Letiltás munkáltató által nyújtott rezsitámogatásból

Kérdés: Érvényesíthető a munkabérletiltás a munkáltató által a megnövekedett lakossági energiaárak ellentételezésére fizetett rezsitámogatásból, vagy ez a juttatás mentes a végrehajtás alól?
Részlet a válaszából: […] ...munka-viszonyára vagy annak megszüntetésére, megszűnésére tekintettel kifizetett pénzbeli juttatás, amelyet személyijövedelemadóelőleg-fizetési kötelezettség ter-hel a magánszemélynél.A letiltás alól mentesített juttatások nevesítésében a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Biztosítási kötelezettség elbírálása megbízási jogviszonyban

Kérdés: Milyen bejelentési és járulékfizetési kötelezettsége keletkezik a társasháznak abban az esetben, ha megbízási szerződést köt a számvizsgálói feladatok ellátására egy főállású munkaviszonnyal rendelkező magánszeméllyel? A megbízási díj éves összege 200 000 forint, amely év végén egy összegben kerül kifizetésre.
Részlet a válaszából: […] ...alapján azt kell megvizsgálni, hogy a jogviszonyból származó havi járulékalapot képező (Szja-tv. szerinti összevont adóalapba tartozó, adóelőleg-alap számításánál figyelembe veendő) jövedelem eléri-e a minimálbér 30 százalékát, azaz (2022-ben) a havi 60 000...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Egyéb jogcímen szerzett jövedelemmé minősített osztalékelőleg

Kérdés: Kell szociális hozzájárulási adót és szakképzési hozzájárulást fizetnie a cégnek abban az esetben, ha az adóhatóság a jogkövetési vizsgálat során 2021-re fizetett osztalékelőleget egyéb jogcímen szerzett jövedelemmé minősítette át? Az érintett tag/munkavállaló bére a minimálbér 24-szeresét meghaladta.
Részlet a válaszából: […] ...Szja-tv. szerinti összevont adóalapba tartozó adó- (adóelőleg-) alap számításánál figyelembe vett jövedelem a Szocho-tv. 1. §-ának (1) bekezdése érelmében szociálishozzájárulásiadó-alapot képez. Így az e körbe tartozó egyéb jövedelem után is meg kell fizetnie...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 25.

Letiltás táppénzből

Kérdés: Figyelembe kell venni a táppénz összegét a munkavállalót terhelő letiltások elszámolása során abban az esetben, ha a hónap első két munkanapján keresőképtelen volt, majd megszűnt a munkaviszonya, így a tárgyhónapra csak a szabadságmegváltás és a táppénz került elszámolásra a részére? Helyesen jár el a társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtető munkáltató, ha csak a szabadságmegváltás nettó összegére alkalmazza a több folyamatban lévő végrehajtás miatti 50 százalékos letiltást, figyelmen kívül hagyva a 28 500 forint összegű levonásmentes munkabérrészt, mivel a nettó táppénz összege pontosan 28 500 forint? A munkáltató arra alapozza az eljárást, hogy ha nem a kifizetőhely számfejtené a táppénzt, akkor sem kerülne levonásra a letiltás (nem gyerektartás és nem jogalap nélkül felvett egészségbiztosítási ellátás miatti a letiltás).
Részlet a válaszából: […] ...munkaviszonyára vagy annak megszüntetésére, megszűnésére tekintettel kifizetett pénzbeli juttatás, amelyet személyijövedelemadóelőleg-fizetési kötelezettség terhel a magánszemélynél.A Vht. 62. §-ának (3) bekezdése szerint, ha az adós ugyanattól...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 11.

Négygyermekes átalányadózó járulékalapja

Kérdés: Hogyan alakul a járulékfizetési kötelezettsége egy GYET-ben részesülő, négygyermekes átalányadózó édesanyának, tekintettel arra, hogy személyi jövedelemadót nem fizet? Egyéni vállalkozói bevétele kb. havi 600 000 forint, és 40 százalékos költséghányadot alkalmaz.
Részlet a válaszából: […] ...47. §-ának (4a) bekezdése értelmében ugyanis az átalányadózó egyéni vállalkozó vállalkozói bevétele alapján nem állapít meg adóelőleget addig, amíg az adóelőleg alapja az adóévben, az adóév elejétől összesítve, az éves minimálbér felét nem haladja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 11.

Végrehajtás fejlesztési foglalkoztatási díjból

Kérdés: Köteles érvényesíteni az illetékes bíróság által a jelenlegi foglalkoztatást megelőzően elrendelt tartásdíjfizetési kötelezettséget a foglalkoztatónak minősülő kifizető egy fejlesztésben részt vevő ellátott fejlesztési foglalkoztatási díjából?
Részlet a válaszából: […] ...munkaviszonyára vagy annak megszüntetésére, megszűnésére tekintettel kifizetett pénzbeli juttatás, amelyet személyijövedelemadóelőleg-fizetési kötelezettség terhel a magánszemélynél.A foglalkoztató által teljesített gyermektartásdíj-levonás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 11.

