Jubileumi jutalom

Kérdés: Beleszámít az állásidő a jubileumi jutalomra jogosító időbe egy kulturális intézményben foglalkoztatott dolgozó esetében, aki 2023. április 24-től keresőképtelen, 2023. június 1-jétől a foglalkozás-egészségügyi orvos alkalmatlannak minősítette a munkavégzésre, az intézmény azonban nem tudott megfelelő munkakört biztosítani a számára, de nem mondott fel neki, azóta is állományban tartja? Milyen munkabér alapján kell kifizetni a jutalmat ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...jogviszonybantöltött időt.A jubileumi jutalomra való jogosultság feltétele tehát a szükséges közalkalmazotti jogviszony megléte, ami az állásidő alatt is folyamatosan fennáll. A Kjt. 21. § (3) bekezdése értelmében a kinevezési okmánynak tartalmaznia kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 9.

Egyéni vállalkozás rokkantsági ellátás mellett

Kérdés: Folytathatja tovább az egyéni vállalkozását egy megváltozott munkaképességű személy abban az esetben, ha igénybe veszi a rokkantsági ellátást, amire jogosult lenne? A vállalkozó jelenleg 5-6 alkalmazottat is foglalkoztat.
Részlet a válaszából: […] ...Az Mt. 147. §-ának (1) bekezdése értelmében a munkavállalót, ha a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének nem tesz eleget (állásidő) – az elháríthatatlan külső okot kivéve -, alapbér illeti meg.Ezen túlmenően megoldásként szóba jöhet a szabadság,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Biztosítási jogviszony szünetelése

Kérdés:

Szünetel a munkavállaló biztosítási jogviszonya az alatt az egy hét alatt, amikor nem jelent meg a munkahelyén, de utólag igazolta a távollétét? A munkáltató elfogadta a munkavállaló igazolását, de munkabért erre az időszakra nem fizetett a számára. Szünetel a biztosítási jogviszony abban az esetben, ha a munkavállaló azért nem dolgozik, mert a munkáltató átmenetileg nem tud munkát biztosítani a számára?

Részlet a válaszából: […] ...alatt a foglalkoztatási kötelezettség. Az Mt. 147. §-a alapján, ha a munkáltató a foglalkoztatási kötelezettségének nem tesz eleget (állásidő) – az elháríthatatlan külső okot kivéve –, a munkavállalót alapbér illeti meg. Ezenfelül, ha a munkaidő-beosztása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

Négynapos munkahét

Kérdés: Mire kell figyelnie a négyhavi munkaidőkeretet alkalmazó munkáltatónak abban az esetben, ha költségcsökkentés érdekében a továbbiakban négynapos munkarendet szeretne bevezetni? Terveik szerint a dolgozók a továbbiakban 4 nap alatt dolgozzák le a heti 40 órát, a jelenléti ívet is ennek megfelelően vezetik, és az ötödik napra pihenőnapot kapnak. Kell módosítani a munkaszerződést ebben az esetben, vagy elegendő, ha a dolgozókat 7 nappal korábban kiértesítik a változásról?
Részlet a válaszából: […] ...részletes szabályai az Mt. 95. §-ának (2) bekezdésében (rendkívüli munkaidőre vonatkozó szabályok alkalmazása), a (3) bekezdésben (állásidőre vonatkozó szabályok alkalmazása) és a (4) bekezdésben (előlegnyújtásból eredő követelésre vonatkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 25.

Díjazás elszámolása munkaidőkeretben

Kérdés: Helyesen jár el a munkáltató, ha a munkaidőkeret összes munkaóráját az általános munkarend szerint határozza meg a napi 7 órás részmunkaidőben dolgozó portások esetében (pl. október hónapra 7 óra × 1,5 × 21 nap), tekintettel arra, hogy a munkakör készenléti jellege miatt a napi munkaidő 12, majd 24 órára lett megemelve? A dolgozók beosztás szerinti munkaideje a 2021. október 1-jétől december 31-ig tartó 3 havi munkaidőkeret tartama alatt 648 óra volt (240 óra+192+216), az általános munkarend szerinti munkaórák száma pedig 682,5 óra. Havonta kell számfejteni az állásidőre járó díjazást, vagy csak a munkaidőkeret végén? Hogyan kellene elszámolni az esetleges túlórát? Az éjszakai pótlék számítása során felfelé vagy lefelé kell kerekíteni a 228,375 osztószámot [(174 óra/8 × 7) × 1,5]?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 93. §-ának (2) bekezdése értelmében a munkaidőkeretben teljesítendő munkaidőt a munkaidőkeret tartama, a napi munkaidő és az általános munkarend alapulvételével kell megállapítani.A kérdés megválaszolásához viszont pontosítanunk kell két fogalmat. Meg kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Kötelezés otthoni munkavégzésre

Kérdés: Kötelezheti a munkáltató otthoni munkavégzésre a dolgozóját abban az esetben is, ha a munkavállaló úgy ítéli meg, hogy az otthonában folyó átalakítási munkálatok miatt munkavégzése aránytalanul nehezebb terhet jelentene, mint a munkáltatói székhelyen?
Részlet a válaszából: […] ...a csőtörés, áramszünet vagy akár az iroda felújítása. Amennyiben a két balszerencsés helyzet párhuzamosan fennáll, a munkavállaló állásidőre kerül, munkát nem kell végeznie, hiszen a körülmények nem adottak hozzá, azonban munkaidőben köteles munkaképes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Munkaviszony megszűnése munkaidőkeret lejárta előtt

Kérdés: Mi a teendő abban az esetben, ha a 4 hónapos munkaidőkeretben foglalkoztatott munkavállaló jogviszonya a munkaidőkeret lejárta előtt, a 3. hónap végén megszűnik?
Részlet a válaszából: […] ...(2) bekezdése alapján. Ha a munkavállaló az általános munkarendben foglalt munkaidőnél kevesebbet dolgozott az adott időszakban, akkor az állásidőre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a (3) bekezdés alapján. Állásidő esetén a munkavállaló alapbérre jogosult,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.

Állásidő

Kérdés: Jogosult lesz alapbérre a munkavállaló a Covid-19-járvány miatt elrendelt állásidőre?
Részlet a válaszából: […] ...munkáltató munkabérfizetési kötelezettsége általában a munkavállaló tényleges munkavégzése esetére áll fenn, az állásidő azonban kivételt képez ez alól. Ebben az esetben a munkáltató nem tud eleget tenni foglalkoztatási kötelezettségének, mely azonban nem mentesíti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 19.

Bértámogatás

Kérdés: Hogyan módosította a 141/2020. Korm. rendelet a bértámogatás igénybevételének feltételeit? Igénybe tudja venni ezt a lehetőséget egy szállodát üzemeltető vállalkozás, amely korábban 100 dolgozót foglalkoztatott, de a veszélyhelyzetre tekintettel 50 főnek felmondott, a többi dolgozója pedig jelenleg távolléti díjat kap az állásidejére, mert a szálloda jelenleg nem üzemel? Felhasználható a támogatás a jelenleg munkát nem végző dolgozók továbbfoglalkoztatására? A vállalkozás csökkentett üzemeléssel újra meg szeretné nyitni a szállodát. Felhasználható az egyéni fejlesztési idő nyelvtanulásra ezeknek a dolgozóknak az esetében, tekintettel arra is, hogy erre a tudásra a további munkájukhoz ténylegesen is szükségük van?
Részlet a válaszából: […] ...hatályban van, és közös megegyezéssel bármikor módosítható. Az a tény, hogy a dolgozók jelenleg nem végeznek munkát, és állásidőre járó bért kapnak, nem befolyásolja a támogatásra való jogosultságot, a támogatás időtartama alatt viszont a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.

Bértámogatás

Kérdés: Milyen feltételekkel és mely vállalkozások vehetik igénybe a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatást?
Részlet a válaszából: […] ...kerül folyósításra. A támogatás folyósítható arra az időszakra is, amikor a munkavállaló táppénzen, betegszabadságon, fizetett állásidőn, fizetett szabadságon volt, a fizetés nélküli szabadság idejére azonban nem.A munkáltató és a munkavállaló az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 28.
1
2
3
5