Levonás munkabérből munkafegyelem megsértése miatt

Kérdés: Jogszerűen jár-e el a munkáltató abban az esetben, ha munkafegyelem megszegése miatt, nevelési célzattal a munkavállalókat különböző fix összegű munkabérlevonással bünteti? A munkavállalóknak a munkaviszony létesítésekor vagy a munkaviszony fennállásának időtartama alatt alá kell írniuk egy olyan tartalmú hozzájáruló nyilatkozatot, amelynek értelmében tudomásul veszik, hogy a munkáltató a munkabérükből a megjelölt szabálytalanságokért, kötelezettségszegésekért (pl. késés, alkoholfogyasztás, dohányzás) az előre meghatározott forintösszegeket a munkabérükből közvetlenül levonhatja.
Részlet a válaszából: […] ...működő, fix összegben meghatározott munkabérlevonást az esetlegesenmegvalósuló igazolt vagy igazolatlan késésekért, hiányzásokért, alkoholfogyasztásért,dohányzásért. Abban az esetben sem, ha a munkabérből való levonáshoz előzetesenaz érintett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. december 6.

Munkahelyi alkoholfogyasztás

Kérdés: Milyen szankciókkal élhet a munkáltató a rendszeresen alkoholt fogyasztó alkalmazottakkal szemben? Elfogadható megoldás-e az átmeneti munkabércsökkentés?
Részlet a válaszából: […] ...munkahelyi alkoholfogyasztás, alkoholos befolyásoltság azegészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinekérvényesülése körébe tartozó egyik jelentős kérdéskör. Az Mt. a munkavégzésszabályai cím alatt a munkáltató egyik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 10.

Alkoholfogyasztás ellenőrzése

Kérdés: Milyen módon folytathatja le jogszerűen a munkáltató az alkoholtól befolyásolt állapot, illetve a teljes alkoholtilalom megtartásának, megszegésének ellenőrzését, vizsgálatát? Milyen munkajogi következményei vannak az alkoholtól befolyásolt állapotnak, illetve a teljes alkoholtilalom megszegésének?
Részlet a válaszából: […] ...befolyásolt állapotban.A munkavállaló a munkaidőben teljes alkoholtilalom alá esik,ha a munkaidő alatti, vagy azt közvetlenül megelőző alkoholfogyasztása aszerződésből eredő kötelezettségével nem egyeztethető össze, vagy ha ilyentilalmat jogszabály, illetve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 24.