tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

9 találat a megadott anyasági támogatás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Anyasági támogatás hármas ikrek esetén

Kérdés: Milyen összegű anyasági támogatásra lesz jogosult az a kismama, aki hármas ikrekkel várandós?
Részlet a válaszból: […]meghatározott intervallum természetesen az anyasági támogatás általános benyújtási határidejéhez igazodik, hiszen ez is hat hónap. Az apa igénylése egészen más - sokkal szomorúbb - eseményen alapszik, hiszen csak akkor van rá lehetőség, ha az édesanya még a támogatás felvételét megelőzően meghal. Ebben az esetben a közös háztartásban élő apának, vagy ha nem az apa háztartásába kerül a gyermek, akkor a gondozását a továbbiakban ellátó személynek lehet a támogatást kifizetni. Szerencsére esetünkben ilyen szomorú dolgokról szó sincs, így mindhárom gyermek után kérhetik az anyasági támogatást. Természetesen, mint már említettük, az anyasági támogatást minden esetben a gyermekek számának megfelelően kell megállapítani és kifizetni, nem az esetszámot kell figyelembe venni. Tehát nem lehet úgy gondolkodni, hogy mindegy, hány gyermek született, az anya csak egyszer szült. Az anyasági támogatás - gyermekenkénti - összege azonos a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225 százalékával, ikergyermekek esetén annak 300 százalékával. Az öregségi nyugdíj legkisebb összege 28 500 forint, ami azt jelenti, hogy egy gyermek születése esetén az anyuka 64 125 forintban részesül. A jó hír az, hogy ikergyermekek esetén gyermekenként ez az összeg 85 500 forint, hármas ikrek esetén tehát összességében 256 500 forint. Természetesen az anyasági támogatás igénylése, megállapítása és folyósítása - mint valamennyi családtámogatási ellátásé - a kérelmező állandó lakhelye vagy tartózkodási címe szerint illetékességgel rendelkező kormányhivatalnál történhet. Ezen belül a családtámogatási osztály foglalkozik a hasonló ügyekkel. A családi pótlék, gyermekgondozási segély vagy akár a gyermeknevelési támogatás esetében a családok támogatásáról szóló jogszabály hatáskörrel szintén a nevezett járási hivatal családtámogatási szervét ruházta fel. Anyasági támogatás megállapítása iránti kérelmet a "Kérelem anyasági támogatás megállapítására" elnevezésű nyomtatványon kell benyújtani. Minden kérelmező vonatkozásában[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. április 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6798
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Anyasági támogatás hármas ikrekre

Kérdés: Milyen összegű anyasági támogatásra lesz jogosult az édesanya abban az esetben, ha hármas ikrekkel várandós? Mindhárom gyermekre megkapja az ellátást?
Részlet a válaszból: […]meghatározott intervallum természetesen az anyasági támogatás általános benyújtási határidejéhez igazodik, hiszen ez is hat hónap. Az apa igénylése egészen más - sokkal szomorúbb - eseményen alapszik, hiszen csak akkor van rá lehetőség, ha az édesanya még a támogatás felvételét megelőzően meghal. Ebben az esetben a közös háztartásban élő apának, vagy ha nem az apa háztartásába kerül a gyermek, akkor a gondozását a továbbiakban ellátó személynek lehet a támogatást kifizetni.Természetesen - mint már utaltunk rá - az anyasági támogatást minden esetben a gyermekek számának megfelelően kell megállapítani és kifizetni, nem az esetszámot kell figyelembe venni. Tehát nem lehet úgy gondolkodni, hogy mindegy, hány gyermek született, az anya csak egyszer szült. Az anyasági támogatás - gyermekenkénti - összege azonos a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225 százalékával, iker-gyermek esetén annak 300 százalékával. Az öregségi nyugdíj legkisebb összege jelenleg 28?500 forint, ami azt jelenti, hogy egy gyermek születése esetén az anyuka 64?125 forintban részesül. A jó hír az, hogy iker-gyermekek esetén gyermekenként ez az összeg 85?500 forint, összességében tehát a három gyermek után 256?500 forint jár. Természetesen az anyasági támogatás igénylése, megállapítása és folyósítása - mint valamennyi családtámogatási ellátásé - a kérelmező állandó lakhelye vagy tartózkodási címe szerinti illetékességgel rendelkező járási hivatalnál történik. Ezen belül a családtámogatási osztály foglalkozik a hasonló ügyekkel. A családi pótlék, gyermekgondozási segély vagy akár a gyermeknevelési támogatás esetében a Cst. hatáskörrel szintén a nevezett járási hivatal családtámogatási szervét ruházta fel. Anyasági támogatás megállapítása iránti kérelmet a "Kérelem anyasági támogatás megállapítására" elnevezésű nyomtatványon kell benyújtani. Minden kérelmező vonatkozásában csatolandó a személye azonosítására[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. március 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6047
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Anyasági támogatás külföldön született gyermekek után

Kérdés: Valóban igényelhető Magyarországon anyasági ellátás egy Szlovákiában élő magyar család 2018. év elején születendő első gyermeke után? Amennyiben igen, akkor hogyan kell benyújtani az igényt?
Részlet a válaszból: […]édesanya jogosult igénybe venni, továbbá jogosult lehet az örökbe fogadó szülő és a gyám is. A magyar állampolgárságú vagy magyarigazolvánnyal rendelkező gyermeket saját háztartásában nevelő, bármely állampolgárságú vér szerinti anya is igényelheti az ellátást. Ez azt jelenti, hogy ha a gyermek az apa magyar származására tekintettel kap állampolgárságot vagy magyar igazolványt, ez nem akadálya az édesanya jogosultságának. Az anyasági támogatás iránti kérelmet a gyermek születésétől számított hat hónapon belül kell benyújtani. A kérelem benyújtható az általános szabályokon túl a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szervnél, valamint a konzulátusokon is. A kérelemhez - az általánosan szükséges okmányokon felül - csatolandó a magyarigazolvány másolata. Külföldön született gyermek esetén nem szükséges a várandósgondozáson való részvétel igazolása. Az eljáró hatóság a Magyar Államkincstár Családtámogatási Főosztálya. Az ellátás folyósítása, amennyiben a jogosult rendelkezik bankszámlával, akkor bankszámlára utalással történik, a gyermek hazai anyakönyvezésének megtörténtéről szóló értesítést követő eljárás lefolytatásától számított 8 napon belül, minden egyéb esetben postai kézbesítéssel. Az anyasági támogatás igénylésének és folyósításának szabályai egyebekben megegyezik az általános rendszerrel. A támogatás összegének alapját a mindenkori öregségi nyugdíj leg-kisebb összege határozza meg, ami jelenleg 28?500 forint. Egy gyermek esetében az anyasági támogatás összege a 28?500 forint 225 százaléka, vagyis 64?125 forint, ikergyermekek esetén pedig gyermekenként az alapösszeg 300 százalékával, vagyis 85?500 forint gyermekek számának megfelelő többszörösével egyenlő. Az anyasági támogatásból levonásnak nincs helye, végrehajtás alá nem vonható. Az anyasági támogatást a kérelem benyújtását követő 8 napon belül kell elbírálni, majd esetünkben ezt követő 8 napon belül kiutalni postai úton vagy bankszámlára. Az anyasági támogatást[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. január 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5630

4. találat: Anyasági támogatás ikergyermekek esetében

Kérdés: Valóban csak egy anyasági támogatásra lesz jogosult az az édesanya, akinek ikergyermekei születtek? Hogyan kell igényelni az ellátást?
Részlet a válaszból: […]anyasági támogatás általános benyújtási határidejéhez igazodik, hiszen ez is hat hónap. Az apa igénylése egészen más - sokkal szomorúbb - eseményen alapszik, hiszen csak akkor van rá lehetőség, ha az édesanya még a támogatás felvételét megelőzően meghal. Ebben az esetben a közös háztartásban élő apának, esetleg e személy hiányában a gyermek gondozását a továbbiakban ellátó személynek lehet a támogatást kifizetni. Szerencsére esetünkben ilyen szomorú dolgokról szó sincs, hiszen az édesanya maga kívánja igényelni mindkét gyermeke után az anyasági támogatást. Az anyasági támogatást minden esetben a gyermekek számának megfelelően kell megállapítani és kifizetni, nem az esetszámot kell figyelembe venni. Tehát nem lehet úgy gondolkodni, hogy mindegy, hány gyermek született, az anya csak egyszer szült. Az anyasági támogatás - gyermekenkénti - összege azonos a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225, ikergyermek esetén 300 százalékával. Az öregségi nyugdíj legkisebb összege 2016-ban 28 500 forint, ami azt jelenti, hogy egy gyermek születése esetén az anyuka 64 125 forintban részesül, ikergyermekek esetén viszont ez az összeg gyermekenként 85 500 forint, összességében 171 000 forint. Az anyasági támogatás igénylése, megállapítása és folyósítása - mint valamennyi családtámogatási ellátásé - a kérelmező állandó lakhelye vagy tartózkodási címe szerint illetékességgel rendelkező kormányhivatalnál történik. Ezen belül a Családtámogatási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. október 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5201
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Anyasági támogatás igénylése anya halála esetén

Kérdés: Igényelheti az anyasági támogatást a gyermeke születése után az édesapa, akinek a felesége elhunyt?
Részlet a válaszból: […]gyámhatóság szülőkhöz visszahelyezte. Ez a jogvesztő határidő hat hónap, amely nemcsak erre az esetre vonatkozik, hanem valamennyi, az anyasági támogatás igénylésére vonatkozó ügyre.Amennyiben a szülő nő igazolja, hogy a terhesség ideje alatt egybefüggően legalább öt hónapig külföldön tartózkodott, a várandósgondozáson való részvétel megkövetelésétől el lehet tekinteni. Amennyiben az anyasági támogatásra jogosult nő meghal, mielőtt az ellátást felvette volna, a támogatást a vele egy háztartásában élő, és a gyermekről a továbbiakban gondoskodó apa részére is ki lehet fizetni. Amennyiben a szülő nő azt megelőzően halna meg, mielőtt a támogatást igényelhette volna, az anyasági támogatás iránti kérelmet az apa nyújthatja be, a szükséges okmányok bemutatása mellett. Amennyiben a jövőben nem az apa, hanem más személy gondozza tovább a gyermeket, a kifizetést annak a személynek a részére kell teljesíteni, aki a gyermekről gondoskodik. A támogatás összegének alapját a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege határozza meg. Ez az összeg jelenleg 28 500 forint. Egy gyermek esetében az anyasági támogatás összege a 28 500 forint 225 százaléka, azaz 64 125 forint, ikergyermekek esetén pedig gyermekenként az említett összeg 300-a, azaz 85 500 forint. Az anyasági támogatásból levonásnak nincs helye, végrehajtás alá nem vonható. Az ellátást a kérelem benyújtását követő 8 napon belül kell elbírálni, és kiutalni postai úton vagy bankszámlára.Az anyasági támogatást valamennyi esetben a "kérelem anyasági támogatás megállapítására" elnevezésű nyomtatványon kell kérelmezni. Főbb kitöltési tanácsok: Lakcímként azt a címet kell feltüntetni, ahol életvitelszerűen él, és a lakcíméről kiállított hatósági bizonyítványán is szerepel mint bejelentett cím. A nyomtatvány második részében kizárólag annak a gyermeknek az adatait kell megadni, aki után az anyasági támogatást a kérelmező igényli. Amennyiben a kérelmező számlára kéri az ellátás kifizetését, kizárólag olyan fizetési számlaszámot lehet megadni, amely felett rendelkezési joga van.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. május 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4731
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Szlovákiai magyar édesanya anyasági ellátása

