Kormánytisztviselő végkielégítésének visszafizetése

Kérdés: Új jogviszony létesítése esetén valóban kötelezhető a végkielégítésben részesülő kormánytisztviselő a végkielégítés meghatározott részének visszafizetésére az azt kifizető korábbi foglalkoztató részére? Amennyiben igen, akkor hogyan befolyásolja a visszafizetésre kerülő végkielégítés összegét a megszüntetett, végkielégítésre jogosító foglalkoztatás és az új jogviszony létrejötte közötti időtartam? Miként érvényesül a korlátozó rendelkezés a veszélyhelyzeti szabályozásban?
Részlet a válaszából: […] ...azt a távolléti díj alapulvételével határozta meg. A távolléti díjat annak számítása során az esedékesség időpontjában érvényes alapbér, pótlékátalány, valamint az esedékesség időpontját megelőző irányadó időszakra kifizetett teljesítménybér és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Munkaidő beosztása munkaidőkeretben

Kérdés: Helyes az alábbiak szerinti munkabeosztás, ha a munkavállalók hétfőtől szombatig dolgoznak, így a heti munkaidejük 42 óra? Két műszakban dolgoznak a munkavállalók 06:00-14:00 és 14:00-22:00 óráig. Mindkét műszakban 1-1 órás munkaközi pihenőidőt biztosít a munkáltató a munkavállaló részére. A munkaszerződésben tájékoztatták a dolgozókat, miszerint a munkaközi szünetek nem képezik a munkaidő részét. Ennek megfelelően naponta 7 órát dolgoznak a dolgozók. Természetesen a 4 hónapos munkaidőkeret alatt képződött túlórát a munkaidőkeret végén a munkáltató kifizeti a dolgozóknak. Kell bérpótlékot fizetni a dolgozóknak a szombati munkavégzésre ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...szabadidőt biztosít a munkáltató, az nem lehet kevesebb az elrendelt rendkívüli munkaidő vagy a végzett munka tartamánál, és erre az alapbér arányos része jár (Mt. 143. §).Szombati munkavégzés esetén munkaidőkeretben nem kell bérpótlékot fizetni a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Két munkakör

Kérdés: Lehetséges, hogy a munkavállaló két munkakört lásson el egy alapbérért?
Részlet a válaszából: […] ...egy munkaszerződés alapján, ez azonban számos problémát is felvethet. Tekintettel arra, hogy a 45. § szerint a munkaszerződésnek az alapbért és a munkaidőt is tartalmaznia kell, nem biztos, hogy egyértelmű lesz a munkavállaló számára, hogy mely munkakör feladatait...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Munkavállaló kötelezettségszegése

Kérdés: Milyen szankciókat alkalmazhat a munkáltató azzal a munkavállalójával szemben, aki rendszeresen elkésik a munkából, ezért már több szóbeli figyelmeztetést is kapott?
Részlet a válaszából: […] ...A törvény értelmében a vagyoni hátrányt megállapító jogkövetkezmény összességében nem haladhatja meg a munkavállaló egyhavi alapbére mértékét. Itt az az elv, hogy az adott hónapra jutó munkabérnek a késés időtartamára jutó mértéke a bérből levonható...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 30.

Munkaidő-beosztás módosítása

Kérdés: Rendkívüli munkaidőként kell elszámolni a munkavállaló munkavégzését abban az esetben, ha a munkáltató kevesebb mint hét nappal a munkakezdés előtt módosítja a munkaidő-beosztást? Pl.: Az egyik munkavállaló megbetegedett, ezért a munkáltató délután jelez a dolgozónak, hogy a következő napon két órával korábban kell kezdenie a munkavégzést.
Részlet a válaszából: […] ...alapján - szabadidő jár. A szabadidő nem lehet kevesebb az elrendelt rendkívüli munkaidő vagy a végzett munka tartamánál, és erre az alapbér arányos része jár. Amennyiben a munkáltató a munkaidő-beosztás szerinti heti pihenőnapra (heti pihenőidőre), munkaszüneti napra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Munkavállaló vétkes kötelezettségszegése

