Nyugdíj-biztosítási szerződés

Kérdés: Köthet adókedvezményre jogosító nyugdíj-biztosítási szerződést az a nő, aki hat év múlva nyugdíjba mehet a 40 éves szabállyal, de az öregségi nyugdíjkorhatárt csak később éri el?
Részlet a válaszából: […] ...esetleg korábban is nyugdíjba mehet.A kérdést meg lehet közelíteni az adókedvezmény érvényesíthetősége szempontjából is. Az adójóváírásra az Szja-tv. 44/C-44/D. §-a alapján a nyugdíj-biztosítási szerződés szerződője jogosult. A biztosított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 2.

Jövedelempótlék

Kérdés: 2013-tól ki jogosult a terhességi-gyermekágyi segély, illetve a gyermekgondozási díj után jövedelempótlékra?
Részlet a válaszából: […] ...egy kedvezményezett eltartott után érvényesíti a családi kedvezményt. Nem jogosult az az igénylő sem, aki 2011. évre vonatkozóan adójóváírást nem vett igénybe.2013. január 1-jétől a 447/2012. Korm. rendelet módosította a 6/2012. Korm. rendelet egyes előírásait...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 30.

Jövedelempótlék

Kérdés: Jogosult lesz továbbra is jövedelempótlékra az a munkavállaló, aki 2011. december 17-től GYED-ben részesül napi 3640 forint összegben, és 2012-ben jogosult volt az ellentételezésre? A munkavállaló 2011. évre adójóváírást vett igénybe, a családi adókedvezményt a férj igényelte 2 gyermek után. A dolgozó jelenleg 3. gyermekével várandós, így már 3 gyermek után jogosultak családi adókedvezményre, amelyet megosztva vesznek igénybe, az igénylő 110 000 forint havi összegben.
Részlet a válaszából: […] 2013. január 1-jétől módosult a jövedelempótlékra jogosultság időtartama. Akik 2011. december 31-én, és azóta is ugyanazon gyermek jogán gyermekgondozási díjra jogosultak, és jogosultságuk alapján az ellátás folyósítása áthúzódik 2013. évre, 2013. január 1-jétől...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 16.

Jogosultság jövedelempótlékra

Kérdés: Jogosult-e jövedelempótlékra az a kismama, aki 2000. július 1-jétől rendelkezik folyamatos biztosítási jogviszonnyal, első gyermeke 2008. október 17-én született, 2009. április 3-tól 2010. július 5-ig GYED-et kapott, és 2010. december 21-től jelenleg is GYED-ben részesül 2010. július 6-án született második gyermeke után? Az ellátás havi összege 106 330 forint, a családi kedvezményt a két gyermek után a férj veszi igénybe. A jövedelempótlék igénybevételéhez szükséges nyilatkozat kitöltése megtörtént, de a kifizetőhely azóta semmit nem közölt ezzel kapcsolatban.
Részlet a válaszából: […] ...már és 2012. január 1-jén még terhességi-gyermekágyi segélyben, illetvegyermekgondozási díjban részesülnek, és 2011. évre vonatkozóan adójóváírástigénybe vettek, és a családi kedvezményt nem vagy egy kedvezményezett eltartottután érvényesítik.Az adatok alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 31.

TGYÁS-on és GYED-en lévők jövedelempótléka

Kérdés: Ki kompenzálja a TGYÁS-on és a GYED-en lévők számára az adójóváírás összegét, ha az ellátásokat egy társadalombiztosítási kifizetőhely fizeti? Az ellátás összege 2012-ben változatlan, de az adójóváírás elmaradása miatt kevesebb lesz a kifizetendő.
Részlet a válaszából: […] ...január 1-jétől az adójóváírás kompenzációjára ajogosultak részére jövedelempótlék került bevezetésre. A 6/2012. Korm. rendeletrendelkezik erről (Magyar Közlöny 12. szám).A rendeletben foglaltak szerint a jövedelempótlékot azemlített pénzbeli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 13.

Egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó munkajogi szabályok

Kérdés: Ki kell-e állítani a jövedelemigazolást és a tb-kiskönyvet, és ha igen, milyen időközönként egy egyszerűsített foglalkoztatás keretében dolgozó munkavállaló részére? Jogosult-e az arányosan járó szabadságra az az alkalmi munkavállaló, aki egy hónapban 2x5 napot dolgozik? Figyelembe vehető-e az adójóváírás ezeknek a munkavállalóknak az esetében?
Részlet a válaszából: […] ...azegyszerűsített foglalkoztatás keretében munkát végző személyek egyidejűlegmunkaviszonyban álló személyeknek is minősülnek. Ezáltal adójóváírást isérvényesíthetnek, tekintve, hogy bérjövedelmet szereznek. Munkaviszonybólszármazó jövedelemnek minősül ugyanis...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 29.

Iskolaszövetkezet tagjainak jogállása

Kérdés: Jogosultak-e adójóváírásra a munkaszerződéssel foglalkoztatott iskolaszövetkezeti tagok? Órára vagy napra kell számítani azoknak a tagoknak a szabadságát, akik hetente 2 napon dolgoznak napi két órát? Helyesen jár-e el a szövetkezet, ha a diákok után csak személyi jövedelemadót és rehabilitációs hozzájárulást fizet? Munkaszerződés esetén meg kell-e fizetni a munkaerő-piaci járulékot, illetve 2009-re a munkaadói és a munkavállalói járulékot is? Miért nem foglalkoztathatók vállalkozási szerződéssel a szövetkezet tagjai?
Részlet a válaszából: […] ...tagok egyidejűleg munkaviszonyban állószemélyeknek is minősülnek. Figyelemmel a leírtakra, az első kérdésre a válaszigen, azaz adójóváírást érvényesíthetnek a munkaszerződéssel foglalkoztatotttagok, tekintve hogy bérjövedelmet szereznek....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 8.

Béren kívüli juttatások

Kérdés: Pénzbeni, vagy természetbeni juttatásként érdemes-e jövedelmet juttatni 2010-től, tekintettel arra, hogy csökkent a személyi jövedelemadó, illetve megváltozott a természetbeni juttatások adózása is?
Részlet a válaszából: […] ...32 százalékos adókulcs mellett 40,64 százalék. Ugyanakkor apénzbeli jövedelem tényleges adóterhét nagyban befolyásolja, hogy arraadójóváírás is érvényesíthető.Összehasonlítás kedvéért az alábbi táblázat azt mutatja meg,hogy az egyes juttatási formákban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 23.

Melegétkezési utalvány közterhei

Kérdés: Terheli-e a dolgozót szja- és egyénijárulék-fizetési kötelezettség abban az esetben, ha havonta több mint 12 000 forint értékű melegétkezési utalványt kap?
Részlet a válaszából: […] ...kapja a magánszemély, munkaviszonyból származó,összevonandó bérjövedelemnek tekinthető, mely után a feltételek fennállásaesetén adójóváírás is érvényesíthető. A bérjövedelemnek minősülő étkezésihozzájárulás után mind a munkáltatót, mind a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 21.

Külföldi napidíj figyelembevétele táppénz alapjaként

Kérdés: Táppénzalapot képez-e a külföldi napidíj mint nem rendszeres jövedelem, azaz le kell-e vonni belőle az egészségbiztosítási járulékot?
Részlet a válaszából: […] ...– tehát amikor a külföldön történő munkavégzést a munkáltató rendeli el- keletkezett jövedelem bérjövedelemnek (mellyel szemben adójóváírástérvényesíthet), a többi esetben (pl. ha a kiküldetésre megbízási jogviszonyvagy tagi jogviszony alapján kerül sor)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 7.
1
2
3
5