Jövedelempótló kártérítés közterhei

Kérdés: Terheli járulék-, adó- és szociálishozzá-járulásiadó-fizetési kötelezettség a jövedelempótló kártérítést, amelyet a bíróság a kórházi ellátásával összefüggésben ítélt meg egy beteg részére? Amennyiben a megítélt összeget terheli járulék- és adókötelezettség, akkor a megítélt összegből kell levonni, és az így keletkezett nettó összeget kell a volt beteg részére kifizetni, vagy a bíróság által megítélt összeget kell kifizetendőnek tekinteni, és visszafelé kell az intézménynek számolnia?
Részlet a válaszából: […] ...százalékos szociális hozzájárulási adót viszont a Szocho-tv. 1. §-ának (1) bekezdése értelmében a kórháznak mint kifizetőnek az adóelőleg-alap, azaz a megítélt összeg alapulvételével meg kell fizetnie.Természetesen pontos választ az ítélet ismeretében lehet adni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

Adókedvezmény egyetemi tanulmányok halasztása esetén

Kérdés: Hogyan kell megállapítani a gyermekek után járó adókedvezményt az alábbi esetben? A munkavállalónak két gyermeke van, az egyik 16 éves, nappali tagozatos szakközépiskolai tanuló, a másik gyermek idén ősztől ment volna nappali tagozatos egyetemre, de nem tudja megkezdeni a tanulmányait, mert nem rendelkezik három oltással, ezért most félévet halaszt. A dolgozó nyilatkozatában az alábbiak szerint kérte az adókedvezmény elszámolását: 2022. január-június hónapokban 2 gyermekre havi 40 000 forint (20 000 forint/gyermek), 2022. július hónaptól havi 20 000 forint (egy kedvezményezett eltartott és egy eltartott gyermek után). Helyesen gondolja a munkáltató, hogy a halasztás miatt július hónaptól már csak egy gyermekre tekintettel jár a kedvezmény, havi 10 000 forint összegben? Hogyan kell rendezni a többletként levont kedvezményt? Korrigálhatja a jogtalan levonást a munkáltató, vagy a munkavállaló rendezi majd a 2022. évről szóló személyijövedelemadó-bevallásában? Hogyan kell eljárni akkor, ha a nagyobb gyermek keresztfélévesként mégis elkezdi az egyetemet 2023. januárban?
Részlet a válaszából: […] ...hónapra állapítható meg visszamenőleg, tehát a szeptemberben benyújtott kérelem esetén visszamenőleg augusztus és július hónapra.Az adóelőleg megállapításához a magánszemély akkor nyilatkozik helyesen szeptembertől várható egyetemi tanulmányok esetén,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

Vendégtanár GYED-e

Kérdés: Adókötelesnek minősül egy nemzetközi együttműködés keretében vendégtanárként köz-alkalmazotti jogviszonyban álló személy gyermek-gondozási díja, vagy a személyijövedelemadó- fizetési kötelezettség alóli mentessége kiterjed az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira is?
Részlet a válaszából: […] ...ellátás, és nem tekinthető a vendégtanári tevékenység ellátásáért kapott jövedelemnek, ezért annak a kifizetése személyijövedelemadóelőleg-levonási vagy -fizetési kötelezettséget keletkeztet.(Kéziratzárás: 2022. 08....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

Főfoglalkozású átalányadózó egyéni vállalkozó járulékalapja

Kérdés: A minimálbér, a garantált bérminimum vagy a tényleges adóalap figyelembevételével kell megállapítania a társadalombiztosítási járulék és a szociális hozzájárulási adó alapját annak a főfoglalkozású átalányadózó egyéni vállalkozónak, aki év közben nem vesz ki jövedelmet a vállalkozásból? A vállalkozó fordítói, valamint tolmácsolási tevékenységet végez, és alkalmanként nyelvvizsgára felkészítés céljából vállal tanítványokat is. A kibocsátott számlák összege havonta változik, a munkák megoszlása miatt előfordulhatnak olyan hónapok is, amikor egyáltalán nem bocsát ki számlát.
Részlet a válaszából: […] ...költséghányad esetén pedig 12 000 000 forint bevételnek felel meg. Az adómentes jövedelemrész után tehát nem kell megfizetni az adóelőleget, csak az ezt meghaladó jövedelem képezi a 15 százalékos személyijövedelemadó-előleg alapját. Fontos tudnivaló viszont,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.
1
2
3
52