Kérdés: Milyen intézkedéseket tehet a munkáltató a munkavállaló vétkes kötelezettségszegése esetén?
Részlet a válaszából: […] ...megállapító jogkövetkezmény összességében nem haladhatja meg a munkavállaló - a jogkövetkezmény megállapításakor irányadó - egyhavi alapbére összegét. Ilyen hátrányos jogkövetkezmény lehet például a munkáltató által egyoldalúan elrendelt anyagi juttatásból (pl...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Szerződés szerinti munkabér

Kérdés: Hogyan kell kiszámolni a táppénzjogosultság hónapjának a szerződés szerinti bérét a kevés biztosítási idővel rendelkező keresőképtelen biztosított esetében, ha a hónap hétköznapra eső munkaszüneti napot (fizetett ünnep) tartalmaz? A teljes munkaidős munkavállaló órabére 963 forint/óra. Figyelembe kell venni a fizetett ünnepre számfejtett távolléti díjat, vagy ez nem része a szerződés szerinti munkabérnek?
Részlet a válaszából: […] ...díj összege alapján kerül kiszámításra a táppénz alapja.Az Mt. 152. §-a értelmében a távolléti díj kiszámításakor az alapbért kell figyelembe venni, ha az irányadó időszakban, azaz az esedékesség időpontját megelőző utolsó hat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Euróban meghatározott munkabér

Kérdés: Van lehetőség arra, hogy a Magyarországon munkát végző magyar állampolgár részére euróban meghatározott munkabért forintra átszámítva utalja át a munkáltató a dolgozó bankszámlájára? Milyen árfolyamot kell használni ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...alapján számítják át forintra, vagyis - a munkaszerződés felek általi módosításáig - ez a (forint)összeg lesz a munkavállaló alapbére.Ahogyan az idézett törvényi rendelkezésből látható, az két kivételt említ. Egyik a külföldön történő munkavégzés,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 22.

Visszatérés szülés után

Kérdés: Milyen szabályok vonatkoznak az otthoni gyermeknevelés után munkahelyükre visszatérő szülőkre, mire kell kifejezetten odafigyelnie a munkáltatónak?
Részlet a válaszából: […] ...akkor a munkáltató köteles számára ideiglenesen, egészségügyi szempontból megfelelő munkakört felajánlani azzal, hogy az édesanya alapbére ebben az átmeneti munkakörben nem lehet kevesebb az eredeti munkakörében kapott alapbérnél. Amennyiben az ideiglenes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 22.

Díjazás elszámolása munkaidőkeretben

Kérdés: Helyesen jár el a munkáltató, ha a munkaidőkeret összes munkaóráját az általános munkarend szerint határozza meg a napi 7 órás részmunkaidőben dolgozó portások esetében (pl. október hónapra 7 óra × 1,5 × 21 nap), tekintettel arra, hogy a munkakör készenléti jellege miatt a napi munkaidő 12, majd 24 órára lett megemelve? A dolgozók beosztás szerinti munkaideje a 2021. október 1-jétől december 31-ig tartó 3 havi munkaidőkeret tartama alatt 648 óra volt (240 óra+192+216), az általános munkarend szerinti munkaórák száma pedig 682,5 óra. Havonta kell számfejteni az állásidőre járó díjazást, vagy csak a munkaidőkeret végén? Hogyan kellene elszámolni az esetleges túlórát? Az éjszakai pótlék számítása során felfelé vagy lefelé kell kerekíteni a 228,375 osztószámot [(174 óra/8 × 7) × 1,5]?
Részlet a válaszából: […] ...ledolgozott óraszámoktól, illetve a távollétektől függetlenül egyenlőtlen munkaidő--beosztás esetén is minden hónapban a havi alapbérét kell kifizetni. Jelen esetben nagy valószínűséggel erről van szó.Abban az esetben, ha a munkavállaló órabér formájában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.
1
2
3
27