tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott ápolási díjban részesülő munkavállaló tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Ápolási díjban részesülő munkavállaló

Kérdés: Biztosítottnak minősül az a munkavállaló, aki édesanyja betegsége miatt fizetés nélküli szabadságot kért, és jelenleg ápolási díjban részesül, vagy meg kell fizetnie az egészségügyi szolgáltatási járulékot? Végezhet munkát részmunkaidőben a cégnél az ellátása veszélyeztetése nélkül?
Részlet a válaszból: […]nélküli szabadságot tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén, vagy azt önkéntes tartalékos katonai szolgálat teljesítése céljából veszik igénybe.Tehát, ha a munkavállaló a fizetés nélküli szabadság tartama alatt ápolási díjban részesül, a biztosítása szünetel. Ugyanakkor egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére mégsem kötelezett, mert a Tbj-tv. 22. §-a (1) bekezdésének h) pontja alapján megilleti az egészségügyi szolgáltatás. Sőt, mivel az ápolási díjból nyugdíjjárulék kerül levonásra, szolgálati időt és nyugdíj alapjául szolgáló jövedelmet is szerez.Ami az ápolási díj melletti keresőtevékenységet illeti, a Szoc-tv. 42. §-a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. július 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6861

2. találat: Munkavégzés ápolási díj mellett

Kérdés: Dolgozhat 4 órát egyszerűsített foglalkoztatás keretében szombaton egy ápolási díjban részesülő személy, aki egyébként hétfőtől péntekig napi 4 órás részmunkaidőben dolgozik egy cégnél?
Részlet a válaszból: […]háztartásban élő, nagykorúvá vált személyneka gondozását, ápolását végzi.Ennek a szabálynak az alkalmazásában nevelőszülőnek minősül az ott meghatározott személyre tekintettela) nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban álló, illetveb) 2014. január 1-je előtt nevelőszülői vagy hivatásos nevelőszülői jogviszonyban álltszemély.Az ápolási díjra való jogosultság továbbra is fennáll, ha az ápolási díjban részesülő személy részére az alábbi ellátások valamelyikére való jogosultságot állapítanak meg, feltéve, hogy az ápolási díjat a nyugdíj megállapításának időpontjában több mint 10 éve folyósítják:a) saját jogú nyugdíjnak minősülő ellátás,b) korhatár előtti ellátás,c) szolgálati járandóság,d) balettművészeti életjáradék,e) átmeneti bányászjáradék,f) rokkantsági ellátás vagyg) a 2011. évi CXCI. tv. 33. §-ának (1) bekezdése alapján, a törvény erejénél fogva rehabilitációs ellátásban részesül.Gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás folyósítása mellett is megállapítható az ápolási díj - az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén -, amennyiben az ápolt fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos (ebben az esetben, csak az ápolási díj és a gyermekgondozási segély, vagy a gyermeknevelés támogatás összege közötti különbözet folyósítható ápolási díj jogcímen).Megállapítható az ápolási díj akkor is, ha az ápolt:a) közoktatási intézményben tanul, és az ott eltöltött idő a kötelező tanórai foglalkozások időtartamát nem haladja meg, vagyb) napi 5 órát meg nem haladóan óvodai vagy nappali ellátást nyújtó szociális intézményi ellátást vesz igénybe, vagyc) felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, és a felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan az 5 órát nem haladja meg, vagyd) az óvoda, a közoktatási, illetve felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást végző személy rendszeres közreműködésével valósítható meg.Az ápolási díj folyósításának időtartama alatt az érintett egészségügyi szolgáltatásra jogosult, valamint ezen időszak szolgálati időre jogosít.A törvény 42. §-ának (1) bekezdése értelmében nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, haa) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban, óvodai elhelyezésben vagy gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezésben részesül, illetve köznevelési intézmény tanulója, vagy felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója, kivéve, haaa) a köznevelési intézményben eltöltött idő a köznevelési intézményben, illetve a szakképző intézményben való kötelező tartózkodásra meghatározott időtartamot nem haladja meg,ab) az óvoda vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének, illetve[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. február 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6706

3. találat: Ápolási díjban részesülő munkavállaló minimumjáruléka

Kérdés: Meg kell fizetnie a dolgozónak a minimálbér 30 százaléka után a 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulékot abban az esetben, ha napi egyórás munkaviszonnyal rendelkezik, és a jövedelme nem éri el ezt az összeget, de a nagymamája ápolására tekintettel ápolási díjban részesül?
Részlet a válaszból: […]minimálbér.Ugyanakkor az említett jogszabályi hely (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy ezt a szabályt nem kell alkalmazni gyermekgondozási díjban, gyermekek otthongondozási díjában, örökbefogadói díjban, gyermeknevelést segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesülőkre.Tehát a kérdésben említett - ápolási
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. július 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6489