tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott árufuvarozás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Gépjárművezetők juttatásai

Kérdés: Megkaphatják egyszerre adómentesen a 3000 forint összegű napidíjat és a maximum 100 000 forintos üzemanyag-megtakarítást a belföldi árufuvarozásban foglalkoztatott gépkocsivezetők?
Részlet a válaszból: […]üzemanyag-megtakarítás összegét az Szja-tv. 27. §-ának (2) bekezdése alapján kell meghatározni.A belföldi kiküldetést teljesítő munkavállaló részére napidíjat kell fizetni. A hat órát meghaladó kiküldetés esetén a belföldi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatott magánszemély részére adható napidíj-átalány háromezer forint.A napidíjjal szemben, legfeljebb napi háromezer forint igazolás nélkül számolható el költségként, ha azt engedélyhez kötött belföldi közúti közlekedési szolgáltatást végző vállalkozás fizeti ki a belföldi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatott magánszemélynek, feltéve hogy a magánszemély ezenkívül kizárólag a gépjármű belföldön történő üzemeltetéséhez közvetlenül kapcsolódó és számlával, más bizonylattal igazolt költségek elszámolására jogosult, és ezt az elszámolási módszert alkalmazza.Jól[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5501
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Tehergépjármű-vezetők munkaideje, bérezése

Kérdés: Hogyan kell nyilvántartani a munkaidejüket, és havonta mennyit dolgozhatnak azok a tehergépkocsi-vezetők, akik egy cég saját teherautójával külföldre szállítanak árut? Hosszabb utakra két sofőr megy. Milyen bérezési formát lehet alkalmazni ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]kell hagyni. Az Mt. 127. § (4) bekezdése értelmében a munkavállaló számára évenként legfeljebb 200, kollektív szerződés rendelkezései alapján legfeljebb 300 óra rendkívüli munkavégzés rendelhető el. Az Mt. 129. § (4) bekezdése értelmében a munkavállaló számára egy hónapban, illetve négyheti időszakban - kollektív szerződés eltérő rendelkezései hiányában - legfeljebb 168 óra készenlét rendelhető el. Munkaidőkeret alkalmazása esetén a készenlét havi, illetve négyheti mértékét a munkaidőkeret átlagában kell figyelembe venni. Az Mt. 117/A. § (3) bekezdése értelmében, ha törvény valamely gazdasági ágazat, alágazat tekintetében a munkavállaló munkavégzésére szakmai szabályt ír elő, e törvény munkaidőre és pihenőidőre vonatkozó rendelkezéseit a szakmai szabályokban meghatározott eltérő rendelkezések mellett, azokkal összhangban kell alkalmazni, feltéve hogy ezt a szakmai szabály nem zárja ki. Az Nkf-tv. nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkaviszony létesítésére, munkavégzésére, továbbá munkaidejére és pihenőidejére eltérő rendelkezéseket tartalmazza. A törvényben kapott felhatalmazás alapján az 54/2001. Korm. rendelet tartalmaz további rendelkezéseket e tárgykörben. 2003. 01. 01-jei hatállyal lépett életbe a 41/2002. GKM rendelet. A 2001. 05. 01-jén hatályba lépett 14/2001. KöViM rendelet a belföldi és nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásairól tartalmaz rendelkezéseket. A munkáltató nyilvántartási kötelezettségeire vonatkozó előírásokat az Mt. 140/A. §-ában foglalt rendelkezések tartalmazzák. E rendelkezések értelmében a munkáltató köteles nyilvántartani a munkavállalók rendes és rendkívüli munkaidejével, szabadságának kiadásával, egyéb munkaidő-kedvezményével kapcsolatos adatokat. A rendelkezések nem határozzák meg tételesen, hogy a munkáltató milyen módon köteles teljesíteni a nyilvántartási kötelezettségét, ezért a kollektív szerződés, vagy ennek hiányában a munkáltató szabadon rendelkezhet a munkahelyen vezetendő nyilvántartás rendszeréről. Az Nkf-tv. meghatározza a gépjárművezetőt megillető napi, heti pihenőidő mértékét, meghatározza azokat az eseteket, amikor a gépjárművön legalább két gépjárművezető van, meghatározza a menetíró (tachográf) készülékre vonatkozó előírásokat, azok használatát, menetíró készülék meghibásodása esetén a gépjárművezetők teendőit az ún. adatrögzítő lap kitöltésére vonatkozóan, továbbá meghatározza a munkáltató részére a vezetési időnek, egyéb munkában eltöltött időnek, valamint a pihenőidőnek rendszeres ellenőrzési kötelezettségét is. További rendelkezéseket tartalmaz a 41/2002. GKM rendelet. Az Mt. 143. § (1) bekezdése értelmében a munkavállalót megillető munkabér időbérként vagy teljesítménybérként, illetve a kettő összekapcsolásával állapítható meg. A teljesítménykövetelményt és a teljesítménybér tényezőit a munkáltató állapítja meg. Ezeket alkalmazásuk előtt írásban az érintett munkavállalók tudomására kell hozni. Ha a teljesítménykövetelmény teljesítése jelentős részben nem csak a munkavállalón múlik, garantált bér megállapítása is kötelező. Személyi alapbérként, illetve teljesítménybérként - a meghatározott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. január 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 511
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,