Középiskolai tanár nyugdíjazása

Kérdés: Megtudható valamilyen módon a társadalombiztosítási szervtől a nyugdíjazás pontos dátuma annak a középiskolai tanárnak az esetében, aki számításai szerint 2024. május 7-én szerzi meg a nők kedvezményes nyugdíjához szükséges 40 év jogosultsági időt, de nem biztos az időpontban? Az adategyeztetési eljárás során ezt az időpontot nem közölte a nyugdíjbiztosítási szerv. Dolgozhat tovább a nyugdíjazás után úgy, hogy megkapja az illetményét és a nyugellátását is? Amennyiben igen, akkor meg kell szüntetnie a közalkalmazotti (2024. január 1-jétől köznevelési) jogviszonyát a nyugdíjba vonulásra tekintettel, vagy folyamatosan megmaradhat a jogviszonya? Megköthető előre a munkáltatóval a megállapodás, hogy a nyugdíjazása miatti jogviszony megszűnése napját követő nappal folyamatosan dolgozik majd tovább? Mi lesz a nyugdíj számításának alapja ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...fenn. Előre nem tudható, hogy 2024 májusáig történik e bármilyen változás ezzel kapcsolatban.Az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset összegét az 1988. január 1-jétől a nyugdíj megállapításának kezdőnapjáig elért (kifizetett), a kifizetés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 24.

Biztosítási jogviszony sztrájk ideje alatt

Kérdés: Hogyan alakul a jogszerű sztrájkban részt vevő munkavállaló biztosítása, ha erre az időszakra - értelemszerűen - nem részesül jövedelemben?
Részlet a válaszából: […] ...ideje alatt szünetel a biztosítás, kivéve, ha a munkavégzés alóli mentesítés idejére a munkaviszonyra vonatkozó szabály szerint átlagkereset jár, vagy munkabér (illetmény), átlagkereset (távolléti díj), táppénzfizetés történt.E szerint tehát a jogszerű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 5.

Táppénzre nem jogosult keresőképtelen munkavállaló

Kérdés: Számfejthet a munkáltató munkabért a biztosítási jogviszony szünetelésének elkerülése érdekében annak a munkavállalónak a részére, akinek a táppénzjogosultsága július 25-én lejárt, de csak augusztus 1-jétől vált keresőképessé? Amennyiben igen, akkor a járulékalapnak ebben az esetben is el kell érnie a minimálbér 30 százalékát?
Részlet a válaszából: […] ...alóli mentesítés ideje alatt, kivéve, ha a munkavégzés alóli mentesítés idejére a munkaviszonyra vonatkozó szabály szerint átlagkereset jár, vagy munkabér (illetmény), átlagkereset (távolléti díj), táppénzfizetés történt.Tehát a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 5.

25 év alatti munkavállaló ekhós jövedelme

Kérdés: 15 százalék vagy 5,5 százalék ekhót kell levonnia a kifizetőnek a 25 év alatti munkavállalótól, aki a munkabére minimálbért meghaladó részére az ekho szerinti adózást választotta?
Részlet a válaszából: […] ...Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző év július hónapjára vonatkozó nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkeresetének szorzata összegéig) mentes a személyi jövedelemadó alól.Ugyanakkor ez a kedvezmény csak az Szja-tv. szerinti adózás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 18.

Gyermekneveléssel töltött idő beszámítása szolgálati időként

Kérdés: Nyugdíjra jogosító szolgálati időnek minősül a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj és a gyermekgondozási segély időszaka?
Részlet a válaszából: […] ...időtartama alatt szerzett, biztosítással járó jogviszonyból származó jövedelmet, keresetet az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset meghatározásánál csak akkor, ha az az igénylőre kedvezőbb összegű nyugdíjat eredményez.(Kéziratzárás: 2023. 07....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 18.

Részmunkaidős munkavállaló nyugdíja

Kérdés: Milyen hátránnyal jár a nyugdíjra nézve, ha egy munkavállaló nem teljes munkaidőben, hanem pl. napi 6 órás részmunkaidőben dolgozik?
Részlet a válaszából: […] ...nem érte el a minimálbért.Az öregségi nyugdíj összege az elismert szolgálati időtől és az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset összegétől függ, ezért általánosságban elmondható, hogy minél hosszabb szolgálati időt szerez a nyugdíjigénylő,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 27.

Kiküldött munkavállaló táppénzalapja

Kérdés: Táppénzalapnak minősül az adóköteles külföldi napidíj, melyből egyéni társadalombiztosítási járulék kerül levonásra? Figyelembe kell venni, hogy történik-e keresetveszteség?
Részlet a válaszából: […] ...a Központi Statisztikai Hivatal által a teljes munkaidőben alkalmazásban állók tekintetében közzétett nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkereset, vagy - ha a munkát munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján végzik - a szerződésben meghatározott díj havi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Szolgálati idő heti 36 órás munka-viszony mellett fennálló egyéni vállalkozói jogviszony esetén

Kérdés: Figyelembe fogják venni bármilyen formában az egyéni vállalkozói jogviszonyt a nyugdíj megállapítása során abban az esetben, ha a vállalkozó rendelkezik egy heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal, és vállalkozóként nem számol el kivétet?
Részlet a válaszából: […] ...nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkereset meghatározása során csak azok a jövedelmek kerülnek figyelembevételre, amelyeket nyugdíjjárulék vagy társadalombiztosítási járulék terhel.Így, amennyiben a heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban álló egyéni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

GYED megállapítása

Kérdés: Helyesen járt el a kifizetőhely az alábbi esetben? Egy 2019 óta a munkáltatónál dolgozó munkavállaló 2022. októberben szült, a szülés napjától megigényelte a CSED-et, amelyet a kifizetőhely folyósított is részére. 2022. november 1-jétől azonban visszamondta az ellátást, mert keresőtevékenységet folytat (egy másik társaságban ügyvezető). 2023. április 1-jétől GYED-et igényelt, nyilatkozott, hogy többes jogviszonyosként a másik társaságban nem igényli ezt a pénzbeli ellátást, ezért kérelme alapján a kifizetőhely megállapította részére a GYED-et, amelynek alapja a megelőző 365 napban elért tényleges jövedelme (figyelemmel a GYED-maximumra). Befolyásolja az ellátás megállapítását a 2022. november 1. és a 2023. március 31. közötti időszak, amikor a dolgozó fizetés nélküli szabadságon volt gyermeke gondozására tekintettel?
Részlet a válaszából: […] ...járna részére a CSED, de jelen esetben fennáll egy folyósítást kizáró körülmény. A munkavállaló erre az időszakra sem CSED-ben, sem átlagkeresetben nem részesül, így a Tbj-tv. 16. §-ában foglaltak alapján szünetel a biztosítása 2022. november 1-jétől 2023....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban nem szereplő béradatok igazolása

Kérdés: Hogyan veszik figyelembe a nyugdíj megállapítása során azt a keresetet, amelyre vonatkozóan a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban nem található semmilyen adat? Az érintett személy 1990-től 1993-ig egy ládagyárban dolgozott, ahol magas volt a fizetése, a bejelentéséről szóló adatok azonban nem találhatóak, így a szolgálati ideje is tanúnyilatkozatok alapján igazolt.
Részlet a válaszából: […] ...- a nyugdíj alapjául szolgáló jövedelem meghatározása során nem kerül figyelembevételre, tehát a nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkereset összegét nem befolyásolja. Ez azt jelenti, hogy a hiányzó adat nem rontja, és nem is javítja a megállapításra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.
1
2
3
39