2009. január-június havi adóelőleg elszámolása

Kérdés: Hogyan kell elszámolni a 2009. január 1-jétől 2009. június 30-ig terjedő időszak adóelőlegét a 2009. évi XXXV. törvény 61. § (6) bekezdés szerint, ha a munkavállalónak az időszak egy részében vagy egészében nem a jelenlegi munkáltatónál, bér kifizetőjénél, társas vállalkozásnál, vagy polgári jogi társaságnál állt fenn a magánszemély jogviszonya, amelyből az adóelőleg megállapításakor figyelembe vett adóköteles jövedelmek származtak?
Részlet a válaszából: […] ...valamint a társasvállalkozás, a polgári jogi társaság a 2009. első félévre juttatott nem önállótevékenységéből származó bevételek adóelőlegét ... a 2009. év második fél évébenmegszerzett bevételekre vonatkozó adóelőleg-megállapítási szabályok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. július 28.
Kapcsolódó címkék:  

Adójóváírás, adóelőleg-számolás

Kérdés: Egy munkaviszonyban álló dolgozó havi munkabére 110 000 forint, ezenkívül más jövedelme nincs, így éves szinten 1 320 000 forint a keresete. A munkavállaló kérte az adójóváírás figyelembevételét és a göngyölítéses módszerű adóelőleg-levonást. Figyelembe lehet-e venni a havi göngyölített adóelőleg elszámolásánál a csökkentett adójóváírást, és mely (1 250 000 forint vagy 2 762 000 forint) határig, illetve a 11 340 forint havi maximum arányos csökkentésével minden hónapban, vagy a 11 340 forint havi maximum mindaddig a hónapig, amíg a kereset el nem éri az 1 250 000 forintot?
Részlet a válaszából: […] ...A jogosultsági határ 1 millió 250 ezer forint.Az Szja-tv. 48. § (12) bekezdés a) pontja arról rendelkezik,hogy a munkáltató az adóelőleg-megállapítás során hogyan veheti figyelembe azadójóváírást. A munkáltató az adóelőleg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 20.