Ügyvezető megbízási jogviszonya

Kérdés: Hogyan számít bele a nyugellátásba az ügyvezető 45.000 forintos járulékalapja az alábbi esetben? Egy kft. ügyvezetője nem tulajdonosa a társaságnak, az ügyvezetést havi 50.000 forintos megbízási díjért látja el, ami nem éri el a minimálbér 30 százalékát, de mivel az ügyvezetés csak heti 1 (havi 4-5) napra jelent feladatot, a cég minden hét hétfőjére bejelenti biztosítottként. Az ügyvezetőnek másutt van főállása, és 10 százalékos költséghányad alkalmazásáról nyilatkozott.
Részlet a válaszából: […] ...hogy levonásra került belőle a társadalombiztosítási járulék - természetesen figyelembevételre kerül a nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkereset meghatározásánál.Ugyanakkor jelen esetben nem ilyen jövedelemről van szó. Az ügyvezetés folyamatos tevékenység,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 9.

Nyugdíjelőleg

Kérdés: Mikor kapja meg a végleges nyugdíját az a személy, aki 2024. február 24-től igényelte meg az ellátást, és kapott egy végzést, amelynek értelmében nyugdíjelőleget állapítottak meg részére?
Részlet a válaszából: […] ...öregségi nyugdíj, illetve a korhatár előtti ellátás összege a figyelembe vehető havi átlagkereset összegétől és az elismert szolgálati időtől függ. Ennek meghatározásához az 1988. január 1-jétől a nyugdíjba vonulást megelőző napig elért - a kifizetés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 26.

Jutalom figyelembevétele nyugdíjalapként

Kérdés: Figyelembe veszik a 2024. február hónapban fizetett több millió forint összegű jutalmat a nyugdíj összegének kiszámítása során egy kft. munkavállalójának az esetében, aki 2025. március 16-án éri el a nők 40 éves nyugdíjához szükséges 40 év szolgálati időt? A munkavállaló heti 30 órában egy iskolában tanárnő, és heti 10 órás munkaviszonyban dolgozik a jutalmat fizető kft.-nél.
Részlet a válaszából: […] ...Tny-tv. 22. §-ának (1) bekezdése értelmében az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset összegét az 1988. január 1-jétől a nyugdíj megállapításának kezdőnapjáig elért (kifizetett), a kifizetés idején érvényes szabályok szerint nyugdíjjárulék...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 5.

Degresszálás

Kérdés: Mi az oka annak, hogy egy nyugdíjkorhatárt elért, öregségi nyugdíjat igényelt személy részére megküldött határozatban a nyugdíj összegéül nem az átlagkereset 90 százalékát, hanem a kiszámított átlagkereset csökkentett összegének 90 százalékát állapították meg? A szolgálati idő és az átlagkereset alapján az érintett magasabb összegű ellátásra számított.
Részlet a válaszából: […] ...A degresszálás a nyugellátások összegének megállapítása során azt jelenti, hogy ha a nyugellátás alapját képező havi nettó átlagkereset 372 ezer forintnál több, akkor az ezt meghaladó kereseti részt nem teljes mértékben veszik figyelembe a nyugdíj...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 5.

Mezőgazdasági őstermelő alkalmazottjának jogosultsági ideje

Kérdés: Bejelentheti munkaviszonyban álló dolgozóként a rokkantsági ellátásban részesülő feleségét egy nyugdíjas mezőgazdasági őstermelő? Amennyiben igen, akkor jogosultsági időnek fog minősülni ez a jogviszony a nők kedvezményes nyugdíjának megállapításához szükséges 40 év számítása során, amelyhez jelenleg még 2 év hiányzik? Mennyi a legalacsonyabb összeg, amivel bejelenthető a dolgozó, és hogyan befolyásolja ez a leendő nyugdíj összegét? Mennyi költséggel kell számolnia az őstermelőnek a bejelentett dolgozóval összefüggésben?
Részlet a válaszából: […] ...a minimálbér 30 százalékának alapulvételével. Ez az összeg valószínűleg hátrányosan befolyásolja a nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkereset, és így a várható havi nyugellátás összegét, de ennek mértéke csak a teljes életkereset (1988-tól a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Minimálbér emelése év közben

Kérdés:

Milyen hatással lehet az év végi társadalombiztosítással összefüggésben álló feladatellátásra a minimálbér 2023. december hónapra előrehozott változása?

Részlet a válaszából: […] ...legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényel.A Tny-tv. az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset összegének megállapításakor a járulékfizetési alsó határ alkalmazása esetén a minimálbér 30 százalékát nem rendeli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 19.

Munkaidő módosításának hatása a nyugdíjazásra

Kérdés: Milyen hátrányt jelent majd a nyugdíjazáskor, ha egy kisgyermekes édesanya él az Mt. adta lehetőséggel, és kéri a munkáltatóját, hogy a napi munkaidejét 8 óráról 6 órára módosítsa?
Részlet a válaszából: […] ...nyugdíj eléréséhez több szolgálati időre is szükség van. Például 23 év szolgálati idő esetén az öregségi nyugdíj összege a havi átlagkereset 59 százaléka, 40 év szolgálati idő esetén pedig a 80 százaléka.Nézzük meg jobban, hogyan számolják szolgálati időként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 19.

1958-ban született munkavállaló nyugdíjazása

Kérdés: Melyik időponttól érdemes kérnie a nyugellátás megállapítását annak a személynek, aki 2023. december 15-én tölti be a 65. életévét, de a munkáltatója a nyugdíjas kora ellenére is számít a munkájára? Kérje a nyugdíjat a jogosító életkor betöltése napjától, vagy várjon 2024-ig?
Részlet a válaszából: […] ...összegű nyugdíjhoz jutni.A nyugdíj összegét a szolgálati idő hossza és a nyugdíjba vonulásig elért keresetekből számított átlag (átlagkereset) mértéke befolyásolja. De a nyugdíj összegét végül a nyugdíj alapjául szolgáló átlagkeresetnek a szolgálati...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 19.

Középiskolai tanár nyugdíjazása

Kérdés:

Megtudható valamilyen módon a társadalombiztosítási szervtől a nyugdíjazás pontos dátuma annak a középiskolai tanárnak az esetében, aki számításai szerint 2024. május 7-én szerzi meg a nők kedvezményes nyugdíjához szükséges 40 év jogosultsági időt, de nem biztos az időpontban? Az adategyeztetési eljárás során ezt az időpontot nem közölte a nyugdíjbiztosítási szerv. Dolgozhat tovább a nyugdíjazás után úgy, hogy megkapja az illetményét és a nyugellátását is? Amennyiben igen, akkor meg kell szüntetnie a közalkalmazotti (2024. január 1-jétől köznevelési) jogviszonyát a nyugdíjba vonulásra tekintettel, vagy folyamatosan megmaradhat a jogviszonya? Megköthető előre a munkáltatóval a megállapodás, hogy a nyugdíjazása miatti jogviszony megszűnése napját követő nappal folyamatosan dolgozik majd tovább? Mi lesz a nyugdíj számításának alapja ebben az esetben?

Részlet a válaszából: […] ...fenn. Előre nem tudható, hogy 2024 májusáig történik e bármilyen változás ezzel kapcsolatban.Az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset összegét az 1988. január 1-jétől a nyugdíj megállapításának kezdőnapjáig elért (kifizetett), a kifizetés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 24.

Biztosítási jogviszony sztrájk ideje alatt

Kérdés: Hogyan alakul a jogszerű sztrájkban részt vevő munkavállaló biztosítása, ha erre az időszakra – értelemszerűen – nem részesül jövedelemben?
Részlet a válaszából: […] ...ideje alatt szünetel a biztosítás, kivéve, ha a munkavégzés alóli mentesítés idejére a munkaviszonyra vonatkozó szabály szerint átlagkereset jár, vagy munkabér (illetmény), átlagkereset (távolléti díj), táppénzfizetés történt.E szerint tehát a jogszerű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 5.
1
2
3
40