Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony megszűnése

Kérdés:

Alkalmas a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony esetén elvárt munkáltatói igazolás az Flt.-ben meghatározott adattartalommal rendelkező igazolás kiváltására, vagy a jogviszony megszűnése esetén mindkettőt ki kell adni?

Részlet a válaszából: […] Az Mt. "Eljárás a munkaviszony megszüntetése (megszűnése) esetén" című fejezetrészében meghatározott módon, a munkaviszony megszüntetésekor legkésőbb az utolsó munkában töltött naptól, egyébként legkésőbb a munkaviszony megszűnésétől számított ötödik munkanapon a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 5.

Álláskereső személy keresőtevékenysége

Kérdés: Hogyan befolyásolja az álláskeresési járadék folyósítását, ha az állást kereső személy megbízási díjat kap óraadóként, vagy alkalmi munkavállalóként foglalkoztatják, illetve ha egyéni vállalkozást indít?
Részlet a válaszából: […] Az álláskeresési járadékról az Flt. rendelkezik. A törvény 28. §-a (1) bekezdésének g) pontja értelmében megszűnik a járadék folyósítása, ha az álláskereső keresőtevékenységet folytat a keresőtevékenység kezdőnapjától.A törvény szerint keresőtevékenység –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.

Közalkalmazotti jogviszony

Kérdés: Helyesen járt el a munkáltató egy óvodában dajka munkakörben foglalkoztatott, 1973-ban született közalkalmazott szabadságának és fizetési fokozatának megállapítása során abban az esetben, ha 5 év 5 hónap közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján C besorolási osztály 2. fizetési fokozatába sorolták, éves szabadságát pedig 20 nap alap- és 2 nap fizetési fokozattal járó pótszabadság figyelembevételével 22 napban állapították meg, tekintettel arra, hogy egyéb jogcímen pótszabadságra nem jogosult? A közalkalmazott a nyugdíjbiztosítási szerv által kiállított biztosítási jogviszonyairól szóló tájékoztatásban feltüntetett összes szolgálati időre jogosító idejét (beleértve az 1992. jú-lius 1-jét megelőzően keletkezett és 1992. december 31-ig tartó munkaviszonya utáni Mt. hatálya alá tartozó munkaviszonyait, alkalmi foglalkoztatási, közfoglalkoztatási jogviszonyait, munkanélküli-ellátásban töltött idejét) figyelembe véve kevésnek tartja a megállapított szabadságát. A?dolgozó 1989-től fennálló biztosítási ideje alatt 2008. január 1-jétől június 29-ig munkanélküli-ellátásban részesült, 2008. június 30-tól 2011. november 30-ig pedig semmilyen biztosítási idővel nem rendelkezett.
Részlet a válaszából: […] A közalkalmazottak szabadsága alap- és pótszabadságból áll.Az alapszabadság mértékét a Kjt. – két kivételtől eltekintve – alapvetően a fizetési osztályhoz köti. A?közalkalmazottat az A, B, C és D fizetési osztályban évi húsz munkanap, az E, F, G, H, I és J fizetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 28.

Alkalmi munkavállaló foglalkoztatása

Kérdés: Van valamilyen ellenőrzési kötelezettsége a munkáltatónak arra vonatkozóan, hogy az általa foglalkoztatott alkalmi munkavállaló ugyanabban az időszakban más foglalkoztatónál nincs bejelentve ugyancsak alkalmi munkavállalóként? Amennyiben igen, hogyan ellenőrizheti ezt a foglalkoztató?
Részlet a válaszából: […] Az alkalmi munkavállalót foglalkoztató munkaadó a dolgozó esetleges másik foglalkoztatónál fennálló jogviszonyát nem tudja ellenőrizni, de (legalábbis közteherviselési szempontból) nem is szükséges erről tudomást szereznie, hiszen a foglalkoztatással összefüggő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 27.

