Munkabérletiltás helyett részletfizetés

Kérdés:

Milyen feltételei vannak a részletfizetés engedélyezésének az adósság megfizetésére a végrehajtási eljárásban és azon belül a munkabérletiltás rendszerében? Valóban elkerülhető a munkabér letiltása a részletfizetéssel?

Részlet a válaszából: […] ...ajánlattal fordul az ügygazda végrehajtóhoz.A Vht. 52/A. §-a alapján a végrehajtó a természetes személy adós kérelmére – az adótartozás és az adók módjára behajtandó köztartozás kivételével – megállapíthatja a pénztartozás részletekben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

Elhunyt szülő adó-visszatérítése

Kérdés: Megkaphatja duplán az adó-visszatérítést az édesanya abban az esetben, ha a férje 2021. október 10-én egy balesetben elhunyt?
Részlet a válaszából: […] ...anyakönyvi kivonat,– elhunyt adóigazolványa, amennyiben még nem adták le az adóhatósághoz.Az örökös felelőssége az elhunyt személy adótartozásáért az örökrésze erejéig terjed, több örökös esetén az örökrészük erejéig, és az örökrész arányában felelnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 16.

Fizetési kedvezmények

Kérdés: Valóban van arra lehetőség, hogy a pandémia idején nehéz helyzetbe kerülő cég felhalmozott tartozásait elengedje az adóhatóság? Milyen feltételekkel kérhető az elengedés?
Részlet a válaszából: […] ...adóra, maximum 6 havi fizetési halasztást vagy 12 havi részletfizetést engedélyezhet pótlékmentesen,– nem természetes személy adózó adótartozását, egy adónemre legfeljebb 20 százalékban, maximum 5 millió forint összeghatárig mérsékeli,ideértve a levont...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.

Fizetési kedvezmények

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a vállalkozásnak, amely a veszélyhelyzet ideje alatt teljesen felélte a tartalékait, és mostanra jelentős köztehertartozást halmozott fel? Van valamilyen halasztás vagy méltányosság ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...adóra maximum 6 havi fizetési halasztást vagy 12 havi részletfizetést engedélyez pótlékmentesen, vagy– nem természetes személy adózó adótartozását egy adónem tekintetében legfeljebb 20 százalékban, maximum 5 millió Ft összeghatárig mérsékeli, ideértve a levont...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 23.

Végrehajtási eljárás szünetelése járványügyi vészhelyzet esetén

Kérdés: Milyen hatással van a munkabérletiltások érvényesítésére az adóhatóság szünetelésre vonatkozó intézkedése?
Részlet a válaszából: […] ...érintett munkavállalók esetében előfordul, hogy az Avt. alapján folytatott végrehajtás-szünetelés azt eredményezi, hogy az adótartozás a Vht. 165. §-ának (1) bekezdésében bemutatott kielégítési sorrenden alapuló privilegizált helyzete helyett a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.

Koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése

Kérdés: Milyen gazdaságvédelmi intézkedéseket hozott a kormány a veszélyhelyzetre tekintettel annak érdekében, hogy a kisvállalkozások nehéz helyzetét segítse?
Részlet a válaszából: […] ...hónapjában már a Kata-tv. hatálya alá tartozott.A kisadózó vállalkozás a 2020. március 1-je előtt esedékessé vált Kata-tv. szerinti adótartozását a veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónaptól 10 havi egyenlő részletben – az egyes részleteket...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 14.

Kisvállalati adó

Kérdés: Van valamilyen lehetőség arra, hogy egy vállalkozás év közben térjen át a kisvállalati adózás szerinti közteherfizetésre, vagy ez kizárólag év végén lehetséges? Hogyan, milyen nyomtatványon lehet bejelentkezni a kisvállalati adó hatálya alá?
Részlet a válaszából: […] ...ha a bejelentés napján az adózónak az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott, végrehajtható nettó módon számított adótartozása meghaladja az 1 millió forintot.A tevékenységét év közben kezdő vállalkozás adóalanyisága– a létesítő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 10.

Természetes személy részletfizetése a NAV-nak

Kérdés: Igényelheti az automatikus részletfizetési lehetőséget az a magánszemély, akinek a tartozása jelenleg meghaladja az 500 ezer forintot, de a különbözetet egy összegben befizetné? Milyen módon igényelhető a részletfizetés?
Részlet a válaszából: […] ...Automatikus részletfizetésre azok a fenti körbe tartozó természetes személyek jogosultak, akiknek az Art. hatálya alá tartozó adótartozása nem haladja meg az 500 000 forintot. Ezen adózók kérelmére tehát az állami adó- és vámhatóság naptári évente...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 25.

Méltányosság örökölt tartozás esetén

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a magánszemélynek, aki édesapja halála után megörökölte a szülei vidéki családi házát, ami megoldást jelenthetett volna jelenlegi nehéz élethelyzetében, de ügyvédje információi szerint az örökség erejéig felelnie kell egyéni vállalkozóként elhunyt szülője adótartozásaiért? Az örökös egyedül neveli 2 kiskorú gyermekét, és folyamatosan halmozódó banki tartozása miatt hamarosan el kell hagynia a lakását, amelynek értéke nagyjából fedezni fogja a bank követelését, az elhunyt édesapa viszont nagy összegű adó- és járuléktartozást halmozott fel, amelyet megállapodás alapján havonta törlesztett. Az örökölt ingatlan egy kis faluban található, eladása szinte lehetetlen, az örökös semmilyen egyéb vagyontárggyal nem rendelkezik.
Részlet a válaszából: […] ...ügyben való eljárásának igazolása esetén tájékoztatást kérhet az adóhatóságtól az elhunyt adózó adóhatóságnál nyilvántartott adótartozásának vagy túlfizetésének mértékéről. Az adóhatóság a tájékoztatást a tájékoztatás kiadmányozásának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 28.

Munkabérletiltás levonásának elmulasztása

Kérdés: Milyen következményekkel járhat, ha egy munkáltató elmulasztotta levonni munkavállalója letiltását?
Részlet a válaszából: […] ...teljesíti, az adóhatóság határozattal kötelezi a követelés, illetve a levonni, átutalni, megfizetni elmulasztott összeg erejéig az adótartozás megfizetésére.A határozatban foglalt teljesítési határidő elteltével az adóhatóság a végrehajtási szabályok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 6.
1
2
3