tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott álláskeresési járadék tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Álláskeresési járadék

Kérdés: Mikor jár az álláskeresési járadék, és mi történik abban az esetben, ha a munkavállaló a folyósítás időtartamának lejárta előtt talál munkát?
Részlet a válaszból: […]naptári negyedévi járulékalap hiányában a járadék számításának alapja a négy naptári negyedévnél rövidebb időszakban elért járulékalap havi átlagos összege. Ha a megelőző négy naptári negyedévben egyáltalán nincs az álláskeresőnek járulékalapja, akkor az álláskeresési járadék megállapításának alapja a jogosultság kezdőnapján hatályos kötelező legkisebb munkabér 130 százaléka. Az egy napra járó álláskeresési járadék számításának alapja az így meghatározott összeg harmincadrésze. Az álláskeresési járadék napi összege ezen járadékalap 60 százaléka, legfeljebb azonban a jogosultság kezdőnapján hatályos kötelező legkisebb munkabér napi összegének megfelelő összeg.Az álláskeresési járadék folyósításának időtartamát annak az időtartamnak az alapulvételével kell megállapítani, amely alatt az álláskereső az álláskeresővé válást megelőzően három év alatt munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban töltött, mezőgazdasági őstermelői tevékenységet vagy vállalkozói tevékenységet folytatott, és eleget tett a járulékfizetési kötelezettségének. A jogosultsági idő csak egyszer vehető figyelembe. A törvény alapján tíz nap jogosultsági idő egy nap járadékfolyósítási időnek felel meg, a folyósítási idő maximuma pedig 90 nap.Az álláskeresési járadékban részesülő személy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények és körülmények megváltozásáról a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító hatóságot. Az állami foglalkoztatási szerv az ellátás felvételétől számított hat hónapon belül írásban kötelezi az ellátás visszafizetésére azt, aki az ellátást jogalap nélkül vette fel.A második kérdést az Flt. 27. §-ának (8)-(11) bekezdése rendezi. E rendelkezések alapján, ha az álláskeresési járadékban részesülő személy a járadék folyósítási idejének kimerítését megelőzően határozatlan időtartamú, legalább napi négy óra munkaidejű munkaviszonyt - kivéve közfoglalkoztatási jogviszonyt - létesít, kérelmére a folyósítási időből még fennmaradó időtartamra járó juttatás összegének a 80 százalékát egy összegben ki kell fizetni. A kifizetés további feltétele, hogy az álláskeresési járadékban részesült személy a járadék megszüntetésétől a kérelem benyújtásának napjáig folyamatosan munkaviszonyban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. november 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6986
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Álláskeresési járadék megbízási jogviszony alapján

Kérdés: Valóban jogosult lehet álláskeresési járadékra az a személy is, aki korábban megbízásos jogviszonyban állt? Elegendő az álláskeresési járadék igényéhez a megbízó által kiállított igazolólap egy megbízásos jogviszonyban álló személy esetében, vagy egyéb módon kell azt igazolni?
Részlet a válaszból: […]biztosítottak körébe.2020. július 1-je előtt ezzel szinkronban az ellátórendszer, az Flt. korábbi, megelőző szabályozása az álláskeresési járadékra vonatkozó jogosultságot a megbízottra nem terjesztette ki. A hatályos normaszöveg azonban 2020. július 1. napjától megváltozott.Az Flt. 27. §-ának (1) bekezdése alapján az álláskeresési járadék folyósításának időtartamát - az (5) bekezdésben foglaltak, valamint a 25. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - annak az időtartamnak az alapulvételével kell megállapítani, amely alatt az álláskereső az álláskeresővé válást megelőző három év alatt munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban töltött, mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal tevékenységet folytatott, feltéve, hogy mezőgazdasági őstermelői tevékenysége alatt járulékfizetési kötelezettségének eleget tett, vagy egyéni, illetőleg társas vállalkozói tevékenységet folytatott, feltéve ez utóbbi esetben, hogy vállalkozói tevékenysége alatt járulékfizetési kötelezettségének eleget tett.Az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólappal szemben megfogalmazott elvárásokat,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6609

3. találat: Felszámolás alatt álló bt. beltagjának munkanélküli-járadéka

Kérdés: Jogosult lesz munkanélküli-járadékra az a személy, aki egy felszámolás alatt álló betéti társaság beltagja, és előtte főállású munkaviszonyban állt egy vállalatnál?
Részlet a válaszból: […]társaság tevékenységében személyes közreműködés vagy mellékszolgáltatás keretében történő munkavégzés útján vesz részt, illetve aki a társaság vezető tisztségviselője, vagy a társasági szerződésben közreműködési/munkavégzési kötelezettsége/joga fel van tüntetve. Ez utóbbi szabály tehát azt jelenti, hogy - tényleges munkavégzésétől függetlenül - már akkor is keresőtevékenységet folytatónak kell tekinteni a tagot, ha a társasági szerződésben a személyes közreműködési kötelezettsége/joga fel van tüntetve. A Gt. 91. §-ának (1) bekezdése értelmében a társaság bármely tagja a társasági szerződés rendelkezése vagy a többi taggal való különmegállapodás alapján személyesen közreműködhet a társaság tevékenységében. Amennyiben az érintett beltag személyes közreműködési kötelezettsége a társasági szerződésben lett előírva, akkor ahhoz, hogy a felszámolás alatt álló cég tagját álláskeresőnek lehessen tekinteni, szükséges a társasági szerződésben előírt személyes közreműködési kötelezettségének megszüntetése,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. december 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3945

4. találat: Kft.-tag álláskeresési járadéka

Kérdés: Elmehet-e álláskeresési járadékra egy kft. tagja, akinek megszűnt a munkaviszonya, vagy főállású tagként be kell jelenteni a kft.-ben?
Részlet a válaszból: […]keresőtevékenységet. Az említett jogszabályi hely szerint keresőtevékenységet folytatónak tekintendő (többek között), aki gazdasági társaság tevékenységében személyes közreműködés vagy mellékszolgáltatás keretében történő munkavégzés útján vesz részt, illetve aki a társaság vezető tisztségviselője, vagy a társasági szerződésben közreműködési/munkavégzési
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. december 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3581

5. találat: Álláskeresési járadék és aktív korúak ellátásának változásai

Kérdés: Hogyan változik az álláskeresési járadék és az aktív korúak ellátása a közfoglalkoztatás átalakításához kapcsolódóan?
Részlet a válaszból: […]helyett. A járadék összegének felső határa a minimálbér összegével egyezik meg, korábban annak 120 százaléka volt a maximum. Az eddig az álláskeresési járadék lejárta után, vagy az ahhoz szükséges jogosultsági idő hiányában szintén az Flt. alapján igénybe vehető álláskeresési segély elnevezése nyugdíj előtti álláskeresési segélyre változik, és arra kizárólag azok szerezhetnek jogosultságot, akik a rájuk vonatkozó nyugdíjkorhatár betöltését megelőző 5 évben váltak álláskeresővé. A nyugdíj előtti álláskeresési segély összege változatlanul a minimálbér 40 százaléka. A szociális törvény alapján járó bérpótló juttatás megnevezése (melyet 2011 előtt rendelkezésre állási támogatásként ismertünk) foglalkoztatást helyettesítő támogatásra változik, összege - mely az öregségi minimumnyugdíjjal egyezik meg - ugyancsak nem változik. Erre csak azok jogosultak, akik átmenetileg a közfoglalkoztatásban sem tudnak munkát végezni. 2012-től lép hatályba az a módosítás, mely szerint rendszeres szociális segélyt életkoránál fogva az kaphat, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betölti (eddig az 55 év felettiek voltak erre jogosultak). Meghatározásra került a foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a rendszeres szociális segély együttes összegének maximuma. Kétféle maximumösszeg szerepel ezáltal a törvényben, az egyik arra az esetre vonatkozik, amikor a családban csak rendszeres szociális segélyben részesülő személy van, a másik pedig arra az esetre, ha a családban rendszeres szociális segélyre és foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy is él. Az első esetben a rendszeres szociális segély havi összege[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. szeptember 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3491

