Török állampolgárok személyi jövedelemadója

Kérdés: Terheli Magyarországon személyijövedelemadó-fizetési kötelezettség egy török anyacég magyarországi fióktelepén kiküldetésben dolgozó török állampolgárságú alkalmazottak jövedelmét? A munkavállalók után a társadalombiztosítási járulékot a török anyacég fizeti meg.
Részlet a válaszából: […] ...Art. 7. §-a 31. pontjának e) alpontja alapján kifizetőnek minősül. A kifizetőnek minősülő vagy a külföldi munkáltató nevében eljárva a kifizetői feladatok teljesítését vállaló fióktelepnek az általános szabályok szerint kell teljesíteni a kötelezettségeit....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Özvegyi nyugdíj

Kérdés: Meddig jár az özvegyi nyugdíj?
Részlet a válaszából: […] ...tartósan beteg - azaz magasabb összegű családi pótlékra jogosító - gyermeket tart el. Előbbi esetben az ideiglenes özvegyi nyugdíj az árva 18 hónapos életkorának betöltéséig, utóbbi esetben a gyermek harmadik életéve betöltésének napjáig jár.Az ideiglenes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Teljesítménybér, jutalék, prémium és bónusz

Kérdés: Mi a különbség a teljesítménybér, a jutalék, a prémium és a bónusz között?
Részlet a válaszából: […] ...vonatkozásait. Itt tehát alapvetően egy utólagos elismerő díjazásról van szó, melyet a munkáltató mérlegelési jogkörében eljárva adhat a munkavállaló részére.(Kéziratzárás: 2023. 04....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Özvegyi nyugdíj és árvaellátás

Kérdés: Jogosult lesz árvaellátásra a mostohagyermek abban az esetben, ha a mostohaapja két héttel azután halt meg, hogy összeházasodott a gyermek édesanyjával, és egy háztartásba költöztek? A házasságkötés előtt a 12 éves mostohagyermek az édesapjával lakott. Jogosult lesz állandó özvegyi nyugdíjra az anya, ha van egy elhunyttal közös gyermeke is, aki jelenleg 3 éves?
Részlet a válaszából: […] ...a gyermek jogosult - ideértve a házasságban vagy az élettársi közösségben együtt élők által egy háztartásban közösen nevelt gyermeket is -, akinek a szülője öregségi nyugdíjasként halt meg, vagya) a 22 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

Nyugdíjas munkavállaló betegszabadsága

Kérdés: Dönthet úgy saját hatáskörében egy kft. ügyvezetője, hogy betegszabadságot fizet a nyugdíjas munkavállalója részére a Covid-fertőzés miatt "7"-es kóddal igazolt keresőképtelenség idejére, tekintettel arra, hogy a nyugdíjas dolgozó táppénzre nem jogosult?
Részlet a válaszából: […] ...betegszabadság jár.Ugyanakkor a kérdésben említett 7-es kód esetén (közegészségügyi okból történt foglalkozástól eltiltás vagy járványügyi zárlat miatti keresőképtelenség) nem jár betegszabadság, hiszen a keresőképtelenség nem betegség miatt áll fenn...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Nyugdíjemelés több ellátás esetén

Kérdés: Jogosult lesz mindkét ellátás után a november havi visszamenőleges emelésre az a személy, aki saját jogú öregségi nyugdíjban és özvegyi nyugdíjban is részesül?
Részlet a válaszából: […] ...1-jére visszamenőlegesen.A 2022. évi novemberi kiegészítő emelésre az öregségi nyugdíjban, özvegyi nyugdíjban, szülői nyugdíjban, árvaellátásban, baleseti hozzátartozói nyug-ellátásban, mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Nyugdíjprémium 2022-ben megállapított ellátás esetén

Kérdés: Jogosult lesz nyugdíjprémiumra egy öregségi nyugdíjas személy, aki tavaly már betöltötte a nyugdíjkorhatárát, de csak 2022. februártól kérte a nyugellátás megállapítását?
Részlet a válaszából: […] ...aki 2021. év legalább egy napján, valamint 2022. novemberben is részesült- özvegyi nyugdíjban (kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat),- árvaellátásban,- szülői nyugdíjban,- öregségi nyugdíjban, mezőgazdasági szövetkezeti járadékban, mezőgazdasági...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Özvegyi nyugdíj

Kérdés: Jogosult özvegyi nyugdíjra elhunyt házastársa után egy öregségi nyugdíjban részesülő személy? Folyósítható együtt a két ellátás? Amennyiben igen, akkor hogyan kell igényelni az özvegyi nyugdíjat?
Részlet a válaszából: […] ...szerint legalább egy évig folyósítanak. Ettől eltérően 18 hónapig kapja az özvegy az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, ha az elhunyt jogán árvaellátásra jogosult, másfél évesnél fiatalabb gyermeket tart el. Fogyatékos vagy tartósan beteg gyermeket nevelő özvegynek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Nyugdíjemelés 2022

Kérdés: Számíthatnak nyugdíjemelésre a tavalyi évhez hasonlóan a nyugdíjas személyek 2022. november hónapban? Amennyiben igen, akkor ki lesz jogosult az emelésre?
Részlet a válaszából: […] ...11-én kerül jóváírásra.A novemberi kiegészítő emelésre jogosult az öregségi nyugdíjban, özvegyi nyugdíjban, szülői nyugdíjban, árvaellátásban, baleseti hozzátartozói nyug-ellátásban, mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 25.

Kivételes nyugellátás-emelés és egyszeri segély

Kérdés: Milyen támogatást tud igénybe venni az az egyedül élő nyugdíjas személy, aki a folyamatos áremelkedések miatt előreláthatóan nem tud majd megélni a nyugdíjából?
Részlet a válaszából: […] ...alacsony összegű öregségi és özvegyi nyugdíjban, valamint az árvaellátásban részesülő személy élethelyzetén a kivételes nyugellátás-emelés, illetve az egyszeri segély segíthet.A kivételes nyugdíjemelés annak az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjasnak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.
1
2
3
29