Munkabérletiltás helyett részletfizetés

Kérdés: Milyen feltételei vannak a részletfizetés engedélyezésének az adósság megfizetésére a végrehajtási eljárásban és azon belül a munka-bérletiltás rendszerében? Valóban elkerülhető a munkabér letiltása a részletfizetéssel?
Részlet a válaszából: […] ...ajánlattal fordul az ügygazda végrehajtóhoz.A Vht. 52/A. §-a alapján a végrehajtó a természetes személy adós kérelmére - az adótartozás és az adók módjára behajtandó köztartozás kivételével - megállapíthatja a pénztartozás részletekben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

Elhunyt szülő adó-visszatérítése

Kérdés: Megkaphatja duplán az adó-visszatérítést az édesanya abban az esetben, ha a férje 2021. október 10-én egy balesetben elhunyt?
Részlet a válaszából: […] ...anyakönyvi kivonat,- elhunyt adóigazolványa, amennyiben még nem adták le az adóhatósághoz.Az örökös felelőssége az elhunyt személy adótartozásáért az örökrésze erejéig terjed, több örökös esetén az örökrészük erejéig, és az örökrész arányában felelnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 16.

Fizetési kedvezmények

Kérdés: Valóban van arra lehetőség, hogy a pandémia idején nehéz helyzetbe kerülő cég felhalmozott tartozásait elengedje az adóhatóság? Milyen feltételekkel kérhető az elengedés?
Részlet a válaszából: […] ...adóra, maximum 6 havi fizetési halasztást vagy 12 havi részletfizetést engedélyezhet pótlékmentesen,- nem természetes személy adózó adótartozását, egy adónemre legfeljebb 20 százalékban, maximum 5 millió forint összeghatárig mérsékeli,ideértve a levont...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.

Fizetési kedvezmények

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a vállalkozásnak, amely a veszélyhelyzet ideje alatt teljesen felélte a tartalékait, és mostanra jelentős köztehertartozást halmozott fel? Van valamilyen halasztás vagy méltányosság ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...adóra maximum 6 havi fizetési halasztást vagy 12 havi részletfizetést engedélyez pótlékmentesen, vagy- nem természetes személy adózó adótartozását egy adónem tekintetében legfeljebb 20 százalékban, maximum 5 millió Ft összeghatárig mérsékeli, ideértve a levont...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 23.

Végrehajtási eljárás szünetelése járványügyi vészhelyzet esetén

Kérdés: Milyen hatással van a munkabérletiltások érvényesítésére az adóhatóság szünetelésre vonatkozó intézkedése?
Részlet a válaszából: […] ...érintett munkavállalók esetében előfordul, hogy az Avt. alapján folytatott végrehajtás-szünetelés azt eredményezi, hogy az adótartozás a Vht. 165. §-ának (1) bekezdésében bemutatott kielégítési sorrenden alapuló privilegizált helyzete helyett a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.

Koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése

Kérdés: Milyen gazdaságvédelmi intézkedéseket hozott a kormány a veszélyhelyzetre tekintettel annak érdekében, hogy a kisvállalkozások nehéz helyzetét segítse?
Részlet a válaszából: […] ...hónapjában már a Kata-tv. hatálya alá tartozott.A kisadózó vállalkozás a 2020. március 1-je előtt esedékessé vált Kata-tv. szerinti adótartozását a veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónaptól 10 havi egyenlő részletben - az egyes részleteket a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 14.

Kisvállalati adó

Kérdés: Van valamilyen lehetőség arra, hogy egy vállalkozás év közben térjen át a kisvállalati adózás szerinti közteherfizetésre, vagy ez kizárólag év végén lehetséges? Hogyan, milyen nyomtatványon lehet bejelentkezni a kisvállalati adó hatálya alá?
Részlet a válaszából: […] ...ha a bejelentés napján az adózónak az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott, végrehajtható nettó módon számított adótartozása meghaladja az 1 millió forintot.A tevékenységét év közben kezdő vállalkozás adóalanyisága- a létesítő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 10.

Természetes személy részletfizetése a NAV-nak

Kérdés: Igényelheti az automatikus részletfizetési lehetőséget az a magánszemély, akinek a tartozása jelenleg meghaladja az 500 ezer forintot, de a különbözetet egy összegben befizetné? Milyen módon igényelhető a részletfizetés?
Részlet a válaszából: […] ...Automatikus részletfizetésre azok a fenti körbe tartozó természetes személyek jogosultak, akiknek az Art. hatálya alá tartozó adótartozása nem haladja meg az 500 000 forintot. Ezen adózók kérelmére tehát az állami adó- és vámhatóság naptári évente...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 25.

Méltányosság örökölt tartozás esetén

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a magánszemélynek, aki édesapja halála után megörökölte a szülei vidéki családi házát, ami megoldást jelenthetett volna jelenlegi nehéz élethelyzetében, de ügyvédje információi szerint az örökség erejéig felelnie kell egyéni vállalkozóként elhunyt szülője adótartozásaiért? Az örökös egyedül neveli 2 kiskorú gyermekét, és folyamatosan halmozódó banki tartozása miatt hamarosan el kell hagynia a lakását, amelynek értéke nagyjából fedezni fogja a bank követelését, az elhunyt édesapa viszont nagy összegű adó- és járuléktartozást halmozott fel, amelyet megállapodás alapján havonta törlesztett. Az örökölt ingatlan egy kis faluban található, eladása szinte lehetetlen, az örökös semmilyen egyéb vagyontárggyal nem rendelkezik.
Részlet a válaszából: […] ...ügyben való eljárásának igazolása esetén tájékoztatást kérhet az adóhatóságtól az elhunyt adózó adóhatóságnál nyilvántartott adótartozásának vagy túlfizetésének mértékéről. Az adóhatóság a tájékoztatást a tájékoztatás kiadmányozásának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 28.

Munkabérletiltás levonásának elmulasztása

Kérdés: Milyen következményekkel járhat, ha egy munkáltató elmulasztotta levonni munkavállalója letiltását?
Részlet a válaszából: […] ...teljesíti, az adóhatóság határozattal kötelezi a követelés, illetve a levonni, átutalni, megfizetni elmulasztott összeg erejéig az adótartozás megfizetésére.A határozatban foglalt teljesítési határidő elteltével az adóhatóság a végrehajtási szabályok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 6.
1
2
3