Kormánytisztviselő végkielégítésének visszafizetése

Kérdés: Új jogviszony létesítése esetén valóban kötelezhető a végkielégítésben részesülő kormánytisztviselő a végkielégítés meghatározott részének visszafizetésére az azt kifizető korábbi foglalkoztató részére? Amennyiben igen, akkor hogyan befolyásolja a visszafizetésre kerülő végkielégítés összegét a megszüntetett, végkielégítésre jogosító foglalkoztatás és az új jogviszony létrejötte közötti időtartam? Miként érvényesül a korlátozó rendelkezés a veszélyhelyzeti szabályozásban?
Részlet a válaszából: […] ...irányadó időszakra kifizetett teljesítménybér és bérpótlék figyelembevételével kell megállapítani. Szemben a régi Mt. kedvezőbb átlagkereset-számítási metodikájával, mely szerint a jutalom és egyes mozgóbér-elemekre figyelemmel az átlagbér alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Négygyermekes anya nyugdíjazása

Kérdés: Adómentesen kerül figyelembevételre az átlagkereset számításánál egy hamarosan nyugdíjba vonuló négygyermekes édesanya jövedelme, vagy ebből is levonják az egyébként ténylegesen meg nem fizetett személyi jövedelemadót?
Részlet a válaszából: […] Valóban, az Szja-tv. 29/D. szakasza alapján a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét érvényesítő magánszemély az összevont adóalapját – minden más kedvezményt megelőzően – a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményével csökkentheti. Ez a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Nők kedvezményes nyugdíjában részesülő munkavállaló

Kérdés: Milyen feltételekkel dolgozhat egy korhatárt még be nem töltött, nők kedvezményes öregségi nyugdíjában részesülő személy, hogy semmiképpen se kerüljön veszélybe az ellátása? Melyek azok a szabályok, amelyeket mindenképpen ismernie kell?
Részlet a válaszából: […] Munkavállalás esetén a nyugdíjfolyósító szerv az ellátás folyósítását hivatalból korlátozhatja, pontosabban szünetelteti, de véglegesen nem szünteti meg. A nyugellátás folyósításának szüneteltetése két esetben fordulhat elő. Az egyik, amikor a nyugdíj melletti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 26.

Kisadózó egyéni vállalkozó szolgálati ideje

Kérdés: Választhatja 18 hónapra visszamenőleg a magasabb, havi 75 ezer forintos tételes adó megfizetését egy kisadózó egyéni vállalkozó, aki most szembesült vele, hogy a havi 50 ezer forintos tételes adó megfizetésével csak az alacsonyabb ellátási alappal arányos szolgálati időt szerez, így később szerzi meg a nők kedvezményes nyugdíjához szükséges 40 év jogosultsági időt?
Részlet a válaszából: […] A bejelentés korrigálható ugyan, de erre a nyugdíjjogosultság érdekében nincsen szükség, a nyugellátás várható összegét illetően pedig nem célszerű.Tény, hogy a Tny-tv. 39. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint a kisadózók esetében is alkalmazni kell az arányos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 27.

1953-ban született férfi nyugellátása

Kérdés: Beszámítják a jogszerző időbe a nyugdíjkorhatár óta eltelt időszakot egy 1953 nyarán született férfi esetében, aki nem kérte azonnal a nyugdíjazását, hanem még 8 hónapig munkaviszonyban maradt? A leendő nyugdíj számításánál figyelembe fogják venni a havi félszázalékos emelést?
Részlet a válaszából: […] Ha valaki a nyugdíjkorhatára betöltése után az öregségi nyugdíj megállapítása nélkül tovább dolgozik, és a jogviszonyában – ami lehet például munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni vagy társas vállalkozói jogviszony – biztosítottnak minősül, akkor a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 23.

