Külföldi kiküldetés

Kérdés: Mire kell figyelnie a munkáltatónak a külföldi kiküldetés során, milyen kötelezettségek terhelik, illetve milyen korlátjai vannak?
Részlet a válaszából: […] ...a munkáltatói jogkör gyakorlására.A bérezéssel kapcsolatban arra kell figyelemmel lenni, hogy legalább a munkaszerződés szerinti alapbérre jogosult a munkavállaló, viszont, ha külföldi kiküldetés más európai uniós országban történik, és a külföldi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

Egyéni vállalkozás rokkantsági ellátás mellett

Kérdés: Folytathatja tovább az egyéni vállalkozását egy megváltozott munkaképességű személy abban az esetben, ha igénybe veszi a rokkantsági ellátást, amire jogosult lenne? A vállalkozó jelenleg 5-6 alkalmazottat is foglalkoztat.
Részlet a válaszából: […] ...ha a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének nem tesz eleget (állásidő) - az elháríthatatlan külső okot kivéve -, alapbér illeti meg.Ezen túlmenően megoldásként szóba jöhet a szabadság, esetleg - közös megegyezéssel - a fizetés nélküli szabadság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Magyar munkáltató külföldön élő munkavállalója

Kérdés: Hol és milyen közterheket kell megfizetni egy Lisszabonban élő magyar állampolgár után, aki home office keretében dolgozik egy magyar szoftvercégnek?
Részlet a válaszából: […] ...a munkavégzés országába, nem kell a munkáltatónak szja-előleget levonnia, aminek következtében járulékalapot képező jövedelemként az alapbért kell figyelembe venni. Szja--előleg-alap hiányában a járulékalapként meghatározott összeget kell a szociális hozzájárulási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Ügyvezető egyszerűsített foglalkoztatotti jogviszonya

Kérdés: Bejelentheti alkalmanként egyszerűsített foglalkoztatotti jogviszonyban a társaság tevékenységi körébe tartozó feladatok elvégzésére egy gazdasági társaság az ügyvezetőjét, aki nem tulajdonosa a társaságnak, de díjazásban nem részesül? Nem ütközik valamilyen jogszabállyal az ügyvezető ilyen jellegű tevékenysége, illetve annak bejelentése?
Részlet a válaszából: […] ...a bérfizetés. Az Efo-tv. 4. §-ának (1a) bekezdése alapján egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszony alapján alapbérként, illetve teljesítménybérként - a meghatározott feltételeknek megfelelően - legalább a kötelező legkisebb munkabér...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 5.

Gyermek ellátásai nyári munkavállalás esetén

Kérdés: Milyen ellátásra lesz jogosult a szülei vállalkozása által üzemeltetett gyümölcskereskedésben nyári munkát vállaló gyermek? Végezhet ingyenesen munkát, vagy mindenképpen kapnia kell valamilyen jövedelmet?
Részlet a válaszából: […] ...ennél a munkavégzés (tevékenység) ellentételezése. Alapvetően elmondható, hogy az Mt. 136. §-ának (2) bekezdése értelmében az alapbért időbérben kell megállapítani. Tehát a munkavégzéssel eltöltött időmennyiség (munkaidő) alapján jogosult munkabérre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 27.

Szülési szabadságról visszatérő munkavállaló

Kérdés: Hogyan kell eljárnia a munkáltatónak abban az esetben, ha a szülési szabadságról visszatérő munkavállaló bejelenti, hogy a korábbi feltételekkel már nem tudja vállalni a munkát, a gyermekére tekintettel könnyített feltételeket szeretne? Köteles a munkavállaló megváltoztatni a munkafeltételeket ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...felajánlott munkakört alapos ok nélkül utasítja el, nem illeti meg az egyébként a felmentés idejére, a felajánlott munkakörnek megfelelő alapbér, ami pedig az eredeti munkaszerződése szerinti alapbérnél kevesebb nem lehet. Az Mt. kommentárja kiemeli, hogy a díjazás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Kiküldött munkavállaló táppénzalapja

Kérdés: Táppénzalapnak minősül az adóköteles külföldi napidíj, melyből egyéni társadalombiztosítási járulék kerül levonásra? Figyelembe kell venni, hogy történik-e keresetveszteség?
Részlet a válaszából: […] ...kizáró egyezmény hiányában adóelőleg-megállapítási kötelezettség nem keletkezik, akkor a járulékalapot képező jövedelema) az alapbér (ha a munkát külföldi jog hatálya alá tartozó munkaszerződés alapján végzik, a szerződésben meghatározott díj havi összege)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Teljesítménybér, jutalék, prémium és bónusz

Kérdés: Mi a különbség a teljesítménybér, a jutalék, a prémium és a bónusz között?
Részlet a válaszából: […] ...legyen [Mt. 138. § (1) bekezdés]. Arra az esetre, ha a teljesítményt mégsem sikerül elérni, a munkavállaló számára legalább az alapbér felét elérő garantált bér megállapítása is kötelező [Mt. 138. § (6) bekezdés].A fentiekhez képest a jutalékot,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Vezető állású munkavállaló

Kérdés: Milyen sajátosságai vannak a vezető állású munkavállaló szerződésének?
Részlet a válaszából: […] ...tekintetében tér el. Amennyiben a munkáltató működése szempontjából kifejezetten bizalmi funkciót lát el egy munkavállaló, és alapbére eléri a kötelező legkisebb munkabér hétszeresét, vezető állású munkavállalókra vonatkozó szerződés megkötését írja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Kiküldött munkavállaló táppénzének alapja

Kérdés: A KSH által közzétett előző év július havi nemzetgazdasági bruttó átlagkereset (2023-ban 499.952 forint) lesz az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások alapja azoknak a tartós kiküldetésben foglalkoztatott munkavállalóknak az esetében, akik után ez összeg alapján fizeti meg a társadalombiztosítási járulékot a munkáltató?
Részlet a válaszából: […] ...b) pontja értelmében, ha nemzetközi szerződés alapján Magyarországnak nem áll fenn adóztatási joga, akkor a járulékalapként az alapbért, de legalább a tárgyévet megelőző év július hónapjára a Központi Statisztikai Hivatal által a teljes munkaidőben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.
1
2
3
28