Keresőképtelenség táppénzjogosultság nélkül

Kérdés: Mi a teendője a munkáltatónak abban az esetben, ha a 2022. március 8-tól 2023. március 7-ig tartó határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalója 2022. június 10-től folyamatosan keresőképtelen, de az illetékes megyei kormányhivatal tájékoztatása szerint csak 94 napra, azaz 2022. szeptember 11-ig jogosult táppénzre? Keletkezik a munkáltatónak járulék-, illetve egyéb fizetési kötelezettsége ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...alóli mentesítés ideje alatt, kivéve, ha a munkavégzés alóli mentesítés idejére a munkaviszonyra vonatkozó szabály szerint átlagkereset jár, vagy munkabér (illetmény), átlagkereset (távolléti díj), táppénzfizetés történt. Abban az esetben tehát, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Kormánytisztviselő végkielégítésének visszafizetése

Kérdés: Új jogviszony létesítése esetén valóban kötelezhető a végkielégítésben részesülő kormánytisztviselő a végkielégítés meghatározott részének visszafizetésére az azt kifizető korábbi foglalkoztató részére? Amennyiben igen, akkor hogyan befolyásolja a visszafizetésre kerülő végkielégítés összegét a megszüntetett, végkielégítésre jogosító foglalkoztatás és az új jogviszony létrejötte közötti időtartam? Miként érvényesül a korlátozó rendelkezés a veszélyhelyzeti szabályozásban?
Részlet a válaszából: […] ...irányadó időszakra kifizetett teljesítménybér és bérpótlék figyelembevételével kell megállapítani. Szemben a régi Mt. kedvezőbb átlagkereset-számítási metodikájával, mely szerint a jutalom és egyes mozgóbér-elemekre figyelemmel az átlagbér alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Ápolási díj szolgálati időként

Kérdés: Milyen összeget vesznek alapul az öregségi nyugdíj összegének számításánál, ha az igénylő ápolási díjban részesült?
Részlet a válaszából: […] ...öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset összegét az 1988. január 1-jétől a nyugdíj megállapításának kezdőnapjáig elért (kifizetett), a kifizetés idején érvényes szabályok szerint nyugdíjjárulék alapjául szolgáló kereset, jövedelem havi átlaga...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 25.

Korhatár előtti ellátásban részesülő munkavállaló kereseti korlátja

Kérdés: Helyesen kalkulál a munkáltató és a magánszemély az alábbi esetben? Egy korhatár előtti ellátásban részesülő munkavállaló 2022. augusztus 31-ig havi 300 ezer forint munkabért kapott, szeptember 1-jétől a munkabére havi 500 ezer forintra nőtt, amiből 400 000 forintra az ekho szerinti adózást választotta (a munkaköre megfelel a jogszabályban foglaltaknak). A munkáltató számításai szerint a 400 000 forintból 200 000 forint ellátási alapja keletkezik, így továbbra is csak havi 300 000 forint lesz a kereseti korlátja, tehát nem lépi túl a 3 600 000 forintot.
Részlet a válaszából: […] ...És e tekintetben - annak ellenére, hogy a Tny-tv. 22. §-a (1) bekezdésének g) pontja alapján a nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkereset meghatározása során csak a 15 százalékos ekhoalap 61 százalékát kell figyelembe venni (2008 előtti időszakra 50...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 25.

Német állampolgár ügyvezető

Kérdés: Német állampolgár magánszemély megbízási jogviszony keretében ügyvezetőként történő foglalkoztatása mellett mire figyeljen az a kettő nem kapcsolt viszonyban álló magyarországi társas vállalkozás, akik nem rendelkeznek külföldön telephellyel? A német ügyvezető Magyarországon lakcímmel nem rendelkezik, állandó lakóhelye és a létérdek központja Németországban van. Németországban nem rendelkezik állami egészségbiztosítással, csak magánnal, jövedelmet csak a kettő magyarországi székhelyű vállalkozás juttat részére, mindketten a minimálbér összegét többszörösen meghaladó összegben. A német ügyvezető tevékenységét a magyarországi jelenlétén túl az Unió területén több országból el tudja látni home office keretében, de egyik országban sem tölt 183 napot. Van valamilyen kötelezettsége a német állampolgárnak annak nyilvántartására, hogy az egyes országok területén milyen mértékű munkavégzés történt részéről? A1-es igazolás hiányában a magyar munkáltatókat milyen adók és járulékok terhelik? Van jelentősége annak, hogy az önálló jogkörű német ügyvezető egyedül vagy más, szintén önálló jogkörrel rendelkező magyar állampolgár ügyvezető mellett látja el tevékenységét?
Részlet a válaszából: […] ...díj havi összege, de legalább a teljes munkaidőben alkalmazásban állók tekintetében közzétett nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkereset, ami havi 433 996 forintot jelent.Abban az esetben, ha van más, önálló jogkörrel rendelkező ügyvezető is, elképzelhető,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Megállapodás nyugdíjszolgáltatásra

Kérdés: Mi az a legkisebb összeg, amelynek alapulvételével megállapodást lehet kötni a nyugellátás biztosítása érdekében, ha az érintett személy jelenleg nem dolgozik, csak a gyermeke támogatja havonta egy csekély összeggel?
Részlet a válaszából: […] ...vállalása mellett megállapodást köthet.Felhívjuk a figyelmet, hogy a megállapodás szolgálati időre és nyugdíj alapjául szolgáló átlagkereset megszerzésére külön-külön nem köthető meg.A megállapodás megkötésére a lakóhely szerinti megyei vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Főállású kisadózó szolgálati ideje

Kérdés: Valóban csak fél év jogosultsági időt szerez a főállású kisadózó egyéni vállalkozó, ha egy évig minden hónapban fizeti a havi 50 000 forintos tételes adót? Az érintettnek 360 nap hiányzik a 40 év jogosultsági időhöz, és igénybe szeretné venni a nők kedvezményes nyugdíját.
Részlet a válaszából: […] ...kerül hátrányba, mert az alacsony ellátási alap (jelenleg havi 108 000 forint) jelentősen leronthatja a nyugdíj alapjául szolgáló nettó átlagkeresetét. Ennél nagyobb gond azonban az arányos szolgálati idő, ami itt már szerephez jut. A nyugdíj összegének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesülő személy szolgálati ideje

Kérdés: Arányosan számít szolgálati időnek a nyugdíj előtti álláskeresési segély időszaka, tekintettel az alacsony ellátási összegre?
Részlet a válaszából: […] ...teljesség kedvéért meg kell említenünk azt is, hogy az álláskeresési segély összege nem csökkentheti a nyugdíj alapjául szolgáló átlagkereset összegét, ugyanis a havi átlagkereset meghatározása során csak akkor kell számolni vele a Tny-tv. 22. §-a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Jutalom

Kérdés: Kell az M-04-es lapon kívül máshol is jelenteni a jutalom összegét a '08-as bevallásban? Beszámítható egy 2022. március hónapban kezdődő táppénz alapjába a 2021. december hónapban kifizetett jutalom összege abban az esetben, ha a teljes december hónapban egészségbiztosítási pénzbeli ellátásban részesült a munkavállaló? A számítási időszakban egyébként van 120 napi jövedelem.
Részlet a válaszából: […] ...kell tüntetni mint nem rendszeres társadalombiztosításijárulék-alapot képező jövedelmet. Ennek kizárólag a nyugdíj alapjául szolgáló átlagkereset meghatározása szempontjából van jelentősége.Ami a kifizetés egészségbiztosítási ellátási alapként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Jutalom bevallása

Kérdés: Kell önellenőrzést benyújtania a munkáltatónak abban az esetben, ha a 2021. december 1-jével nyugdíjassá vált munkavállalója számára december hónapra számfejtett 1,2 millió forint összegű jutalom összegét a '08-as bevallás M-09-02-es lap 626. sorában vallották be a 627. sor helyett?
Részlet a válaszából: […] ...összegét a bevallás 627. sorában kell feltüntetni.Ennek oka, hogy e nem rendszeres jövedelmek a nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkereset meghatározása során az általánostól eltérő - a Tny-tv. R. 15. §-ának (3) bekezdésében taglalt szabályok szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.
1
2
3
38