Kivételes nyugellátás-emelés és egyszeri segély

Kérdés: Milyen támogatást tud igénybe venni az az egyedül élő nyugdíjas személy, aki a folyamatos áremelkedések miatt előreláthatóan nem tud majd megélni a nyugdíjából?
Részlet a válaszából: […] ...alacsony összegű öregségi és özvegyi nyugdíjban, valamint az árvaellátásban részesülő személy élethelyzetén a kivételes nyugellátás-emelés, illetve az egyszeri segély segíthet.A kivételes nyugdíjemelés annak az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjasnak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Távmunkavégzés költségtérítése

Kérdés: Mennyiben szolgálhatja a munkáltató és a munkavállaló közös gazdasági érdekeit az otthoni munkavégzés az új jogszabályi környezet figyelembevételével?
Részlet a válaszából: […] ...távmunkavégzésről a járványügyi helyzettel összefüggően, majd 2022-ben már a veszélyhelyzet megszűnése okán esik egyre több szó. Miután a járvány-ügyi veszélyhelyzet 2022. június 1-jén megszűnt, a távmunkavégzés új szabályai életbe léptek. Ennek egyik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Keresőképtelenség igazolása a veszélyhelyzet megszűnését követően

Kérdés: Továbbra is lehetőség van a keresőképtelenségről szóló igazolások elektronikus úton történő továbbítására, vagy kötelező az eredeti, papíralapú igazolás bemutatása?
Részlet a válaszából: […] ...adattartalomnak megfelelő orvosi igazolást, melyet bélyegző lenyomatával ellátva aláírással igazoltan nyújt át a beteg részére.A világjárvány ügyviteli feladatokra gyakorolt hatása következményeként 2020. december 25-én hatályba lépett 657/2020. Korm. rendelet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Ellátás állapotjavulás esetén

Kérdés: Van valamilyen teendője annak a személynek, aki megváltozott munkaképessége miatt özvegyi nyugdíjban részesül, a felülvizsgálat során állapotjavulást állapítottak meg, és megszüntették az ellátást, amit ennek ellenére továbbra is folyósítanak a részére? Le kell mondania valahol az ellátást, vagy automatikusan történik a megszüntetés?
Részlet a válaszából: […] ...Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a megváltozott munkaképesség címén megállapított ellátásokat, így az özvegyi nyugdíjat, az árvaellátást, a baleseti járadékot, a rokkantsági járadékot, valamint a bányászok egészségkárosodási járadékát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Nyugdíjemelés

Kérdés: Pontosan mikorra és milyen összegben várható az ismételt nyugdíjemelés? Kik lesznek jogosultak az emelésre?
Részlet a válaszából: […] ...július 12-én kerül jóváírásra.A júliusi kiegészítő emelés jár az öregségi nyugdíjban, özvegyi nyugdíjban, szülői nyugdíjban, árvaellátásban, baleseti hozzátartozói nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Nyugdíjjárulék alóli mentesség

Kérdés: Valóban nem számít kiesett időnek a nyugdíjazás során az az időszak, amikor azért nem dolgozott valaki, mert a COVID-19-járvány miatt vesztette el az állását?
Részlet a válaszából: […] ...koronavírus-világjárvány miatt sajnos nagyon sokan elvesztették a munkájukat. A világjárvány miatt kialakult gazdasági válság hatásainak csökkentése érdekében a kormány a nyugdíjjárulék megfizetése alól mentességet adott 2020. március, április, május és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Jogosultság özvegyi nyugdíjra

Kérdés: Valóban nem lesz jogosult az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése után özvegyi nyugdíjra az a nő, akinek a férje 1992-ben hunyt el, és gyermekei nevelése miatt 1997-ig kapta az özvegyi nyugdíjat, majd 2012-től, 55 éves korától jelenleg is részesül az ellátásban? Hol található meg az erre vonatkozó szabályozás?
Részlet a válaszából: […] ...kapja az ellátást, és azt korábban és a nyugdíjkorhatár elérésekor vagy esetleg utána sem kell megszüntetni. 1997-ig az édesanya az árvaellátásra jogosult gyerekek miatt kapta az özvegyi nyugdíjat.Ezt követően az özvegyi nyugdíj a Tny-tv. 53. §-ának (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Árvaellátás

Kérdés: Mikor jár az árvaellátás, és milyen méltányossági lehetőségek vannak a folyósítása során?
Részlet a válaszából: […] ...Tny-tv. 54. §-ának (1) bekezdése alapján árvaellátásra az a gyermek jogosult - ideértve a házasságban vagy az élettársi közösségben együtt élők egy háztartásában közösen nevelt gyermeket is -, akinek a szülője nyugdíjasként halt meg, vagy rendelkezett a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Nyugdíjminimum

Kérdés: Mennyi a nyugellátás minimális összege 2022-ben?
Részlet a válaszából: […] ...nélkül szolgálati időnek minősülnek, ilyen például a férfiak esetében a katonaság időtartama.A Tny-tv. R. az öregségi nyugdíj és az árvaellátás esetében meghatároz egy minimumösszeget, amelynél a törvényes ellátás összege alacsonyabb nem lehet. A 2021. december...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Baleseti táppénz megszakítása

Kérdés: Megszakíthatja a feltorlódott munkák miatt a baleseti táppénzt egy társas vállalkozó, akinek baleseti sérülése kapcsán műtétre lenne szüksége, amire a járvány miatt csak későbbi időpontban kerülhet sor? A műtét miatti újbóli keresőképtelensége idejére kaphat ismét baleseti táppénzt?
Részlet a válaszából: […] A válasz egyértelmű igen. Az Eb-tv. 55. §-ának (1b) bekezdése akként rendelkezik, hogy a biztosított baleseti táppénzre jogosult akkor is, ha ugyanabból a balesetből eredően ismételten keresőképtelenné válik.Ezért, ha a kérdésben említett vállalkozó keresőképtelensége...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 22.
1
2
3
28