Átalányadózó egyéni vállalkozó közterheinek alapja

Kérdés: Hogyan történik 2023-ban a szociális hozzájárulási adó és a társadalombiztosítási járulék alapjának megállapítása abban az esetben, ha egy főállású átalányadózó egyéni vállalkozó negyedév közben - heti 40 órás munkaviszonyára tekintettel - többes jogviszonyúvá válik? Mi lesz a helyes osztószám például abban az esetben, ha a munkaviszony létrejöttére a 2. negyedévben, május hónapban kerül sor?
Részlet a válaszából: […] ...hónapokra bontását - mint a havi járulék- és szociálishozzájárulásiadó-alap megállapításának a módszerét - a többes jogviszonyú átalányadózó vállalkozó esetében is alkalmazni kell. Ez a Szocho-tv.-ből legalábbis egyértelműen következik. A jogszabály 6...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

Átalányadózó egyéni vállalkozó minimumközterhei

Kérdés: Levonhatja a társadalombiztosítási járulék, illetve a szociális hozzájárulási adó alapjából a korábban figyelembe vett járulék- és adóalapot az átalányadózó egyéni vállalkozó abban az esetben, ha az első negyedévben az éves minimálbért jelentősen meghaladó összegű bevételt realizál, az év hátralévő időszakában azonban a bevételei alatta maradnak a havi minimálbér összegének? Mentsül ebben az esetben a vállalkozó a II-IV. negyedévre a minimálisjárulék- és szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség alól, vagy minden hónapra meg kell fizetnie a minimálbér utáni közterheket?
Részlet a válaszából: […] ...Tbj-tv. 40. §-ának (2) bekezdése értelmében az Szja-tv. szerinti átalányadózást alkalmazó biztosított egyéni vállalkozót havonta terhelő társadalombiztosítási járulék alapja az év elejétől [a Tbj-tv. 6. § (1) bekezdés d) pont szerinti biztosítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

Átalányadózó egyéni vállalkozó 2023-ban

Kérdés: Milyen lehetőségeik vannak azoknak az egyéni vállalkozóknak, akik 2023-ban átalányadózást akarnak választani?
Részlet a válaszából: […] ...2023-as év több változást hozott az átalányadózást választó egyéni vállalkozók számára. Az Szja-tv. 50. §-ának (1) bekezdése elhagyta a korábban rögzített feltételeket, így átalányadózás már a tárgyévet megelőző adóévben szerzett bevétel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

Egyéni vállalkozó bevallási kötelezettsége

Kérdés: 2023. január 1-jétől valóban csak negyedévente kell benyújtaniuk az '58-as bevallást az egyéni vállalkozóknak?
Részlet a válaszából: […] ...változás csak az átalányadózó egyéni vállalkozót érinti. A Tbj-tv. 77. §-ának (2) bekezdése értelmében az Szja-tv. rendelkezései szerint a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó a társadalombiztosítási járulékot az Art...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Átalányadózó egyéni vállalkozó nagyszülői GYED-e

Kérdés: Mentesül a minimumjárulék-fizetési kötelezettség alól egy főfoglalkozású átalányadózó egyéni vállalkozó abban az esetben, ha a lánya helyett, nagyszülőként igényli a GYED-et? Jogosult lehet egyáltalán az ellátásra ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...olyan tevékenységről van szó, amelyet az érintett az otthonában folytathat.A (nagyszülői) GYED folyósításának tartama alatt az átalányadózó egyéni vállalkozót nem terheli a minimális adó- és járulékfizetési kötelezettség a Szocho-tv. 9. §-a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Megváltozott munkaképességű átalányadózó egyéni vállalkozó

Kérdés: Levonhatja az első negyedévi meg nem fizetett minimális szociális hozzájárulási adót 2023-ban egy megváltozott munkaképességű átalányadózó egyéni vállalkozó a II. negyedévben szerzett nagy összegű jövedelme után fizetendő szociális hozzájárulási adóból? A vállalkozó az első negyedévben nem realizál jövedelmet, és érvényesíti a megváltozott munkaképességű vállalkozókat megillető szociálishozzájárulásiadó--kedvezményt.
Részlet a válaszából: […] ...január 1-jétől módosulnak az átalányadózó minimális adó- és járulékfizetésére vonatkozó szabályok. A változás révén bizonyos tekintetben visszaállításra kerülnek a 2012 előtt hatályos "göngyölítésre" vonatkozó szabályok, ami azt jelenti, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Mezőgazdasági őstermelő nyugdíjazása

Kérdés: Mi a nyugdíj-megállapítás menete annak a mezőgazdasági őstermelőnek az esetében, aki 2023. február hónapban tölti be a 65. életévét, és ekkor el szeretne menni nyugdíjba?
Részlet a válaszából: […] ...is kell benyújtania az adóhatóság felé, amennyiben a biztosított mezőgazdasági őstermelő vagy az Szja-tv. rendelkezései szerint átalányadózást alkalmazó biztosított egyéni vállalkozó. Erre azért van szükség, hogy a mezőgazdasági őstermelőnek a bevallással...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Ügyvezetői tevékenység kisadózó vállalkozás mellett

Kérdés: Elláthatja az ügyvezetői tevékenységet a 2022. október 10-én alapított egyszemélyes kft.-jében a tag, ha mellette kisadózó egyéni vállalkozóként is tevékenykedik? Az érintett 2022. december 1-jétől átalányadózó lesz, tehát a kérdéses időszak az október 10. és november 30. közötti időtartam.
Részlet a válaszából: […] A válasz: sajnos nem.A kft. tulajdonosa, amennyiben nem munkaviszonyban látja el az ügyvezetést, akkor a Tbj-tv. 4. §-ának 21.5. alpontja értelmében társas vállalkozónak minősül. A társas vállalkozói jogviszony pedig a Kata-tv. vonatkozó előírásai [1. § (1) bekezdés,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.

Egyéni vállalkozó bejelentése

Kérdés: Milyen jogviszonykóddal kell biztosítottként bejelenteni az átalányadózást választó egyéni vállalkozót, aki egyidejűleg egy kft.-ben társas vállalkozóként is biztosított, és a minimumjárulékokat - tekintve, hogy ezt megelőzően kisadózó volt - a társas vállalkozói jogviszonyában fizeti meg? A kitöltési útmutatóban erre vonatkozóan nem található külön kód.
Részlet a válaszából: […] Valóban, a 22T1041-es nyomtatvány az egyéni vállalkozóra csak három kódot tartalmaz: a 1341-es "Főfoglalkozású egyéni vállalkozó" és a 1342-es "Egyéni vállalkozó munkaviszony mellett" és a 1343-as "Egyéni vállalkozó közép- v. felsőfokú nappali tagozatos tanulmányok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.

Egyéni vállalkozás főállású anyaság mellett

Kérdés: Mentesülhet a minimumadó- és járulékfizetési kötelezettség alól egy átalányadózó egyéni vállalkozó abban az esetben, ha csak 30 órás munkaviszonya van, de mellette főállású anya? Beszámítható a heti 36 órás foglalkoztatásba a főállású anyaság?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben "főállású" édesanyáról van szó, amelyből arra következtetünk, hogy GYET-ben részesül. A GYET folyósításának a tartama alatt a vállalkozó mentesül a havi minimálisadó- és járulékfizetési kötelezettség alól.A másik lehetőség, hogy a kérdésben a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.
1
2
3
13