tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott adókedvezmények elszámolása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Kedvezmények érvényesítése a 2020. évi személyijövedelemadó- bevallásban

Kérdés: Hogyan érvényesíthető a személyijövedelemadó-bevallási tervezetben a családi kedvezmény, az első házasok kedvezménye vagy a súlyos fogyatékosságra vonatkozó kedvezmény? Hogyan kell eljárni abban az esetben, ha az adózónak csak az év egy részében volt munkaviszonya? Ebben az esetben a kedvezmények csak arányosan vehetők igénybe a bevallásban?
Részlet a válaszból: […]postázása március 15-éig kérhető.A kérelem többféle módon is eljuttatható a NAV-hoz:- lehet SMS-t küldeni a 06-30/344-4304 telefonszámon, az üzenetben meg kell adni az adóazonosító jelet és a születési dátumot a következők szerint: SZJAszóközadóazonosító jelszóközééééhhnn;- kérhető a tervezet postázása a NAV honlapjáról elérhető webűrlapon (www.nav.gov.hu/eszja/eszja),- vagy a NAV telefonos tájékoztató rendszerein keresztül (NAV Infóvonal: 1819, ÜCC: 06 80 20 21 22;- beadható a "Kérelem az adóbevallási tervezet papíralapon történő átvételéhez" elnevezésű, BEVTERVK jelű formanyomtatványon,- vagy akár levélben kötetlen formában, megadva az adóazonosító jelet és a születési dátumot,- vagy kérhető az ügyfélszolgálaton személyesen (ez utóbbi most nem javasolt).A bevallási tervezetet a NAV 2021. április 30-áig postázza.Április 15-ét követően postázás már nem kérhető, a bevallási tervezet kizárólag személyesen, a NAV ügyfélszolgálatain kérhető és vehető át 2021. május 20-áig.A papíralapon kapott tervezetet nem kell aláírni, nem kell visszaküldeni, ha annak tartalmával egyetértenek. Ha nem, akkor a 20SZJA bevallást kell benyújtani 2021. május 20-ig.A családi kedvezmény azokra a hónapokra érvényesíthető, amelyekre az adózó- a kedvezményezett eltartott után családi pótlékra jogosult vagy- a családi pótlékra saját jogán jogosult vagy- rokkantsági járadékban részesül,függetlenül attól, hogy a munkaviszony hány hónapon keresztül állt fenn. A családi kedvezményt az összevont adóalapba tartozó jövedelmek utáni személyi jövedelemadó, valamint családi járulékkedvezményként az egyéni egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék együttes összege terhére lehet érvényesíteni.Az első házasok kedvezménye annak a párnak jár, amelynek legalább az egyik tagja az első házasságát köti. A kedvezmény a házaspárt a házasságkötés hónapját követő 24 hónapon keresztül illeti meg, ha a házasság ez idő alatt fennáll. A kedvezmény tehát akkor is érvényesíthető, ha a munkaviszony nem áll fenn a teljes évben, feltéve, hogy az érintett rendelkezik annyi összevont adóalapba tartozó jövedelemmel, amelyből a kedvezmény egész évi összege levonható.A személyi kedvezményt, azaz a súlyos fogyatékosság miatti kedvezményt- a 335/2009. Korm. rendeletben felsorolt, BNO-kód alapján meghatározott betegségekben szenvedő, illetve- fogyatékossági támogatásban részesülő, valamint- rokkantsági járadékbanrészesülő személyek érvényesíthetik.A fogyatékos állapot fennállása alatt, az erről szóló orvosi igazolás vagy az ellátás folyósításáról szóló határozat birtokában érvényesíthető kedvezmény összege havonta a mindenkori minimálbér 5 százalékának megfelelő összeg. A kedvezmény nem csak azokra a hónapokra érvényesíthető, amelyekben a fogyatékos személy munkaviszonnyal rendelkezett. Ez azt jelenti, hogy a kedvezmény akkor is érvényesíthető, ha a munkaviszony nem áll fenn a teljes évben, feltéve, hogy az adózó rendelkezik annyi összevont adóalapba tartozó jövedelmet terhelő adóval, amelyből az egész éves kedvezmény összege levonható.A kedvezményeket a magánszemély az összevont adóalapja[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. április 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6767

2. találat: Adókedvezmények érvényesítése

Kérdés: Van valamilyen szabályozás arra vonatkozóan, hogy milyen sorrendben érvényesíthető a családi adókedvezmény és a személyi kedvezmény annál a munkavállalónál, aki mindkettőre jogosult? Abban az esetben, ha a személyi kedvezményt érvényesítik először, a családi kedvezmény fennmaradó része járulékkedvezményként érvényesíthető, ellenkező esetben viszont a személyi kedvezmény tulajdonképpen elveszik.
Részlet a válaszból: […]pozitív adóalap, érdemes elgondolkodni a családi kedvezmény megosztásáról vagy közös érvényesítéséről. Több jogosult esetén az adott jogosultsági hónap után járó családi kedvezményt a jogosultak közösen is igénybe vehetik, akár már év közben az adóelőleg megállapítása során, akár év végén a bevallásban.Ha az adott jogosultsági hónap után járó családi kedvezményre egy magánszemély jogosult, az őt megillető családi kedvezményt a tárgyévet követően elkészülő adóbevallásában megoszthatja a vele közös háztartásban élő, jogosultnak nem minősülő házastársával, élettársával, ideértve azt az esetet is, ha a családi kedvezményt a jogosult egyáltalán nem tudja érvényesíteni.A jogosult nem oszthatja meg azon jogosultsági hónapokra eső családi kedvezmény összegét:- amelyre vonatkozóan a gyermek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. szeptember 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6191
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Adókedvezmények elszámolása

Kérdés: Hogyan kell elszámolni az adókedvezményeket, milyen korlátok vannak, mit kell ellenőrizni a benyújtott igazolásokon, illetve be kell-e kérni az eredeti számlákat annak a dolgozónak az esetében, aki 2005. évre munkáltatói adómegállapítást kért, és lakáscélú hitelről, valamint Sulinetről igazolást csatolt be?
Részlet a válaszból: […]beleértve az előtörlesztést is, a kamat, a kezelési költség és a hitelfolyósítási díj. A kedvezmény mértéke az igazoláson szereplő összeg 30, illetve 40 százaléka, de legfeljebb 120 ezer forint. A kedvezmény mértéke 40 százalék akkor, ha a magánszemély a hitel felhasználásával új lakás tulajdonjogát, a lakáshoz kapcsolódó földhasználati jogot szerzi meg adásvétellel vagy más visszterhes szerződéssel, vagy azt belföldön fekvő lakás építéséhez, építtetéséhez nyújtották. A kedvezmény alapjául szolgáló lakáscélra felvett hitel, hitelek együttes összege a 15 millió forintot nem haladhatja meg, és kamattámogatásban kell részesülniük. 30 százalék kedvezmény jár akkor, ha a kedvezmény alapjául szolgáló lakáscélú hitel, hitelek összege együttesen a 10 millió forintot nem haladja meg, és a 40 százalékos mértékű kedvezmény feltételei nem állnak fenn, pl. a lakást használtan szerezték. A feltételek megállapításához szükséges adatokat a pénzintézet igazolása tartalmazza. A munkáltatónak saját adatait is fel kell használnia a tényleges adókedvezmény meghatározásához, hiszen nem érvényesíthető adókedvezmény akkor, ha a magánszemély bevallási kötelezettség alá eső jövedelme meghaladja a 4 millió forintot. Ha a jövedelem meghaladja a 3 millió 400 ezer forintot, de nem több 4 millió forintnál, akkor az egyébként őt megillető kedvezményt csökkenteni kell a 3 millió 400 ezer forint feletti jövedelem 20 százalékával. Magasabb a jövedelemkorlát akkor, ha a magánszemély házastársa, élettársa az adóévben 6 hónapot meghaladó időtartamban gyes-re volt jogosult, a lakáscélú hitelszerződésben adóstársként szerepel, és a hitel felhasználásával szerzett önálló lakóingatlanban a kedvezményt érvényesítő fél mellett tulajdonostárs is. A kiszámított kedvezmény teljes egészében érvényesíthető, ha a jövedelme nem több 4 millió 400 ezer forintnál. A kiszámított kedvezményt csökkenteni kell a 4 millió 400 ezer forint feletti jövedelem 20 százalékával, ha a jövedelem meghaladja ezt az értékhatárt. Ebben az esetben kedvezmény legfeljebb 5 millió forintos bevallott jövedelemig érvényesíthető. Számítógép, számítástechnikai eszköz vásárlása esetén a magánszemély részére legfeljebb a szerzésre fordított összeg 50 százaléka, legfeljebb 60 ezer forint adókedvezmény érvényesíthető. A kedvezményre jogosító igazolást a forgalmazó állítja ki. A forgalmazó ilyen igazolás kiadására[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1409
Kapcsolódó tárgyszavak: ,