Különadó alapjának figyelembevétele nyugdíjalapként

Kérdés: Hogyan számít be a nyugdíjalapba egy kormánytisztviselő jogviszonyának megszüntetésekor kifizetett végkielégítés, illetve a felmentési időre járó díjazás, amelyből 75 százalékos mértékű különadót vontak le? Valóban teljesíti a járulékfizetési kötelezettségét a különadó megfizetésével a magánszemély, annak ellenére, hogy a végkielégítés nem is minősül járulékalapnak?
Részlet a válaszából: […] A 2010. évi XC. tv. 9. §-ának (2) bekezdése értelmében különadó alapjának minősül a különadó fi-zetésére kötelezettek jogviszonyának megszűné-sével összefüggésben pénzben kifizetett vagy bár-mely más formában juttatott bevétel, ide nem értve a jogviszony 2010....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. április 11.

Jogosultsági idő részmunkaidő esetén

Kérdés: Érdemes bejelentenie a vállalkozó férjnek heti 5 órás munkaviszonyban 30 ezer forintos munkabérrel a jelenleg ápolási díjban részesülő feleségét annak érdekében, hogy a nők kedvezményes nyugdíjához szükséges 40 év jogosultsági időből hiányzó két évet megszerezze? Az ápolási díj sajnos nem minősül jogosultsági időnek, a férj viszont nem tud magasabb összegű járulékot kitermelni. Arányosan számítják a szolgálati időt ebben az esetben? Hatással lesz a nyugdíj összegére a viszonylag alacsony munkabér?
Részlet a válaszából: […] Kezdjük a legfontosabbal, a 40 év jogosultsági idővel. Az ápolási díj tartama – noha szolgálati idő – nem minősül jogosultsági időnek. Ugyanakkor a munka-viszony igen. Mégpedig 1 nap munkaviszonyban (vagy más jogosultsági időként figyelembe vehető biztosítási jogviszonyban)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 21.

GYES-ben részesülő nagyszülő nyugdíjazása

Kérdés: Igénybe veheti nagyszülőként a GYES-t a nyugdíj alapjának növelése érdekében az a nő, akinek 11 hónap hiányzik a 40 év jogosultsági idejéhez, de a munkaviszonya megszűnt, ezért most kisadózóként vált biztosítottá, ami korábbi ellátási alapjának még a harmadát sem teszi ki?
Részlet a válaszából: […] Noha a nyugdíj alapjául szolgáló jövedelem meghatározásánál 1988-tól veszik figyelembe a jövedelmeket, ami elég hosszú idő, de kétségtelen, hogy egy-egy alacsonyabb összegű éves jövedelem – még ha kismértékben is – rontja az átlagkereset összegét. Ugyanakkor, erre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 29.

Ápolási díjban részesülő nyugdíjas személy nyugdíjának növelése

Kérdés: Valóban jogosult a nyugellátása kiegészítésére az a nyugdíjas személy, aki több mint hat évig ápolási díjban részesült az édesanyja gondozása miatt, ezért csak napi 2 órás állást tudott vállalni? Amennyiben igen, milyen jogcímen és hol kell elindítani az igénylést?
Részlet a válaszából: […] Az öregségi nyugdíj megállapítása során az ápolási díj folyósításának az időtartamát szolgálati időként, összegét pedig keresetként kell figyelembe venni. Amennyiben a jogosult ápolási díj folyósításának időtartama alatt biztosítással járó jogviszonyból származó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 8.

Nyugdíjemelés

Kérdés: Jogosult lesz az 5 százalékos nyugdíjemelésre az a személy, aki 10 hónapot dolgozott megbízási szerződés alapján?
Részlet a válaszából: […] Elöljáróban ejtsünk pár szót a nyugdíjemelésről. Nyugdíjemelésről három esetben beszélhetünk. Nyugdíjemelés (de inkább nyugdíjnövelés a megfelelő kifejezés) – annak külön igénylése nélkül – illeti meg azt a személyt, aki húsz év szolgálati idővel rendelkezik,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. december 15.
1
2
3
4