Mezőgazdasági őstermelő járulékai

Kérdés: Milyen összegű járulékot kell fizetnie annak az 50 éves mezőgazdasági őstermelőnek, akinek közalkalmazotti jogviszonya május hónapban szűnt meg, ezt követően 3 hónapig álláskeresési járadékban részesült, és a járási hivatal tájékoztatása szerint 45 nap után őstermelőként járulék-fizetésre kötelezett lesz? Az érintett 20 év szolgálati idővel fog rendelkezni abban az esetben, ha a nyugdíjbiztosítás egy jelenleg vitatott 2 éves egyéni vállalkozói időt is elismer. Valóban csak a 7110 forint összegű egészségügyi járulékot kell fizetnie, ha meglesz a 20 éves szolgálati ideje?
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt a járási hivatalnál szerzett információt kell korrigálnunk, ugyanis őstermelőként az érintett személy biztosítási kötelezettsége az álláskeresési járadék folyósításának megszűnését követő első naptól már fennáll. A "45 napos szabályt" akkor kellene...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 24.

Alkalmi munkavállalás figyelembevétele a nők kedvezményes nyugdíjánál

Kérdés: Hogyan veszik figyelembe a nők 40 éves jogosultsági ideje alapján járó kedvezményes nyugdíjnál az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás időszakát?
Részlet a válaszából: […] Az öregségi nyugdíj megállapítása során az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás napjait szolgálati időként, illetve jogosultsági időként, az alkalmi foglalkoztatás során kifizetett munkadíjat pedig keresetként kell figyelembe venni. Mivel az alkalmi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. február 21.

Szülés a biztosítás megszűnése után

Kérdés: Jogosult lesz a második gyermek után CSED-re és GYED-re egy édesanya, akinek az első gyermeke 2016. szeptember végén lesz 2 éves, a GYED folyósításának ideje alatt a gyermek 15 hónapos korában, 2015. december 1-jén visszament dolgozni 8 órás munkaviszonyban, amely 2016. augusztus 31-én megszűnt, így most nem biztosított, és a szülés várható időpontja 2017. év áprilisa? Igényelhető GYES mellett az álláskeresési járadék?
Részlet a válaszából: […] Sajnos a munkaviszony megszűnésével, azaz 2016. augusztus 31-én a biztosítás is megszűnt. A munkaviszony megszűnését követően gyermekgondozási segélyben részesülő személy már nem minősül biztosítottnak, a Tbj-tv. 16. §-ában foglaltak alapján egészségügyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 11.

Alkalmi munka figyelembevétele szolgálati időként

Kérdés:

Szolgálati időnek számít az alkalmi munkavállalás időszaka?

Részlet a válaszából: […] Az öregségi nyugdíj megállapítása során az alkalmi munkavállalói könyvvel, illetve 2010. augusztus 1-jétől az egyszerűsített foglalkoztatás keretében történő foglalkoztatás napjait szolgálati időként, az alkalmi foglalkoztatás során kifizetett munkadíjat pedig keresetként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 24.

Alkalmi foglalkoztatás időtartamának meghatározása

Kérdés:

Hogyan kell meghatározni a foglalkoztatás napjainak a számát alkalmi foglalkoztatás esetén, ha a foglalkoztatás egybefüggő időtartama két naptári napot érint, például a foglalkoztatás kezdő időpontja március 1-je 20 óra, a foglalkoztatás vége március 2-a 2 óra?

Részlet a válaszából: […] Az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszonyra az Mt., valamint a kötelező legkisebb munkabérről és a garantált bérminimumról szóló külön jogszabály rendelkezéseit az Efo-tv.-ben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni [Efo-tv. 4. § (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 1.

Tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozó munkanélküli-ellátása

Kérdés: Jogosult munkanélküli-ellátásra a tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozó?
Részlet a válaszából: […] Megítélésünk szerint igen. Az Flt. vonatkozó paragrafusai szerint álláskeresési ellátásra az álláskereső jogosult. Az említett törvény 58. §-a (5) bekezdésének d) pontja értelmében – egyéb feltételek fennállás mellett – álláskeresőnek az minősül, aki alkalmi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 16.
1
2
3
4