GYÁP-napok lejárta

Kérdés: Megadható a fizetett szabadság, vagy fizetés nélküli szabadságot kell számfejteni a munkavállaló részére abban az esetben, ha a 2015. június 23-án született gyermekére tekintettel járó 14 gyermekápolási napból 2022. október 20-21-re 2 napot, 2023. február 1-jétől 2023. február 10-ig 10 napot, 2023. április 25-re 1 napot, azaz összesen 13 napot már igénybe vett, de a gyermek ismét beteg volt 2023. május 9-től 10-ig, így a második napra már szabadságot igényelt a szülő?
Részlet a válaszából: […] ...szülőt a 2015. június 23-án született gyermeke betegsége miatti otthoni ápolása esetén 2022. június 23. és 2023. június 22. közötti időtartam alatt 14 napra illeti meg a GYÁP. A 14 nap gyermekápolási táppénzt a szülő 2023. május 9-én kimerítette, ezért részére 2023...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

GYÁP-napok kiadása

Kérdés: Változik érdemben az Eb-tv. GYÁP--napokkal kapcsolatos szabályozása 2023. július 1-jétől? A módosítás indokolása szerint az új jogszabály pontosítja az Eb-tv. 46. §-a (1) bekezdésének c)-e) pontjai, illetve a szakasz (1a) bekezdése szerinti, a gyermek születésnapján igénybe vett táppénzes napok számítását, egyértelműsítve (és egységesítve), hogy a gyermekápolásitáppénz--napokat minden életkor esetében a születésnaptól kezdődően kell számítani, és évente a következő születésnapot megelőző napig kell figyelembe venni, a gyakorlatban viszont az eddigi szabályok szerint is így kellett eljárni.
Részlet a válaszából: […] ...(egyedülálló szülő esetében 84). Ezt az eljárást igazolja az is, hogy a gyermek 12. életévének betöltése napjára már nem jár gyermekápolási táppénz. A szövegmódosítással tehát csak pontosítás történt, a gyakorlatban nem változott semmi.(Kéziratzárás: 2023. 05....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Szülési szabadságról visszatérő munkavállaló

Kérdés: Hogyan kell eljárnia a munkáltatónak abban az esetben, ha a szülési szabadságról visszatérő munkavállaló bejelenti, hogy a korábbi feltételekkel már nem tudja vállalni a munkát, a gyermekére tekintettel könnyített feltételeket szeretne? Köteles a munkavállaló megváltoztatni a munkafeltételeket ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...történő hároméves távollét;- gyermek személyes gondozásának a 130. § szerinti fennállása miatti távollét;- hozzátartozó tartós ápolása érdekében kért távollét;- tényleges, önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés miatti távollét.A fenti esetekben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

GYED megállapítása

Kérdés: Helyesen járt el a kifizetőhely az alábbi esetben? Egy 2019 óta a munkáltatónál dolgozó munkavállaló 2022. októberben szült, a szülés napjától megigényelte a CSED-et, amelyet a kifizetőhely folyósított is részére. 2022. november 1-jétől azonban visszamondta az ellátást, mert keresőtevékenységet folytat (egy másik társaságban ügyvezető). 2023. április 1-jétől GYED-et igényelt, nyilatkozott, hogy többes jogviszonyosként a másik társaságban nem igényli ezt a pénzbeli ellátást, ezért kérelme alapján a kifizetőhely megállapította részére a GYED-et, amelynek alapja a megelőző 365 napban elért tényleges jövedelme (figyelemmel a GYED-maximumra). Befolyásolja az ellátás megállapítását a 2022. november 1. és a 2023. március 31. közötti időszak, amikor a dolgozó fizetés nélküli szabadságon volt gyermeke gondozására tekintettel?
Részlet a válaszából: […] ...kért erre az időre fizetés nélküli szabadságot, az sem ad biztosításban töltött időt, mert nem 12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén vette igénybe. Feltételezve, hogy a szülési szabadság 2023. március 31-ig tartott, 2023. április 1-jével a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Gyermekápolás időtartama

Kérdés: Fegyveres szervek hivatásos szolgálati állományába tartozó szülő 8 éves gyermeke fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményi tartózkodása tartamára nem részesült gyermek-ápolás jogcímen egészségügyi szabadságban, mert gyermekével egy éven belüli időtartamban már 14 napig keresőképtelen állományban volt. A dolgozó álláspontja szerint azonban a Hszt. két különböző jogcímen is biztosít egészségügyi szabadságot, ezért két jogcímen is megilleti 14-14, mindösszesen 28 naptári nap.
Részlet a válaszából: […] ...kérdésre adott válasz ismertetését megelőzően indokolt utalni arra, hogy a szülőt a gyermek életkora alapján megillető ápolás, illetve kórházi tartózkodás tartamára igazolt keresőképtelenség jogcímen igényelhető napok nem különíthetőek el, azokat összevontan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Ápolási díjban részesülő munkavállaló szülése

Kérdés: Jogosult lesz CSED-re a 2023. július hónap 4-én születendő gyermekére tekintettel az édesanya abban az esetben, ha 2022. május 1-jétől - beteg édesanyja ápolására tekintettel - ápolási díjban részesül, ezért több mint tíz éve fennálló munkaviszonyát 2022. március 31-én megszüntette, és 2023. február 1-jétől újra munkaviszonyt létesített, amelyben munkáját otthonról tudja végezni? Keresőképtelensége esetén kaphat táppénzt ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira a biztosítottak jogosultak. Az ápolási díjban részesülő személy nem minősül biztosítottnak, csak egészségügyi szolgáltatásra jogosult. A biztosítás jelen esetben ugyan 2022. március 31-én megszűnt, a kismama azonban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Nagyszülő GYED-e és GYES-e szülő keresőképtelensége esetén

Kérdés: Jogosult lesz továbbra is GYED-re, illetve a gyermek második életéve betöltése után GYES-re a nagyszülő abban az esetben, ha a második gyermekkel várandós, kisadózó egyéni vállalkozó anya keresőképtelen állományba kerül, és emiatt már nem is fog a vállalkozásban dolgozni július végéig, a szülés várható időpontjáig? A második gyermek születése után a nagyszülő visszamegy a főfoglalkozású munkahelyére.
Részlet a válaszából: […] ...foglaltak alapján a nagyszülő gyermekgondozási díjra való jogosultságát nem befolyásolja, ha az alapjogosult saját, illetve gyermeke ápolása címén keresőképtelensége időtartamára táppénzt igényel.A nagyszülő a Cst. 20/A. §-ában foglaltaknak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Jogosultsági idő

Kérdés: Jogszerző időnek minősül a nők kedvezményes nyugdíjához szükséges 40 év jogosultsági idő számítása során az 1993-ban nappali tagozaton szerzett védőnői diploma? A diploma megszerzéséhez 3 évfolyam elvégzésére volt szükség.
Részlet a válaszából: […] ...gyermekek otthongondozási díjában és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel, vagy ezekkel egy tekintet alá eső, 1998. január 1-jét megelőzően szerzett szolgálati idő minősül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Gyermekápolási táppénz több gyermek esetén

Kérdés: Jogosult lehet egyidejűleg gyermekápolási táppénzre mindkét szülő abban az esetben, ha három közösen nevelt kiskorú gyermekük közül kettő egy időben betegszik meg?
Részlet a válaszából: […] ...beteg gyermek otthoni ápolása címén a szülőt gyermekápolási táppénz (GYÁP) illeti meg. Ez vonatkozik az anyára és az apára is. A közös háztartásban élő gyermekek jogán a szülők választásuk szerint GYÁP-ra szerezhetnek jogosultságot. Ugyanazon gyermekkel ugyanabban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

Munkaidő tartama végkielégítés számítása során

Kérdés: Figyelembe kell venni a végkielégítésre való jogosultság szempontjából azt a kétéves időtartamot, amikor a munkavállaló hozzátartozója ápolása miatt fizetés nélküli szabadságon volt, illetve a közel egyéves táppénzes időtartamot?
Részlet a válaszából: […] ...meghaladó tartamot, amelyre a munkavállalót munkabér nem illette meg, kivévea) a szülési szabadság, a szülői szabadság és a gyermek ápolása, gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (Mt. 128. §),b) a tényleges önkéntes tartalékos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.
1
2
3
62