Árvaellátás

Kérdés: Jogosult lesz árvaellátásra a 8 éves gyermek abban az esetben, ha az édesapja elhunyt, de nem rendelkezett 20 év szolgálati idővel?
Részlet a válaszából: […] ...jogosult lesz. A tizenhat év alatti gyermek számára a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv hivatalból kivételes árvaellátást állapít meg, ha az árvaellátás iránti kérelmet azért nem lehetett teljesíteni, mert az elhunyt jogszerző a szükséges szolgálati időt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. december 18.

Felnőttképzésben részt vevő gyermek árvaellátása

Kérdés: Jogosult árvaellátásra az a 19 éves gyermek, aki gimnáziumi tanulmányait felnőttoktatási tagozaton végzi?
Részlet a válaszából: […] ...tanulmányok címén az a gyerek jogosult, akia) nappali rendszerű iskolai oktatásban, vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben, vagyb) felnőttképzésben vesz részt, vagyc) betegsége, testi vagy szellemi fogyatékossága miatt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 10.

Árvaellátásban részesülő gyermek munkavállalása

Kérdés: Van valamilyen idő-, illetve kereseti korlát abban az esetben, ha egy nappali tagozatos, árvaellátásban részesülő fiú munkát vállal?
Részlet a válaszából: […] ...Tny-tv. 55. §-a (1) bekezdésének értelmében az árvaellátás - a jogosultsági feltételek megléte esetén - legkorábban a szülő halála napjától kezdődően a gyermek 16. életévének betöltése napjáig jár. Ha a gyermek oktatási intézmény nappali tagozatán tanul,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 16.

Árvaellátás

Kérdés: Milyen módon és hol igényelhet árvaellátást egy gyermek az elhunyt édesapja után?
Részlet a válaszából: […] ...a gyermek jogosult - ideértve a házasságbanvagy az élettársi közösségben együtt élők egy háztartásban közösen nevelt,korábbi házasságból, élettársi együttélésből származó gyermekét is -, akinekszülője haláláig az öregségi, illetve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 26.

Árvaellátásban részesülő tanulmányainak halasztása

Kérdés: Árvaellátásban részesülőként terheli-e valamilyen kötelezettség a jogosultat, ha felsőfokú tanulmányai során legalább egy évet halasztani szeretne?
Részlet a válaszából: […] ...16. életévét betöltött, iskolai tanulmányokat folytatóárva (vagy törvényes képviselője) 10 munkanapon belül köteles bejelenteni anyugdíjfolyósító igazgatóságnak minden olyan tényt, adatot, körülményt, amelyaz árvaellátásra való jogosultságot vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 29.

Főiskolai hallgató árvaellátása

Kérdés: Középiskolai tanulmányai befejezése után kaphatja-e tovább az árvaellátást az a gyermek, aki szeptembertől főiskolai hallgatóként tanul tovább?
Részlet a válaszából: […] ...árvaellátás főszabályként a gyermek 16. életévénekbetöltéséig jár. Ezt követően tanulmányok folytatása címén legfeljebb 25.életéve betöltéséig azt a gyermeket illeti meg árvaellátás, aki 1. alapfokú, középfokú vagy felsőfokú tanulmányokat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 16.

Özvegy és árvák ellátásai

Kérdés: Milyen ellátásra, illetve segélyre jogosult az a munkaviszonyban álló nő, akinek rokkantnyugdíjas férje 2005-ben elhunyt, és 2 kiskorú gyermeket nevel? Az egyik gyermek tartósan beteg, ez mennyire változtat az ellátások összegén?
Részlet a válaszából: […] ...mindkét gyermeke árvaellátásra jogosult, mivel azédesapjuk rokkantsági nyugdíjasként halt meg [Tny-tv. 54. § (1) bekezdés]. Azárvaellátásra jogosultság az édesapa halála napjától kezdődően a 16. életévükbetöltése napjáig áll fenn. Oktatási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. november 8.

Elhunytnak járó családtámogatási ellátás

Kérdés: Egy kft. dolgozója testvére elhunyta után magához vette és neveli az árván maradt gyermekeit. Most szerzett róla tudomást, hogy jogosult a gyermekek után járó családi pótlékra és a kisebb gyermek után járó GYES-re. Mennyi időre visszamenőleg igényelhető az ellátás ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A jogosult halála esetén - az anyasági támogatás kivételével- az esedékes és fel nem vett ellátásra valóban jogosult az a személy, aki azelhalálozást követően az ellátásra jogosító gyermek neveléséről sajátháztartásában gondoskodik.Az esedékessé vált és fel nem vett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. augusztus 9.

Első házasságból született gyermek árvaellátása

Kérdés: Jogosult-e árvaellátásra az a gyermek, aki az elhunyt első házasságából született, és már több éve nem élt vele közös háztartásban?
Részlet a válaszából: […] ...gyermek jogosult lehet az ellátásra, de ehhez bizonyosfeltételeknek teljesülniük kell.Árvaellátásra az a gyermek jogosult - ideértve a házasságbanvagy az élettársi közösségben együtt élők egy háztartásban közösen nevelt,korábbi házasságból, élettársi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. július 19.

Árvaellátásban részesülő gyermek szülése

Kérdés: Egy árvaellátásban részesülő gyermek gyermeket vár. Jogosult lesz-e valamilyen ellátásra anélkül, hogy az veszélyeztetné az árvaellátás folyósítását?
Részlet a válaszából: […] ...árvaellátás az elhunyt szülő halála napjától a gyermek16. életévének betöltéséig jár. Ha a gyermek oktatási intézmény nappalitagozatán tanul, az árvaellátás a tanulmányok tartamára, de legfeljebb ahuszonötödik életév betöltéséig jár. Ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. június 28.