Keresés eredménye

7 találat a megadott anyasági támogatás tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Anyasági támogatás külföldön született gyermekek után
Kérdés: Valóban igényelhető Magyarországon anyasági ellátás egy Szlovákiában élő magyar család 2018. év elején születendő első gyermeke után? Amennyiben igen, akkor hogyan kell benyújtani az igényt?
Részlet a válaszból: […]tekintettel kap állampolgárságot vagy magyar igazolványt, ez nem akadálya az édesanya jogosultságának. Az anyasági támogatás iránti kérelmet a gyermek születésétől számított hat hónapon belül kell benyújtani. A kérelem benyújtható az általános szabályokon túl a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szervnél, valamint a konzulátusokon is. A kérelemhez - az általánosan szükséges okmányokon felül - csatolandó a magyarigazolvány másolata. Külföldön született gyermek esetén nem szükséges a várandósgondozáson való részvétel igazolása. Az eljáró hatóság a Magyar Államkincstár Családtámogatási Főosztálya. Az ellátás folyósítása, amennyiben a jogosult rendelkezik bankszámlával, akkor bankszámlára utalással történik, a gyermek hazai anyakönyvezésének[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. január 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5630
2. találat: Anyasági támogatás ikergyermekek esetében
Kérdés: Valóban csak egy anyasági támogatásra lesz jogosult az az édesanya, akinek ikergyermekei születtek? Hogyan kell igényelni az ellátást?
Részlet a válaszból: […]Ebben az esetben a közös háztartásban élő apának, esetleg e személy hiányában a gyermek gondozását a továbbiakban ellátó személynek lehet a támogatást kifizetni. Szerencsére esetünkben ilyen szomorú dolgokról szó sincs, hiszen az édesanya maga kívánja igényelni mindkét gyermeke után az anyasági támogatást. Az anyasági támogatást minden esetben a gyermekek számának megfelelően kell megállapítani és kifizetni, nem az esetszámot kell figyelembe venni. Tehát nem lehet úgy gondolkodni, hogy mindegy, hány gyermek született, az anya csak egyszer szült. Az anyasági támogatás - gyermekenkénti - összege azonos a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225, ikergyermek esetén 300 százalékával. Az öregségi nyugdíj legkisebb összege 2016-ban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. október 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5201
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3. találat: Anyasági támogatás igénylése anya halála esetén
Kérdés: Igényelheti az anyasági támogatást a gyermeke születése után az édesapa, akinek a felesége elhunyt?
Részlet a válaszból: […]megkövetelésétől el lehet tekinteni. Amennyiben az anyasági támogatásra jogosult nő meghal, mielőtt az ellátást felvette volna, a támogatást a vele egy háztartásában élő, és a gyermekről a továbbiakban gondoskodó apa részére is ki lehet fizetni. Amennyiben a szülő nő azt megelőzően halna meg, mielőtt a támogatást igényelhette volna, az anyasági támogatás iránti kérelmet az apa nyújthatja be, a szükséges okmányok bemutatása mellett. Amennyiben a jövőben nem az apa, hanem más személy gondozza tovább a gyermeket, a kifizetést annak a személynek a részére kell teljesíteni, aki a gyermekről gondoskodik. A támogatás összegének alapját a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege határozza meg. Ez az összeg jelenleg 28 500 forint. Egy gyermek esetében az anyasági támogatás összege[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. május 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4731
Kapcsolódó tárgyszavak:
4. találat: Szlovákiai magyar édesanya anyasági ellátása
Kérdés: Kaphat Magyarországról is anyasági támogatást az a szlovákiai magyar édesanya, aki 2014 januárjában született gyermeke után Szlovákiában is megigényelte az ellátást?
Részlet a válaszból: […]ikrek közül legalább kettő megérte a 28 napos kort. A támogatás jár minden gyermeknek akkor is, ha az anya az első, második vagy harmadik szülésekor ikreket szül, vagyis a családban háromnál több gyermek van. Az anyaságitámogatás-kiegészítés nem jár annak az anyának, akinek a korábban született gyermekét állami gondozásba vették, a gyerme­két örökbe fogadták, vagy már a későbbi örökbe fogadóknál van, esetleg gyámot rendeltek ki hozzá. Mint korábban említettük, a támogatás feltétele az is, hogy az anya a terhesség negyedik hónapjától kezdve rendszeresen részt vett ginekológiai (orvosi) ellenőrzésen. A támogatást az anya kérheti, az apa csak akkor igényelheti, ha az anya szüléskor meghalt, vagy a gyermeket a bíróság az apának ítélte. Indokolt esetben ezt a támogatást is[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4307
Kapcsolódó tárgyszavak:
5. találat: Anyasági támogatás iránti kérelem elutasítása
Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak az édesanyának, akinek elutasították az anyasági támogatás iránti igényét, mert a terhesgondozásokat nem az orvos igazolta, hanem a védőnő?
Részlet a válaszból: […]valóban nem lett volna megfelelő a védőnő igazolása, a jogszabály azonban az utóbbi időben megváltozott. A Magyar Közlöny 2013. évi 116. számában jelent meg a 254/2013. Korm. rendelet, melynek 57. §-a módosította a Cst. R. 24. §-a (2) bekezdésének a) pontját. A módosított rendelkezés szerint az anyasági támogatás megállapítása iránti kérelemhez a gyermeket szülő nőnek a várandósgondozást végző védőnő - és nem a kezelőorvos - által kiállított igazolás másolatát kell mellékelnie, melyben továbbra is azt kell igazolni a várandósgondozási könyvben rögzítettek tanúsága szerint,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. október 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4224
Kapcsolódó tárgyszavak:
6. találat: Szüléshez kapcsolódó ellátások
Kérdés: Beteg gyermekére tekintettel 2001. július 18-ától folyamatosan gyermekgondozási segélyben részesülő anya jelenleg második gyermekét várja. A szülés várható ideje 2005. március 9-e. Milyen ellátásokra és milyen összegben lesz jogosult az anya a szülést követően?
Részlet a válaszból: […]segély összegét - mivel az anya sem a szülést megelőző naptári évben, sem a szülést megelőzően nem rendelkezik 180 naptári napi jövedelemmel - a jogosultsága kezdőnapján érvényes minimálbér kétszeresének (114 000 forint) harmincadrésze alapulvételével kell megállapítani, ha a szerződés szerinti jövedelme ezt az összeget eléri. Ha a szerződés szerinti jövedelme 114 000 forintnál kevesebb, akkor a szerződés szerinti jövedelmet kell alapul venni. A terhességi-gyermekágyi segély a napi átlagkereset 70 százaléka. A gyermekgondozási díj összegének alapja jelen esetben a terhességi-gyermekágyi segély alapját képező naptári napi jövedelem. Mértéke szintén 70 százalék. Felhívjuk a levélíró figyelmét, hogy ha az anya a terhességi-gyermekágyi segélyt, majd a gyermekgondozási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. február 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 950
7. találat: Anyasági segély igénylése
Kérdés: A 2003. évtől érvényes, emelt összegű anyasági segély jár-e abban az esetben, ha az anya 2002. novemberben szül, de csak januárban igényli az ellátást?
Részlet a válaszból: […]legalább négy alkalommal - koraszülés esetén legalább egyszer - terhesgondozáson vett részt; az örökbe fogadó szülő, ha a szülést követő 180 napon belül az örökbefogadást jogerősen engedélyezték; a gyám, ha a gyermek a születését követően 180 napon belül - jogerős határozat alapján - a gondozásába kerül. Az anyasági támogatás a jogosultat akkor is megilleti, ha a gyermek halva született. Amennyiben az anyasági támogatásra jogosult nő a támogatás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. január 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 108
Kapcsolódó tárgyszavak: