Mezőgazdasági őstermelő szociális hozzájárulási adója

Kérdés: Hogyan alakul a szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettsége annak a mezőgazdasági őstermelőnek, aki 2023-ban kezdte meg a tevékenységét, de a kezdés évében nem volt bevétele, így 2024-re havi 300.000 forint után vállalja a járulékfizetést?
Részlet a válaszából: […] ...kötelezettsége (Szocho-tv. 7. §) alapvetően az adóévben elért bevételétől és az adófizetés (átalányadózó vagy sem) módjától függ. Ugyanakkor a biztosított őstermelő esetében a járulékalap összege, illetve a magasabb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 23.

Egyéni vállalkozói tevékenység munkaviszony mellett

Kérdés: Főfoglalkozású átalányadózóként meg kell fizetnie a továbbiakban a közterheket annak az egyéni vállalkozónak, aki rendelkezik egy heti 36 órás munkaviszonnyal, ahol eddig táppénzen volt, a jogosultsága azonban hamarosan megszűnik, viszont továbbra is keresőképtelen marad? Az érintett az egyéni vállalkozásában folyamatosan dolgozott, a keresőképtelenség erre a jog-viszonyra nem vonatkozott.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben munkaviszony mellett egyéni vállalkozói tevékenységet folytató személyről van szó, aki munkaviszonya alapján táppénzben részesül, de egyéni vállalkozóként folytatja tevékenységét, tehát e jogviszonyában keresőképes, illetve tevékenysége nem akadályozta a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 9.

Rokkantsági ellátásban részesülő egyéni vállalkozó

Kérdés: Valóban nem folytathatja a továbbiakban kisadózóként a tevékenységét az az egyéni vállalkozó, aki C2 minősítési kategóriába tartozik, és számára rokkantsági ellátás került megállapításra? Amennyiben nem lehet a továbbiakban kisadózó, és áttér az átalányadózásra, akkor nyugdíjasként mentesül a járulék és a szociális hozzájárulási adó megfizetése alól?
Részlet a válaszából: […] Valóban, a Kata-tv. alkalmazásában a rokkantsági ellátásban részesülő, és 50 százalékos vagy kisebb mértékű egészségi állapottal rendelkező (a C2 kategória ennek felel meg) vállalkozó nem főállásúnak minősül, és így nem választhatja a kisadózást.E nem főállású...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 19.

Osztalék szociálishozzájárulásiadó-alapja

Kérdés:

Az osztalék maximális szociálishozzájárulásiadó-alapjának számítása során az átalányadózó egyéni vállalkozó jövedelmét, vagy csak ennek adómentes részét lehet figyelembe venni abban az esetben, ha a vállalkozó éves bevétele várhatóan 8 millió forint, amelyből a 40 százalékos költséghányad figyelembevételével 4,8 millió forint a jövedelem?

Részlet a válaszából: […] ...összevont adóalapba tartozó adó- (adóelőleg-) alap számításánál figyelembe vett jövedelme.A kérdés tehát arra vonatkozik, hogy az átalányadózó egyéni vállalkozó esetében összevont adóalapot képező jövedelemnek minősül-e az átalányban megállapított jövedelem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Mezőgazdasági őstermelő közterhei

Kérdés: Hogyan alakul 2023-ban a járulék- és szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettsége annak az őstermelőnek, aki 2022. évben végig rendelkezett egy 36 órát elérő munkaviszonnyal, amely 2023. augusztus hónapban megszűnt, és ezután 2023. október 19. napjáig álláskeresési járadékban részesült? Milyen időponttal kell beadni az '58-as bevallást?
Részlet a válaszából: […] ...ötszörösét az adóévben meg nem haladó őstermelői tevékenységből származó – támogatások nélküli – bevétellel rendelkező, átalányadózást választó, járulékfizetésre kötelezett mezőgazdasági őstermelő az adó fizetésére nem kötelezett. A 2023....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Átalányadózó egyéni vállalkozó járulékalapja

Kérdés: Mi lesz a járulékalapja annak az átalányadózó egyéni vállalkozónak, aki 2023. szeptember 30-ig főállású volt, bevételt nem realizált, így a garantált bérminimum alapján teljesítette a járulékfizetést, október 1-jétől munkaviszonyban áll, és a IV. negyedévben 10 millió forint vállalkozói bevételt szerez, amiből 6 millió forint a jövedelem?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben említett átalányadózó egyéni vállalkozó az első 3 negyedévben – feltéve, hogy nem volt olyan időszak (pl. táppénz), melynek tartama alatt mentesült a minimumkötelezettség alól – 9×296.400 forint = 2.667.600 forint alapulvételével...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Egyéni vállalkozó nyugdíjazása

Kérdés: Vissza kell adnia az egyéni vállalkozói igazolványát egy átalányadózó egyéni vállalkozónak abban az esetben, ha hamarosan eléri az öregségi nyugdíjkorhatárát, és igényelni szeretné az ellátást?
Részlet a válaszából: […] Az öregségi nyugdíjassá váláshoz életkori feltételnek kell megfelelni, és a szolgálati idő tartamának kell elérnie a nyugdíjtörvényben előírt mennyiséget.A társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatára annak, akia) 1952. január 1-je...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Átalányadózó egyéni vállalkozó munkaviszonya

Kérdés: Kötelezett minimumjárulék fizetésére egy átalányadózó egyéni vállalkozó abban az esetben, ha egy kft. tulajdonosaként heti 40 órás munkaviszony keretében végzi az ügyvezetői teendőket, de – likviditási problémák miatt – jelenleg nem részesül munkabérben? Az ügyvezető nincs fizetés nélküli szabadságon, ellátja a teendőit, tehát megvalósul a heti 36 órás foglalkoztatás.
Részlet a válaszából: […] ...eljárása jogellenes. Ráadásul felmerülhet a rosszhiszemű joggyakorlás kérdése is, hiszen a jogalkotó egyértelműen azért engedte el az átalányadózó egyéni vállalkozó minimumjárulékát, mert a munkaviszonyban bizonyosan megtörténik a járulékfizetés.(Kéziratzárás:...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 24.

Átalányadózó egyéni vállalkozó táppénz-hozzájárulása

Kérdés:

Meg kell fizetni a táppénz-hozzájárulást a 100 százalékos baleseti táppénz után egy átalányadózó egyéni vállalkozó esetében, ha munkabaleset érte, és jelenleg "1"-es kódú baleseti táppénzen van?

Részlet a válaszából: […] Az egyéni vállalkozót – saját táppénzével összefüggésben – nem terheli a táppénz-hozzájárulás fizetésének kötelezettsége, azt csak az esetleges alkalmazottjai számára folyósított táppénz után kell megfizetnie.Ugyanakkor ebben az esetben is csak a betegség miatti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 24.

Keresőképtelen átalányadózó egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége

Kérdés: Miként alakul annak a biztosítások közvetítésével foglalkozó átalányadózó egyéni vállalkozónak a járulékfizetési kötelezettsége, aki 2023. július 6-tól keresőképtelen, de jelenleg is érkezik bevétele? A vállalkozó jövedelme ezzel a bevétellel érte el az adómentes részt.
Részlet a válaszából: […] ...kérdésre csak szeptember hónapot követően lehet teljes körű választ adni, hiszen az átalányadózó esetében a negyedéves adatokból kell kiindulni, és ekkor is csak abban az esetben, ha ismernénk a pontos számadatokat, tehát az szja-köteles jövedelem összegét havi bontásban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.
1
2
3
15