Rendvédelmi igazgatási alkalmazott szülése

Kérdés: Rendvédelmi igazgatási alkalmazott a szülési szabadság tartamára csecsemőgondozási díjra vagy szülési szabadságra szerez jogosultságot. Melyek azok a rendelkezések, melyek megkönnyítik a választást, hogy valójában melyik ellátás igénybevételére nyílik lehetőség?
Részlet a válaszából: […] ...(1) bekezdése alapján az Szja-tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből az adóelőleg-alap számításánál figyelembe vett jövedelem járulékalapot képez, ami után a biztosított társadalombiztosítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Kiküldött munkavállaló táppénzalapja

Kérdés: Táppénzalapnak minősül az adóköteles külföldi napidíj, melyből egyéni társadalombiztosítási járulék kerül levonásra? Figyelembe kell venni, hogy történik-e keresetveszteség?
Részlet a válaszából: […] ...egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai és a baleseti táppénz összegének kiszámításánál az e törvényben meghatározott időszakra adóelőleg megállapításához az állami adóhatóságnál bevallott, társadalombiztosításijárulék-alapot képező jövedelem.Abban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Török állampolgárok személyi jövedelemadója

Kérdés: Terheli Magyarországon személyijövedelemadó-fizetési kötelezettség egy török anyacég magyarországi fióktelepén kiküldetésben dolgozó török állampolgárságú alkalmazottak jövedelmét? A munkavállalók után a társadalombiztosítási járulékot a török anyacég fizeti meg.
Részlet a válaszából: […] ...történik.Ha a munkabért a török munkáltató fizeti a magánszemélynek, akkor nincs olyan munkáltató, amelynek a magyar szabályok szerint adóelőleget kell megállapítania. Ezért ilyen esetben a magánszemélynek az adóelőleget negyedévente, a negyedévet követő hó 12....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Levonásmentes munkabér fogalma

Kérdés: Melyek azok az esetek, amikor mentesül a végrehajtás alól a munkavállaló munkabére vagy ennek egy meghatározott része? Léteznek olyan kivételezett végrehajtás alá vont követelések, amikor a korlát nem érvényesül, és a munkabérletiltás a levonásmentes bérre tekintet nélkül kiterjeszthető?
Részlet a válaszából: […] ...azt az összeget kell alapul venni, amely a munkabért terhelő, abból a külön jogszabály szerint levonással teljesítendő adónak (adóelőlegnek), társadalombiztosítási járuléknak, magánnyugdíjpénztári tagdíjnak, továbbá egyéb járuléknak a levonása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Nyilatkozat személyi kedvezmény igénybevételéről

Kérdés: Kell minden adóévben nyilatkoznia a munkavállalónak a személyi kedvezmény érvényesítéséről abban az esetben, ha végleges orvosi igazolással rendelkezik?
Részlet a válaszából: […] ...adóelőleg-nyilatkozatok célja, hogy a munkáltató, kifizető az adóelőleg mértékének megfelelő megállapítása céljából az általa nem ismert, az adó mértékét befolyásoló tényekről, adatokról információt szerezzen. A nyilatkozatnak nincs kötelező formája, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Kiküldött munkavállaló táppénzének alapja

Kérdés: A KSH által közzétett előző év július havi nemzetgazdasági bruttó átlagkereset (2023-ban 499.952 forint) lesz az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások alapja azoknak a tartós kiküldetésben foglalkoztatott munkavállalóknak az esetében, akik után ez összeg alapján fizeti meg a társadalombiztosítási járulékot a munkáltató?
Részlet a válaszából: […] ...pénzbeli ellátásai és a baleseti táppénz összegének kiszámításánál jövedelemnek az Eb-tv.-ben meghatározott időszakra adóelőleg megállapításához az állami adóhatóságnál bevallott, társadalombiztosításijárulék-alapot képező jövedelmet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Szülői szabadság tartamára járó távolléti díj

Kérdés: Az Mt. 146. §-ának (5) bekezdése szerint a munkavállaló a szülői szabadság tartamára a távolléti díj 10 százalékára jogosult, amelyet csökkenteni kell az erre az időszakra a munkavállalónak megfizetett, az Eb-tv. 42/A. §-ának (1) bekezdése vagy 42/E. §-ának (1) bekezdése szerinti gyermekgondozási díj, a Cst. 20. §-ának (1) bekezdése szerinti gyermekgondozást segítő ellátás összegével.
A bruttó távolléti díjat kell csökkenteni a nettó (szja- és adóalap-kedvezményekkel és/vagy 10 százalék nyugdíjjárulékkal csökkentett) ellátás összegével vagy más számítási módszer alkalmazása jogszerű? Ha lehet, példával mutassák be a követendő eljárást számszakilag.
Részlet a válaszából: […] ...hogy a nettó összegre gondoljunk, de ez megítélésünk szerint félrevisz. Egyrészt a nettó összeg attól is függ, hogy az érintett az adóelőleg levonásával összefüggésben miként nyilatkozik, másrészt az ellátást terhelő nyugdíjjárulék szintén a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Kedvezményszabály

Kérdés: Vonatkozni fog a kedvezményszabály a 2023. április közepén születendő gyermek jogán járó CSED és a GYED összegének kiszámításakor arra a munkavállalóra, aki a CSED és a GYED lejárta után jelenleg GYES-ben részesül a 2020. november 5-én született gyermeke jogán, a GYED folyósítása mellett 2021. szeptember 1-jétől visszament dolgozni, de a munkaviszonya 2022. november 30-án megszűnt, ezért 2022. december 12-től új munkáltatónál helyezkedett el kevesebb bérért?
Részlet a válaszából: […] ...így a CSED és a GYED - összegének kiszámításánál az ellátásra való jogosultság kezdőnapján fennálló biztosítási jogviszonyban az adóelőleg (szja) megállapításához bevallott jövedelmet kell figyelembe venni.Mindezekből következik, hogy majd a második baba...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Átalányadózó egyéni vállalkozó 2023-ban

Kérdés: Milyen lehetőségeik vannak azoknak az egyéni vállalkozóknak, akik 2023-ban átalányadózást akarnak választani?
Részlet a válaszából: […] ...Míg korábban az egyéni vállalkozó általi családi járulékkedvezmény érvényesítése esetén az egyéni vállalkozónak havonta kellett adóelőleget bevallania, az Szja-tv. 49. §-ának (6) bekezdése 2023-tól könnyít azzal, hogy ha az egyéni vállalkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

Levonás alól mentes és korlátlanul végrehajtható munkabér

Kérdés: Milyen befolyással bír a levonás alól mentes munkabérrész, illetve a korlátlanul végrehajtás alá vonható munkabér összegére a végrehajtás, így a munkabérletiltás rendszerében bekövetkezett 2023. évi módosítás?
Részlet a válaszából: […] ...azt az összeget kell alapul venni, amely a munkabért terhelő, abból a külön jogszabály szerint levonással teljesítendő adónak (adóelőlegnek), társadalombiztosítási járuléknak, magánnyugdíjpénztári tagdíjnak, továbbá egyéb járuléknak a levonása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.
1
2
3
53