Alkalmi munkavállalás figyelembevétele a nők kedvezményes nyugdíjánál

Kérdés: Hogyan veszik figyelembe a nők 40 éves jogosultsági ideje alapján járó kedvezményes nyugdíjnál az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás időszakát?
Részlet a válaszából: […] Az öregségi nyugdíj megállapítása során az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás napjait szolgálati időként, illetve jogosultsági időként, az alkalmi foglalkoztatás során kifizetett munkadíjat pedig keresetként kell figyelembe venni. Mivel az alkalmi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. február 21.

Alkalmi munka figyelembevétele szolgálati időként

Kérdés:

Szolgálati időnek számít az alkalmi munkavállalás időszaka?

Részlet a válaszából: […] Az öregségi nyugdíj megállapítása során az alkalmi munkavállalói könyvvel, illetve 2010. augusztus 1-jétől az egyszerűsített foglalkoztatás keretében történő foglalkoztatás napjait szolgálati időként, az alkalmi foglalkoztatás során kifizetett munkadíjat pedig keresetként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 24.

Egyszerűsített foglalkoztatás keretében végzett munka figyelembevétele jogosultsági időként

Kérdés: Figyelembe vehető a nők 40 éves nyugdíjánál az egyszerűsített foglalkoztatás keretében végzett munka?
Részlet a válaszából: […] Igen. A Tny-tv. 18. §-ának (2a) bekezdése a nők kedvezményes nyugdíjazásához feltételként 40 év jogosultsági időt ír elő. A Tny-tv. R. 12. §-ának (1) bekezdése ezzel összefüggésben a keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. december 16.

1956-ban született nő

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak az 58 éves nőnek, aki 1975 óta folyamatosan dolgozik, 2015 nyarára rendelkezni fog a 40 év szolgálati idővel, amelyből több mint 35 év keresőtevékenységgel járó jogviszony lesz, de 1997-2001 között őstermelőként dolgozott, amit nem számítanak bele a szolgálati időbe, annak ellenére, hogy megállapodás alapján fizette a 30 százalékos nyugdíj- és a 11,5 százalékos egészségbiztosítási járulékot, valamint a havi 1800 forint egészségügyi hozzájárulást?
Részlet a válaszából: […] Az öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzésének három alapvető feltétele a nyugdíjkorhatár elérése, a szolgálati idő, és a biztosítási jogviszony megszüntetése. A nők kedvezményes nyugdíja esetén szintén öregségi nyugdíjról beszélünk, azonban a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 25.

Pályakezdő fogalmának meghatározása

Kérdés: Igényelhet-e Start kártyát az a majdani pályakezdő, aki egyetemi tanulmányai folytatása alatt egy betéti társaság kültagjaként társas vállalkozó volt?
Részlet a válaszából: […] Sajnos nem. A Fog-tv. idevágó rendelkezései szerint (3. §) aStart kártya kiváltásának egyebek mellett az is feltétele, hogy az érintett atanulmányainak befejezését követően első ízben létesítsen foglalkoztatásrairányuló jogviszonyt vagy ösztöndíjas foglalkoztatási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 21.

Munkaviszony megszüntetése terhesség esetén

Kérdés: Mikor célszerű megszüntetni annak a munkavállalónak a munkaviszonyát, akit alkalmi munkavállalói kiskönyvvel, majd 2010. április 28-tól teljes munkaidőben foglalkoztat egy egyéni vállalkozó, és terhessége miatt 2010. december 1-jétől táppénzes állományba fog kerülni? A munkáltató nem kívánja állományban tartani a dolgozót, aki úgy nyilatkozott, hogy a gyermek után járó ellátások igénybevétele után már nem akar visszamenni dolgozni, de szeretnének úgy eljárni, hogy az édesanya jogosult legyen a szüléshez kapcsolódó ellátásokra.
Részlet a válaszából: […] Elsősorban szeretnénk felhívni a figyelmét aterhességi-gyermekágyi segélyre és a gyermekgondozási díjra való jogosultság főfeltételeire.Terhességi-gyermekágyi segély a szülési szabadságidőtartamára járó ellátás.Jogosult rá az a szülő nő, aki a biztosításának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 7.

Egyszerűsített foglalkoztatás

Kérdés: Hogyan változtak az egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó jogszabályok 2010. augusztus 1-jétől?
Részlet a válaszából: […] 2010. július 5-én fogadta el az Országgyűlés az Efo-tv.-t,amely a Magyar Közlöny 2010. évi 118. számában jelent meg.E törvény rendelkezései 2010. augusztus 1-jétől korlátozzákaz egyszerűsített foglalkoztatottak létszámát.Egyszerűsített módon létesíthető munkaviszony a)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 30.

Start kártya igénylése egyszerűsített foglalkoztatás után

Kérdés: Akadálya-e diákok egyszerűsített foglalkoztatása a Start kártya későbbi igénylésének?
Részlet a válaszából: […] A Fog-tv. 3. §-ának (2) bekezdése értelmében Start kártyakiváltására – egyéb feltételek teljesülése esetén – az a személy jogosult, akia tanulmányainak befejezését követően első ízben létesít foglalkoztatásrairányuló jogviszonyt vagy ösztöndíjas...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. május 18.

Nyugdíjas könyvelő foglalkoztatása

Kérdés: Milyen lehetőség van annak a nyugdíjas mérlegképes könyvelőnek a foglalkoztatására, aki 3 kis cégnél havi 8-10 órában segít a lekönyvelt adatokból a bevallásokat készíteni, és eddig alkalmi munkavállalói kiskönyvvel foglalkoztatták?
Részlet a válaszából: […] Több jogviszonyban (munka, megbízási) is megvalósulhat afoglalkoztatása, és lehetőség van a könyvelő ún. egyszerűsített foglalkoztatásárais. Ez utóbbi az AM könyves foglalkoztatást váltja fel 2010. április 1-jétől.Az Efo-tv. 1.§ (1) bekezdésének d) pontja szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 20.

Egyszerűsített foglalkoztatás

Kérdés: Milyen járulékokat kell megfizetnie egy alkalmi munkavállalónak?
Részlet a válaszából: […] 2010. áprilistól megszűnik az alkalmi munkavállalói könyv ésa közteherjegy, azonban úgynevezett egyszerűsített foglalkoztatás keretébentovábbra is lehetőség lesz alkalmi munkavállalót foglalkoztatni. Az Efo-tv. 2.§ 5. pontjába foglalt fogalommeghatározás értelmében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 23.
1
2
3
6