Ápolási díj összege

Kérdés: Jogosan kapott magasabb összegű ápolási díjat február hónapban az az édesanya, aki 14 éve ápolja súlyosan fogyatékos gyermekét, vagy valamilyen félreértés történt az utalás során? Az anya semmilyen kérelmet nem adott be a magasabb összegű ellátás folyósítására.
Részlet a válaszából: […] ...betegségből adódóan önellátásra képtelen gyermekükről gondoskodnak. Annak a szülőnek, aki 2018. december 31-én gyermekére tekintettel ápolási díjban részesült, a járási hivatal hivatalból 2019. január 1-jére visszamenőleg, a jogosultsági feltételek vizsgálata...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 5.

Nyugdíjas személy ápolási díja

Kérdés: Jogosult lehet ápolási díjra az a nők kedvezményes nyugdíjában részesülő személy, aki édesanyja ápolására tekintettel szeretné igényelni az ellátást, de azt a felvilágosítást kapta, hogy a nyugellátás kizárja a jogosultságot, viszont az egyik ismerőse együtt kapja a két ellátást?
Részlet a válaszából: […] ...öregségi nyugdíj folyósítása főszabály szerint kizárja az ápolási díjra való jogosultságot, hiszen a Szoc-tv. 42. §-a (1) bekezdésének b) pontja értelmében nem jogosult ápolási díjra az a személy, aki rendszeres pénzellátásban részesül, és annak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 27.

Ápolási díj figyelembevétele jogosultsá gi időként

Kérdés: Jogosultsági időnek számít az anyósa gondozására tekintettel 5 évig folyósított ápolási díj időszaka egy 1957-ben született nőnek, akinek ezzel meg is lenne a szükséges jogosultsági ideje?
Részlet a válaszából: […] ...ápolási díj folyósításának időtartamát - a megállapítás jogcímétől függetlenül - az öregségi nyugdíj megállapítása során szolgálati időként kell figyelembe venni. Ezzel szemben a nők kedvezményes öregségi nyugdíja szempontjából az ápolási díj csak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. február 21.

Nyugdíjjárulék ápolási díjból

Kérdés: Kérheti a nyugdíja újraszámolását a levont járulék alapján egy 1953-ban született személy, aki 2008. december 2-től korkedvezményes nyugdíjban részesült, és 1994 áprilisától édesanyja otthoni gondozására tekintettel ápolási díjat kap? Az igénylő a járási hivataltól kapott egy értesítőt, hogy az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése és saját jogú nyugellátás megállapítása miatt a továbbiakban már nem vonják le a járulékot, amelyből arra következtetett, hogy eddig az időpontig megtörtént a levonás. Milyen jogszabály alapján kellett megfizetnie eddig a nyugdíjjárulékot, hiszen már korábban is nyugdíjas volt?
Részlet a válaszából: […] ...a saját jogú nyugdíjban, valamint a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, özvegyi nyugdíjban részesülő személy az ápolási díj után nem fizet nyugdíjjárulékot, kivéve ha a folyósító szervhez benyújtott nyilatkozatával vállalja a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 26.

Ápolási díj beteg gyermek után

Kérdés: Jogosult az ápolási díj teljes összegére az édesanya a 18 év alatti tartósan beteg gyermeke ápolására tekintettel abban az esetben, ha napi négy órában keresőtevékenységet folytat, az édesapa pedig a gyermek után igénybe veszi a gyermekgondozást segítő ellátást?
Részlet a válaszából: […] ...azzal, hogy ápolási díj folyósítása mellett a Szoc-tv. napi 4 órában lehetővé teszi a keresőtevékenységet.Az a tény, hogy az egyik szülő (jelen esetben az édesapa) ugyanazon gyermek után GYES-t vesz igénybe - tiltó vagy korlátozó jogszabályi előírás hiányában -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. április 26.

Ápolási díj

Kérdés: Ki és milyen feltételekkel igényelhet ápolási díjat? Jogosult lesz az ellátásra egy idős, mozgássérült, ápolásra szoruló személy gyermeke abban az esetben, ha két négyórás munkaviszonnyal rendelkezik, amelyek közül az egyiket az otthonán kívül végzi, a másikat pedig otthon, ahol az idős szülője is lakik? Hogyan kell igényelni az ellátást?
Részlet a válaszából: […] ...ápolási díj a Szoc-tv. alapján a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha állandó és tartós gondozásra szorulóa) súlyosan fogyatékos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. április 12.

Ápolási díj GYES-re jogosító gyermek után

Kérdés: Jogosult az ápolási díj teljes összegére az édesanya a 18 év alatti tartósan beteg gyermeke után abban az esetben, ha egyébként gyermekgondozást segítő támogatásban is részesül gyermekére tekintettel? Lehetséges-e az a megoldás, hogy a GYES-t az édesanya, az ápolási díjat pedig az édesapa igényelje?
Részlet a válaszából: […] ...4. §-a (1) bekezdésének i) pontjában megjelölt rendszeres pénzellátás valamelyikében részesül (idetartozik főszabály szerint az ápolási díj is), kivéve többek között a Szoc-tv. 43. §-a szerinti kiemelt ápolási díjnak vagy a Szoc-tv. 43/A. §-a szerinti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. április 12.

Ápolási díj igénylése GYET alatt

Kérdés: Igényelhet ápolási díjat egy gyermeknevelési támogatásban részesülő személy, vagy a GYET kizárja az ápolási díjra való jogosultságot?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben említett két ellátás ugyan nem zárja ki egymást, de az ápolási díj összegére hatással van GYET folyósítása.A Cst. 27. §-ának (1) bekezdése szerint nem jár gyermekgondozási támogatás annak a személynek, aki a Szoc-tv. 4. §-a (1) bekezdésének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 23.

Ápolási díjban részesülő személy nyugdíja

Kérdés: Havi 26 550 forintot vagy valamilyen átlagot vesznek alapul az ápolási díjban részesülő személyek nyugdíjának megállapításához?
Részlet a válaszából: […] ...öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset meghatározásánál az ápolási díj teljes összegét kell figyelembe venni, feltéve ha a havi átlagkeresetbe a díjat be kell számolni. Főszabály szerint ugyanis az ápolási díj összegét, valamint a folyósítása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 4.

Mezőgazdasági őstermelő ápolási díja

Kérdés: Jogosult ápolási díjra az a regisztrált mezőgazdasági őstermelő, aki évi 600 ezer forintot meghaladó bevételt realizál?
Részlet a válaszából: […] ...jogosult. A Szoc-tv. 42. §-ának (1) bekezdése szerint abban az esetben nem jogosult - többek között - ápolási díjra a hozzátartozó, ha keresőtevékenységet folytat, és munkaideje - az otthon történő munkavégzés kivételével - a napi 4 órát meghaladja.Az évi 600...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 7.
1
2
3