felsőokt-tv. 44. §-a értelmében a képzési program keretében, illetve a képzés részeként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. július 16.

Külföldi munkavállaló részére bérelt lakás

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetni a 2 fő külföldi munkavállaló részére bérelt lakás költségként elszámolt bérleti díja után? Változik az adójogi megítélés abban az esetben, ha a dolgozók a munkájuk nagy részét is a lakásban végzik?
Részlet a válaszából: […] A munkavállalók részére bérelt lakás esetében az dönti el a közteherfizetési kötelezettséget, hogy a lakás munkásszállásnak minősül vagy nem. Az adójogi megítélést nem befolyásolja az a tény, hogy a dolgozók a részükre lakhatás céljából bérelt lakásban dolgoznak is,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 11.

Cafeteria 2019

Kérdés: Milyen juttatások adhatók a cafeteria keretében, illetve milyen közterheket kell megfizetni az egyes juttatások után 2019-ben?
Részlet a válaszából: […] A 2019/5. Adózási kérdés részletesen bemutatja a cafeteriaelemek adózására vonatkozó szabályozást, ezért ezt az alábbiakban szó szerint idézzük:"Tájékoztató a cafeteria egyes juttatási elemeinek adózására vonatkozó szabályok változásáról [az Szja tv. 71. § (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 26.

Egészségpénztári adomány

Kérdés: Adómentes juttatásnak minősül a 2019. január hónapban átutalt egészségpénztári adomány abban az esetben, ha a foglalkoztató 2018. évben minden hónapban fizetett dolgozónként 5000 forint értékben ilyen juttatást? Hogyan változik az adomány adózása 2019. évben?
Részlet a válaszából: […] Az önkéntes pénztárba teljesített támogatói adomány adózása 2018-hoz képest megváltozott. A 2018. évben hatályos szabályok szerint a támogatói adomány után az adófizetési kötelezettség a magánszemélyt terhelte, mégpedig úgy, hogy az egyéni számlán jóváírt összeg 84...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 15.

Alapítványi iskola tandíja

Kérdés: Helyesen jár el a munkáltató akkor, amikor több dolgozója esetében – a Köznev-tv. 89. §-ának (5) bekezdésére hivatkozással – adómentes juttatásként számolja el az alapítványi iskolába járó gyermekeik havi tandíját, amelynek fizetését átvállalták a munkavállalóktól?
Részlet a válaszából: […] A kérdésre a 2018/48. Adózási kérdésben foglaltak figyelembevételével adunk választ.A Köznev-tv. 89. §-ának (5) bekezdése értelmében az e törvény alapján a gyermek, tanuló részére biztosított óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás, kollégiumi ellátás,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 13.
1
2
3
8