6. találat: Bt.-beltag munkanélküli-ellátása

Kérdés: Igénybe vehet-e munkanélküli-ellátást egy betéti társaság beltagja, aki 36 órát meghaladó munkaviszonnyal rendelkezett, de a munkáltatója megszűnt? Kell-e valamilyen járulékot fizetnie a beltagsága miatt? Teljeskörűen biztosított lesz-e a munkanélküli-ellátás ideje alatt?
Részlet a válaszból: […]munkavégzés, amelyért díjazás jár, továbbá keresőtevékenységet folytatónak kell tekinteni azt a személyt is, aki gazdasági társaság tevékenységében személyes közreműködés vagy mellékszolgáltatás keretében történő munkavégzés útján vesz részt, illetve aki a társaság vezető tisztségviselője, vagy a társasági szerződésben közreműködési/munkavégzési kötelezettsége/joga fel van tüntetve [Ftv. 58. § (5) bekezdésének e) pontja]. Amennyiben az előbbiek figyelembevételével a kérdésbeli bt. beltagja keresőtevékenységet folytatónak minősül, álláskeresési támogatást nem vehet igénybe. Ebben az esetben utána a bt.-ben fennálló jogviszonyára (pl. társas vállalkozó, munkaviszonyban álló alkalmazott, megbízott stb.) irányadó általános szabályok szerint kell a társaságot terhelő társadalombiztosítási és a biztosítottat terhelő egyéni járulékokat megfizetni, továbbá a tételes egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség is fennáll. Ha az érintett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. október 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2344

7. találat: Álláskeresési járadékra való jogosultság idejének megállapítása

Kérdés: Az álláskeresési járadék jogosultsági idejének megállapításához az álláskereső utolsó négyéves munkaviszonyát veszik figyelembe. Ez a négy év a jogosultságtól visszafelé, tehát pl. 2006. augusztus 1-jétől 2002. augusztus 1-jéig, vagy 2006. augusztus 1-jétől 2002. január 1-jéig áll fenn?
Részlet a válaszból: […]bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében álláskeresési járadék illeti meg azt, aki álláskereső, az álláskeresővé válását megelőző 4 éven belül legalább 365 nap munkaviszonnyal rendelkezik, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra nem jogosult, továbbá táppénzben nem részesül, munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az illetékes munkaügyi központ sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani. Az Ftv. 27. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében az álláskeresési járadék folyósításának időtartamát - a 25. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - annak az időtartamnak az alapulvételével kell megállapítani, amennyit az álláskereső az álláskeresővé válást megelőző 4 év alatt munkaviszonyban töltött. A munkaviszony időtartamába nem számítható be a munkaviszonynak az az időtartama, amely alatt az álláskereső álláskeresési járadékban részesült. Az előbbiekben meghatározott 4 éves időtartam meghosszabbodik a következő időtartamokkal vagy azok egy részével, ha ezen időtartamok alatt munkaviszony nem állt fenn: a) sor-, valamint tartalékos katonai szolgálat, továbbá a polgári szolgálat, b) keresőképtelenséggel járó betegség, c) a beteg gyermek ápolására igénybe vett táppénzes állomány, d) a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási segély folyósítása, e) rokkantsági és a baleseti rokkantsági nyugdíj, a rendszeres szociális járadék, az átmeneti járadék, továbbá a bányászok egészségkárosodási járadéka folyósításának, f) az előzetes letartóztatás, valamint a szabadságvesztés és az elzárás mint büntetés, g) az ápolási díj és a gyermeknevelési támogatás folyósítása időtartamával. Az álláskeresési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. november 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1608
Kapcsolódó tárgyszavak: ,