tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott általánostól eltérő munkarend tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Általánostól eltérő munkarend

Kérdés: Hogyan kell a havi munkaidőt helyesen beosztani annál a munkáltatónál, ahol jelenleg valamennyi munkavállaló munkaideje heti 40 óra, amely hétfőtől csütörtökig napi 8,5 órás, pénteken pedig napi 6 órás munkanapokból tevődik össze, ha a munkáltató nem akar többhavi munkaidőkeretet alkalmazni, hanem a havi elszámolásnál maradna? Jelenleg a munkaszerződés szerint a munkavégzés kezdete hétfőtől péntekig reggel 8 óra, befejezése hétfőtől csütörtökig 17.00 óra, pénteken 14.30 óra, és étkezés céljára 12.00 és 14.30 óra között napi 30 perc munkaközi szünet jár, ami nem számít bele a munkaidőbe. Kell túlórát fizetni a munkavállalóknak abban az esetben, ha a munkaidő beosztása miatt havi szinten többet dolgoznak, mint egy általános, napi 8 órás munkaidőben dolgozó munkavállaló?
Részlet a válaszból: […]de a napi munkaidő (ami jelen esetben a napi 8 órás általános teljes munkaidő) a munkanapokra egyenlőtlenül került beosztásra, mert a munkavállalók beosztás szerinti napi munkaideje hétfőtől csütörtökig 8 óra 30 perc, míg pénteken 6 óra. Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén a munkáltatónak vagy munkaidőkeretet, vagy elszámolási időszakot kell alkalmaznia. Ezt csak akkor kerülheti el, ha a munkavállalók napi munkaidejét az általános munkarend szerinti munkanapokon hétfőtől péntekig egyenlően, azaz a napi munkaidő mértékével azonos napi munkaidőben (8 óra) osztja be.A munkaidőkeret régről ismert munkajogi jogintézmény, míg az elszámolási időszak intézményét a 2012. július 1-jétől hatályos új Mt. vezette be. A?munka-időkeret hossza főszabály szerint legfeljebb 4 hónap vagy 16 hét lehet, de bizonyos, az Mt.-ben meghatározott esetekben a 6 hónapot vagy a 26 hetet is elérheti. Kollektív szerződés legfeljebb 12 hónap vagy 52 hét tartamú munkaidőkeretet is megállapíthat, ha azt technikai vagy munkaszervezési okok indokolják. A munkaidőkeretet annak kezdő és befejező időpontja meghatározásával kell megállapítani, melyet írásban meg kell határozni és közzé kell tenni. A közzététel történhet a helyben szokásos módon. Az adott munkaidőkeretben beosztható munkaidő mértékét a munkavállaló napi munkaideje és az általános munkarend alapján kell meghatározni úgy, hogy a számítás során az általános munkarendre eső munkaszüneti napot figyelmen kívül kell hagyni, továbbá a munkaidőkeretben teljesítendő munkaidő meghatározásakor a távollét tartamát vagy figyelmen kívül kell hagyni, vagy az adott munkanapra irányadó beosztás szerinti napi munkaidő mértékével kell számításba venni. Ha a munkavállalónak a távolléttel érintett napra nincs munkaidő-beosztása, a távollét tartamát a napi munkaidő mértékével kell figyelmen kívül hagyni vagy számításba venni.Elszámolási időszak alkalmazása esetén a munkaidő úgy is beosztható, hogy a munkavállaló a napi munkaidő és az általános munkarend alapulvételével megállapított heti munkaidőt a munkáltató által meghatározott hosszabb, az érintett héttel kezdődő időtartam alatt teljesíti. Lényege, hogy a munkáltató a munkahétre eső munkaidő ledolgozására hosszabb időszakot vesz alapul, és a kezdő hétre eső, általános munkarend szerinti munkaidőt "görgeti" előre az elszámolási időszak időtartama alatt. Az elszámolási időszak tulajdonképpen egy időszámla, mely azt a lehetőséget biztosítja, hogy munkáltató a munkavállaló által egy adott időszakon belül az általános munkarendhez képest teljesített többletmunkaidejét, illetve a kevesebb teljesítést "jóváírhassa".A gyakorlatban az elszámolási időszak alkalmazása nem terjedt el a munkáltatók[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5305

2. találat: Általánostól eltérő munkarend

Kérdés: Milyen fontos elemeket kell tartalmazni a munkaszerződésnek abban az esetben, ha egy kiskereskedelmi bolt dolgozói beosztás szerint két napot dolgoznak 10.00 órától 22.00 óráig, utána két pihenőnapjuk van? Foglalkoztathatók ilyen beosztásban a munkavállalók, ha igen, kell-e valamilyen pótlékot fizetni a részükre?
Részlet a válaszból: […]érintett munkáltató és munkavállaló között létrejövő munkaszerződésnek tehát nem szükséges része a munkaidő-beosztásra, a beosztás szerinti napi munka­időre vonatkozó munkáltatói előírás, ezzel összefüggésben a munkáltató írásbeli tájékoztatási kötelezettsége is kizárólag a teljes napi munkaidő mértékére, valamint az alapbéren túli munkabérre és egyéb juttatásokra (esetleges bérpótlékokra) terjed ki.A munkáltató tevékenységéhez igazodó munkarend és ennek keretein belül a munkaidő-beosztás meghatározásának joga a munkáltatót illeti meg. A munkáltató a munkarendben általában a munkaidő kezdése és befejezése időpontjának megjelölésével határozza meg a munkavállalóra vonatkozó munkaidő-beosztás szabályait, sajátosságait, a napi munkaidő teljesítését.A munkáltatónál érvényesülő munkarendben többféle munkaidő-beosztás lehetséges:a) egyenlő munkaidő-beosztás (általános munkarend),b) egyenlőtlen munkaidő-beosztás.Általános munkarend esetében a munkaidőt heti 5 napra, hétfőtől péntekig kell beosztani.Munkaidőkeret vagy elszámolási időszak alkalmazása esetén a napi munkaidő a hét minden napjára vagy egyes munkanapokra egyenlőtlenül is beosztható.Egyenlőtlen a napi munkaidő-beosztás, ha a hét egyes napjaira vagy az egyes munkanapokra eltérő mértékű napi munkaidőt határoznak meg. Ezekben az esetekben a napi munkaidő 4 óránál rövidebb és 12 óránál hosszabb, a heti munkaidő pedig 48 óránál hosszabb általában nem lehet.A munkáltató a munkavállalóra vonatkozó munkarend keretein belül a munkaidőt az adott naptári napra vagy hétre, illetve a munkaidőkeret munkanapjaira osztja be.A kérdéses esetben az érintett munkáltatónál a beosztás szerinti napi munkaidő 12 óra. A munkaidő-­beosztás eltér az általános munkarendtől, ezért munkaidőkeret meghatározása válik szükségessé.A munkaidőkeret tehát a rendes munkaidő mértékének az általános munkarendtől [Mt. 97. § (2) bek.] eltérő beosztása. A munkaidőkeretben teljesítendő rendes munkaidő mértékét az alábbiak szerint kell meghatározni:1. Meg kell határozni a munkaidőkeret tartamát (Mt. 94. §); ezt írásban közzé is kell tenni.2. A munkaidőkeret tartama alatt meg kell határozni az általános munkarend szerinti munkanapok számát.3. Az általános munkarend szerinti munkanapra eső munkaszüneti napot figyelmen kívül hagyva meg kell határozni a fennmaradó munkanapok számát.4. Az így kapott munkanapok számát meg kell szorozni a munkavállaló napi munkaidejével [Mt. 88. § (1) bek.].Amennyiben a munkaidőkeret tartama alatt a munkavállaló távol van, és nem végez munkát, a távollét tartamát (azt a munkanapot, amikor a munkavállaló távol van) a munkáltató választása szerinta) figyelmen kívül hagyja - azaz úgy tekinti, mintha ez a nap nem lenne része a munkaidőkeretnek, amely esetben a munkaidőkeret vége egy munkanapnyival tovább tart (pl. a tervezetten 2013. augusztus 9-én záródó munkaidőkeret 2013. augusztus 12-én zárul); vagyb) az adott munkanapra irányadó beosztás szerinti napi munkaidő mértékével elszámolja - azaz ha a munkavállaló aznapi beosztás szerinti munkaideje 12 óra volt, akkor a munkaidőkeretben beosztható órák számát 12-vel csökkenti, és a távollét típusa alapján 12 órára számol el díjazást/fizetés nélküli távollétet.Munkaidő-beosztás hiányában a távollét tartamát a napi munkaidő mértékével kell figyelmen kívül hagyni vagy számításba venni.A munkaidőkeret tartama a munkáltató egyoldalú döntése alapján legfeljebb 4 hónap (16 hét) lehet.A munkaidőkeret alkalmazása azért is praktikus, mert így a munkavállaló vasárnapra is beosztható, ha foglalkoztatása - többek között - a Ker-tv. hatálya alá tartozó kereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltatónál történik. Munkaszüneti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. július 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4154