tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott állásidő tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Állásidő

Kérdés: Jogosult lesz alapbérre a munkavállaló a Covid-19-járvány miatt elrendelt állásidőre?
Részlet a válaszból: […]befolyásolására a munkáltatónak objektíve nincs módja és lehetősége, és amelyek bekövetkezésével nem is számolhatott, így elhárító intézkedéseket nem tehetett.Arról, hogy a Covid-19 vírus elháríthatatlan külső oknak minősül-e, még nem alakult ki bírói gyakorlat, így egyelőre álláspontunkat csak a jogi szabályozás elméleti értelmezésével tudjuk alátámasztani. Az elrendelt veszélyhelyzet olyan objektívan meghatározható körülmény, mely alapját képezi a munkáltató bérfizetési kötelezettség alóli mentesülésének.Más elbírálás alá esik azonban a veszélyhelyzettel nem érintett időszak. Véleményünk szerint a vírus hatásait és (a munkáltatók tekintetében is) valószínűsíthető következményeit mérlegelve vezette be a végrehajtó hatalmi ág a rendkívüli jogrendet, mellyel a munkáltatókat tehermentesítette a rajtuk kívül álló okból bekövetkező bevételkiesés következményei alól. A veszélyhelyzet megszűnéséből arra lehet következtetni, hogy elmúlt, vagy legalábbis olyan szintűvé csökkent az akadály, hogy az nem szolgálhat a bérfizetés alóli mentesülés indokaként. A rendkívüli jogrenddel nem érintett időszakban nem lehet objektívan meghatározni azt az időszakot, mely elháríthatatlan külső oknak minősülne, így hivatkozni sem lehetne rá következetesen. Bár a jövőt illetően csak találgatni lehet, de valószínűleg hosszú ideig fog tartani a vírus hatása, és még több ideig hallhatunk róla a médiából. Ha ezen időszak alatt is hivatkozhatna[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. január 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6670
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Állásidő

Kérdés: Milyen hatással van a munkavállaló biztosítási jogviszonyára az állásidő abban az esetben, ha a veszélyhelyzet miatt került elrendelésre, és ezért nem jár munkabér?
Részlet a válaszból: […]teljesíteni a munkaadási kötelezettségét, és állásidőt rendel el, amelyre nem fizet semmilyen jövedelmet, a munkavállaló biztosítási jogviszonya szünetelni fog.A szünetelést be kell jelenteni a hatóságok felé, ami azt is jelenti, hogy a társadalombiztosítási ellátásokra (pl. az egészségügyi szolgáltatásra) való jogosultság is szünetel.Sajnos erről a kérdésről egyelőre nem született a veszélyhelyzettel összefüggő pozitív döntés, így a biztosítási jogviszony az állásidő első napjától szünetel.Ez azért is furcsa helyzet, mert abban az esetben, ha a munkavállaló jogviszonya megszűnik, azaz a munkáltató a veszélyhelyzet miatt felmond, vagy a munkavállaló nem tudja/akarja vállalni az állásidőt, akkor az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság még 45 napig fennáll.Természetesen az orvosnál senki nem marad ellátatlan akkor[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. április 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6395
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Veszélyhelyzet miatti állásidő

Kérdés: Kell-e munkabért fizetnie a munkáltatónak abban az esetben, ha a vírusveszély miatt olyan mértékben csökkentek a megrendelései, hogy nem tud munkát biztosítani a dolgozóinak?
Részlet a válaszból: […]helyzetet csak úgy tudják átvészelni, ha átmenetileg csökkentik a forgalmukat, esetleg teljesen leállítják a munkát. Ez azt jelenti, hogy néhány - rosszabb esetben valamennyi - munkavállaló esetében nem tudnak eleget tenni foglalkoztatási kötelezettségüknek, azaz állásidőt kell elrendelniük. Az Mt. tartalmaz rendelkezést erre az esetre. A munka-végzés hiányában történő díjazásról szóló 146. § (1) bekezdése szerint:"A munkavállalót, ha a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének a beosztás szerinti munkaidőben nem tesz eleget (állásidő) - az elháríthatatlan külső okot kivéve -, alapbér illeti meg."Elháríthatatlan külső ok (vis maior) olyan lehet, amelyre a munkáltatónak semmilyen, sem közvetlen, sem közvetett ráhatása nincs, és amely a tudomány és technika adott szintje mellett egyáltalán nem elhárítható.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. március 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6369
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Munkabér későbbi kifizetése

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak a munkáltatónak abban az esetben, ha 1-2 hónapig nem tud bért fizetni a munkavállalóinak, mert likviditási problémái vannak?
Részlet a válaszból: […]megengedi, hogy a munkáltató és a munkavállaló a kifizetés napjára vonatkozóan eltérő megállapodást kössenek. A megállapodásban a munkavállaló hátrányára is el lehet térni, tehát megállapodhat a munkáltató és a munkavállaló - a likviditási nehézségekre tekintettel - későbbi kifizetésben is. Amennyiben a munkáltató és a munkavállaló a munkabér kifizetésének határidejére vonatkozóan eltérően állapodtak meg, munkaügyi ellenőrzés során már nem vizsgál­ható, hogy a munkáltató a kifizetés jogszabályban vagy kollektív szerződésben megjelölt határidejére megfizette-e a munkabért. Eltérő megállapodás hiányá­ban egy esetleges munkaügyi ellenőrzés feltárhatja szabálytalanságként a munkabér jogszabályban vagy kollektív szerződésben előírt határidőben történő meg nem fizetését, azonban munkaügyi bírság nem szabható ki, ha az ellenőrzés megkezdését[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. május 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3744

5. találat: Állásidő minősítése

Kérdés: A dolgozónak kell-e kérnie fizetés nélküli szabadságot, vagy állásidőnek kell minősíteni azt az időszakot, amikor egy építőipari cég munkavállalói nem dolgoznak, mert a cégnek nincs megrendelése? Megsért-e valamilyen jogszabályt a munkáltató, ha nem fizet munkabért erre az időszakra, vagy mindenképpen kell fizetnie a le nem dolgozott időre is?
Részlet a válaszból: […]alapbérük illeti meg [Mt. 151. § (4) bekezdés]. A munkáltató jogszabályt sért, amennyiben nem fizeti meg a munkavállalóknak az állásidőnek minősülő időre járó személyi alapbért. Amennyiben a munkavállalók a munkáltató működési körében felmerült okból nem tudnak munkát végezni, nincs olyan kötelezettségük, hogy erre az időre fizetés nélküli szabadságot kérjenek. Sőt rendeltetésellenes[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. március 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2534
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Állásidő elszámolása

Kérdés: Egy üzem 2003. december közepétől 2004 elejéig leállt. A munkaviszonyban foglalkoztatott dolgozók ezen időre kivették a még járó szabadságaikat, illetve akinek már nem volt szabadsága, igazolt, de nem fizetett napokat kapott. Szünetelésnek minősül-e ez az időszak, és hogyan kell figyelembe venni a táppénz számfejtésekor? NYENYI-lapon hogyan kell jelenteni?
Részlet a válaszból: […]számoljon el a dolgozóknak. A fizetés nélküli szabadság csak meghatározott esetekben illeti meg a munkavállalót. A meghatározott esetek gyermekgondozási céllal (pl. GYES idejére), közeli hozzátartozó ápolásának idejére, illetve építkezés idejére vonatkoznak. Társadalombiztosítási szempontból a fizetés nélküli szabadság ideje alatt szünetel a biztosítás, kivéve: ha a fizetés nélküli szabadságot háromévesnél fiatalabb gyermek gondozása, vagy nyolcévesnél fiatalabb gyermek után járó gyermeknevelési támogatásra való jogosultság, vagy tizennégy évesnél fiatalabb gyermek után járó gyermekgondozási segélyre való jogosultság, illetőleg tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermek otthoni ápolása címén vették igénybe, ha a munkavégzés alóli mentesítés idejére a munkaviszonyra vonatkozó szabály szerint[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. május 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 649
Kapcsolódó tárgyszavak: