Alkalmi munkavállalói könyv

Kérdés: Lesz-e alkalmi munkavállalói könyv 2010-ben?
Részlet a válaszából: […] ...mérlegelés után a parlament elfogadta az Efo-tv.-t,de az alkalmi munkavállalói könyvvel való foglalkoztatás még 2010. március31-ig lehetséges. Az egyszerűsített foglalkoztatás 2010. április 1-jétől léphatályba, ennek keretében a foglalkoztatónak nem minden esetben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 26.

Alkalmi munkavállalás szabályainak módosítása

Kérdés: Hol található meg az alkalmi munka szabályairól szóló törvénymódosítás, és mit tartalmaz pontosan ez a rendelkezés?
Részlet a válaszából: […] ...foglalkoztatás szabályai szerint alkalmazottmunkavállalóknak kifizetett jövedelemről és a munkavállaló által ledolgozottmunkanapokról. Az alkalmi munkavállalói könyveket 2010. január 31-ig kellleadni. A fel nem használt közteherjegyeket a postai szolgáltatók 2010.december...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 24.

AM könyv kitöltése

Kérdés: Alkalmi munkavállalói könyves foglalkoztatás esetén feltétlenül szükséges a dolgozónál lennie a könyvnek, vagy az is jó, ha a munkáltató magánál tartja? Ki kell-e tölteni a könyvet a munkavégzés helyére induló gépjárműbe szállás előtt, vagy elég megérkezés után a munkahelyen?
Részlet a válaszából: […] Jelen munkaügyi ellenőrzési gyakorlatban kiemelt témakör azAM könyves foglalkoztatás ellenőrzése.Sokszor már szinte elcsépelt téma ennek a tárgykörnekelemzése, mégis sok esetben újra és újra megismétlődik a probléma egy-egyellenőrzés során.Ez a foglalkoztatási forma az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 25.

Foglalkoztatás alkalmi munkavállalói könyvvel

Kérdés: Mik a szabályai az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásnak, illetve milyen fizetési, valamint bejelentési kötelezettségek terhelik a vállalkozót ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...a munkavállalók foglalkoztatásának gyakoriformája az alkalmi munkavállalói könyvvel (AM könyv) történő foglalkoztatás,mely az így foglalkoztatott munkavállalók közterheinek egyszerűsített módontörténő megfizetésével segíti elő a foglalkoztatóként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 8.

Alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkező takarítónő jogállása

Kérdés: Kell-e 0708-as bevallást küldenie annak az egyéni vállalkozónak, aki magánemberként alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkező takarítónőt foglalkoztat a saját lakásában?
Részlet a válaszából: […] ...ismeretei is minimálisak. Az Amk-tv.által kialakított működési mechanizmus éppen ezért szükségtelenné teszi, hogy akizárólag alkalmi munkavállalói könyvvel (AM könyv) foglalkoztató magánszemélymunkáltatóként az adóhatósághoz bejelentkezzen, illetőleg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. január 15.

Munkaviszonnyal rendelkező munkavállaló alkalmi munkavállalói könyve

Kérdés: Dolgozhat-e továbbra is alkalmi munkavállalói könyvvel az a személy, aki eddig kizárólag alkalmi munkákból élt, munkanélküli volt, de 2007. november 1-jétől munkaviszonyt létesített?
Részlet a válaszából: […] Természetesen dolgozhat. A munkaviszony melletti alkalmimunkavállalói könyv alapján történő munkavégzés korlátozására az Amk-tv.mindössze egyetlen előírást [2. § (4) bekezdése] tartalmaz. E szerint amunkáltatónál alkalmi foglalkoztatásnak nem minősülő munkaviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 27.

Szja elszámolása nyugdíjas alkalmi munkavállaló esetében

Kérdés: Hogyan kell az éves személyi jövedelemadót elszámolni annak a nyugdíjas munkavállalónak az esetében, aki 2007. évben 5 hónapot munkaszerződéssel, 7 hónapot pedig alkalmi munkavállalói kiskönyvvel dolgozik? Hogyan kell figyelembe venni az alkalmazotti kedvezményt az ő esetében? Igaz-e az, hogy az alkalmi munkavállalóként szerzett jövedelmet nem kell figyelembe venni?
Részlet a válaszából: […] Az Amk-tv. 8. § (6) bekezdése rendelkezik úgy, hogy azalkalmi munkavállalásból származó bérjövedelmet akkor nem kell bevallania amagánszemélynek, ha ez a jövedelem kevesebb, mint a munkabér mindenkorilegkisebb összegének éves összege (786 ezer forint), és adóterhet nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 18.

Külföldi foglalkoztatása alkalmi munkavállalói könyvvel

Kérdés: Dolgozhat-e alkalmi munkavállalói könyvvel egy munkavállalási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgár?
Részlet a válaszából: […] ...munkakörben és időre - munkavállalásiengedéllyel.Az Amk-tv. lehetővé teszi, hogy a külföldi állampolgárok isfoglalkoztathatók legyenek alkalmi munkavállalói könyvvel. Ha a külföldiállampolgár foglalkoztatása a Magyar Köztársaság területén nem engedélyköteles,akkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 18.

Alkalmi munkavállaló és regisztrált munkanélküli foglalkoztatása

Kérdés: Foglalkoztathat-e egy vendéglátó-ipari üzlet alkalmi munkavállalói könyvvel kisegítő felszolgálót? Hol kell jelezni az adóhatóságnak vagy a társadalombiztosításnak, hogy a regisztrált munkanélküli után járó járulékmentességet igénybe szeretné venni a cég, abban az esetben, ha 2006. január 1-jétől 3 hónapnál hosszabb ideig foglalkoztatja a munkavállalót? Kell-e ezt külön jelenteni az EMMA-ba vagy a társadalombiztosításnak?
Részlet a válaszából: […] ...kérdés első részét illetően elmondható, hogy az Amk-tv.nem szab korlátot az alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatott személymunkáltatójára vonatkozóan, feltéve hogy az jogképes. Tehát a vendéglátó-ipariüzlet is foglalkoztathat alkalmi munkavállalói...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 16.

Alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatott dolgozó szülése

Kérdés: A szülés után jogosult lesz-e TGYÁS-ra és GYED-re, vagy igényeljen munkanélküli-segélyt az a dolgozó, aki 2004. október 1-jétől 2005. augusztus 30-áig egy kft.-ben dolgozott napi 6 órában, 2005. szeptember 1-jétől 2005. szeptember 18-áig passzív táppénzben részesült, 2005. szeptember 20., 21., 22., 23., 26., 27., 28., 29., 30. napjain alkalmi munkavállalói könyvvel volt foglalkoztatva (9 nap), 2005. október 3., 4., 5., 6., 7., 12., 14., 17., 19., 20., 24., 26. napján, valamint november 2., 3. és 9. napján szintén alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatva, és 2006-ban fog szülni.
Részlet a válaszából: […] ...pénzbeli ellátásainak egyikalapfeltétele, hogy a biztosított a 4 százalékos mértékű egészségbiztosításijárulékot megfizesse. Az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásesetén a foglalkoztató közteherjegy formájában rója le a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 16.
1
2