Álláskeresési járadék egyösszegű folyósítása

Kérdés: Kérheti a fennmaradó álláskeresési járadék 80 százalékának egyösszegű kifizetését az az ellátásban részesülő személy, aki a járadék folyósítási idejének kimerítése előtt egyéni vállalkozói jogviszonyt létesít, vagy kizárólag munkaviszony létesítése esetén áll fenn ez a lehetőség?
Részlet a válaszából: […] ...Flt. egyértelműen fogalmaz ebben a kérdésben. Az Flt. 27. §-a (8) bekezdésének értelmében, abban az esetben, ha az álláskeresési járadékban részesülő személy a járadék folyósítási idejének kimerítését megelőzően határozatlan időtartamú, legalább napi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

Álláskeresési járadék

Kérdés: Mikor jár az álláskeresési járadék, és mi történik abban az esetben, ha a munkavállaló a folyósítás időtartamának lejárta előtt talál munkát?
Részlet a válaszából: […] ...álláskeresési járadékra való jogosultság megállapításához három feltétel együttes fennállása szükséges, amely feltételeket az Flt. 25. §-nak (1) bekezdése határozza meg. E szerint álláskeresési járadékra jogosult az, aki álláskereső, az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 16.

Álláskeresési járadék megbízási jogviszony alapján

Kérdés: Valóban jogosult lehet álláskeresési járadékra az a személy is, aki korábban megbízásos jogviszonyban állt? Elegendő az álláskeresési járadék igényéhez a megbízó által kiállított igazolólap egy megbízásos jogviszonyban álló személy esetében, vagy egyéb módon kell azt igazolni?
Részlet a válaszából: […] ...sorolja a biztosítottak körébe.2020. július 1-je előtt ezzel szinkronban az ellátórendszer, az Flt. korábbi, megelőző szabályozása az álláskeresési járadékra vonatkozó jogosultságot a megbízottra nem terjesztette ki. A hatályos normaszöveg azonban 2020. július 1...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 27.

Felszámolás alatt álló bt. beltagjának munkanélküli-járadéka

Kérdés: Jogosult lesz munkanélküli-járadékra az a személy, aki egy felszámolás alatt álló betéti társaság beltagja, és előtte főállású munkaviszonyban állt egy vállalatnál?
Részlet a válaszából: […] ...álláskeresési járadék az álláskeresőt illeti meg. Az Flt. 58. §-a (5) bekezdésének d) 4. pontja értelmében álláskeresőnek - egyebek mellett - az a személy minősül, aki az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. december 18.

Kft.-tag álláskeresési járadéka

Kérdés: Elmehet-e álláskeresési járadékra egy kft. tagja, akinek megszűnt a munkaviszonya, vagy főállású tagként be kell jelenteni a kft.-ben?
Részlet a válaszából: […] ...egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén azigénylő jogosult álláskeresési járadékra, hiszen nem folytat az Flt. 58. § (5)bekezdésének e) pontja szerinti keresőtevékenységet.Az említett jogszabályi hely szerint keresőtevékenységetfolytatónak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. december 20.

Álláskeresési járadék és aktív korúak ellátásának változásai

Kérdés: Hogyan változik az álláskeresési járadék és az aktív korúak ellátása a közfoglalkoztatás átalakításához kapcsolódóan?
Részlet a válaszából: […] ...2011. évi CVI. tv. jelentős változtatásokat tartalmaz azFlt. szerinti álláskeresési járadékot és a Szoc-tv. szerint járó aktív korúakellátását érintően. A törvénymódosítások a kihirdetést követő 8. napon léptekéletbe, de a legtöbb rendelkezés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 13.

Bt.-beltag munkanélküli-ellátása

Kérdés: Igénybe vehet-e munkanélküli-ellátást egy betéti társaság beltagja, aki 36 órát meghaladó munkaviszonnyal rendelkezett, de a munkáltatója megszűnt? Kell-e valamilyen járulékot fizetnie a beltagsága miatt? Teljeskörűen biztosított lesz-e a munkanélküli-ellátás ideje alatt?
Részlet a válaszából: […] Az utolsó kérdésre a válasz igen. A Tbj-tv. 5. § (1)bekezdésének d) pontja értelmében az álláskeresési támogatásban részesülőszemély biztosítottnak minősül, ami azt jelenti, hogy a társadalombiztosításvalamennyi ellátására jogot szerezhet. Az álláskeresési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. október 14.

Álláskeresési járadékra való jogosultság idejének megállapítása

Kérdés: Az álláskeresési járadék jogosultsági idejének megállapításához az álláskereső utolsó négyéves munkaviszonyát veszik figyelembe. Ez a négy év a jogosultságtól visszafelé, tehát pl. 2006. augusztus 1-jétől 2002. augusztus 1-jéig, vagy 2006. augusztus 1-jétől 2002. január 1-jéig áll fenn?
Részlet a válaszából: […] ...akit a munkaügyi központ kirendeltsége álláskeresőkéntnyilvántart.Az Ftv. 25. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésértelmében álláskeresési járadék illeti meg azt, aki álláskereső, azálláskeresővé válását megelőző 4 éven belül legalább 365...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. november 14.