Átalányadózó egyéni vállalkozó

Kérdés: Milyen összeg után kell megfizetnie a szociális hozzájárulási adót egy nyugdíjas kft.-tag 7 millió forint összegű osztaléka után abban az esetben, ha az érintett átalányadózó egyéni vállalkozóként várható éves bevétele nyolcmillió-négyszázezer forint? Az egyéni vállalkozó 40 százalékos költséghányad alkalmazására jogosult.
Részlet a válaszából: […] Az osztalék a Szocho-tv. 1. §-ának (1) bekezdése alapján képez adóalapot, amelyre vonatkozik a jogszabály 2. §-ának (2) bekezdésében meghatározott maximum-adóalap. Ez 2024-ben 24×266.800 = 6.403.200 forintot jelent.Az így megállapított adóalapot azonban csökkenti az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. július 16.

Nappali tagozatos egyetemi hallgató egyéni vállalkozó

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettsége keletkezik annak az egyéni vállalkozónak, aki 2024. március 31-ig átalányadózóként folytatott tevékenységet, de megszüntette egyéni vállalkozását, amelyet 2024. szeptember 1-jétől újra el szeretne indítani? A vállalkozó ugyanettől az időponttól megkezdi felsőfokú tanulmányait nappali tagozatos egyetemi hallgatóként.
Részlet a válaszából: […] ...az Szja-tv. 50. §-ának (7) bekezdésére kell felhívnunk a figyelmet, miszerint az az egyéni vállalkozó, aki az átalányadózását megszünteti, vagy az arra való jogosultsága megszűnik, a megszüntetés (megszűnés) évére és az azt követő 12...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. július 16.

Átalányadózó őstermelő járuléka és táppénzalapja

Kérdés: Hogyan alakul a járulékfizetési kötelezettsége annak az átalányadózó őstermelőnek, aki már 10 éve folytatja ezt a tevékenységet munkaviszony mellett, de a munkaviszonya 2024. jú-lius 1-jétől megszűnik? Mi lesz a táppénz alapja, ha a munkaviszonyában a munkabére havi 500 ezer forint, az őstermelői bevétele pedig 2023-ban 9 millió forint volt? Az érintett július közepétől előreláthatóan hosszabb ideig táppénzen lesz egy műtét miatt.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett őstermelő 2024. július 1-jétől vált mezőgazdasági őstermelőként biztosítottá, és ettől az időponttól terheli e jogviszonyában a járulékfizetési kötelezettség.Mivel nem idén kezdte az őstermelői tevékenységet, nem minősül kezdőnek,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. július 16.

Nyugdíjkorhatárt betöltött, nyugellátásban nem részesülő egyéni vállalkozó

Kérdés:

Meg kell fizetnie a társadalombiztosítási járulékot és szociális hozzájárulási adót átalányadózó egyéni vállalkozóként egy teljes munkaidős egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személynek, aki már betöltötte a 65. életévét, de nem vett igénybe nyugellátást?

Részlet a válaszából: […] ...nyugellátásban – az általános szabályok szerint kell a társadalombiztosítással összefüggő kötelezettségeinek eleget tennie.Ez átalányadózóként azt jelenti, hogy átalányban megállapított, személyijövedelemadó-köteles jövedelme után kell megfizetnie a 18...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.

Számla

Kérdés: Átalányadózó egyéni vállalkozóként adhat számlát egy művészeti tevékenységgel foglalkozó egyesület elnöke és elnökhelyettese, ha a tevékenységi körükben szerepel a művészeti tevékenység, és az egyesület időnként szeretné felkérni őket egy-egy fellépésre?
Részlet a válaszából: […]

Jogszabályi akadálya nincs annak, hogy az egyesület a tagjával (elnökével vagy helyettesével) vállalkozási jogviszonyt létesítsen, feltéve, hogy az egyesület alapszabálya nem tartalmaz erre vonatkozóan kizáró előírást.

(Kéziratzárás: 2024. 05. 27.)

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.

Mezőgazdasági őstermelő szociális hozzájárulási adója

Kérdés: Hogyan alakul a szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettsége annak a mezőgazdasági őstermelőnek, aki 2023-ban kezdte meg a tevékenységét, de a kezdés évében nem volt bevétele, így 2024-re havi 300.000 forint után vállalja a járulékfizetést?
Részlet a válaszából: […] ...kötelezettsége (Szocho-tv. 7. §) alapvetően az adóévben elért bevételétől és az adófizetés (átalányadózó vagy sem) módjától függ. Ugyanakkor a biztosított őstermelő esetében a járulékalap összege, illetve a magasabb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 23.

Egyéni vállalkozói tevékenység munkaviszony mellett

Kérdés:

Főfoglalkozású átalányadózóként meg kell fizetnie a továbbiakban a közterheket annak az egyéni vállalkozónak, aki rendelkezik egy heti 36 órás munkaviszonnyal, ahol eddig táppénzen volt, a jogosultsága azonban hamarosan megszűnik, viszont továbbra is keresőképtelen marad? Az érintett az egyéni vállalkozásában folyamatosan dolgozott, a keresőképtelenség erre a jogviszonyra nem vonatkozott.

Részlet a válaszából: […] A kérdésben munkaviszony mellett egyéni vállalkozói tevékenységet folytató személyről van szó, aki munkaviszonya alapján táppénzben részesül, de egyéni vállalkozóként folytatja tevékenységét, tehát e jogviszonyában keresőképes, illetve tevékenysége nem akadályozta a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 9.

Rokkantsági ellátásban részesülő egyéni vállalkozó

Kérdés: Valóban nem folytathatja a továbbiakban kisadózóként a tevékenységét az az egyéni vállalkozó, aki C2 minősítési kategóriába tartozik, és számára rokkantsági ellátás került megállapításra? Amennyiben nem lehet a továbbiakban kisadózó, és áttér az átalányadózásra, akkor nyugdíjasként mentesül a járulék és a szociális hozzájárulási adó megfizetése alól?
Részlet a válaszából: […] Valóban, a Kata-tv. alkalmazásában a rokkantsági ellátásban részesülő, és 50 százalékos vagy kisebb mértékű egészségi állapottal rendelkező (a C2 kategória ennek felel meg) vállalkozó nem főállásúnak minősül, és így nem választhatja a kisadózást.E nem főállású...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 19.

Osztalék szociálishozzájárulásiadó-alapja

Kérdés:

Az osztalék maximális szociálishozzájárulásiadó-alapjának számítása során az átalányadózó egyéni vállalkozó jövedelmét, vagy csak ennek adómentes részét lehet figyelembe venni abban az esetben, ha a vállalkozó éves bevétele várhatóan 8 millió forint, amelyből a 40 százalékos költséghányad figyelembevételével 4,8 millió forint a jövedelem?

Részlet a válaszából: […] ...összevont adóalapba tartozó adó- (adóelőleg-) alap számításánál figyelembe vett jövedelme.A kérdés tehát arra vonatkozik, hogy az átalányadózó egyéni vállalkozó esetében összevont adóalapot képező jövedelemnek minősül-e az átalányban megállapított jövedelem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Mezőgazdasági őstermelő közterhei

Kérdés: Hogyan alakul 2023-ban a járulék- és szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettsége annak az őstermelőnek, aki 2022. évben végig rendelkezett egy 36 órát elérő munkaviszonnyal, amely 2023. augusztus hónapban megszűnt, és ezután 2023. október 19. napjáig álláskeresési járadékban részesült? Milyen időponttal kell beadni az '58-as bevallást?
Részlet a válaszából: […] ...ötszörösét az adóévben meg nem haladó őstermelői tevékenységből származó – támogatások nélküli – bevétellel rendelkező, átalányadózást választó, járulékfizetésre kötelezett mezőgazdasági őstermelő az adó fizetésére nem kötelezett. A 2023....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.
1
2
3
16