Rokkantsági ellátásban részesülő személy öregségi nyugdíja

Kérdés: Hogyan kell igényelnie az öregségi nyugdíjat egy rokkantsági ellátásban részesülő személynek?
Részlet a válaszából: […] ...gyermekek otthongondozási díjában és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel, vagy ezekkel egy tekintet alá eső, 1998. január 1-jét megelőzően szerzett szolgálati idő.Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

GYED és GYÁP egyidejűleg

Kérdés: Megállapítható az apa részére a gyermek-ápolási táppénz abban az esetben, ha mindkét szülő ugyanannál a cégnél áll biztosítási jogviszonyban 2022. április 1-jétől, az anya a 2022. december 6-án született gyermekére tekintettel GYED-ben, a 2024. március 6-án született gyermekére tekintettel CSED-ben részesül, és az apa a nagyobb gyermek betegségére tekintettel nyújtott be GYÁP-igényt a 2024. április 9-től április 24-ig tartó időszakra?
Részlet a válaszából: […] ...után egyidejűleg jogosultak táppénzre, CSED-re és GYED-re, választásuk szerint az ellátást csak az egyik szülő veheti igénybe.A gyermekápolási táppénzzel azonban más a helyzet, mert a GYÁP-ot bármelyik szülő igénybe veheti, függetlenül attól, hogy ugyanazon vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 23.

Táppénz részben ledolgozott munkanapra

Kérdés: Jogosult lesz táppénzre a keresőképtelenség első napjára a munkavállaló abban az esetben, ha 2024. március 20-án megkezdte a délelőttös műszakot, három órát ledolgozott, amikor rosszul lett, a munkáltató mentőt hívott hozzá, amely kórházba szállította, ahol 2024. március 28-ig részesült ápolásban, majd otthon lábadozott, és 2024. április 13-án vált keresőképessé? A munkavállaló a március 20-ai munkavégzés ellenértékét, azaz a három órára járó munkabérét megkapta.
Részlet a válaszából: […] Feltételezzük, hogy a betegszabadságát a dolgozó már kimerítette, mert táppénzről csak ezt követően lehet szó.A dolgozó ebben az esetben nem egész napra, csak a le nem dolgozott munkaidőre jogosult táppénzre. Ez az ún. résztáppénzes nap.Az Eb-tv. 47. §-a szerint nem jár...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 23.

GYÁP alapja

Kérdés: Figyelembe vehető a 2020. július 1. óta fennálló munkaviszony jövedelme a munkavállaló 2024. március 4-től igényelt kórházi gyermek-ápolási táppénzének számítása során, vagy a tényleges/szerződés szerinti jövedelem alapján történik az ellátás alapjának megállapítása abban az esetben, ha jelenlegi munkáltatója 2024. február 1-jétől foglalkoztatja, a 2020. július 1-jétől fennálló munkaviszonyt elismerve, jogfolytonosan, határozatlan munkaviszony keretében?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 39/A. §-ának (1) bekezdésében foglaltak 2023. július 1-jétől pontosításra kerültek. E szabály értelmében az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai, így a táppénz összegének megállapításánál is az ellátásra való jogosultság kezdőnapján kizárólag...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 9.

Egyéni vállalkozó táppénz-hozzájárulása

Kérdés: A továbbiakban meg kell fizetnie a táppénz-hozzájárulást egy egyéni vállalkozónak, illetve a mezőgazdasági őstermelőnek? Módosult valamilyen módon az erre vonatkozó jogszabály? Egy vállalkozó határozatot kapott táppénz-hozzájárulásról mint foglalkoztató, de eddig úgy tudta, hogy az egyéni vállalkozónak nem kell megfizetnie ezt a közterhet. Visszamenőleg is várható a folyamatban lévő táppénzekre ilyen határozat?
Részlet a válaszából: […] ...(Tbj-tv. 4. § 4.1 pont, 6. §). A foglalkoztatónak pedig a biztosított betegsége miatti keresőképtelensége, valamint kórházi ápolása időtartamára folyósított táppénzének egyharmadát hozzájárulás címén kell megfizetnie. Ebből következik, hogy az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 26.

Munkaviszony és megbízási jogviszony egy foglalkoztatónál

Kérdés: Össze kell vonni a jövedelmeket abban az esetben, ha egy részmunkaidőben dolgozó munkavállaló ugyanannál a foglalkoztatónál egy másik tevékenységet is végez megbízási jogviszony keretében? A munkavállaló havi részmunkaidős munkabére 60.000 forint, és emellett a megbízási díja is 60.000 forint, ami önmagában nem éri el a minimálbér 30 százalékát, a két összeg együttesen azonban már meghaladja azt. Kell ez alapján társadalombiztosítási járulékot fizetni a megbízási díj után? A munkaviszonyból származó 60.000 forintos munkabér járulékának és szociális hozzájárulási adójának számítása során a minimálbér 30 százalékát kell figyelembe venni, vagy a tényleges díjazást? A munkavállaló ápolási díjban részesül.
Részlet a válaszából: […] ...valóban nem éri el a minimálbér 30 százalékát, de ebben az esetben mentesíti őt e kötelezettség alól az a körülmény, hogy a dolgozó ápolási díjban részesül.Emlékeztetőül: a Tbj-tv. 27. §-ának (3) bekezdése értelmében a munkaviszonyban álló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 5.

Jogosultság rehabilitációs ellátásra keresőképtelenség ideje alatt

Kérdés: Mi a helyes eljárás az alábbi esetben annak érdekében, hogy az érintett vállalkozó mindenben eleget tegyen a törvényi előírásoknak, és a számára legkedvezőbb módon lehessen jogosult az őt megillető ellátásokra is? Egy főállású kisadózó egyéni vállalkozó 2023. október 25. óta folyamatosan kórházi ápolás alatt áll, és ez az állapot előreláthatóan még hosszú ideig fennáll, időközben azonban 85 százalékos egészségkárosodást állapítottak meg nála, így rehabilitációs ellátásra is jogosulttá vált. Meg kell szüntetnie vagy szüneteltetnie kell az egyéni vállalkozást annak érdekében, hogy ne legyen jogosult táppénzre, és így megigényelhesse a rehabilitációs ellátást? A rehabilitációs ellátás igénylése során az ügyintéző azt a felvilágosítást adta, hogy ameddig a kórház kiállítja a keresőképtelenségről szóló igazolást, és a táppénzjogosultság fennáll, addig az ellátás nem igényelhető.
Részlet a válaszából: […] ...után folyósított táppénz már nem kizáró ok [Mm-tv. 7. § (3) bekezdés].A kérdésben említett vállalkozó jelen pillanatban kórházi ápolás alatt áll, és folyamatosan keresőképtelen.Az ellátás megállapításának azonban nem a keresőképtelen állapot vagy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 5.

Jogosultság rokkantsági ellátásra

Kérdés: Meg kell szüntetnie a munkaviszonyát egy megváltozott munkaképességű munkavállalónak annak érdekében, hogy jogosulttá váljon rokkantsági ellátásra?
Részlet a válaszából: […] ...szerzett szolgálati időt, amennyiben a megállapodást 2011. december 31-éig megkötötték, valamintd) a gyermekek otthongondozási díja és az ápolási díj folyósításának idejét.(Kéziratzárás: 2024. 02....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Nyugdíjigénylés táppénzfolyósítás alatt

Kérdés: Kérheti a nyugdíj megállapítását egy keresőképtelen munkavállaló a táppénzfolyósítás ideje alatt?
Részlet a válaszából: […] ...nő pedig, akinek gyermekek otthongondozási díját, vagy a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak meg, vagy aki 1998. január 1-jét megelőzően ezzel egy tekintet alá eső szolgálati időt szerzett, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

CSED és GYED méltányosságból

Kérdés: Jogosult lehet valamilyen módon CSED-re és GYED-re az az édesanya, aki 2022. december 28-tól áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, ezt megelőzően nem volt biztosított, mert ápolási díjban részesült, és mellette megbízási szerződés alapján végzett munkát, ahol a megbízási díja nem érte el a minimálbér 30 százalékát, első gyermeke születésének várható időpontja 2024. január 4-e volt, de a gyermek 2023. december 20-án megszületett, így az anyának csak 357 nap biztosítási ideje van? A benyújtott CSED-igényt a munkáltatónál működő kifizetőhely határozatban elutasította.
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 50. §-ában foglaltak értelmében a biztosított részére méltányosságból abban az esetben állapítható meg csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, ha az ahhoz szükséges biztosítási idővel az illető nem rendelkezik. Tehát van lehetőség arra, hogy a dolgozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 30.
1
2
3
66