Nyugdíj igénylése

Kérdés: Mit kell tennie a nyugellátás megállapítása érdekében annak a személynek, aki decemberben betölti az öregségi nyugdíjkorhatárt? Milyen igazolásokat kell benyújtani, illetve hogyan nyújtható be a kérelem?
Részlet a válaszából: […] ...szolgálati idő igazolására,- kórházi zárójelentés a szolgálati idő alatt vagy az ezt követő harminc napon belül kezdődött kórházi ápolással 1998. január 1-jét megelőzően szerzett szolgálati idő igazolására,- munkakönyv, foglalkoztatói igazolás vagy szerződés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Ápolási díj szolgálati időként

Kérdés: Milyen összeget vesznek alapul az öregségi nyugdíj összegének számításánál, ha az igénylő ápolási díjban részesült?
Részlet a válaszából: […] ...kereset, jövedelem havi átlaga alapján kell meghatározni.Az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset meghatározásánál az ápolási díj (de ugyanígy a gyermekek otthongondozási díja) teljes összegét, valamint az ápolási díj folyósításának időtartama...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 25.

Jogosultság álláskeresési járadékra

Kérdés: Jogosult álláskeresési járadékra az a személy, aki egy évet meghaladóan szakképzési munkaszerződéssel került foglalkoztatásra?
Részlet a válaszából: […] ...jogosultsági időnek minősülő vállalkozói tevékenységet nem folytatott:- a keresőképtelenséggel járó betegség,- a beteg gyermek ápolására igénybe vett táppén-zes állomány,- a csecsemőgondozási díj, örökbefogadói díj, a gyermekgondozási díj, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 25.

Végkielégítésre jogosító idő

Kérdés: Beleszámítandó a végkielégítés időszakába a munkavállaló 11 hónapja tartó folyamatos keresőképtelenségének időszaka abban az esetben, ha a munkaszerződése szerint a felmondási idő és a végkielégítés mértéke a Kjt. 25/B. §-ának (4)-(5) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően kerül megállapításra, minden más vonatkozásban az Mt. rendelkezései alkalmazandóak?
Részlet a válaszából: […] ...a javító-nevelő munka, valamint a közérdekű munka tartamát, kivéve a hozzátartozó, valamint a tizennégy éven aluli gyermek gondozása, ápolása céljából, továbbá a tizenkét éven aluli gyermek betegsége esetén az otthoni ápolás érdekében igénybe vett fizetés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 11.

Vállalkozás rokkantsági ellátás mellett

Kérdés: Összeegyeztethető a rokkantsági ellátás egy vállalkozás indításával, vagy meg fog szűnni a folyósítás ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...időskorúak járadékában, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban, tartós ápolást végzők időskori támogatásában, közszolgálati járadékban, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

Megváltozott munkaképességű személyek ellátásai GYES mellett

Kérdés: Jogosult lehet rehabilitációs ellátásra az a kismama, aki jelenleg GYES-t kap kétéves gyermekére tekintettel, de most egészségromlást állapítottak meg nála, és leszázalékolták? Veszélyeztetheti az egyéb ellátás a GYES-jogosultságot?
Részlet a válaszából: […] ...személy, aki a gyermekgondozási támogatás folyósítása mellett végzett keresőtevékenység után járó táppénzben, baleseti táppénzben, ápolási díjban részesül. Ellátásban részesülhet továbbá az, aki társadalombiztosítási nyugellátásban, felekezeti nyugdíjban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

Főfoglalkozású átalányadózó egyéni vállalkozó járulékalapja

Kérdés: A minimálbér, a garantált bérminimum vagy a tényleges adóalap figyelembevételével kell megállapítania a társadalombiztosítási járulék és a szociális hozzájárulási adó alapját annak a főfoglalkozású átalányadózó egyéni vállalkozónak, aki év közben nem vesz ki jövedelmet a vállalkozásból? A vállalkozó fordítói, valamint tolmácsolási tevékenységet végez, és alkalmanként nyelvvizsgára felkészítés céljából vállal tanítványokat is. A kibocsátott számlák összege havonta változik, a munkák megoszlása miatt előfordulhatnak olyan hónapok is, amikor egyáltalán nem bocsát ki számlát.
Részlet a válaszából: […] ...eszköz javítása (TESZOR 95.1);i. fényképészet (TESZOR 74.20);j. textil, szőrme mosása, tisztítása (TESZOR 96.01), fodrászat, szépségápolás (TESZOR 96.02), hobbiállat-gondozás (TESZOR 96.09.11);k. a 210/2009. Korm. rendelet alapján folytatott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Nők kedvezményes nyugdíjának összege

Kérdés: Csökkentett összegben fogják megállapítani a nyugdíjat abban az esetben, ha a 40 év jogosultsági idő megszerzése után az igénylő azonnal igénybe veszi a nyugellátást, de a nyugdíjkorhatárt majd csak 8 év múlva tölti be?
Részlet a válaszából: […] ...juttatás, de idesorolható - az egyébként szolgálati időként elismerhető - rehabilitációs járadék folyósításának időtartama vagy az ápolási díj időtartama is, ha azt a jogosult nem a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermek ápolása címén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Kivételes nyugellátás-emelés és egyszeri segély

Kérdés: Milyen támogatást tud igénybe venni az az egyedül élő nyugdíjas személy, aki a folyamatos áremelkedések miatt előreláthatóan nem tud majd megélni a nyugdíjából?
Részlet a válaszából: […] ...és az egyszeri segély nem adható annak a személynek, aki előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés büntetését tölti, vagy ápolást, gondozást nyújtó intézményben, rehabilitációs intézményben, lakóotthonban él, vagy otthont nyújtó ellátásban részesül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

GYÁP-jogosultság és szülés esetén járó ellátások

Kérdés: Mennyi időre folyósítható a GYÁP abban az esetben, ha a GYES lejártát követően a dolgozó igénybe vette a szabadságait, majd ezt követően három napot dolgozott, amikor a 10. életévét betöltött nagyobbik gyermeke közúti balesetet szenvedett, ezért gyermekápolási-táppénz-igényt nyújtott be 2022. június 7-től? Jogosult lesz CSED-re, illetve GYED-re a harmadik gyermeke születésére tekintettel az anya abban az esetben, ha a balesetet szenvedett gyermek várhatóan hosszú ideig tartó felépülése miatt három hónap fizetés nélküli szabadságot kért, amelyet a munkáltató engedélyezett? A harmadik gyermek születésének várható időpontja 2022. október 4.
Részlet a válaszából: […] ...az (5) bekezdés szerinti előnyszabály, mivel a GYES nem tartozik a kiemelt ellátások közé.A 12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén igénybe vett fizetés nélküli szabadság időtartama alatt nem szünetel a biztosítás, tehát az anya biztosítása nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.
1
2
3
60