tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

26 találat a megadott ápolási díj tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Ápolási díj összege

Kérdés: Jogosan kapott magasabb összegű ápolási díjat február hónapban az az édesanya, aki 14 éve ápolja súlyosan fogyatékos gyermekét, vagy valamilyen félreértés történt az utalás során? Az anya semmilyen kérelmet nem adott be a magasabb összegű ellátás folyósítására.
Részlet a válaszból: […]került bevezetésre, amely - a gyermek életkorára tekintet nélkül - azokat a vér szerinti vagy örökbe fogadó szülőket (a továbbiakban együtt: szülő) illeti meg, akik súlyos fogyatékosságból, tartós betegségből adódóan önellátásra képtelen gyermekükről gondoskodnak. Annak a szülőnek, aki 2018. december 31-én gyermekére tekintettel ápolási díjban részesült, a járási hivatal hivatalból 2019. január 1-jére visszamenőleg, a jogosultsági feltételek vizsgálata nélkül állapította[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5991
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Nyugdíjas személy ápolási díja

Kérdés: Jogosult lehet ápolási díjra az a nők kedvezményes nyugdíjában részesülő személy, aki édesanyja ápolására tekintettel szeretné igényelni az ellátást, de azt a felvilágosítást kapta, hogy a nyugellátás kizárja a jogosultságot, viszont az egyik ismerőse együtt kapja a két ellátást?
Részlet a válaszból: […]a 4. § (1) bekezdésének i) pontja értelmében rendszeres pénzellátásnak tekintendő.A súlyosan fogyatékos személy ápolására tekintettel folyósított ápolási díjat, illetve a kiemelt ápolási díjat a Szoc-tv. 42. §-ának (4) bekezdése értelmében abban az esetben lehet továbbfolyósítani a nyugdíj mellett, ha a díjban részesülő személy- a nyugdíjra való jogosultság keletkezését megelőző napon a súlyosan fogyatékos személy ápolására tekintettel folyósított ápolási díj, vagy a kiemelt ápolási díj valamelyikére jogosult volt, és- a nyugdíjjogosultság kezdőnapját megelőző húsz éven belül e két ápolási díj tekintetében a jogosultsága legalább tíz évig fennállt (a két ellátási jogosultság[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5933

3. találat: Ápolási díj figyelembevétele jogosultsá gi időként

Kérdés: Jogosultsági időnek számít az anyósa gondozására tekintettel 5 évig folyósított ápolási díj időszaka egy 1957-ben született nőnek, akinek ezzel meg is lenne a szükséges jogosultsági ideje?
Részlet a válaszból: […]a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás ideje, valamint ezekkel egy tekintet alá eső, 1998. január 1-jét megelőzően szerzett szolgálati idő, valamint a keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idő minősül jogosultsági időnek. Jogosultsági időként kell figyelembe venni 1998. január 1-jét megelőzően a biztosított háromévesnél fiatalabb gyermek gondozása vagy tízévesnél fiatalabb gyermek ápolása címén igénybe vett fizetés nélküli szabadságának tartamát, ami a gyermekgondozást segítő ellátásban eltöltött idővel esik egy tekintet alá. Emellett ugyancsak a jogosultsági idő körébe tartozik, és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekre tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel esik egy tekintet alá a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, tizenkét évesnél fiatalabb, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermek gondozása címén 1998. január 1-jét megelőzően igénybe vett fizetés nélküli szabadság tartama.A fentiekben felsorolt, jogosultsági időként elismerhető szolgálati időből összesen negyven évvel kell rendelkezni a nők kedvezményes nyugdíjára való jogosultság megszerzéséhez. A nők kedvezményes öregségi nyugdíja negyven év jogosultsági idő ellenére is csak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. február 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5324

4. találat: Nyugdíjjárulék ápolási díjból

Kérdés: Kérheti a nyugdíja újraszámolását a levont járulék alapján egy 1953-ban született személy, aki 2008. december 2-től korkedvezményes nyugdíjban részesült, és 1994 áprilisától édesanyja otthoni gondozására tekintettel ápolási díjat kap? Az igénylő a járási hivataltól kapott egy értesítőt, hogy az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése és saját jogú nyugellátás megállapítása miatt a továbbiakban már nem vonják le a járulékot, amelyből arra következtetett, hogy eddig az időpontig megtörtént a levonás. Milyen jogszabály alapján kellett megfizetnie eddig a nyugdíjjárulékot, hiszen már korábban is nyugdíjas volt?
Részlet a válaszból: […]megállapítható nyugdíjazási formák, és a korkedvezményes öregségi nyugdíj - figyelemmel az életkorra - korhatár előtti ellátássá alakult. Mivel a korhatár előtti ellátás nem minősül saját jogú nyugellátásnak, ezért a Kérdező 2012. január 1-jétől a nyugdíjjárulék-fizetés alól a korábbi jogcímen már nem mentesülhetett.A 2011. évi CLXVII. tv. 18. §-ának (1) bekezdése szerint a korhatár előtti ellátást a nyugdíjkorhatára betöltésének a napjától öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani. A Kérdező vélhetően ezért kapta a járási hivataltól az értesítést, mert betöltötte az irányadó nyugdíjkorhatárát, ezáltal öregségi nyugdíjassá vált, és ettől az időponttól kezdődően az ápolási díj után ismételten nem kell nyugdíjjárulékot fizetni.Amennyiben a járási hivatal az ápolási díjából több nyugdíjjárulékot vont le, a járulék visszafizetéséről a járási hivatalnak kell gondoskodnia. A jogtalanul levont nyugdíjjárulék elszámolását kérni kell a hivataltól.A nyugdíjszabályok azt nem teszik lehetővé, hogy a nyugdíjasként kapott ápolási díjából esetlegesen tévesen levont nyugdíjjárulék alapján az öregségi nyugdíjat ismételten megállapítsák. A korhatár előtti ellátás után kapott öregségi nyugdíj összegének újraszámítását azonban a 2011. évi CLXVII. tv. 18. §-ának (3) bekezdése lehetővé teszi. A jelzett jogszabályhely alapján, ha a korhatár előtti ellátásban részesülő az ellátás folyósítása alatt legalább 365 nap szolgálati időt szerzett, akkor öregségi nyugdíjasként - a nyugdíjkorhatár[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. július 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5126
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Ápolási díj beteg gyermek után

Kérdés: Jogosult az ápolási díj teljes összegére az édesanya a 18 év alatti tartósan beteg gyermeke ápolására tekintettel abban az esetben, ha napi négy órában keresőtevékenységet folytat, az édesapa pedig a gyermek után igénybe veszi a gyermekgondozást segítő ellátást?
Részlet a válaszból: […]gyermek után GYES-t vesz igénybe - tiltó vagy korlátozó jogszabályi előírás hiányában -, szintén nem befolyásolja a másik szülő (jelen esetben az édesanya) ápolási díjra való jogosultságát.Ez azért érdekes, mert ha mindkét ellátást (tehát az ápolási díjat és a GYES-t) ugyanaz a szülő igényelné, akkor összességében az ápolási díjnak megfelelő összeget kapná csak kézhez,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5039

6. találat: Ápolási díj GYES-re jogosító gyermek után

Kérdés: Jogosult az ápolási díj teljes összegére az édesanya a 18 év alatti tartósan beteg gyermeke után abban az esetben, ha egyébként gyermekgondozást segítő támogatásban is részesül gyermekére tekintettel? Lehetséges-e az a megoldás, hogy a GYES-t az édesanya, az ápolási díjat pedig az édesapa igényelje?
Részlet a válaszból: […]pénzellátás valamelyikében részesül (idetartozik főszabály szerint az ápolási díj is), kivéve többek között a Szoc-tv. 43. §-a szerinti kiemelt ápolási díjnak vagy a Szoc-tv. 43/A. §-a szerinti emelt összegű ápolási díjnak a Szoc-tv. 44. §-ának (2) bekezdése szerinti - a gyermekgondozási támogatás összegével csökkentett - összegét.Tehát ha az édesanya veszi igénybe egyidejűleg az ápolási díjat és a gyermekgondozási támogatást, akkor összességében az ápolási díjnak megfelelő összeget kapja kézhez, amely a gyermekgondozási támogatás és az ápolási díj gyermekgondozási támogatással csökkentett összegéből adódik össze.Ugyanakkor sem a Cst., sem pedig a Szoc-tv. nem tartalmaz kizáró előírást arra az esetre, ha ugyanazon gyermek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. április 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5019
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Ápolási díj

