Járulék bevallásának és fizetésének késedelme, elmaradása

Kérdés: Milyen jogkövetkezmények sújthatják az adózót a járulékok bevallásának, illetőleg megfizetésének késedelme vagy elmaradása esetén?
Részlet a válaszából: […] ...az önellenőrzés időpontjáig esedékes késedelmi pótlék alól.Az Art. 215. §-a alapján, az ellenőrzés során megállapított adóhiány esetén adóbírságot kell fizetni. Adóbírságot állapít meg az adóhatóság akkor is, ha az adózó jogosulatlanul nyújtotta...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Termőföld értékesítése

Kérdés: Kell személyi jövedelemadót fizetni, és ha igen, akkor milyen összegben, ha egy magánszemély értékesíteni kíván egy összesen 20 hektár nagyságú szántót és legelőt, amit 2018-ban az édesapjától kapott ajándékba?
Részlet a válaszából: […] ...az eladó köteles az adó megállapításához való jog elévüléséig megőrizni. A valótlan tartalmú nyilatkozat miatt keletkező adóhiányt és jogkövetkezményeit a NAV a vevőre terheli.Abban az esetben, ha a termőföld értékesítéséből származó jövedelem a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

Izraeli állampolgárságú tag

Kérdés: Kell járulékot fizetnie egy magyar kft. izraeli állampolgárságú tulajdonos-ügyvezetőjének abban az esetben, ha nem vesz ki jövedelmet a cégből, és Izraelben nyugdíjas? Tajszámmal nem rendelkezik, csak adóazonosítóval. Ha kell járulékot fizetnie, akkor kell neki ehhez tajszámot igényelnie? Amennyiben igen, akkor ezt elektronikusan, ügyfélkapun keresztül is megteheti, vagy személyesen kell igényelnie?
Részlet a válaszából: […] ...is több ponton problémába ütközne.Hasonló ügyben már született olyan PM egyedi állásfoglalás, amely alapján a NAV visszavonta az adóhiányra vonatkozó határozatát. Az állásfoglalás a Tbj-tv. generális szabályozására hivatkozik. A Tbj-tv. 1. §-ának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.

Izraeli állampolgárságú ügyvezető-tulajdonos

Kérdés: Keletkezik biztosítási kötelezettsége egy most alapított egyszemélyes magyarországi kft. ügyvezető-tulajdonosának abban az esetben, ha izraeli állampolgár, és csak esetenként néhány napig intézi a cég ügyeit a helyszínen, egyébként nem tartózkodik Magyarországon, és még átmenetileg sem kíván itt letelepedni? A cég számítástechnikai programfejlesztéssel foglalkozik, az ügyvezető pedig heti 20 órás munkaviszonyban, jellemzően távmunkában látja el a feladatait. Az érintett a NAV-tól az adóazonosító jelét megkapta, az illetékes kormányhivatalnál viszont azt a tájékoztatást adták, hogy tajszámot csak letelepedési engedély és állandó lakcím birtokában igényelhet. Valóban nem kaphat tajszámot a munkaviszonyban álló tulajdonos? Fizethet munkabért a cég az ügyvezető számára, vagy ez csak magyarországi munkavégzés esetén lenne megoldható?
Részlet a válaszából: […] ...vagy munkaviszonyban, vagy társas vállalkozói jogviszonyban kiterjed a biztosítás. Ugyanakkor egy hasonló ügyben a NAV visszavonta az adóhiányt megállapító határozatát a PM egyedi állásfoglalása alapján. Ez utóbbi a Tbj-tv. alapelveinek egyikéből indult ki,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 17.

Termőföld értékesítése

Kérdés: Milyen adókötelezettség keletkezik abban az esetben, ha egy magánszemély eladja a termőföldjét egy állattenyésztőnek, aki a földet az állatai számára szükséges takarmány biztosítására szeretné használni? Hogyan változik a kötelezettség, ha a vásárló egy mezőgazdasági őstermelő, aki dinnyetermesztésre kívánja hasznosítani a földet?
Részlet a válaszából: […] ...az eladó az adó megállapításához való jog elévüléséig köteles megőrizni. A valótlan tartalmú nyilatkozat miatt keletkező adóhiányt és jogkövetkezményeit az állami adó- és vámhatóság a vevő terhére állapítja meg.Abban az esetben, ha a magánszemély...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 26.

Családi kedvezmény

Kérdés: Keletkezhet adóhiány abban az esetben, ha egy dolgozó a GYED lejárta előtt 2 hónappal visszament dolgozni, és 3 gyermeke után kérte az adókedvezmény érvényesítését, ami a GYED-ből is érvényesítésre került? A dolgozó havi bruttó munkabére 161 000 forint, a GYED összege pedig 94 500 forint volt.
Részlet a válaszából: […] A családi kedvezmény részletszabályait az Szja-tv. 29/A és 29/B §-ai, az adóelőleg-megállapítás, adóelőleg-nyilatkozat részleteit pedig az Szja-tv. IX. fejezete tartalmazza. Ezek a szabályok kifejezetten nem engedik, viszont nem is tiltják azt, hogy a családi kedvezmény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 27.

Járuléktartozás öröklése

Kérdés: Van valamilyen teendője, illetve kötelezettsége egy váratlanul elhunyt egyéni vállalkozó két gyermekének abban az esetben, ha tudomásuk van arról, hogy édesapjuknak nagy összegű járuléktartozása volt, amelyet havi részletekben fizetett? Mi fog történni most ezzel a tartozással?
Részlet a válaszából: […] ...az elhunyt személy adókötelezettségét utólagos adóellenőrzés keretében is vizsgálhatja. Amennyiben az eljárás során esetlegesen adóhiányt tár fel, az örököst kötelezheti annak megfizetésére – értelemszerűen csak az örökrésze erejéig –, azonban az Art. 170...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 28.

Helytelen adóelőleg-nyilatkozat

Kérdés: Kell-e önellenőrzést tartania a foglalkoztatónak abban az esetben, ha 2016-ban közel egy-millió forint megbízási díjat fizettek ki egy oktatónak, aki az adóelőleg-nyilatkozata szerint saját jogú nyugdíjas, így nem vontak tőle pénzbeli egészségbiztosítási járulékot, de most véletlenül tudomásukra jutott, hogy volt munkatársuk egyelőre csak szolgálati járandóságban részesül? Hogyan tudják a járulékot a dolgozóval elszámolni?
Részlet a válaszából: […] ...nyilatkozata miatt nem vagy nem a törvényben meghatározottak szerint tesz eleget, az adóhatóság egy esetleges ellenőrzés során az adóhiányt, az adóhiány után az adóbírságot, a késedelmi pótlékot nem a munkáltató (kifizető) terhére állapítja meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 10.

Költségtérítés bérré nyilvánítása

Kérdés: Behajthatja a volt munkavállalóján a személyi jövedelemadót és az egyéni járulékokat egy cég abban az esetben, ha egy NAV-ellenőrzés a jelenleg már nyugdíjas dolgozó gépkocsi-költségtérítését bérré nyilvánította, és megbüntette a foglalkoztatót? Kaphat új jövedelemigazolást a munkavállaló, ami alapján újra megállapíttathatja a nyugellátását?
Részlet a válaszából: […] ...és ezzel összefüggésben -bevallási kötelezettségének nem, vagy nem a törvényben meghatározottak szerint tesz eleget, az adóhatóság az adóhiányt, az adóhiány után az adóbírságot, a késedelmi pótlékot a munkáltató (kifizető) terhére állapítja meg. Kivételt képez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 7.

Adózók minősítése

Kérdés: Valóban minősíti az adózókat a NAV? Ki minősül megbízható, illetve kockázatos adózónak, és lesz-e valamilyen következménye ennek a minősítésnek a későbbiekben?
Részlet a válaszából: […] ...a NAV megszünteti az adózó kockázatos adózói minősítését a soron következő negyedéves minősítéskor, ha a minősítésre okot adó adóhiányt, valamint az ahhoz kapcsolódó bírságot és pótlékot, illetve adótartozást az adózó megfizette.A kockázatos adózókat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 10.
1
2
3