Adójóváírás passzív GYED esetén

Kérdés: Figyelembe veheti-e a társadalombiztosítási kifizetőhely az adójóváírást abban az esetben, ha egy volt munkavállalójának passzív jogú GYED-et folyósít?
Részlet a válaszából: […] ...GYED - ideértve a passzív jogon folyósított ellátást is -az Szja-tv. 3. § 21. pontja alapján bérjövedelemnek minősül. Adójóváírás a magánszemélytakkor illeti meg, ha az adott hónapban bérjövedelmet szerez, tehát jogosultságihónapja keletkezik. Az Szja-tv. 48....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 29.
Kapcsolódó címkék:  

Adójóváírás, adóelőleg-számolás

Kérdés: Egy munkaviszonyban álló dolgozó havi munkabére 110 000 forint, ezenkívül más jövedelme nincs, így éves szinten 1 320 000 forint a keresete. A munkavállaló kérte az adójóváírás figyelembevételét és a göngyölítéses módszerű adóelőleg-levonást. Figyelembe lehet-e venni a havi göngyölített adóelőleg elszámolásánál a csökkentett adójóváírást, és mely (1 250 000 forint vagy 2 762 000 forint) határig, illetve a 11 340 forint havi maximum arányos csökkentésével minden hónapban, vagy a 11 340 forint havi maximum mindaddig a hónapig, amíg a kereset el nem éri az 1 250 000 forintot?
Részlet a válaszából: […] ...Szja-tv. 33. §-a szerint az adójóváírás az adóévben a bér18 százaléka, de legfeljebb jogosultsági hónaponként 11 340 forint, feltévehogy a magánszemély éves összjövedelme nem haladja meg a jogosultsági határt.Ha a jövedelem meghaladja a jogosultsági határt, akkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 20.

Adójóváírás elszámolása

Kérdés: Helyesen járt-e el a bérszámfejtő abban az esetben, ha nem vette figyelembe az adójóváírást azoknak a dolgozóknak az esetében, akiknek a január havi kereset figyelembevételével számolt évesített bére meghaladta a jogszabályban meghatározott jogosultsági határt? A dolgozók nettó keresete így lényegesen alacsonyabb lett.
Részlet a válaszából: […] ...Szja-tv. 48. § (12) bekezdés a) pontja az adójóváírásfigyelembevételére az adóelőleg megállapításánál az alábbi szabályttartalmazza:"...a magánszemély által legkésőbb a kifizetés (a juttatás)időpontjában tett nyilatkozat alapján a havi adójóváírás, amely...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. március 11.
Kapcsolódó címke:

Többes jogviszonyú vállalkozó (eva)

Kérdés: Hogyan alakul a járulékfizetési kötelezettsége egy eva hatálya alá tartozó betéti társaság üzletvezetésre jogosult beltagjának, aki 2005. június 1-jétől munkaviszonyt létesített? Főfoglalkozású munkaviszonyában jogosult-e adójóváírásra, tekintettel arra, hogy "evás" jövedelme várhatóan jóval meg fogja haladni a jövedelemhatárt?
Részlet a válaszából: […] A társas vállalkozó járulékfizetési kötelezettségét nemérinti az a tény, hogy a társaság az eva hatálya alá tartozik-e vagy sem. Jelenesetben heti 36 órás foglalkoztatással rendelkező biztosított társasvállalkozóról van szó, aki a személyes közreműködésére tekintettel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. július 19.

Adójóváírás

Kérdés: Egy bt. beltagja 2004 májusáig munkanélküli volt, így a tagi jogviszony alapján 53 000 forint után fizetett járulékot, és az adójóváírást nem vette igénybe. Május 1-jétől elhelyezkedett heti 40 órában, főállásban. A bt.-nél milyen módosításokat kell figyelembe venni? Megilleti-e az adójóváírás a főállása alapján?
Részlet a válaszából: […] ...adójóváírás a magánszemélyt a bérjövedelme után illeti meg, és a munkaviszony alapján szerzett jövedelem az Szja-tv. 3. § 21. pontja alapján bérjövedelemnek minősül. Ezért a bt. beltagját is megilleti az adójóváírás a kötött munkaszerződésből...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. október 12.
Kapcsolódó címke:

Adójóváírásra vonatkozó nyilatkozat megváltoztatása

Kérdés: Többször is megismételhető-e az adójóváírás figyelembevételével kapcsolatban tett nyilatkozat, illetve változtatható-e év közben, természetesen csak a jogosultsági értékhatárig?
Részlet a válaszából: […] ...az Szja-tv. 48. § (12) bekezdés a) és b) pontja alapján az adójóváírás és a kiegészítő adójóváírás az adóelőleg megállapításánál akkor vehető figyelembe, ha a magánszemély a kifizetést megelőzően nyilatkozik, hogy kéri a kifizetés során...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. július 13.
Kapcsolódó címke: