Osztalék szociálishozzájárulásiadó-alapja

Kérdés: Az osztalék maximális szociálishozzájárulásiadó-alapjának számítása során az átalányadózó egyéni vállalkozó jövedelmét, vagy csak ennek adómentes részét lehet figyelembe venni abban az esetben, ha a vállalkozó éves bevétele várhatóan 8 millió forint, amelyből a 40 százalékos költséghányad figyelembevételével 4,8 millió forint a jövedelem?
Részlet a válaszából: […] ...= 5.568.000 forint.Ezt az összeget azonban - többek között - csökkenti a magánszemély Szja-tv. szerint összevont adóalapba tartozó adó- (adóelőleg-) alap számításánál figyelembe vett jövedelme.A kérdés tehát arra vonatkozik, hogy az átalányadózó egyéni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Kisadózó egyéni vállalkozó további jogviszonya

Kérdés: Miért kell megfizetnie a járulékokat a részfoglalkozású munkaviszonyában egy matematika-fizika felkészítést, korrepetálást végző kisadózó egyéni vállalkozónak, aki a munkaviszonyában ugyanezt a tevékenységet végzi? Akkor is meg kellene fizetni a járulékot, ha a munkaviszony helyett megbízási jogviszonyt létesítene?
Részlet a válaszából: […] ...kötelezettséget. Ez azt jelenti, hogy azt kell megvizsgálni, hogy az e tevékenységből származó havi járulék- (Szja-tv. szerinti adóelőleg-) alapot képező jövedelem eléri-e a minimálbér 30 százalékát (vagy, ha naptári napokat veszünk alapul, a minimálbér...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Külföldi állampolgárok részére fizetett tiszteletdíj

Kérdés: Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettsége keletkezik egy költségvetési szervnek, amely 2023. év őszétől EU-s és harmadik országbeli (angol, amerikai, svájci, szingapúri, maláj stb.) állampolgárságú, kutatási területeken elismert külföldi szakembereket kért fel - tiszteletdíjas jogviszonyban - tanácsadásra, ajánlások megfogalmazására? A szakemberek magánszemélyként végzik a tevékenységet a saját országukban, amelyért évi két alkalommal összesen évi bruttó 5000 euró tiszteletdíjban részesülnek. Kell adóazonosítót, illetve tajszámot igényelni ebben az esetben? Az érintettek magyarországi kifizetőtől még nem részesültek kifizetésben.
Részlet a válaszából: […] ...az illetőség szerinti országban adóköteles a jövedelem.Ha a megszerzett jövedelem Magyarországon nem adóköteles, akkor a kifizetőnek adóelőleget a kifizetésből nem kell levonnia, feltéve, hogy a magánszemély igazolja a külföldi illetőségét (Szja-tv. 7. melléklet 3...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Kivás kft. ügyvezetője

Kérdés: Helyesen jár el egy kiva hatálya alá tartozó kft., amely csak személyi jövedelemadót fizet megbízási jogviszonyban álló ügyvezetője 60.000 forintos megbízási díja után, aki egy másik társaságban munkaviszonyban áll, ahol jelenleg GYED-ben részesül? Elláthatja ingyenesen a tevékenységet az ügyvezető ebben az esetben? Miként alakul a kisvállalati adó alapja?
Részlet a válaszából: […] ...kötelezettség sem merül fel vele kapcsolatban, hiszen havi 60.000 forintos megbízási díja [amely jelen esetben 60.000 forintos adóelőleg-alapot is jelent, hiszen nem önálló tevékenységről van szó az Szja-tv. 24. §-a (1) bekezdésének d) pontja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Munkavállalás céges rendezvényen

Kérdés: Lehetséges, hogy egy betéti társaság háztartási munka keretében alkalmazzon valakit céges rendezvényen, vagy ez csak magánszemélyek között megengedett, és így az alkalmazó például csak a bt. ügyvezetője lehet?
Részlet a válaszából: […] ...terheli a munkáltatót szociális hozzájárulási adó és rehabilitációs hozzájárulás, valamint az Szja-tv.-ben a munkáltatóra előírt adóelőleg-levonási kötelezettség, a munkavállalót pedig a társadalombiztosítási-járulék-fizetési és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

A munkáltató készfizető kezesi felelőssége a munkabérletiltás érvényesítése során

Kérdés: Milyen összegig köteles helytállni a munkáltató abban az esetben, ha csak részlegesen teljesítette a munkabérletiltásra vonatkozó kötelezettségét? A városi bíróság a felek megállapodása alapján előre esedékesen minden hónap 10. napjáig fix összegben 20 ezer forint gyermektartásdíj megfizetéséről rendelkezett, és ezenfelül arról, hogy minden kifizetéskor a további munkabér jellegű juttatás (prémium, jutalom, jutalék) húsz százalékát a munkáltató a kifizetésre rendelt munkabérből levonja, és a tartásra jogosult részére utalás útján teljesíti. A munkáltató több ízben kizárólag a fix összegű tartási kötelezettség letiltása érdekében intézkedett, és a további bérelemekből a százalékos levonást nem teljesítette.
Részlet a válaszából: […] ...munkaviszonyára vagy annak megszüntetésére, megszűnésére tekintettel kifizetett pénzbeli juttatás, amelyet személyijövedelemadóelőleg-fizetési kötelezettség terhel a magánszemélynél.Munkavállalói munkabérnek minősül a kormányzati szolgálati,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

Magyar munkáltató külföldön élő munkavállalója

Kérdés: Hol és milyen közterheket kell megfizetni egy Lisszabonban élő magyar állampolgár után, aki home office keretében dolgozik egy magyar szoftvercégnek?
Részlet a válaszából: […] ...pótlék is a munkáltatót terhelik. A munkáltatónak kell a jogszabályi előírásoknak megfelelően az adót megállapítani, az adóelőleget levonni, az adóelőleget megfizetni, bizonylatot kiállítani a jövedelemről és a levont adóról, és adatot szolgáltatni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Átalányadózó egyéni vállalkozó közterheinek alapja

Kérdés: Vonatkozik a minimálbér hatszoros összegében meghatározott kedvezmény a főfoglalkozású átalányadózó egyéni vállalkozó járulék- és szociálishozzájárulásiadó-alapjára, vagy csak a személyi jövedelemadó számítása során vehető figyelembe?
Részlet a válaszából: […] ...Szja-tv. 47. §-ának (4a) bekezdése értelmében az átalányadózó egyéni vállalkozó vállalkozói bevétele alapján nem állapít meg adóelőleget addig, amíg az adóelőleg alapja az adóévben az adóév elejétől összesítve az éves minimálbér felét nem haladja meg. Ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 22.

Kedvezményszabály alkalmazása táppénz megállapítása során

Kérdés: Az Eb-tv. 48. §-ának (5) bekezdése szerinti kedvezményszabály értelmében, ha a biztosított az irányadó időszakban azért nem rendelkezik 180 napi jövedelemmel, mert legalább 180 napig az egészségbiztosítás egy másik pénzellátásában részesült, akkor a jelenlegi táppénz összegét az utolsóként megállapított ellátás alapján kell megállapítani, ha annak összege az eredetileg kiszámolt összegnél kedvezőbb. Helyesen értelmezi a kifizetőhely, hogy az utolsóként megállapított ellátásként csak olyan ellátást lehet figyelembe venni, ami az irányadó időszakban lett megállapítva?
Részlet a válaszából: […] ...ellátásainak megállapításához jövedelemként az ellátások összegének kiszámításánál a törvényben megállapított időszakra az adóelőleg megállapításához, az adóhatósághoz bevallott jövedelmet kell figyelembe venni. Jövedelemként kell figyelembe venni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 18.

Rendvédelmi igazgatási alkalmazott szülése

Kérdés: Rendvédelmi igazgatási alkalmazott a szülési szabadság tartamára csecsemőgondozási díjra vagy szülési szabadságra szerez jogosultságot. Melyek azok a rendelkezések, melyek megkönnyítik a választást, hogy valójában melyik ellátás igénybevételére nyílik lehetőség?
Részlet a válaszából: […] ...(1) bekezdése alapján az Szja-tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből az adóelőleg-alap számításánál figyelembe vett jövedelem járulékalapot képez, ami után a biztosított társadalombiztosítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.
1
2
3
54