Kérdés: Kaphat Magyarországról is anyasági támogatást az a szlovákiai magyar édesanya, aki 2014 januárjában született gyermeke után Szlovákiában is megigényelte az ellátást?
Részlet a válaszból: […]érvényes a 829,86 euró, a további gyerekek esetében 151,37 eurót fizet majd az állam. Ekkora összeget kapott korábban is az anya, csak két részletben: az anyasági támogatás 151,37 euró, míg az ehhez járó kiegészítés 678,49 euró volt. 2014. január 1-jét követően az ellátás egy összegben kerül kifizetésre. Ikrekre tekintettel magasabb összegű támogatás jár. A jogszabály szerint minden gyermek után 75,69 euróval magasabb összeg jár, ha az ikrek közül legalább kettő megérte a 28 napos kort. A támogatás jár minden gyermeknek akkor is, ha az anya az első, második vagy harmadik szülésekor ikreket szül, vagyis a családban háromnál több gyermek van. Az anyaságitámogatás-kiegészítés nem jár annak az anyának, akinek a korábban született gyermekét állami gondozásba vették, a gyerme­két örökbe fogadták, vagy már a későbbi örökbe fogadóknál van, esetleg gyámot rendeltek ki hozzá. Mint korábban említettük, a támogatás feltétele az is, hogy az anya a terhesség negyedik hónapjától kezdve rendszeresen részt vett ginekológiai (orvosi) ellenőrzésen. A támogatást az anya kérheti, az apa csak akkor igényelheti, ha az anya szüléskor meghalt, vagy a gyermeket a bíróság az apának ítélte. Indokolt esetben ezt a támogatást is a községi hivatalnak folyósítja a szociálisügyi hivatal. Erre két esetben van lehetőség: ha megalapozott az a feltételezés, hogy a támogatás összegét a jogosult nem a célnak megfelelően használja fel, illetve akkor, ha a támogatás megítéléséről való döntéskor a családi pótlékot is a község kapja eseti gondnokként. A jogosult személy az anyasági támogatásra való igényét az állandó lakóhelye szerint illetékes munka-, szociális és családügyi hivatalban írásos kérelem benyújtásával érvényesítheti. Ha a gyermek a Szlovák Köztársaság területén kívül született, és a kérelem benyújtásakor számára még nem állítottak ki Szlovákiában születési anyakönyvi kivonatot, a jogosult személy az anyasági támogatás kifizetésére vonatkozó kérelméhez csatolja a külföldön kiállított születési anyakönyvi kivonat hivatalos fordítását, vagy valamely más hasonló iratot, amely igazolja, hogy a jogosult személynek gyermeke született. A jogosult személy állandó lakóhelye szerint illetékes munka-, szociális és családügyi hivatal az anyasági támogatást legkésőbb a kérelem benyújtását követő hónapban fizeti ki. A jogosult személynek nem keletkezik igénye a támogatásra, ha más állam - például Magyarország - illetékes intézménye számára ugyanolyan jellegű támogatást, juttatást már folyósított.Magyarországon a szabályozás ettől eltér. Anyasági támogatásra jogosult a szülést követően az a nő, aki terhessége[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4307
Kapcsolódó tárgyszavak:

7. találat: Anyasági támogatás iránti kérelem elutasítása

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak az édesanyának, akinek elutasították az anyasági támogatás iránti igényét, mert a terhesgondozásokat nem az orvos igazolta, hanem a védőnő?
Részlet a válaszból: […]hatósághoz kell továbbítani a fellebbezést, mely alapján a másodfokú hatóság döntése biztosan kedvező lesz. Pár hónappal korábban még valóban nem lett volna megfelelő a védőnő igazolása, a jogszabály azonban az utóbbi időben megváltozott. A Magyar Közlöny 2013. évi 116. számában jelent meg a 254/2013. Korm. rendelet, melynek 57. §-a módosította a Cst. R. 24. §-a (2) bekezdésének a) pontját. A módosított rendelkezés szerint az anyasági támogatás megállapítása iránti kérelemhez a gyermeket szülő nőnek a várandósgondozást végző védőnő - és nem a kezelőorvos - által kiállított igazolás másolatát kell mellékelnie, melyben továbbra is azt kell igazolni a várandósgondozási könyvben rögzítettek tanúsága szerint, hogy a szülő nő a szükséges alkalommal részt vett a várandósgondozáson. Ez a rendelkezés 2013. július 6-án lépett hatályba. Ettől az időponttól[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. október 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4224
Kapcsolódó tárgyszavak:

8. találat: Szüléshez kapcsolódó ellátások

Kérdés: Beteg gyermekére tekintettel 2001. július 18-ától folyamatosan gyermekgondozási segélyben részesülő anya jelenleg második gyermekét várja. A szülés várható ideje 2005. március 9-e. Milyen ellátásokra és milyen összegben lesz jogosult az anya a szülést követően?
Részlet a válaszból: […]terhességi-gyermekágyi segély, a gyermek kétéves koráig a gyermekgondozási díj, mint alanyi ellátás, az anyasági támogatás, a családi pótlék, és a gyermek harmadik életévének betöltéséig a gyermekgondozási segély. A terhességi-gyermekágyi segély összegét - mivel az anya sem a szülést megelőző naptári évben, sem a szülést megelőzően nem rendelkezik 180 naptári napi jövedelemmel - a jogosultsága kezdőnapján érvényes minimálbér kétszeresének (114 000 forint) harmincadrésze alapulvételével kell megállapítani, ha a szerződés szerinti jövedelme ezt az összeget eléri. Ha a szerződés szerinti jövedelme 114 000 forintnál kevesebb, akkor a szerződés szerinti jövedelmet kell alapul venni. A terhességi-gyermekágyi segély a napi átlagkereset 70 százaléka. A gyermekgondozási díj összegének alapja jelen esetben a terhességi-gyermekágyi segély alapját képező naptári napi jövedelem. Mértéke szintén 70 százalék. Felhívjuk a levélíró figyelmét, hogy ha az anya a terhességi-gyermekágyi segélyt, majd a gyermekgondozási díjat kívánja igénybe venni, a beteg gyermek után járó gyermekgondozási segélyről le kell mondania. Ha a gyermekgondozási segély összege számára kedvezőbb - tekintettel arra, hogy az ellátások között választhat -, nem kötelező a pénzbeli ellátásokat igényelnie. Az anyasági támogatás összege (gyermekenként) azonos a gyermek születésének[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. február 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 950

9. találat: Anyasági segély igénylése

Kérdés: A 2003. évtől érvényes, emelt összegű anyasági segély jár-e abban az esetben, ha az anya 2002. novemberben szül, de csak januárban igényli az ellátást?
Részlet a válaszból: […]összegszerűségre nem vonatkozik. Anyasági támogatásra jogosult a szülést követően az a nő, aki terhessége alatt legalább négy alkalommal - koraszülés esetén legalább egyszer - terhesgondozáson vett részt; az örökbe fogadó szülő, ha a szülést követő 180 napon belül az örökbefogadást jogerősen engedélyezték; a gyám, ha a gyermek a születését követően 180 napon belül - jogerős határozat alapján - a gondozásába kerül. Az anyasági támogatás a jogosultat akkor is megilleti, ha a gyermek halva született. Amennyiben az anyasági támogatásra jogosult nő a támogatás felvételét megelőzően meghal, úgy az anyasági támogatást az anyával egy háztartásban élő apának kell[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. január 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 108
Kapcsolódó tárgyszavak: