tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

10 találat a megadott árva tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Árvaellátás

Kérdés: Jogosult lesz árvaellátásra a 8 éves gyermek abban az esetben, ha az édesapja elhunyt, de nem rendelkezett 20 év szolgálati idővel?
Részlet a válaszból: […]kérelmet azért nem lehetett teljesíteni, mert az elhunyt jogszerző a szükséges szolgálati időt nem szerezte meg.A kivételes árvaellátást minden szempontból úgy kell tekinteni, mintha az a jogosultsági feltételek megléte esetén illetné meg az árvát, így az árva 16. életévének betöltése napjáig jár. Amennyiben a gyermek nappali rendszerű iskolai oktatásban
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5956
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Felnőttképzésben részt vevő gyermek árvaellátása

Kérdés: Jogosult árvaellátásra az a 19 éves gyermek, aki gimnáziumi tanulmányait felnőttoktatási tagozaton végzi?
Részlet a válaszból: […]jogosultsági feltételek megléte esetén az árvaellátás főszabály szerint legkorábban a szülő halála napjától kezdődően a gyermek tizenhatodik életévének betöltéséig jár.Az árvaellátásra való jogosultság a tanulmányok tartamára, de legfeljebb a 25. életévének betöltéséig meghosszabbodik, ha a gyermeka) oktatási vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán,b) nappali rendszerű felnőttoktatásbanfolytat tanulmányokat.A felnőttképzésben részt vevő gyerek az árvaellátásra akkor szerezhet jogosultságot, haa) huszonöt évesnél fiatalabb, ésb) a felnőttképzés nem távoktatási formában[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. november 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4900
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Árvaellátásban részesülő gyermek munkavállalása

Kérdés: Van valamilyen idő-, illetve kereseti korlát abban az esetben, ha egy nappali tagozatos, árvaellátásban részesülő fiú munkát vállal?
Részlet a válaszból: […]betöltése napjáig jár. Ha a gyermek oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, az árvaellátás a tanulmányok tartamára, de legfeljebb a huszonötödik életév betöltéséig jár. Ha a jogosultság megszűnése előtt a gyermek megváltozott munkaképességűvé válik, ennek tartamára az árvaellátás életkorra tekintet nélkül megilleti.A Tny-tv., illetve egyéb jogszabály nem tartalmaz
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. április 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4047

4. találat: Árvaellátás

Kérdés: Milyen módon és hol igényelhet árvaellátást egy gyermek az elhunyt édesapja után?
Részlet a válaszból: […]öregségi, illetve rokkantsági nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte, vagy öregségi, illetve rokkantsági nyugdíjasként halt meg, az árvaellátás akkor állapítható meg, ha az árva a) 16. életévét még nem töltötte be, vagy b) 25. évesnél fiatalabb, és nappali tagozaton tanulmányokat folytat, vagy c) az árvaellátásra jogosultságának megszűnése előtt megrokkant. Rokkantság címén csak akkor állapítható meg az árvaellátás, ha a szülő elhalálozása a gyermek 16. (illetőleg oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermek esetében legfeljebb a 25.) életévének betöltése előtt következett be, és a gyermek ekkor már rokkant volt, továbbá akkor is, ha az árva az árvaellátás folyósításának megszűnése előtt megrokkan. Az említett két esetben az árvaellátás életkorra tekintet nélkül a rokkantság tartamára jár. Abban az esetben, ha valamennyi jogosultsági feltétel fennáll, az árvaellátás legkorábban a jogszerző halála napjától állapítható meg, és - függetlenül a tanulmányok folytatásától vagy betegségtől, fogyatékosságtól - a gyermek 16. életévének betöltése napjáig jár. Iskolai tanulmányok címén, de legfeljebb a 25. életév betöltéséig azt a gyermeket illeti meg árvaellátás, aki alapfokú, középfokú vagy felsőfokú tanulmányokat folytat nappali tagozaton, vagy az iskola igazolása szerint betegsége, testi vagy szellemi fogyatékossága miatt tanulmányait magántanulóként végzi, vagy felnőttoktatás keretében folytat tanulmányokat Az árvaellátás a beiratkozás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. október 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3137
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Árvaellátásban részesülő tanulmányainak halasztása

Kérdés: Árvaellátásban részesülőként terheli-e valamilyen kötelezettség a jogosultat, ha felsőfokú tanulmányai során legalább egy évet halasztani szeretne?
Részlet a válaszból: […]adatot, körülményt, amely az árvaellátásra való jogosultságot vagy annak folyósítását érinti. Amennyiben az árva tanulmányait magántanulóként folytatja, vagy tanulói/hallgatói jogviszonya szünetel, annak tényéről, valamint okáról és időtartamáról, illetve a tanulói jogviszonyának megszűnéséről és annak időpontjáról az oktatási intézmény igazolását csatolni szükséges.
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. június 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3026

6. találat: Főiskolai hallgató árvaellátása

Kérdés: Középiskolai tanulmányai befejezése után kaphatja-e tovább az árvaellátást az a gyermek, aki szeptembertől főiskolai hallgatóként tanul tovább?
Részlet a válaszból: […]tanulmányait magántanulóként végzi, vagy 3. felnőttoktatás keretében folytat tanulmányokat. Az árvaellátás a beiratkozás napjától a tanulmányok befejezése hónapjának végéig a nyári szünet tartamára is jár. A nyári szünet idejére az árvaellátás csak abban az esetben folyósítható, ha a tanulmányi időszakban nem volt megszakítás. Tegyük fel, hogy az árva a középiskolát júniusban befejezte, és szeptembertől felsőfokú tanulmányokat kezd. Ebben az esetben a tanulmányok folytatását az árvaellátás folyósítása szempontjából folyamatosnak kell tekinteni. Nem tekinthető viszont folyamatosnak a tanulmány időszaka minden olyan esetben, amikor egy félév két tanulmányi félév között úgy helyezkedik el, hogy az árva folytathatta volna a tanulmányait, ellenben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. június 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2628
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Özvegy és árvák ellátásai

Kérdés: Milyen ellátásra, illetve segélyre jogosult az a munkaviszonyban álló nő, akinek rokkantnyugdíjas férje 2005-ben elhunyt, és 2 kiskorú gyermeket nevel? Az egyik gyermek tartósan beteg, ez mennyire változtat az ellátások összegén?
Részlet a válaszból: […]árvaellátás gyermekenként annak a nyugdíjnak a harminc százaléka, ami elhunyt férjét rokkantsági nyugdíjként a halála időpontjában megillette [Tny-tv. 56. § (1) bekezdés]. Olvasónk továbbá házastársi minőségében özvegyi nyugdíjat kaphat, mivel férje rokkantsági nyugdíjasként halt meg [Tny-tv. 45. § (1) bekezdés, 46. §]. Az özvegyi nyugdíj folyósítására külön feltételek mellett két "ütemben" kerülhet sor. Az első "ütemben" ún. ideiglenes özvegyi nyugdíj kerül folyósításra, amely a házastárs halálától legalább egy évig, illetőleg az elhunyt jogán árvaellátásra jogosult, másfél évesnél fiatalabb gyermeket eltartó özvegynek az árva 18 hónapos életkorának betöltéséig jár. Fogyatékkal élő vagy tartósan beteg gyermek esetén az ideiglenes özvegyi nyugdíj azonos feltétellel a gyermek harmadik születésnapjáig folyósítható. Az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnését követően kérdezőnk második "ütemben" állandó özvegyi nyugdíjra válik jogosulttá, arra tekintettel, hogy férje halálakor házastársa jogán legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodik [Tny-tv. 46. §, 47. § (1)-(2) bekezdései]. Megözvegyülés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. november 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1240
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

8. találat: Elhunytnak járó családtámogatási ellátás

Kérdés: Egy kft. dolgozója testvére elhunyta után magához vette és neveli az árván maradt gyermekeit. Most szerzett róla tudomást, hogy jogosult a gyermekek után járó családi pótlékra és a kisebb gyermek után járó GYES-re. Mennyi időre visszamenőleg igényelhető az ellátás ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]az elhalálozást követően az ellátásra jogosító gyermek neveléséről saját háztartásában gondoskodik. Az esedékessé vált és fel nem vett ellátást az esedékességtől számított egy éven belül lehet felvenni. Ebben az esetben az esedékesség napja alatt annak a hónapnak
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. augusztus 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1125
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

9. találat: Első házasságból született gyermek árvaellátása

Kérdés: Jogosult-e árvaellátásra az a gyermek, aki az elhunyt első házasságából született, és már több éve nem élt vele közös háztartásban?
Részlet a válaszból: […]az unokának is, ha őt az elhunyt saját háztartásában eltartotta, és a gyermeknek tartásra köteles és képes hozzátartozója nincs. Az árvaellátás - a jogosultsági feltételek megléte esetén - legkorábban a szülő halála napjától kezdődően a gyermek 16. életévének betöltése napjáig jár. Ha a gyermek oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, az árvaellátás a tanulmányok tartamára, de legfeljebb a huszonötödik életév betöltéséig jár. Ha a jogosultság megszűnése előtt a gyermek megrokkant, ennek tartamára az árvaellátás életkorra tekintet nélkül megilleti. Nem érinti az árvaellátásra jogosultságot, ha a gyermek vagy életben maradt szülője házasságot köt vagy örökbe fogadják. Iskolai tanulmányok címén azt a gyermeket is megilleti az árvaellátás, aki - az iskola igazolása szerint betegsége, testi vagy szellemi fogyatékossága miatt tanulmányait magántanulóként végzi, - huszonöt évesnél fiatalabb, és a felnőttoktatás keretében folytat tanulmányokat. Iskolai tanulmányok címén az árvaellátás a tanulmányok befejezése hónapjának végéig, a nyári tanulmányi szünet tartamára is jár. A tanulmányok folytatását az oktatási intézmény által kiállított igazolással - középiskolai tanulmányok esetén évente, - felsőfokú tanulmányok esetén félévente, a tanulmányok megkezdésétől számított három hónapon belül kell igazolni. Az árvaellátásra való jogosultságot nem érinti, ha a középiskola tanulójának a tanulói jogviszonya, illetőleg a felsőoktatási intézmény hallgatójának a hallgatói jogviszonya az oktatási intézmény igazolása szerint a tanuló, illetőleg hallgató betegsége vagy szülése miatt szünetel. Az árvaellátás gyermekenként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. július 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1113
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Árvaellátásban részesülő gyermek szülése

Kérdés: Egy árvaellátásban részesülő gyermek gyermeket vár. Jogosult lesz-e valamilyen ellátásra anélkül, hogy az veszélyeztetné az árvaellátás folyósítását?
Részlet a válaszból: […]a gyermek mindkét szülője után jogosult az árvaellátásra, azt az árvaellátást kell folyósítani, amelynek összege számára előnyösebb. Most tekintsük át, hogy szülése esetén milyen ellátásokra lehet jogosult a kismama. A szüléssel összefüggő társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultság előfeltétele bizonyos hosszúságú előzetes biztosítási idő. Az árvaellátásra jogosult gyermeknek valószínűleg még nincs szolgálati ideje, ezért ezekre az ellátásokra nem jogosult. Léteznek azonban olyan ellátások, amelyek alanyi jogon, a szülés tényére tekintettel járnak, és nem szükséges hozzájuk semmilyen előzmény. Ezen ellátások az anyasági támogatás, a GYES és a családi pótlék. Ezek nem társadalombiztosítási ellátások, folyósításukra a Cst. rendelkezései alapján kerülhet sor. Az anyasági támogatás feltétele, hogy a kismama legalább négyszer, koraszülés esetén legalább egyszer részt vegyen a terhesgondozáson. Az anyasági támogatás egyszeri ellátás, melynek - gyermekenkénti - öszszege azonos a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225 százalékával, ikergyermekek esetén 300 százalékával. Az anyasági támogatásra vonatkozó igényt a szülést követő 180 napon belül lehet benyújtani. GYES-re jogosult az a személy, aki háztartásában háromévesnél fiatalabb gyermeket nevel, és rendszeres pénzellátásban nem részesül (az árvaellátás nem minősül rendszeres pénzellátásnak). A GYES-ben részesülő szülő a gyermek egyéves koráig rendszeres keresőtevékenységet nem folytathat. A gyermekgondozási támogatás havi összege - függetlenül a gyermekek számától - azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével, töredék hónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincadrésze jár. A családi pótlék szintén biztosítástól független ellátás, mellyel az állam havi rendszerességgel hozzájárul a gyermek nevelési, iskoláztatási költségeihez. Az ellátás havi összege a) egygyermekes család esetén 5100 forint, b) egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 6000 forint, c) kétgyermekes család esetén gyermekenként 6200 forint, d) két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 7200 forint, e) három- vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 7800 forint, f) három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 8400 forint, g) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. június 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1098
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,