Családi pótlék összegének csökkentése

Kérdés: Mi lehet az oka annak, hogy lecsökkentik a családi pótlék összegét? Hogyan fellebbezhet a jogosult, ha nem kapott semmilyen értesítést a csökkentésről, és nem ért egyet a döntéssel?
Részlet a válaszából: […] Legelőször felhívjuk a figyelmet, hogy a családok támogatásával – így a családi pótlékkal – kapcsolatos ügyekben hozott határozatok ellen a fellebbezés lehetősége már megszűnt. Egyéb jogorvoslati lehetőség áll fenn. Az átvett határozat ellen a közlésétől számított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

Fizetés nélküli szabadság GYET alatt

Kérdés: Jogosult a munkavállaló továbbra is fizetés nélküli szabadságra, ha 2021. november hónapban a harmadik gyermeke betölti a harmadik életévét, ezért megszűnik a jelenleg folyósított GYES-ellátása, és utána gyermekgondozási támogatást szeretne igénybe venni? Megszüntetheti a munkáltató a dolgozó munkaviszonyát a GYET folyósításának ideje alatt? Amennyiben megszűnik a munkaviszony, továbbra is jogosult lesz egészségügyi ellátásra, vagy fizetnie kell valamit?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 128. §-a értelmében a munkavállaló gyermeke harmadik életéve betöltéséig – a gyermek gondozása céljából – fizetés nélküli szabadságra jogosult, amelyet a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. Azon a napon tehát, amikor a harmadik gyermek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Családi pótlék összege

Kérdés: Hová fordulhat a jogosult abban az esetben, ha kevesebb családi pótlékot folyósítanak számára, mint az előző hónapban, de semmilyen magyarázatot nem küldenek neki a csökkenés okáról?
Részlet a válaszából: […] A családi pótlék összege a folyósítás tartama alatt többször változhat, a család összetétele, betegség, tanulmányok folytatása, befejezése, gyermek születése, háztartásból történő kikerülése és egyéb más körülmény függvényében. A felsoroltaktól függetlenül egy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 14.

Aktív korúak ellátásában részesülő családtag foglalkoztatása

Kérdés: Foglalkoztathatja ideiglenesen segítő családtagként a jelenleg aktív korúak jövedelempótló támogatásában részesülő lányát egy egyszemélyes kft. tagja úgy, hogy jövedelmet semmilyen formában nem fizet a számára?
Amennyiben igen, akkor milyen igazolás, illetve bejelentés szükséges a foglalkoztatáshoz, hogy egy esetleges ellenőrzés során ne legyen probléma?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv.-ben 2011. december 31-ig szerepelt biztosítást megalapozó jogviszonyként a segítő családtagi jogviszony. A törvényi definíció értelmében biztosítási kötelezettség alá tartozott az egyéni vállalkozó, az egyéni cég és a jogi személyiséggel nem rendelkező...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 29.

Egyszemélyes kft. tagjának közterhei

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetni egy egyszemélyes kft. tagja után abban az esetben, ha személyesen semmilyen formában nem működik közre a társaságban, az ügyvezetést pedig egy nem magánszemély tag látja el? A tag semmilyen biztosítási jogviszonnyal nem rendelkezik.
Részlet a válaszából: […] A kft. természetes személy tagja a személyes közreműködés tekintetében három lehetőség közül választhat:– egyáltalán nem működik közre a társaságban, ami azt jelenti, hogy tagsága semmilyen társadalombiztosítási jogviszonyt sem hoz létre, és semmilyen járulékfizetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. január 16.

Családi pótlék összegének csökkenése

Kérdés: Mi lehet annak az oka, ha a szülő a két gyermeke után alacsonyabb összegben kapta meg a családi pótlékot, mint az előző hónapban, de erről semmilyen értesítést nem kapott?
Részlet a válaszából: […] A családi pótlék összege nem állandó érték, jó néhány feltételt szükséges vizsgálni nemcsak az ellátás megállapításához, hanem a mértékének kialakításához is. Ezért a családi pótlék összege a folyósítás tartama alatt többször változhat, a család összetétele,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 24.

Kevés szolgálati idővel rendelkező beteg személy ellátásai

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak egy 59 éves személynek, aki nagyon beteg, de nem jogosult rokkantsági ellátásra, mert nincs elég szolgálati ideje annak ellenére, hogy már közel 34 éve dolgozik?
Részlet a válaszából: […] Egészségkárosodás esetén a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer már csak szűk körben tud segítségre lenni, hiszen egészségkárosodáson alapuló ellátásként a rokkantsági járadék és a baleseti járadék állapítható meg. Az említett ellátásokra ugyan szolgálati idő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 1.

Egyedülálló családi pótlék igénye

Kérdés: Hogyan igényelhető egyedülállóként a családi pótlék?
Részlet a válaszából: […] Elsősorban azt kell tisztázni, hogy a Cst. alapján ki számít egyedülállónak, hiszen az említett jogszabály nem másik normára hivatkozik, amikor kifejti a fenti fogalom mibenlétét. Másrészt érdemes tudni azt is, hogy milyen jogai és kötelezettségei vannak azoknak a személyeknek,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 28.

Álláskeresési járadék és aktív korúak ellátásának változásai

Kérdés: Hogyan változik az álláskeresési járadék és az aktív korúak ellátása a közfoglalkoztatás átalakításához kapcsolódóan?
Részlet a válaszából: […]  A 2011. évi CVI. tv. jelentős változtatásokat tartalmaz azFlt. szerinti álláskeresési járadékot és a Szoc-tv. szerint járó aktív korúakellátását érintően. A törvénymódosítások a kihirdetést követő 8. napon léptekéletbe, de a legtöbb rendelkezés szeptember...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 13.