tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott aktív korúak ellátása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Kevés szolgálati idővel rendelkező beteg személy ellátásai

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak egy 59 éves személynek, aki nagyon beteg, de nem jogosult rokkantsági ellátásra, mert nincs elég szolgálati ideje annak ellenére, hogy már közel 34 éve dolgozik?
Részlet a válaszból: […]rászorultságtól függően a járási hivatal állapíthat meg a legalább 50 százalékos mértékű egészségkárosodást szenvedett személynek, vagy annak, akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50 százalékos mértéket. Jogosultságot szerezhet az aktív korúak ellátására az a személy is, aki vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy akinek a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék folyósítási időtartama lejárt, vagy akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot. Előzőekhez hasonlóan jogosultságot szerezhet az ellátásra az is, aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább egy év időtartamig együttműködött, vagy akinek esetében az ápolási díj, a gyermekgondozási támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, a megváltozott munkaképességű személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve az árvaellátás címén folyósított özvegyi nyugdíj megszűnt, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább három hónapig együttműködött.Az aktív korúak ellátásának feltétele az is, hogy az igénylő és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és keresőtevékenységet nem folytat. Tekintettel arra, hogy az aktív korúak ellátása egy szociális rászorultságtól függő ellátás, ezért a jogosultság elbírálásánál vizsgálják a család egy fogyasztási egységére jutó havi jövedelmének nagyságát. Javasoljuk, hogy az aktív korúak ellátásával kapcsolatos további információkért forduljon a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz.Másik lehetőség, ami jelenleg ugyan nem, csak a jövőre nézve nyújthat megoldást, az a megváltozott munkaképességű személyek pénzbeli ellátásaira vonatkozó szabályok már elfogadott, és 2018. január[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. augusztus 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5467

2. találat: Álláskeresési járadék és aktív korúak ellátásának változásai

Kérdés: Hogyan változik az álláskeresési járadék és az aktív korúak ellátása a közfoglalkoztatás átalakításához kapcsolódóan?
Részlet a válaszból: […]helyett. A járadék összegének felső határa a minimálbér összegével egyezik meg, korábban annak 120 százaléka volt a maximum. Az eddig az álláskeresési járadék lejárta után, vagy az ahhoz szükséges jogosultsági idő hiányában szintén az Flt. alapján igénybe vehető álláskeresési segély elnevezése nyugdíj előtti álláskeresési segélyre változik, és arra kizárólag azok szerezhetnek jogosultságot, akik a rájuk vonatkozó nyugdíjkorhatár betöltését megelőző 5 évben váltak álláskeresővé. A nyugdíj előtti álláskeresési segély összege változatlanul a minimálbér 40 százaléka. A szociális törvény alapján járó bérpótló juttatás megnevezése (melyet 2011 előtt rendelkezésre állási támogatásként ismertünk) foglalkoztatást helyettesítő támogatásra változik, összege - mely az öregségi minimumnyugdíjjal egyezik meg - ugyancsak nem változik. Erre csak azok jogosultak, akik átmenetileg a közfoglalkoztatásban sem tudnak munkát végezni. 2012-től lép hatályba az a módosítás, mely szerint rendszeres szociális segélyt életkoránál fogva az kaphat, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betölti (eddig az 55 év felettiek voltak erre jogosultak). Meghatározásra került a foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a rendszeres szociális segély együttes összegének maximuma. Kétféle maximumösszeg szerepel ezáltal a törvényben, az egyik arra az esetre vonatkozik, amikor a családban csak rendszeres szociális segélyben részesülő személy van, a másik pedig arra az esetre, ha a családban rendszeres szociális segélyre és foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy is él. Az első esetben a rendszeres szociális segély havi összege[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. szeptember 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3491