Kérdés: Ki és milyen feltételekkel igényelhet ápolási díjat? Jogosult lesz az ellátásra egy idős, mozgássérült, ápolásra szoruló személy gyermeke abban az esetben, ha két négyórás munkaviszonnyal rendelkezik, amelyek közül az egyiket az otthonán kívül végzi, a másikat pedig otthon, ahol az idős szülője is lakik? Hogyan kell igényelni az ellátást?
Részlet a válaszból: […]segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiánya miatt önmaga ellátására nem képesés állandó ápolásra, gondozásra szorul;b) tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel.Az ápolást végző személy számára egyidejűleg csak egy ápolási díjra való jogosultság állapítható meg, továbbá egy ápolt személyre tekintettel csak egy ápolást végző személy számára állapítható meg ápolási díj.Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, haa) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban, óvodai elhelyezésben vagy gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezésben részesül, illetve köznevelési intézmény tanulója, vagy felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója, kivéve haaa) a köznevelési intézményben eltöltött idő a nemzeti köznevelésről szóló törvényben a köznevelési intézményben való kötelező tartózkodásra meghatározott időtartamot nem haladja meg,ab) az óvoda vagy a nappali ellátást nyújtó szociá­lis intézmény igénybevételének, illetve a felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg,ac) a köznevelési, illetve a felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást végző személy rendszeres közreműködésével valósítható meg,b) rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét, ide nem értve a Szoc-tv. 42. §-ának (4) bekezdése szerinti esetet, valamint azt a táppénzt, amelyet az ápolási díj folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységéből adódó biztosítási jogviszony alapján - keresőképtelenné válása esetén - folyósítanak,c) szakiskola, középiskola nappali rendszerű képzésének tanulója, illetve felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója,d) keresőtevékenységet folytat, és munkaideje - az otthon történő munkavégzés kivételével - a napi 4 órát meghaladja.A fentiekben leírtak alapján tehát addig, amíg az ápolást végző gyermek otthonán kívüli munkaviszonyában a napi munkaidő nem haladja meg a 4 órát, nyugodtan dolgozhat, és emellett - az ellátásra való jogosultság veszélyeztetése nélkül - megtarthatja a másik, otthoni munkavégzést lehetővé tevő munkaviszonyát is.Az ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni, haa) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé,b) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti,c) az ápolt személy meghal (a halál időpontját követő második hónap utolsó napjával),d) az ápolást végző vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszűnt, vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott,e) a jogosultságot kizáró bármely körülmény bekövetkezik,f) azt az ápolást végző személy kérte (a kérelemben megjelölt időponttól, vagy - időpont megjelölésének hiányában - a kérelem benyújtását követő hónap utolsó napjával).Az ápolási díj havi bruttó összege az éves központi költségvetésben meghatározott alapösszeg (2016. évben 29 500 forint) 100 százaléka.Az ápolási díjhoz kapcsolódóan elvárás volt, hogy az ellátás összege és az ápolási-gondozási tevékenység mértéke és intenzitása között összefüggés legyen, ezért 2014. január 1-jétől létrehozták a kiemelt ápolási díjat, mely a legsúlyosabb egészségi állapotú hozzátartozóikat gondozók számára állapítható meg. Annak érdekében, hogy külön vizsgálatok elvégésére ne kerüljön sor, ellátásra jogosult az, aki által ápolt hozzátartozó egészségi állapota megfelel a 2011. évi CXCI. tv. 3. § (2) bekezdése b) pontjának bd) alpontjában meghatározottaknak, tehát jelentősen egészségkárosodott, és[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. április 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5017
Kapcsolódó tárgyszavak:

8. találat: Ápolási díj igénylése GYET alatt

Kérdés: Igényelhet ápolási díjat egy gyermeknevelési támogatásban részesülő személy, vagy a GYET kizárja az ápolási díjra való jogosultságot?
Részlet a válaszból: […]törvény 42. §-ának (1) bekezdése szerint pedig nem jár az ápolási díj annak a személynek, aki rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét, ide nem értve azt a táppénzt, amelyet az ápolási díj folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységéből adódó biztosítási jogviszony alapján - keresőképtelenné válása esetén - folyósítanak.A rendszeres pénzellátás fogalmát a Szoc-tv. már említett paragrafusa sorolja fel, amely tartalmazza a GYET-et is. Tekintve azonban, hogy a GYET összege nem haladja meg az ápolási díj összegét, az ápolási díj ebben az esetben is megilleti az ápolást végző hozzátartozót, de összegéből le kell vonni a GYET összegét.A Szoc-tv. 44. §-ának (2) bekezdése[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. június 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4759
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Ápolási díjban részesülő személy nyugdíja

Kérdés: Havi 26 550 forintot vagy valamilyen átlagot vesznek alapul az ápolási díjban részesülő személyek nyugdíjának megállapításához?
Részlet a válaszból: […]összegét, valamint a folyósítása alatti biztosítással járó jogviszonyból származó jövedelmet az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset meghatározásánál - a kifizetés (folyósítás) időpontjától függetlenül - figyelmen kívül kell hagyni. Kizárólag akkor kell számolni ápolási díjjal, valamint a folyósítás időtartama alatti biztosítással járó jogviszonyból származó jövedelemmel, ha az az igénylőre nézve kedvezőbb összegű nyugdíjat eredményez.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. november 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4569
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Mezőgazdasági őstermelő ápolási díja

Kérdés: Jogosult ápolási díjra az a regisztrált mezőgazdasági őstermelő, aki évi 600 ezer forintot meghaladó bevételt realizál?
Részlet a válaszból: […]hozzátartozó, ha keresőtevékenységet folytat, és munkaideje - az otthon történő munkavégzés kivételével - a napi 4 órát meghaladja.Az évi 600 ezer forint bevételt meghaladó őstermelői státusz keresőtevékenységnek minősül ugyan a Szoc-tv. alkalmazásában, de
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. október 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4525
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 26 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést