Keresés eredménye

18 találat a megadott alkalmi munkavállalói könyv tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Alkalmi munkavállalói könyv
Kérdés: Lesz-e alkalmi munkavállalói könyv 2010-ben?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. január 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2844
2. találat: Alkalmi munkavállalás szabályainak módosítása
Kérdés: Hol található meg az alkalmi munka szabályairól szóló törvénymódosítás, és mit tartalmaz pontosan ez a rendelkezés?
Részlet a válaszból: […]munka megkezdéséig meg kell kötni. Ettől eltérően az öt naptári napot meg nem haladó határozott időre szóló munkaviszony létesítése esetén a munkaszerződés írásbeli megkötése nem kötelező. Növénytermesztési idénymunka esetében a munkaszerződést csak abban az esetben kell írásba foglalni, ha azt a munkavállaló kéri, illetve ha a foglalkoztatás egybefüggő időtartama a harminc napot meghaladja. Lényeges szabály, hogy ha a munkaviszony nem egyszerűsített foglalkoztatás céljából jött létre, a munkaszerződés nem módosítható annak érdekében, hogy a munkáltató a munkavállalót egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztassa. Az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszonyra az Mt., valamint a minimálbérről szóló jogszabály rendelkezéseit[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2792
3. találat: AM könyv kitöltése
Kérdés: Alkalmi munkavállalói könyves foglalkoztatás esetén feltétlenül szükséges a dolgozónál lennie a könyvnek, vagy az is jó, ha a munkáltató magánál tartja? Ki kell-e tölteni a könyvet a munkavégzés helyére induló gépjárműbe szállás előtt, vagy elég megérkezés után a munkahelyen?
Részlet a válaszból: […]követelményeket kapcsol hozzá. A meghatározott formai követelmények hiánya esetén a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, illetve a hatóság kialakult következetes gyakorlatának megfelelően a munkaszerződés nélküli foglalkoztatás állapítható meg, és annak szankciói alkalmazhatóak. A munkavállaló rendelkezési jogosultsága nem szűnhet meg a munkaidő leteltéig az AM könyv felett, azaz nem kerülhet át a munkáltató birtokába az AM könyv. Az alkalmi foglalkoztatás meghatározó eleme az egyszeri alkalomra vonatkozó jogviszony létrehozása, amely elsősorban a konkrét munkavégzés időtartamára vonatkozik, az érvényesítési kötelezettség teljesítése pedig elegendő közvetlenül a munkavégzés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. november 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2400
4. találat: Foglalkoztatás alkalmi munkavállalói könyvvel
Kérdés: Mik a szabályai az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásnak, illetve milyen fizetési, valamint bejelentési kötelezettségek terhelik a vállalkozót ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]aláírásával igazolja a munka megkezdésének a tényét, a munkavégzés befejezésekor pedig naponta köteles a törvény mellékletében meghatározott értékű közteherjegyet a megfelelő rovatba ragasztania, és ezt követően azt aláírásával érvényesíteni. A munkavállalónak a munkavállalói könyvet a napi munkába lépést követően magánál kell tartania. A munkáltatót az alkalmi foglalkoztatás esetén a társadalombiztosítási jogszabályokban előírt nyilvántartási és bejelentési kötelezettség nem terheli. A munkáltató olyan nyilvántartást köteles vezetni, amely tartalmazza a munkavállaló adatait, az AM könyv sorszámát, a lerótt közteherjegy értékét, a nettó kifizetés összegét, valamint a munkavállaló aláírását. A havi adó- és járulékbevallásra kötelezett vállalkozónak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. július 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2247
5. találat: Alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkező takarítónő jogállása
Kérdés: Kell-e 0708-as bevallást küldenie annak az egyéni vállalkozónak, aki magánemberként alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkező takarítónőt foglalkoztat a saját lakásában?
Részlet a válaszból: […]kötelezettség nem terheli, mivel az AM könyvvel történő foglalkoztatás esetén a foglalkoztatáshoz kapcsolódó terheket közteherjegy AM könyvbe ragasztásával kell teljesíteni. Ezáltal e foglalkoztatási formához kapcsolódó terhek sem bevallások, sem befizetések tekintetében nem jelennek meg az adóhatóság nyilvántartási rendszerében. Az Art. 31. § (2) bekezdés 27. pontja szerint a havi adó- és járulékbevallás benyújtására kötelezett munkáltatónak, ha a tárgyhóban AM könyvvel rendelkező személyt foglalkoztat, e foglalkoztatási jogviszonnyal összefüggésben fel kell tüntetnie az alkalmi munkavállaló AM könyvébe az adott hónapban történt alkalmi foglalkoztatás napjára[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. január 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2034
6. találat: Munkaviszonnyal rendelkező munkavállaló alkalmi munkavállalói könyve
Kérdés: Dolgozhat-e továbbra is alkalmi munkavállalói könyvvel az a személy, aki eddig kizárólag alkalmi munkákból élt, munkanélküli volt, de 2007. november 1-jétől munkaviszonyt létesített?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. november 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2009
7. találat: Külföldi foglalkoztatása alkalmi munkavállalói könyvvel
Kérdés: Dolgozhat-e alkalmi munkavállalói könyvvel egy munkavállalási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgár?
Részlet a válaszból: […]Az alkalmi foglalkoztatásra megállapított általános szabályoktól eltérően egy évben összesen csak hatvan napot tölthet, és csakis mezőgazdasági idénymunka keretében alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszonyban. A munkavállalási engedélytől eltérően, az alkalmi foglalkoztatás megvalósításához szükséges alkalmi munkavállalói könyvvel a munkavállalónak kell rendelkeznie, melyet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes munkaügyi központ kirendeltségén igényelhet meg. A 10/2005. FMM rendelet rendelkezik az alkalmi munkavállalói könyv formájáról, kitöltéséről, elkészítéséről és elosztásáról. Ennek 1. sz. melléklete részletes tájékoztatást tartalmaz az alkalmi munkavállalói könyv alkalmazásával és kitöltésével kapcsolatban, melyet a jogszabály[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. szeptember 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1923
8. találat: Szja elszámolása nyugdíjas alkalmi munkavállaló esetében
Kérdés: Hogyan kell az éves személyi jövedelemadót elszámolni annak a nyugdíjas munkavállalónak az esetében, aki 2007. évben 5 hónapot munkaszerződéssel, 7 hónapot pedig alkalmi munkavállalói kiskönyvvel dolgozik? Hogyan kell figyelembe venni az alkalmazotti kedvezményt az ő esetében? Igaz-e az, hogy az alkalmi munkavállalóként szerzett jövedelmet nem kell figyelembe venni?
Részlet a válaszból: […]mellett munkaviszonyból származó jövedelmet, valamint nyugdíjasként vélhetően nyugdíjjövedelmet is szerzett a magánszemély. A nyugdíjjövedelem önmagában nem, a más munkaviszonyból származó jövedelem viszont megalapozza, hogy adóbevallást kelljen adnia, s ekkor már abban minden jövedelmet szerepeltetni kell. Az éves adókötelezettség megállapításakor az alkalmi munkavállalásból származó bevételt (függetlenül attól, hogy az évi 786 ezer forintot meghaladta-e[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. szeptember 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1922
9. találat: Alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatott dolgozó szülése
Kérdés: A szülés után jogosult lesz-e TGYÁS-ra és GYED-re, vagy igényeljen munkanélküli-segélyt az a dolgozó, aki 2004. október 1-jétől 2005. augusztus 30-áig egy kft.-ben dolgozott napi 6 órában, 2005. szeptember 1-jétől 2005. szeptember 18-áig passzív táppénzben részesült, 2005. szeptember 20., 21., 22., 23., 26., 27., 28., 29., 30. napjain alkalmi munkavállalói könyvvel volt foglalkoztatva (9 nap), 2005. október 3., 4., 5., 6., 7., 12., 14., 17., 19., 20., 24., 26. napján, valamint november 2., 3. és 9. napján szintén alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatva, és 2006-ban fog szülni.
Részlet a válaszból: […]összegét a terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző naptári évben elért, egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelem (a továbbiakban: jövedelem) naptári napi átlaga alapján kell megállapítani. Ha a biztosított a megelőző évben nem rendelkezett legalább 180 naptári napi jövedelemmel, a terhességi-gyermekágyi segély összegét a terhességi-gyermekágyi segélyre jogosultság kezdőnapját megelőző 180 naptári napi jövedelem napi átlaga alapján kell megállapítani. A 180 naptári napi jövedelmet legfeljebb a terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző naptári év első napjáig lehet figyelembe venni, ha a biztosítási idő folyamatos. Amennyiben a szülő nő nem rendelkezik a szülést[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. május 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1426
10. találat: Alkalmi munkavállaló és regisztrált munkanélküli foglalkoztatása
Kérdés: Foglalkoztathat-e egy vendéglátó-ipari üzlet alkalmi munkavállalói könyvvel kisegítő felszolgálót? Hol kell jelezni az adóhatóságnak vagy a társadalombiztosításnak, hogy a regisztrált munkanélküli után járó járulékmentességet igénybe szeretné venni a cég, abban az esetben, ha 2006. január 1-jétől 3 hónapnál hosszabb ideig foglalkoztatja a munkavállalót? Kell-e ezt külön jelenteni az EMMA-ba vagy a társadalombiztosításnak?
Részlet a válaszból: […]bővített létszámot a foglalkoztatás két éve alatt megtartja. Legalább három hónapja nyilvántartott álláskereső foglalkoztatásának a legalább kétéves időtartamú foglalkoztatás minősül, amelyre a legalább négyórás részmunkaidőt előíró, határozatlan időre szóló munkaszerződés megkötése révén kerül sor. A munkaügyi központ igazolja azt, hogy az álláskereső a nyilvántartásban legalább három hónapja szerepel. A munkáltató a legalább három hónapja nyilvántartott álláskereső foglalkoztatása után a foglalkoztatás megkezdésétől számított legfeljebb egy évig mentesül a tételes egészségügyi hozzájárulás, a Tbj-tv. szerinti, a foglalkoztatót terhelő társadalombiztosítási járulék, valamint a munkaadói járulék megfizetése alól. A munkáltató a kedvezményt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. május 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1425
| 1 - 10 | 11 - 18 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés