Külföldi állampolgár utazási költsége

Kérdés: Adható adómentesen hazautazási költség egy EU-s állampolgárnak, aki egyébként Magyarországon rendelkezik lakcímkártyával, a lakcíme Budapesten van, de Franciaországba szeretne hazautazni? A munkavállaló a lakcímkártyán kívül regisztrációs igazolással rendelkezik Magyarországon. Hogyan állapítható meg, hogy a magyar lakcím állandónak vagy ideiglenesnek minősül, ha erre vonatkozóan semmi nem található a lakcímkártyán?
Részlet a válaszából: […] Az Európai Unió állampolgára magyarországi tartózkodásának jogi kérdéseit a 2007. évi I. tv. ren-dezi.Az Európai Unió állampolgára érvényes úti okmánnyal vagy személyazonosító igazolvánnyal jogosult Magyarországra beutazni, és 180 napon belül 90 napot meghaladó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 26.

Általánostól eltérő munkarend

Kérdés: Hogyan kell a havi munkaidőt helyesen beosztani annál a munkáltatónál, ahol jelenleg valamennyi munkavállaló munkaideje heti 40 óra, amely hétfőtől csütörtökig napi 8,5 órás, pénteken pedig napi 6 órás munkanapokból tevődik össze, ha a munkáltató nem akar többhavi munkaidőkeretet alkalmazni, hanem a havi elszámolásnál maradna? Jelenleg a munkaszerződés szerint a munkavégzés kezdete hétfőtől péntekig reggel 8 óra, befejezése hétfőtől csütörtökig 17.00 óra, pénteken 14.30 óra, és étkezés céljára 12.00 és 14.30 óra között napi 30 perc munkaközi szünet jár, ami nem számít bele a munkaidőbe. Kell túlórát fizetni a munkavállalóknak abban az esetben, ha a munkaidő beosztása miatt havi szinten többet dolgoznak, mint egy általános, napi 8 órás munkaidőben dolgozó munkavállaló?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. a munkaszerződés tartalma cím alatt a munkaidőt illetően annyiban rendelkezik, hogy a munkaviszony – eltérő megállapodás hiányában – általános teljes napi munkaidőben történő foglalkoztatásra jön létre. Az általános teljes napi munkaidő napi 8 óra. A felek a napi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 31.

Általánostól eltérő munkarend

Kérdés: Milyen fontos elemeket kell tartalmazni a munkaszerződésnek abban az esetben, ha egy kiskereskedelmi bolt dolgozói beosztás szerint két napot dolgoznak 10.00 órától 22.00 óráig, utána két pihenőnapjuk van? Foglalkoztathatók ilyen beosztásban a munkavállalók, ha igen, kell-e valamilyen pótlékot fizetni a részükre?
Részlet a válaszából: […] A munkaszerződés tartalmára vonatkozó alapvető elő­írásokat az Mt. 45. §-ában foglalt rendelkezések tartalmazzák.E rendelkezések értelmében a munkaszerződésben a feleknek kötelezően meg kell állapodniuk a munkavállaló alapbérében és munkakörében.A munkaviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 30.

Részmunkaidős munkavállaló

Kérdés: Milyen munkaszerződéssel foglalkoztatható az a munkavállaló, aki részmunkaidős jogviszonyban heti 10 órában dolgozik, minden szombaton 6 órától 16 óráig? Milyen módon veheti ki a szabadságát ebben a munkarendben? A szerződés szerinti órabérén kívül jogosult-e bármilyen pótlékra, ha kizárólag a szombati napon dolgozza le a heti munkaidejét? Köteles-e a munkáltató a dolgozó részére heti, illetve havi munkaidő-beosztást készíteni, ha a részére átadott munkavállalói tájékoztatón a munkarendet feltüntették, és az nem változik?
Részlet a válaszából: […]  A munkaviszony létesítése történhet teljes és részmunkaidőreszóló foglalkoztatásra. Az Mt. szabályozása alapján a munkaviszony eltérőmegállapodás hiányában teljes munkaidőre jön létre. Ebből az következik, hogy arészmunkaidős foglalkoztatásról a feleknek külön...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 30.

Megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatott munkavállalók bérezése fizetett ünnepeken

Kérdés: Kell-e munkabért vagy valamilyen juttatást fizetni a megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatott munkavállalóknak abban az esetben, ha a fizetett ünnepek hétvégére esnek, és ez egybeesik a munkavállalók pihenőidejével, tehát ezekre a napokra nincsenek beosztva? A munkáltató egyébként 100 százalékos pótlékot fizet az ünnepnapokon dolgozó munkavállalók részére.
Részlet a válaszából: […] A megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatottmunkavállalók esetében mind rendes, mind rendkívüli munkaidőben elrendelhetőmunkaszüneti napon történő munkavégzés. A munkáltatónak azonban érdemesmeggyőződnie arról, hogy a munkavállalók foglalkoztatása valóban megfelel-e...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 15.

Megszakítás nélküli munkarendben dolgozók díjazása munkaszüneti napon

Kérdés: Hogyan kell megállapítani a megszakítás nélküli munkarendben dolgozók részére a munkaszüneti nap díjazását akkor, ha van munkavégzési kötelezettségük, illetve ha nincs, és mi az eljárás, ha szabadságot vesznek ki az ünnepnapra?
Részlet a válaszából: […] A kérdés megválaszolásával kapcsolatban először azt kellleszögezni, hogy a munkaszüneti napon történő rendes munkavégzéselrendelhetősége munkaidő-beosztással összegfüggő szabály. A megszakításnélküli munkarendben dolgozó munkavállalók részére munkaszüneti napon...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 9.

Óradíjas nyugdíjas munkavállalók szabadsága, betegszabadsága

Kérdés: Óradíjas nyugdíjas munkavállalók egyenlőtlen munkaidőben felváltva – egyik héten két napot, másik héten három napot – dolgoznak, napi 12 órás munkaidőben. Amennyiben orvosi igazolás alapján betegállományba kerülnek, mely napokat kell betegszabadságként elszámolni, ha az igazolás hétfőtől péntekig szól? A nem munkával töltött pihenőnapokra a dolgozó kezdeményezésére kiadható-e szabadság?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 137. § (1) bekezdése értelmében a munkavállalót a betegsége miatt a keresőképtelenség idejére – ide nem értve a társadalombiztosítási szabályok szerint üzemi baleset és foglalkozási betegség miatti keresőképtelenséget – naptári évenként 15 munkanap...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. január 13.